aaaa
7 lipca 2010
 

O Obławie Augustowskiej w Sejmie RP

W dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie – w lipcu 1945 r. jednostki Armii Czerwonej, wojsk wewnętrznych NKWD ZSRR, przy współpracy polskich funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz 1 Praskiego Pułku Piechoty Wojska Polskiego, przeprowadziły zakrojoną na ogromną skalę pacyfikację terenu kontrolowanego od wiosny 1945 r. przez poakowską konspirację. Spośród zatrzymanych wówczas kilku tysięcy mieszkańców powiatu augustowskiego, suwalskiego oraz sokólskiego, podejrzanych o przynależność lub współpracę z polskim podziemiem niepodległościowym, po brutalnym śledztwie funkcjonariusze NKWD wyselekcjonowali i wywieźli w nieznanym kierunku około 600 osób. Mimo wieloletnich poszukiwań prowadzonych przez rodziny zaginionych, do dziś nie jest znany ich los ani miejsce wiecznego spoczynku.

Czytaj dalej