28 maja 2020 | Zbigniew Kaszlej
Lotnicy, marynarze i żołnierze armii Andersa z powiatu augustowskiego pochowani na cmentarzach w dawnym ZSRR, w Iranie, Iraku i Egipcie
 

Pochodzący z powiatu augustowskiego marynarze, lotnicy i żołnierze armii gen. Władysława Andersa pochowani w 1942 r. na cmentarzach w dawnym ZSRR (republiki: uzbecka, kazachska, kirgiska) oraz na cmentarzach w Iranie, Iraku i Egipcie (opracowano na podstawie: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 1939-46, Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Londyn 1952).

Pochodzący z powiatu augustowskiego marynarze, którzy zginęli w czasie II wojny światowej:

 1. Bartoszewicz Kazimierz, ur. 8.04.1916 r., Topiłówka, bosmanmat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan” [8.10.1943 r., płynący w eskorcie konwoju ORP „Orkan”, został zatopiony torpedą akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i około 20 Brytyjczyków. Z.K.],
 2. Długołęcki Franciszek, ur. 3.01.1918 r., Judziki, mat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan”,
 3. Kowalewski Czesław, ur. 22.11.1922 r., Pijawne, st. mar., zg. 27.05.1942 r., ORP „Garland” [W maju 1942 r., płynąc w eskorcie konwoju do portów radzieckich, ORP „Garland” został poważnie uszkodzony na skutek ataków samolotów Luftwaffe, tracąc 25 członków załogi. Z.K.]

 

Pochodzący z powiatu augustowskiego lotnicy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej:

 1. Bondar (Bonder) Józef, ur. 8.07.1916 r., Trycze, pow. Augustów, ppor., pilot – P/O., zg. 28.06.1941 r., Aubers-Ridge k/Lille, Francja, B.C.?
 2. Kuderski Piotr, ur. 27.06.1914 r., Augustów, ppor. – P/O., zg. 22(21). 07.1942 r., Duisburg?
 3. Orłowski Edward, ur. 21.03.1906 r., Sopoćkinie, plut. LAC., zg. 24.01.1941 r., Cosford Dunington, W Brytania,?
 4. Pankiewicz Stanisław, ur. 8.03.1916 r. Kapłanowce, pow. Augustów, por. pilot, zg. 17.12.1942 r., Bighi, Malta, RNCem, gr. 4,
 5. Wojtulewicz Franciszek, ur. 18.02.1916 r., Łosośna, kpr.-Sgt., zg. 14.08.1944 r., Langannerie, Francja, CP, gr. VIII-D-6 Eks.

 

Milanowski Zenon, ur. 9.09.1917 r. w Augustowie, s. Antoniego i Marcjanny, ppor. lotnictwa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako pilot w 51 eskadrze rozpoznawczej 5 Pułku Lotniczego. Jeniec obozu w Kozielsku (według innej informacji zginął podczas próby ucieczki z niewoli). 
Katyń. Lista Ofiar Augustów – Sejny – Suwałki, opr. Krzysztof Skłodowski, Wojciech Batura, Suwałki Białystok 2000

 

Pochodzący z powiatu augustowskiego żołnierze 2 Korpusu Polskiego pochowani w 1942 r.  na cmentarzach w ZSRR (republiki: uzbecka, kazachska, kirgiska,) oraz na cmentarzach w Iranie, Iraku i Egipcie:

 

Cmentarz Kermine – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka (150 km na północny zachód od Samarkandy – na północ od Afganistanu), miejsce formowania 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Andruszkiewicz Jan, ur. 1922 r., Balenięta?, pow. Augustów, kan., zm. 10.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. VII-38,
 2. Buczyński Jan, ur. 12.07.1924 r., Kamionka Stara (nie wiadomo, czy to Kamionka Stara w pow. Augustów?), saper, zm. 31.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kermine, CM, gr. 7-19-3,
 3. Hałczak Władysław, ur. Augustów, strz., zm. 28.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. 5-B-2,

 

Cmentarz w Czokpak – Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka, południowy Kazachstan (100 km na północny wschód od Taszkientu), miejsce formowania 8 Dywizji Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Calewski Bolesław, ur. 4.09.1902 r., Mogilnice, pow. Augustów, strz., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu w Czokpak, C przy st. zbornej, gr. 10,Na cmentarzu tym pochowani też są z sąsiedniego powiatu Grajewo: Owsiany Bronisław, lat 40, Rajgród, plut., zm. luty 1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak,
  Owsiany Marian, ur. 1889 r., Rajgród, pchor., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak, C, przy st. zbornej, gr. 10,

 

Cmentarz w Guzar – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka (180 km na południowy wschód od Buchary), miejsce formowania Ośrodka Organizacyjnego Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Jedliński Zygmunt, ur. 21.02(12).1925 r., Augustów, strz., zm. 6.06.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar, CK, gr. VI,W-2,
 2. Sobotka Józef, ur. 8.05.1921 r., Sztabin, zm. 6.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar, gr. I W.-43
  [Bazując na wzmiankach w relacjach i literaturze przedmiotu, należy przypuszczać, że chodzi o Józefa Sobotko, s. Antoniego i Stefanii, ur. 8.05.1921 r. w Sztabinie. Przed wojną przeszedł on przeszkolenie wojskowe w zakresie dywersji przeciwko Niemcom, na wypadek wojny. Posiadał z tego tytułu jakieś wyposażenie, które przetrzymywał w swoim obejściu, w suszarni. Ktoś doniósł o tym Sowietom, którzy go aresztowali i został wywieziony do ZSRR (poprzez Augustów, Grodno i Witebsk). Wstąpił do armii gen. Andersa. Zmarł w Uzbekistanie, pochowany 7.07.1942 r.na Polskim Cmentarzu Wojennym w Guzar. Z.K.]
 3. Szrajber Idzi, ur. 1892 r., Nikicz, pow. Augustów, plut., zm. 18.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar,
 4. Folej Czesława, ur. 10.04.1924 r., Gorczyca, Polska Wojskowa Służba Kobiet, och., zm. 27.05.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. V-W-8,
 5. Karmińska Czesława, ur. 20.11.1923 r., Augustów, junaczka, zm. 26.06.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. II-C-50.

 

Cmentarz w Kenimech – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, miejsce formowania 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Miezio Franciszek, ur. 16.11.1910 r., Pomiany, kpr., zm. 15.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 55,
 2. Sierzputowski Bolesław, ur. 27.10.1916 r., Netta, strz., zm. 8.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, gr. 138-1.Na cmentarzu tym pochowany też jest z sąsiedniego powiatu Sejny:
  Michałkiewicz (Michalkiewicz) Wincenty, ur. 12.12.1910 r., Hołny Wolmera, kpr., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 16,

Cmentarz w Dżałał-Abad – Kirgiska Socjalistyczna Republika Radziecka (300 km od Taszkientu), miejsce formowania 5 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Łukowski Józef, ur. 18.12.1909 r., Dorguń, strz., zm. 1.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Dżałał-Anad, CP 5 DP, gr. 99,
 2. Nowialis Romuald, ur. 1921 r., Brzozówka, strz., zm. 18.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Dżałał-Abad, CP 5DP, g. 44.

 

Cmentarz Wrewskaja – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, miejsce formowania Centrum Wyszkolenia Armii:

 1. Gryniewicz Bolesław, ur. 1903 r., Łanowice, pow. Augustów, strz., zm. 27.05.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CP, gr. 69,
 2. Murawski Stanisław, ur. 16.02.1898 r., Nowiny, woj. Białystok, strz., zm. 18.06.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CW, g. 80,

 

Cmentarz w Kitab – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, miejsce formowania 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Kurpiejewski (Kurpijewski) Józef, ur. 1903 r., Wyżarne, woj. Białystok, strz., zm. 16.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kitab CW,

 

Cmentarz w Szachriziabs – Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, miejsce formowania 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR:

 1. Stefanowski Witold, ur. 16.04.1928 r., Jastrzębna II, zm. 10.08.1942 r., Szachrisiabs, CW, gr. 224.

 

Cmentarz w Teheranie, Iran

 1. Harasim Stanisław, ur. 8.06.1919 r., Netta, strz., zm. 11.09.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran CCK, dz.p., gr. Ł.5.190,
 2. Kuźmiński Eugeniusz, ur. 31.05.1922 r., Netta, kan., zm. 7.09.1942 r. pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.4.165,

  Na cmentarzu tym pochowany też jest z sąsiedniego powiatu Suwałki:
  Raszkiewicz Józef
  , ur. 22.11.1919 r., Wasilczyki, pow. Suwałki, kpr., zm. 20.08.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.11.108.

 

Cmentarz w Pahlevi, Iran

 1. Elert Jan, kpr., zm. 31.08.1942 r. pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 2.3.133,
 2. Janicki Konstanty, ur. 5.03.1918 r., Białobrzegi, pow. Augustów, strz., zm. 9.09.1942 r., Pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 4.8.476,

 

Cmentarz w Khanaqin (Khana Qin), Irak

 1. Małyszko Andrzej, ur. 4.07.1924 r., Haławieńczyce, pow. Augustów, strz., zm. 3.10.1942 r., pochowany na cmentarzu w Khanaqin, Irak, CW, gr. 2-A-1,

 

Cmentarze w Egipcie

 1. Kazimierowicz Bronisław, ur. 15.04.1915 r., Augustów, strz., zm. 27.09.1944 r., pochowany na cmentarzu w Kantara East, Egipt, CW gr. 1-G-11,
 2. Skędzielewski Antoni, ur. 15.01.1911 r., Kamionka Nowa, pow. Augustów, ułan, zm. 11.04.1944 r., pochowany na cmentarzu Tel-el-Kebir, Egipt, CW, gr. 5-M-12,
 3. Ciciński Edward, ur. 31.01.1927 r., Leśna Haciłówka, pow. Augustów, junak, szer., lotn. AC.1, zm. 10.06.1946 r., pochowany na cmentarzu w Heliopolis, Egipt, BWC, gr. 4.F.32.

 

Zbigniew Kaszlej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *