W Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku  27 września 2012 r. wręczone zostały Nagrody „Świadek Historii”. Wśród nagrodzonych znaleźli się Sybiracy, żołnierze Armii Krajowej, działacze opozycji solidarnościowej, duchowni, a także osoby zaangażowane w propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski i regionu. Dekoracji Laureatów dokonała Agnieszka Rudzińska, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

14 września 2012 r.  II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie obchodziło ważne jubileusze: 85-lecia tradycji szkolnictwa średniego w Augustowie,  20-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i  5-lecia nadania szkole imienia Polonii i Polaków na Świecie. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

17 września 2012 | Zbigniew Kaszlej
Opowieść o dobrych szkołach…
 

W ramach obchodzonych przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie  jubileuszy:
– 85-lecia tradycji szkolnictwa średniego w Augustowie,
– 20-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,
– 5-lecia nadania szkole imienia Polonii i Polaków na Świecie, 13 września 2012 r. w II LO odbyła się sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

W ramach obchodów jubileuszy:
– 85-lecia tradycji szkolnictwa średniego w Augustowie
– 20-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
– 5-lecia nadania szkole imienia Polonii i Polaków na Świecie

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
i Prezes Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie
mają zaszczyt zaprosić
na sesję klubu, która odbędzie się w dniu 13 września 2012 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
16-300 Augustów, Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ