5 lipca 2020 | Danuta Kaszlej
Lista więźniów obozów koncentracyjnych – uzupełnienie
 

Lista więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, pochodzących z Augustowszczyzny, poszerza się o sześć nowych osób dzięki Ryszardowi Koronkiewiczowi.
Publikujemy przesłane przez niego skany kart osobowych mieszkańców: Twardego Rogu, Obuchowizny, Rzepisk i Żarnowa, osadzonych przez Niemców podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych.  
W ten sposób zyskujemy wiedzę o kolejnych mieszkańcach naszej ziemi represjonowanych podczas niemieckiej okupacji. Dziękujemy.

Nasz apel

Zapraszamy Państwa do współpracy – ocalenie pamięci o ofiarach II wojny światowej jest celem szerszego zamierzenia, które ogłosiliśmy w 80. rocznicę wybuchu wojny: Straty wojenne Augustowa i okolic.
Czas płynie i zaciera się świadomość skali ofiary poniesionej przez mieszkańców ziemi augustowskiej. To ostatnie lata, gdy jeszcze możemy zapytać o to najstarszych w rodzinie, w naszej miejscowości.
Pytajcie, uzupełniajmy razem listę więźniów obozów koncentracyjnych oraz inne wykazy represjonowanych, poległych i zabitych, których wersję roboczą znajdziecie klikając w te linki:

http://akklub.pl/aktualnosci/straty-wojenne-augustowa-i-okolic-cd/

http://akklub.pl/aktualnosci/polegli-pod-monte-cassino/

http://akklub.pl/aktualnosci/pochodzacy-z-powiatu-augustowskiego-zolnierze-2-korpusu-polskiego-pochowani-na-cmentarzach-w-bolonii-casamassima-i-loreto/

http://akklub.pl/projekt-ofiary-ii-wojny-swiatowej-na-augustowszczyznie/pochodzacy-z-powiatu-augustowskiego-lotnicy-marynarze-i-zolnierze-2-korpusu-polskiego-pochowani-na-cmentarzach-w-zsrr-oraz-na-cmentarzach-w-iranie-iraku-i-egipcie/

Wracając do dokumentów przesłanych przez Ryszarda Koronkiewicza: dane w nich zawarte uzupełniłem pod zdjęciami o informacje dostępne na stronie www.straty.pl

Dulczewski Stanisław

Dulczewski Stanisław, ur. 17.05.1917 r., Twardy Róg, s. Stanisława, matka z d. Walicka, zam. Twardy Róg, rolnik. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, nr jeniecki 57636. Od 23.07.1940 r. Stalag IA. Przeniesiony na status robotnika cywilnego w dniu 4.03.1941 r., kiedy to został zwolniony do urzędu Pracy Hainrichswalde. Od 15.11.1943 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr 26508, skąd 25.05.1944 r. został przeniesiony do Buchenwaldu, nr 56153. Od 29.10.1944 r. w KL Mittelbau-Dora, nr 56153.

Lewakowski Alfred

Lewakowski Alfred, ur. 19.07.1926 r., Twardy Róg, s. Czesława i Zofii z d. Filipowicz, zam. Twardy Róg. Publiczną Szkołę Powszechną ukończył w Gabowych Grądach. Pracował na gospodarstwie rodziców. Żołnierz PZP, ps. „Świerk”, jako zwiadowca – łącznik. Aresztowany w marcu 1944 r. Wieziony w Augustowie i Grodnie, skąd przewieziony został do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, nr. 75637. Od 20.06.1944 r. w Mauthausen, od 28.06.1944 w Gusen. Zwolniony 5.05.1945 r.  

Lewakowski Czesław

Lewakowski Czesław, ur. 16.04.1890 r., Twardy Róg, tam zamieszkały. Aresztowany w marcu 1944 r. Więziony w Augustowie i Grodnie (więzienie Sicherheitsdienstu), skąd przewieziony został do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Od 26.06.1944 r. w obozie koncentracyjnym Flossenburg (Stammlager), nr. 12285, gdzie zginął 21.11.1944 r.  

Siemion Stanisław

Siemion Stanisław, ur. 12.07.1924 r., Białobrzegi, s. Bronisława i Józefy, zam. Obuchowizna. Obóz koncentracyjny Stutthof od 20.12.1943 r., nr 29548; Buchenwald od 28.05.1944 r., nr 56151; Mittelbau-Dora od 29.10.1944 r. Uwolniony 1.05.1945 r.

Brat Jan, ur. 17.07.1921 r. przebywał na robotach przymusowych w okresie 1.06.1942 – 1.12.1944 r. Powrócił do Polski 28.02.1946 r. statkiem z Lubeki.

Jabłoński Antoni

Jabłoński Antoni, ur. 8.01.1921 r., Rzepiski, s. Jana. Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr. 34624.

Chmielewski Józef

Chmielewski Józef, ur. 17.08.1895 r., Żarnowo. Obóz koncentracyjny Stutthof od 14.04.1944 r., nr 34020. Pobyt w obozowym szpitalu 30.06.1944 r.

Będę wdzięczny za uzupełnienie zamieszczonych tu informacji.

Zbigniew Kaszlej
tel. 501 298 534
e – mail: kaszlej@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *