Siedemdziesiąt lat temu na mieszkańcach naszej ziemi dokonano zbrodni przeciwko ludzkości. Z rozkazu Stalina kontrwywiad wojskowy ZSRS – „Smiersz”, używając wojsk frontowych Armii Czerwonej, przeprowadził potężną pacyfikację obejmującą Puszczę Augustowską, w celu zniszczenia walczących o wolną Polskę partyzantów Armii Krajowej
i Armii Krajowej Obywateli. Spośród ponad siedmiu tysięcy zatrzymanych po brutalnych przesłuchaniach wyselekcjonowano ponad tysiąc, których zabito bez sądu. Ślady zbrodni tak skutecznie zatarto, że do dziś nie wiemy gdzie jej dokonano i gdzie są doły śmierci zamordowanych oraz poległych w walce z Sowietami w lipcu 1945 r.

Zapraszamy rodziny poległych i zamordowanych oraz wszystkich, którzy chcą budzić pamięć i upominać się o wyjaśnienie tajemnic Obławy Augustowskiej do wzięcia udziału w programie tegorocznego Rajdu Śladami Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., który publikujemy poniżej.
Dziękujemy białostockiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej za przekazanie map uczestnikom rajdu. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Pokłoniliśmy się dziś bohaterom walki o wolność – rtm. Witoldowi Pileckiemu i Żołnierzom Wyklętym Augustowszczyzny.
Dziękujemy za udział w marszu Barbarze Koronkiewicz, dyrektor II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, nauczycielom tej szkoły i uczniom klas pierwszych. Doceniamy atmosferę skupienia i empatii z jaką ponad osiemdziesięciu młodych ludzi poznawało życiową drogę „Ochotnika do Auschwitz”.

Do społeczności augustowskiego II LO współorganizującej Marsz Rotmistrza od czterech lat  dołączyli augustowianie i nasze augustowskie media – dziękujemy. Udostępniamy materiały przygotowane przez dziennikarzy: http://augustow24.pl/info/v-marsz-rotmistrza-pileckiego-.13350.html
http://augustowskireporter.pl/historia/3333-uczcili-skazanych-na-niepamiec.html
http://dziennikpowiatowy.pl/uczcili-pamiec-rotmistrza.html

Zobaczcie na zdjęciach, jak pięknie honory polskim bohaterom oddają dziewczęta reprezentujące Polską Organizację Wojskową.
Dziękujemy i zapraszamy za rok
W imieniu organizatorów
Zbigniew Kaszlej

 

W tym roku przypada 114 rocznica urodzin rtm. Witolda Pileckiego – bohatera Polski Podziemnej, „Ochotnika do Auschwitz”.

Starosta Augustowski, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zapraszają 27 maja 2015 r. młodzież augustowskich szkół oraz wszystkich miłośników historii na V Marsz Rotmistrza Pileckiego.
Marsz Rotmistrza rozpocznie się o godz. 12.45, przed II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. K. Wyszyńskiego 1 pod pomnikiem honorującym zamordowanych w Katyniu absolwentów i nauczycieli  Seminarium Nauczycielskiego. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

22 maja 2015 | Zbigniew Kaszlej
Porządki na cmentarzu żydowskim
 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie wpisuje się w świadomość lokalną  jako szkoła inicjująca  wiele przedsięwzięć na rzecz miasta,  krzewiąca zasady patriotyzmu, ucząca szacunku dla przeszłości.
Szczególną aktywnością wykazuje się młodzież z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, działającego przy II LO; angażuje się w organizację uroczystości patriotyczno – religijnych, uczestniczy w corocznych kwestach na cmentarzu, porządkuje miejsca wiecznego spoczynku tych, którzy „pisali”  historię miasta i Polski.
21 maja 2015 r., po raz kolejny, uczniowie sprzątali cmentarz żydowski. Należy wspomnieć, że z polecenia Burmistrza Augustowa, pana Wojciecha Walulika, w otoczeniu miejsca, upamiętniającego tysiące Żydów augustowskich, zostały wycięte  zbędne drzewka i krzewy. Przez to pomnik stał się widoczny od strony dwóch dróg, biegnących w stronę plaży.
To dobra i potrzebna lekcja żywej historii!
Maria Kisielewska

 

 

 

Fotografia jako trop prowadzący w przeszłość to propozycja już po raz trzynasty kierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Pani Dorota Zimnoch, przedstawicielka Podlaskiego Kuratora Oświaty, gratulując autorom koncepcji, organizatorom i uczestnikom konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” powiedziała:
Jadąc tu wiedziałam, że mogę liczyć na nietypową konwencję i ciekawe podejście do historycznej materii, bo z uznaniem śledzę działania podejmowane przez augustowskie II LO, jednak jestem zaskoczona. Bardzo wysoki poziom konkursu o nowatorskiej formule dostarczył też emocji i nie ukrywam, że czułam się wzruszona słysząc opowieści młodych ludzi o kolejach losu ich przodków. To bardzo wartościowe przedsięwzięcie. 
Konkurs  proponuje przygodę związaną z odkrywaniem historii bliskiej – rodziny, miejsca zamieszkania, wydarzeń z nim związanych. Młodzi ludzie samodzielnie docierają do źródeł wiedzy o regionie i też je wywołują, bo zapisują to, co kryje pamięć ludzka. Na tej podstawie opowiadają historie dotąd niezapisane i ilustrują je zdjęciami, dokumentami, listami.
To wymagający konkurs, tym bardziej cieszy więc, że nie brakuje ambitnych młodych ludzi, którzy podejmują to wyzwanie.
W tym roku z sukcesem uczyniło to 23 uczniów z ziemi augustowskiej i sejneńskiej. Pracowali pod opieką swych nauczycieli z dziewięciu szkół. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, bo poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki. Werdykt jury zamieściliśmy we wpisie z 19 maja 2015 r.
Świętem wszystkich zainteresowanych przeszłością regionu był finał konkursu. 19 maja  2015 r.  na auli augustowskiego II LO w wyjątkowej scenerii i atmosferze wsłuchiwaliśmy się w prezentowane przez młodych ludzi historie.
Dominika Mikołajczyk i Aleksandra Ossowska, uczennice klasy I a II LO w Augustowie utrwaliły to na poniższych fotografiach – zapraszamy do ich obejrzenia.
W imieniu organizatorów
Danuta Kaszlej

 

Świętem młodych badaczy historii lokalnej można określić dzisiejszy finał konkursu realizowanego rok rocznie od trzynastu lat przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie pod patronatem Starosty Augustowskiego i Burmistrza Augustowa. Jury złożone z historyków – regionalistów oceniające prace w kategorii „Czas zatrzymany w kadrze” ogłosiło następujący werdykt:

Gimnazja

I nagroda – Izabela Doroszkiewicz, autorka pracy „Szkoła nie tylko do nauczania”, uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Praca powstała pod opieką Krystyny Żabickiej. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

W XIII Konkursie „ Historia utrwalona na starej fotografii” jury oceniające prace w kategorii „Czas zatrzymany w kadrze” nominowało do finału:

Gimnazja (w kolejności alfabetycznej):

– Izabela Doroszkiewicz „Szkoła nie tylko do nauczania”, ZSS w Lipsku, opieka Krystyna Żabicka
ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ