30 sierpnia 2019 r. opublikowaliśmy artykuł „Straty wojenne Augustowa i okolic – zdobycie Sztabina w dniu 1.05.1943 r.”. Opisaliśmy niemiecki odwet za zdobycie Sztabina przez żołnierzy Uderzeniowych Batalionów Kadrowych w dniu 1 maja 1943 r. i wystąpiliśmy z apelem o informacje o pięciu rozstrzelanych mieszkańcach Sztabina.

Ryszard Koronkiewicz na łamach Naszego Sztabińskiego Domu Nr 9(258) wrzesień 2019 r., s. 5, w swoim stałym kąciku „Ze starej prasy” zamieścił artykuł „Bohaterskie czyny Sztabiniaków”, w którym przybliża postać jednego z rozstrzelanych  – Antoniego Murawskiego.

Cytuje artykuł o plutonowym Antonim Murawskim, który ukazał się 22 maja 1932 r. w numerze 21 tygodnika „Żołnierz Polski”:

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

18 maja 2020 | Zbigniew Kaszlej
Polegli pod Monte Cassino
 

Prezentujemy wykaz pochodzących z ziemi augustowskiej żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którzy polegli podczas bitwy o Monte Cassino i zostali  pochowani na cmentarzu wojennym Monte Cassino.

O bitwie

W styczniu 1944 roku rozpoczęły się walki o Monte Cassino – kluczowy punkt na mapie niemieckich umocnień tzw. Linii Gustawa. Przez cztery miesiące krwawych walk nie udało się zdobyć wzgórza. Nocą z 11 na 12 maja do boju weszli żołnierze 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Po ciężkich bojach, 18 maja nad gruzami klasztoru zawisła polska flaga. Monte Cassino zostało zdobyte.

W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, w tym kilkunastu pochodzących z powiatu augustowskiego.

Wykaz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, pochodzących z ziemi augustowskiej, poległych w bitwie o Monte Cassino i pochowanych na cmentarzu wojennym Monte Cassino

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Miejscowości i miejsc o nazwie Augustów znajduje się na terenie Polski kilkanaście, więc przypisanie danej osobie miejsca urodzenia: Augustów, nie gwarantuje, że osoba ta urodziła się w naszym królewskim mieście Augustowie. W kilku przypadkach, na liście osób z powiatu augustowskiego, które osadzone zostały w obozach koncentracyjnych, są wątpliwości, czy to jest „nasz” Augustów. Do czasu wiarygodnego ustalenia miejsca urodzenia tych osób, znajdują się one na poniższej liście.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

W tym roku mija 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Rocznica „okrągła”, skłaniająca do refleksji, bowiem  ziemia augustowska w wiano II wojny światowej wniosła wielką daninę krwi.
Okupanci, najpierw sowiecki, potem niemiecki i znowu sowiecki prowadzili politykę eksploatacji, eksterminacji, wyniszczenia naszego narodu. Były trzy wielkie sowieckie deportacje na „nieludzką ziemię”, następny okupant na roboty przymusowe wywiózł kwiat naszej młodzieży. Były niemieckie i sowieckie aresztowania za współpracę z podziemiem niepodległościowym, okrutna rzeczywistość obozów koncentracyjnych bądź łagrów. Na terenie powiatu augustowskiego miały miejsce publiczne egzekucje, pacyfikacje całych wsi.
Część żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej 1939 r. znalazła się w obozach jenieckich. Powstały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, w których szeregach walczyło wielu naszych rodaków, pochodzących z Augustowszczyzny.
Warto zadbać o pamięć o tych wydarzeniach i o ludziach biorących w nich udział.

Odchodzą na „wieczną wartę” kolejni świadkowie tamtych lat. Krąg osób, które można wypytać o te bolesne i dramatyczne wydarzenia, z roku na rok zmniejsza się.

W związku ze zbliżającą się 80-tą rocznicą wybuchu wojny zgłaszamy postulat: POLICZMY STRATY!
Straty najboleśniejsze – osobowe.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Dokonując  kwerendy w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie wynotowałem m.in. dane dotyczące 64 Żydów, mieszkających w Augustowie lub najbliższej okolicy, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej.

Pragnę podzielić się tymi informacjami z osobami zainteresowanymi tematem, a że ich nie brakuje wykazała uroczystość z  22 maja 2015 r. na Cmentarzu Ofiar Narodowości Żydowskiej przy ulicy Waryńskiego w Augustowie towarzysząca umiejscowieniu tam przedwojennych macew. Także tego dnia Marcin Bartosiewicz z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zaprezentował w Miejskim Domu Kultury wykład „Historia augustowskich Żydów”, podczas którego poruszył sprawę likwidacji augustowskiego getta. Warto wrócić do tematu.

Kilka informacji tytułem wprowadzenia:

Księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie, a także akta zgromadzone w Archiwum Państwowym w Suwałkach i archiwum augustowskiego Sądu Rejonowego, w którym znajdują się akta Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Augustowie, zawierają w swoich zasobach informacje o mieszkańcach Augustowa będących obywatelami polskimi narodowości żydowskiej, wobec których prowadzone były sprawy sądowe o uznanie ich za osoby zmarłe bądź sprawy o stwierdzenie zgonu podczas II wojny światowej. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ