18 kwietnia 2014 | Danuta Kaszlej
Wielkanocna paczka Polakom na Kresach
 

zdjecie
Przesłaliśmy 13 paczek wraz ze świątecznymi życzeniami Polakom – żołnierzom Armii Krajowej (i ich rodzinom) żyjącym na terenie Białorusi i Litwy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom – każdemu z nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, a szczególnie klasom IC, IA i II D, które przygotowały klasowe prezenty. Dziękujemy rodzicom za przekazanie darów od firm w których pracują, a dyrektorowi Wojciechowi Walulikowi za propagowanie tej inicjatywy.
Zbiórkę zorganizowaliśmy wraz z uczniami klasy IC augustowskiego II LO w ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Więcej informacji o tej i innych inicjatywach stowarzyszenia na http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/

Danuta Kaszlej

 

Sesję Klubu Historycznego, która odbyła się 8 kwietnia 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, rozpoczął  dyrektor Wojciech Walulik. Powitał przybyłych wraz z opiekunami uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Zespołu Szkół Ogólnokształcących a także uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Danuta Kaszlej – prezes klubu, omówiła przedsięwzięcia zrealizowane w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zaprezentowała także wydane książki związane z działalnością powstańców na naszym terenie. Miejsca w Puszczy Augustowskiej tradycją wiązane z powstaniem styczniowym przedstawił młodzieży Wojciech Batura. Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej swą opowieść dokumentował zdjęciami i mapami, które pozwoliły zlokalizować powstańcze obozowiska, miejsca bitew, egzekucji a także pochówku powstańców z lat 1863-65. Ten wirtualny spacer stał się okazją do pogłębienia wiedzy o patriotycznym zrywie sprzed 150. lat i przedstawienia sylwetek jego uczestników. Materialne ślady ich działalności pozwolił obejrzeć i dotknąć  Tomasz Kiełczewski – Prezes Stowarzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni”, który opowiedział zebranym o poszukiwaniach na naszym terenie miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym. Ukazał okoliczności odtworzenia mogiły powstańców styczniowych na uroczysku Powstaniec w okolicach jeziora Brożane. Duże zainteresowanie wywołały znaleziska z miejsca obozu powstańczego na tym uroczysku – pistoletowe i karabinowe kule oraz ołów wraz z pozostałościami po obozowym ognisku, gdzie odlewano kule.
Była to ciekawa i „namacalna” lekcja historii.
Organizatorami sesji był Starosta Augustowski, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni” i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Zbigniew Kaszlej

[Not a valid template]
 

Starosta Augustowski, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Prezes Stowarzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni” i Dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zapraszają na sesję Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,  która odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 13.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1.
Podczas sesji Wojciech Batura Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawi referat: Miejsca w Puszczy Augustowskiej tradycją wiązane z Powstaniem Styczniowym.
O poszukiwaniach na naszym terenie miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym opowiedzą członkowie Stowarzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni”.
Zapraszamy do udziału w sesji Klubu Historycznego.

 

2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach miała miejsce pierwsza sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sejnach, którego prezesem jest Beata Kuczyńska, wiceprezesem – Jarosław Jurkiewicz, sekretarzem – Konrad Koronkiewicz.

[Not a valid template] ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ