Dokonując  kwerendy w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie wynotowałem m.in. dane dotyczące 64 Żydów, mieszkających w Augustowie lub najbliższej okolicy, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej.

Pragnę podzielić się tymi informacjami z osobami zainteresowanymi tematem, a że ich nie brakuje wykazała uroczystość z  22 maja 2015 r. na Cmentarzu Ofiar Narodowości Żydowskiej przy ulicy Waryńskiego w Augustowie towarzysząca umiejscowieniu tam przedwojennych macew. Także tego dnia Marcin Bartosiewicz z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zaprezentował w Miejskim Domu Kultury wykład „Historia augustowskich Żydów”, podczas którego poruszył sprawę likwidacji augustowskiego getta. Warto wrócić do tematu.

Kilka informacji tytułem wprowadzenia:

Księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie, a także akta zgromadzone w Archiwum Państwowym w Suwałkach i archiwum augustowskiego Sądu Rejonowego, w którym znajdują się akta Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Augustowie, zawierają w swoich zasobach informacje o mieszkańcach Augustowa będących obywatelami polskimi narodowości żydowskiej, wobec których prowadzone były sprawy sądowe o uznanie ich za osoby zmarłe bądź sprawy o stwierdzenie zgonu podczas II wojny światowej. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ