18 maja 2020 | Zbigniew Kaszlej
Polegli pod Monte Cassino
 

Prezentujemy wykaz pochodzących z ziemi augustowskiej żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którzy polegli podczas bitwy o Monte Cassino i zostali  pochowani na cmentarzu wojennym Monte Cassino.

O bitwie

W styczniu 1944 roku rozpoczęły się walki o Monte Cassino – kluczowy punkt na mapie niemieckich umocnień tzw. Linii Gustawa. Przez cztery miesiące krwawych walk nie udało się zdobyć wzgórza. Nocą z 11 na 12 maja do boju weszli żołnierze 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Po ciężkich bojach, 18 maja nad gruzami klasztoru zawisła polska flaga. Monte Cassino zostało zdobyte.

W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, w tym kilkunastu pochodzących z powiatu augustowskiego.

Wykaz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, pochodzących z ziemi augustowskiej, poległych w bitwie o Monte Cassino i pochowanych na cmentarzu wojennym Monte Cassino

Opracowano na podstawie Cmentarz Monte Cassino. Lista pochowanych w: http://cmpi.fondazionemm2c.org/pl/
Informacje o Bolesławie Krzywińskim uzupełnił Zbigniew Kaszlej o ustalenia Ryszarda Koronkiewicza opublikowane w „Naszym Sztabińskim Domu” w styczniu 2010 r. w artykule „Ocalić od zapomnienia – Bolesław Krzywiński”

 1. Burba Witold, ur. 28.06.1921 r. Hołowieńczyce, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 3-C-8).
 2. Haponik Józef, ur. 16.10.1909 r. Ulkowce, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, kapral, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino.
 3. Janusz Stanisław, ur. 24.11.1919 r. Dorguń, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 17 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 7-A-2).
 4. Kozłowski Czesław, ur. 20.07.1920 r. Augustów, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 17 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 5-B-4).
 5. Krzywiński Bolesław, ur. 15.02.1915 r. we wsi Kunicha, s. Albina i Aleksandry. Służbę wojskową rozpoczął 15 marca 1937 r. w 41 pp. im. Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył w ramach zgrupowania armii Prusy gen. dyw. Stefana Dąb – Biernackiego. Późną jesienią 1939 r. powrócił do Kunichy. Został aresztowany przez Sowietów. Wraz z innymi znalazł się w więzieniu w Augustowie. 20 kwietnia 1940 r. został przewieziony do Mińska, gdzie przez 6 miesięcy było prowadzone przeciwko niemu śledztwo, w czasie którego poddany był torturom. W grudniu 1940 r. Trybunał Wojenny ZSRR wydał wyrok: za działalność na szkodę Związku Radzieckiego 8 lat łagrów i pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Wywieziony został do łagrów Workuty, 12. oddział w miejscowości Inta. 26 listopada 1941 r. został wcielony do 19 pułku piechoty wchodzącego w skład 7 Dywizji Piechoty formowanej w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje. 30 kwietnia 1942 r. przybył do Palestyny, a 29 maja przeniesiony został do 3 Dywizji Strzelców Karpackich, do 7 batalionu. 4 czerwca zgłosił się do obozu szkoleniowego w Masmiji. Po odbyciu szkolenia, 10 listopada 1942 r. został przeniesiony do 4 batalionu i przydzielony do 1 kompanii. 31 stycznia 1943 r. został zaprzysiężony. Podczas pobytu w Palestynie ukończył kurs w Szkole Podoficerskiej oraz kurs strzelców wyborowych przy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Od 2 lutego 1944 r. 3 Dywizja Strzelców Karpackich zajęła pozycje nad rzeką Sangro, wzięła udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa. Bolesław Krzywiński zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku  na Monte Cassino. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino (kwatera 9-E-14).
 6. Malinowski Aleksander, ur. 27.03.1910 r. Osowy Grąd, pow. augustowski. Pracował w tartaku jako robotnik. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 15 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 12.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 4-A-19).
 7. Oskroba Zygmunt, ur. 16.08.1923 r. Lipówka, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 3 Batalion CKM, strzelec, poległ 15.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 4-B-11).
 8. Sieńko Jan, ur. 19.10.1919 r. Polkowo. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 4 Batalion Strzelców, strzelec. Zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku na Monte Cassino.  Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino (kwatera 9-E-13).
 9. Skowroński Jan, ur. 10.07.1911 r. Bargłów, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 3-C-5).
 10. Stanulewicz Bolesław, ur. 8.04.1915 r. Augustów, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, Pułk Ułanów Karpackich, kapral, poległ 11.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 1-D-17).
 11. Toczyłowski Emil, ur. 9.02.1909 r. Pólko, pow. augustowski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 6 Kompania Sanitarna, strzelec, poległ 8.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino (kwatera 8-F-11).

Zbigniew Kaszlej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *