12 lutego 2020 | Zbigniew Kaszlej
Osoby z powiatu augustowskiego w niemieckich obozach jenieckich.
 

Poniżej zamieszczamy wykaz osób pochodzących z powiatu augustowskiego przebywających w niemieckich obozach jenieckich:

 1. Arciszewski Franciszek, ur. 11.04.1916 r., Łabętnik, s. Józefa i Heleny z d. Popko, zmarł 26.07.2000 r. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK, kanonier. Wzięty do niewoli 5.10.1939 r. w m. Turzysłowo?. Obóz jeniecki Stalag II-A Neubrandenburg, nr jeńca 19799. Przeniesiony na status robotnika cywilnego i zwolniony 13.08.1940 r.

 2. Bakuniewicz Józef, ur. 12.02.1915 r. Serwy, s. Jana i Marianny z d. Adamowicz.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp., strzelec. Wzięty do niewoli w Warszawie 29.09.1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 62916, potem Stalag VI-H. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 31.08.1940 r. Zmarł 15.12.1998 r.
 3. Baranowski Jan, ur. 18.04.1917 r., Żarnowo. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach Brygady Kawalerii Suwałki. Wzięty do niewoli, Stalag XI-A, nr jeńca 6997. Zwolniony 24.06.1940 r. do Mekrin.

 4. Bergiel Jan, ur. 7.03.1919 r., Augustów, s. Aleksandra i Julianny, zm. 29.11.1992 r. Wzięty do niewoli 1.11.1941 r. Obóz jeniecki, zwolniony 1.05.1945 r.
 5. Białokoz Zygmunt, ur. 1910 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Rygałówce. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w walkach z Niemcami w kampanii wrześniowej 1939 r. Poległ we wrześniu 1939 r.

 6. Biniewski Antoni, ur. 18.04.1910 r., Tobołowo. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 19548. (zob. Bizio Antoni).

 7. Bizio Antoni, ur. 18.04.1910 r., Tobołowo. Kampania wrześniowa 1939 r. (134 IR, 4 komp.), wzięty do niewoli 12.09.1939 r. w Węgrowie. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 19548.(zob. Biniewski Antoni).  

 8. Błażyński Władysław, ur. 11.02.1898 r., Sztabin, ppor. Kampania wrześniowa 1939 r. Obóz jeniecki Oflag VI-E, nr. 572, od 17.09.1942 r. Oflag VI-B.
 9. Boczkowska – Latek Halina, ur. 21.12.1928 (inna data 8.12.1926)r., Augustów, ps. „Liwska”, „Ewa”, c. Wincentego i Sabiny z d. Gołębiewska. Harcerka Szarych Szeregów – 23. Warszawska Żeńska Drużyna Harcerska. Wprowadzona do AK przez „Lenę” z oddziału „Pegaz”. Przydział Kedyw KG AK – kompania „Pegaz” – 1 pluton – sanitariat. Od lata 1944 r. – batalion „Parasol” – 1 kompania – sanitariat. Żołnierz Powstania Warszawskiego, sanitariuszka. Zgrupowanie „Radosław” – Batalion Parasol – 1 kompania. Na Woli oddelegowana do oddziału „Szczerby”. Na Starym Mieście – Batalion Gozdawa – 2 kompania szturmowa. Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście. Wzięta do niewoli. Obóz jeniecki Stalag 344 Lamsdorf.
 10. Bogdanowicz Antoni, ur. 13.07.1914 r., Augustów, s. Antoniego, matka z d. Kozłowska. Rodzina: Anna Bogdanowicz, Augustów, ul. Limanowskiego 11. Kampania wrześniowa 1939 r., piechota, kpr. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag II-D, nr jeńca 17687. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, 7.09.1940 r. zwolniony na prace cywilne do m. Mossow, pow. Naugard.
 11. Bolcewicz Zygmunt, ur. 25.09.1914 r., Rygol, s. Franciszka, matka z d. Fischer. Kampania wrześniowa 1939 r. w strukturach straży granicznej. Wzięty do niewoli 25.10.1939 r. w Rygoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 36209.    
 12. Bołbot, imię żony – Halina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki, służba w wojsku polskim.
 13. Borkowski Eugeniusz, ur. 20.09.1917 r., Augustów. Marynarka Wojenna, starszy marynarz. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag II-D, nr jeńca 1459. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 23.07.1940 r. zwolniony do Stargardu.
 14. Borkowski Kazimierz, ur. 1913 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 71 pp., szer. Wzięty do niewoli w Zambrowie. Obóz jeniecki Stalag V-A, XXIII-A i V-C, nr jeńca 28934. 2.04.1941 r. zwolniony do domu.
 15. Borowski Bronisław, ur. 18.10.1917 r., Nowinka. Kampania wrześniowa 1939 r., 5 Pułk Lotniczy. Wzięty do niewoli, jeniec wojenny Stalag V-B, nr jeńca 42325.
 16. Borysewicz Józef, ur. 29.10.1911 r., Jaziewo. Kampania wrześniowa 1939 r., pułk piechoty, kapral. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VIII-c, nr 5777.
 17. Bożewicz Antoni, ur. 23.05.1912 r., Janówka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 18109.
 18. Brodowski Józef, ur. 30.03.1911 (inna wersja 3.03.1911) r., Mikaszówka, s. Józefa. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., szer. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeniecki 24154, od 10.10.1941 – 21.10.1941 r. Lazaret Stalag X-A, od 1.05.1942 – 10.12.1942 r. i 28.12.1944 – 8.01.1945 r. rewir Stalagu X-B. 13.09.1947 r. powrócił ze Stablack, przez Szczecin do Mikaszówki.
 19. Broź (Broż) Jan, ur. 3.11.1913 r., Gliniski, s. Bolesława i Anny. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki 10.1939 – 5.1945 r.
 20. Bućko Kazimierz, ur. 15.11.1910 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 2 pułku ułanów. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag III-A, nr jeńca 13532.
 21. Bujnowski Józef, ur. 26.01.1906 r. w Mogilnicach, s. Józefa i Anny, zam. Augustów. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie, zmarł 2.09.1992 r.
 22. Bujnowski Józef, ur. 27.02.1908 r. w Kolnicy, s. Ignacego i Stefanii z d. Szmygiel.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., w 41 pp. Wzięty do niewoli w Drzewicy. Obozy jenieckie: Stalag VIII – A, nr 441, 15.02.1943 r. przekazany do Stalagu VI – D. Był w Stalagu VI-A Hemer.
 23. Bujnowski Zygmunt, ur. 7.11.1907 r., Rzepiski. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., strz. wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr 58229, był w Stalagu I-B. Dnia 14.08.1940 r. zwolniony do kraju. Na karcie ewidencyjnej data 29.03.1940 r.

 24. Bukowski Adam, ur. 9.10.1911 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Oflag IV-A, nr jeńca 48718, od 1.11.1939 r. Oflag II-A, od 15.02.1942 r. II-D.
 25. Bukrejewski Bolesław, ur. 15.10.1910 r. w Biernatkach, s. Andrzeja i Anny z d. Chojnicka, zam. Augustów. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie, zmarł 8.01.1994 r.
 26. Burakiewicz Bolesław, ur. 3.05.1909 r. w Nowosiółkach, s. Pawła i Serafiny, zam. Skieblewo.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., wcielony do Armii Czerwonej, wzięty do niewoli 1.08.1941 r., obóz jeniecki (sierpień 1941 – maj 1945 r.) Stalag VII A, zmarł 4.08.2005 r.
 27. Bukrajewski (Bukrejewski) Bronisław, ur. 15.10.1895 r., Biernatki. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 81 pp. (inne dane 76 pp.). Wzięty do niewoli, Stalag I-A, nr jeńca 19713, Stalag X-A. Dnia 20.11.1941 r. zwolniony na status robotnika cywilnego z Komanda Pracy Felm do Urzędu Pracy Kiel.

 28. Cemerzewski Kazimierz, ur. 2.10.1905 r., Kolnica. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w piechocie. Wzięty do niewoli Stalag III-A, nr jeńca 9041.

 29. Chalecki Franciszek, ur. 5.07.1916 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp., strzelec. Wzięty do niewoli, Stalag III-A, nr jeńca 1989. Na karcie ewid. data 22.05.1940 r.

 30. Chełmiński Marian, ur. 22.11.1913 r., Augustów, kanonier 29 pułku art. lekkiej. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag III-B, nr jeńca 2771. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 14.08.1940 r. zwolniony do Furstenberg.
 31. Chilmon Jan, ur. 30.09.1916 r., Strękowizna. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 4DAK. Wzięty do niewoli Stalag IX/ brak danych/, nr jeńca 2684.

 32. Chmielewski Józef, ur. 19.03.1911 r., Uścianki, s. Grzegorza i Józefy. Kampania wrześniowa 1939 r., obóz jeniecki Stalag XIIA, XIIB, IIIA. Zwolniony w maju 1945 r. Zmarł 18.06.1994 r.   

 33. Chmielewski Stanisław, ur. 27.09.1915 r., Barszczowa Góra, s. Klemensa, matka z d. Zdrażniw. Kampania wrześniowa 1939 r. w ramach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Walczył pod Łomżą, Ostrołęką, Bielskiem Podlaskim, Wysokiem Mazowieckiem, Łukowem.  Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Lublinie. Obóz jeniecki Stalag II-A Neubrandenburg, nr jeńca 19797. Zwolniony 23.08.1940 r., kiedy to przeszedł na status robotnika cywilnego.

 34. Chmielewski Władysław, ur. 3.03.1912 r., Jabłońskie, s. Wojciecha i Rozalii, zam. Biernatki, zmarł 16.10.1999 r. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 27.09.1939 r. – 31.12.1939 r. Więzienie Białystok 02.1944 r. – 7.1944 r.
 35. Choroszewski Piotr ps. „Kruk”, „Polny”, por. – s. Aleksandra i Joanny Kisielewskiej, ur. 26.03.1914 r. p. w Augustowie. Mieszkaniec Augustowa, nauczyciel. W 1933 r., po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Augustowie, pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Augustowie. W 1934 r. powołany do odbycia służby wojskowej, ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty przy 29 DP w Grodnie w 76 lidzkim pp. uzyskując stopień plut. pchor. W 1935 r. wyjechał do Warszawy, gdzie ukończył uzupełniające dwuletnie studium nauczycielskie. Przez rok pracował w zawodzie w Warszawie, Nowogrodku i Augustowie W styczniu 1938 r., po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie, awansowany do stopnia ppor. rez. W marcu 1939 r. zmobilizowany do 78 pp. Strzelców Słuckich w Baranowiczach. W szeregach tej jednostki wchodzącej w skład 20 DP brał udział w walkach, m.in. w obronie Modlina, gdzie 29.09.1939 r. dostał się do niewoli. Początkowo przebywał w obozie jenieckim w Dolnej Saksonii, następnie przeniesiony do obozu w Prusach Wschodnich. W konspiracji od grudnia 1941 r., kiedy zbiegł z obozu, powrócił do Augustowa i nawiązał kontakt z Antonim Karpem ps. „Jarząbek”. Do marca 1943 r. mieszkał w Augustowie, jednocześnie był wykładowcą w konspiracyjnej szkole podchorążych rezerwy piechoty w Obwodzie AK Augustów. Pełnił także funkcję oficera wyszkolenia w sztabie Komendy Obwodu, Komendanta Rejonu I oraz dowódcy kompanii terenowej tegoż rejonu. Podczas akcji „Burza” pełnił funkcję referenta BiP w sztabie Obwodu, jednocześnie zastępcy dowódcy kompanii terenowej „Dęby A” (Sztabin) por. Czesława Stolarskiego ps. „Raca”, „Rakieta”. Po wkroczeniu Sowietów ukrywał się na terenie Augustowa. Zatrzymany przez Sowietów 27.02.1945 r. na skutek doniesienia inf. „Subocki” (Jan Szostak), wywieziony do Białegostoku i Warszawy. W śledztwie oskarżany m.in. o współpracę z szefem Gestapo w Augustowie. Zwolniony z więzienia w Rawiczu decyzją Delegata Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 27.09.1945 r. Wyjechał do Warszawy, gdzie 02.10.1945 r. ujawnił się. W 1960 r. mieszkał we wsi Miłki pow. Giżycko.

 36. Chyczewski Stanisław, ur. 8.05.1908 r., Reszki. Kampania wrześniowa 1939 r, strzelec. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 28195.
 37. Chyliński Piotr, ur. 24.08.1914 r., Augustów. Służba wojskowa w 41 pp., st. strzelec. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, jeniec wojenny Stalag VI-J, nr jeńca 62551. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 22.07.1942 r.
 38. Ciborowski Józef, ur. 5.06.1906 r., Pomiany. Kampania wrześniowa 1939 r., strzelec, Sztab Komp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag XI-A, nr jeńca 6711, Dnia 21.06.1940 r. zwolniony do Ballenstedt.
 39. Ciulewicz Władysław, ur. 24.06.1912 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r., st. strzelec, piechota. Wzięty do niewoli Stalag II-C, nr 20092.

 40. Czymieżewicz Jerzy, ur. 26.09.1912 r., Augustów, s. Jana i Eugenii, zm. 2.01.1985 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 1.10.1939 r. Obóz jeniecki – zwolniony 1.09.1944 r. Obóz koncentracyjny 1.09.1944 – 1.04.1945 r.
 41. Ćwikowski Mieczysław, ur. 14.01.1904 r. Augustów, s. Aleksandra, matka z d. Polkowska. (rodzina: Zofia Ćwikowska, Warszawa, Tamka 29 m. 35). Żołnierz Powstania Warszawskiego, ppor, AK 21 pp. Do niewoli wzięty 5.10.1944 r. Stalag 344, 318 Lamsdorf, nr jeńca 102305. 19.10.1944 r. Oflag VII-A.
 42. Dadura Jan, ur. 6.09.1901 r., Bohatery Leśne. Żołnierz 76 pp. 1 plut. kol. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli w Kozienicach 9.09.1939 r. Obozy jenieckie: Stalag III-A, III-B ( nr 2748) Furstenberg, nr 5299. Wg www.straty.pl zwolniony 8.08.1940 r. do pracy – przeniesiony na status robotnika cywilnego?
 43. Dadura Józef, ur. 14.02.1915 r., Bohatery Leśne, s. Józefa i Walerii. Żołnierz 76 pp 1 MGK, strzelec. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Do niewoli wzięty w Piotrkowie 6.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag III-A, nr 3407. Wg www.straty.pl 10.07.1940 r. zwolniony do Bayersdorf, pow. Gorzów Wlkp. do pracy – przeniesiony na status robotnika cywilnego?
 44. Dadura Stanisław, ur. 5.04.1911 r., Bohatery Leśne. Służył w artylerii, kanonier. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr 7635. Wg www.straty.pl 18.04.1940 r. uciekł z Freuburga. 23.04.1941 ponownie w Stalagu I-A.
 45. Danowski Józef, ur. 16.12.1914 (1916) r., Szczebra (Szczepki?). (rodzina: Mirosław Danowski, Szczepki). Kampania wrześniowa 1939 r. jako ułan 2 pułku. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Lipnikach. Obóz jeniecki Stalag IV-B Elsterhorst, nr jeńca 1541, 17.08.1940 r. zwolniony ze Stalagu IV-A.
 46. Danowski Zygmunt, ur. 17.11.1907 r. Rutki. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach pułku saperów. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VI-J, nr 8725, Stalag I-A – lipiec 1940 r.
 47. Dąbrowski Stanisław, ur. 6.04.1914 r., Jeziorki, s. Juliana i Teofili, zmarł 29.09.2002 r. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki 6.10.1939 r. – 7.10.1943 r. Stalag VII-A, nr jeńca 1542.
 48. Dąbrowski Władysław, ur. 7.02.1915 r., Szczebra.  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., kpr. Wzięty do niewoli, Stalag XI-B, nr 4779. Dnia 15.07.1940 r. zwolniony do rolnika Sperleder Dohinen, pow. Holzminden. Na karcie stempel 25.05.1940 r.

 49. Dębiski Henryk, ur. 9.10.1923 r. Augustów. Uczestnik Powstania Warszawskiego, pchor. Wzięty do niewoli, jeniec wojenny, Stalag XX-A Altengrabow. Kommando – I baon. grupa podchorążych, nr. jeńca 46295.
 50. Dobrowolski Władysław, ur. 26.03.1916 r., Płaska. Kampania wrześniowa 1939 r. Jeniec wojenny. Zaginął.
 51. Dobrzyniewicz Feliks, ur. 3.10.1908 r. Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 42 pp. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-B, nr jeńca 6573, 14.05.1940 r. zbiegł do Biskupca.
 52. Doliwa Józef, ur. 22.05.1915 r., Reszki, s. Franciszka, matka z d. Wiśniewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK?. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Woli Gułowskiej. Obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 14210.
 53. Dorkowski Bolesław, ur. 9.04.1902 r., Augustów, s. Wiktora, matka z d. Turowska. Rodzina: Teofila Dorkowska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 2 kompani saperów z Grodna. Wzięty do niewoli w Lublinie 26.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag IV-A, Stalag IV-B Hohstein, nr jeńca 475. Zwolniony 29.10.1941 r.  Na karcie ewidencyjnej data 21.02.1940 r.

 54. Drapszo Czesław, ur. 27.12.1917 r., Augustów, s. Baltazara i Józefy, zm. 17.03.1974 r. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp. strzelec. Wzięty do niewoli 1.10.1939 r. Obóz jeniecki Stalag VIII-A, Stalag XII-B, nr jeńca 9207. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 1.02.1941 r.
 55. Drejer Józef, ur. 29.11.1917 r., Topiłówka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr 4422. Dnia 3.04.1941 r. zwolniony do Pr. Eylau na status robotnika cywilnego.
 56. Drzymkowski Piotr, ur. 2.12.1902 r., Pomiany, s. Jana, matka z d. Piostkowa. (rodzina: Marjanna Drzymkowska, Pomiany). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach „134 R.I. 3 SMG”. Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. w Terespolu. Obóz jeniecki Stalag V-C Wildberg, V-A, nr jeńca 5002, zwolniony 30.07.1940 r.  ZP Gemeinde Bottenau bei Oberkirch (Baden). 
 57. Drzymkowski Stanisław, ur. 18.12.1912 r., Pomiany, s. Franciszka, matka z d. Rutkowska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 24.09.1939 r. w Chełmie. Obóz jeniecki Stalag II-D Stargard, nr jeńca 19106. 25.11.1940 r. przeszedł na status robotnika cywilnego Farbezin kr. Naugard.
 58. Dulczewski Stanisław, ur. 17.05.1917 r., Twardy Róg, s. Stanisława, matka z d. Walicka, zam. Twardy Róg, rolnik. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-B Hohenstein, nr jeniecki 57636. Od 23.07.1940 r. Stalag I-A. Przeniesiony na status robotnika cywilnego w dniu 4.03.1941 r., kiedy to został zwolniony do urzędu Pracy Hainrichswalde. Od 15.11.1943 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr 26508, skąd 25.05.1944 r. został przeniesiony do Buchenwaldu, nr 56153. Od 29.10.1944 r. w KL Mittelbau-Dora, nr 56153.

 59. Dulczewski Zygmunt, ur. 5.05.19190 r., Komaszówka, s. Aleksandra i Rozalii z d. Wojewnik. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. w Terespolu. Obóz jeniecki Stalag II-D Stargard, nr jeniecki 19131, 539. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, kiedy 17.10.1940 r. przeniesiony został do m. Brojce, krs. Greifenberg (1940-45). Zmarł 13.01.1992 r.

 60. Duńkowski Mieczysław, ur. 8.01.1915 r., Janowiec Kościelny (Mława), s. Antoniego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki od 1.10.1939 do 1.12.1939 r. zam. Pruska.
 61. Dyczewski Feliks, ur. 15.07.1911 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. 3 PSK, kapral. Wzięty do niewoli.
 62. Dyczewski Michał, ur. 2.12.1912 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., strz. Wzięty do niewoli, Stalag XI-B, nr jeńca 4444, 22.08.1940 r. Stalag XI-A. 7.02.1940 r. zwolniony do Wuesten.

 63. Dyczewski Witold, ur. 20.12.1912 r., Augustów, s. Szymona i Stefanii, zm. 29.10.1996 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XI-B, XI-A, zwolniony 5.1945 r.   
 64. Dziądziak Edward, ur. 12.08.1917 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. piechota, strzelec. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki.
 65. Fabrycki Stanisław, ur. 18.12.1901 r., Jaziewo. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Dęblinie. Obóz jeniecki Stalag VII-A, nr jeńca 1917, 30.09.1940 r. Stalag VI-B, 15.02.1943 r. Stalag X-B, 7.02.1945 r. Stalag X-C.
 66. Fiłon Wacław, ur. 16.12.1906 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 29 PAL. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-B, nr jeńca 67851. Dnia 2.12.1940 r. zwolniony do Urzędu Pracy w Królewcu.

 67. Frąckiewicz Józef, ur. 1.03.1902 r., Augustów. Służba wojskowa w 41 pp., sierżant. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-B, nr jeńca 68065. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 27.09.1940 r., zwolniony do Klackendorf, pow. Reszel.
 68. Gajda Władysław, ur. 19.03.1913 r., Kolnica, zm. 9.03.1941 r. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 68 pp., strzelec. Wzięty do niewoli. Jeniec wojenny. Szpital polowy w Thuine, Stalag VIII-B, nr. jeńca 8000, Stalag VI-H. Zmarł 9.03.1941 r. Pochowany 13.03.1941 r., cm Lingen, rząd 2 gr. 34.
 69. Galicki Bronisław, ur. 6.04.1913 r., Jabłońskie. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli, Stalag VI-J, nr jeńca 53174. Na karcie ewidencyjnej data 15.05.1940 r.

 70. Galicki Jan, ur. 5.05.1916 r., Topiłówka, strzelec 76 pp. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VIII-A nr, 9280, Stalag V-D od 31.01.1942 r., Stalag V-C od 1.06.1942 r. Offenburg.
 71. Galicki Władysław, ur. 28.09.11911 r., Jabłońskie, s. Kazimierza, matka z d. Sturgulewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli w Warszawie 29.09.1939 r., Stalag VI-J, nr 62552, Stalag I-A. Na karcie ewidencyjnej data 15.05.1940 r.

 72. Gałaszewski Antoni, ur. 14.04.1900 r. Rutki Nowe, rezerwa Policji Państwowej , szer. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli, Stalag I-A, nr jeńca 16828. Był również w Stalagu VI-J. Na karcie data 15.04.1940 r.

 73. Gąsiewski Kazimierz, ur. 3.09.1912 r., Augustów. Kampania wrześniowa w szeregach 24 batalionu KOP, strzelec. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 17633. 5.08.1941 r. przekazany do Pr. Eylau na prace cywilne – przeniesiony na status robotnika cywilnego.
 74. Giedrojć Henryk, ur. 1.04.1917 r., Ostrowo?, pow. augustowski. Kampania wrześniowa 1939 r., piechota, strzelec. Obóz jeniecki Stalag II-A, nr jeńca 11595.
 75. Giedrojć Jan, ur. 5.07.1905 r., Ostrowo?, pow. augustowski. Kampania wrześniowa w szeregach 41 pp., kpr. Obóz jeniecki Stalag IV-A, nr jeńca 13529.
 76. Godlewski Franciszek, ur. 8.09.1912 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Oflag II-D, nr jeńca 5995.
 77. Golub Wacław, ur. 9.07.1917 r., Augustów, s. Aleksandra, matka z d. Gnojewska. Rodzina Bronisława Golub, Augustów, ul. 11 Listopada 25. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp., wzięty do niewoli w Garwolinie 20.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 52574. Dnia 18.07.1940 r. zwolniony do Suwałk.

 78. Gowrach Józef, ur. 17.03.1912 r., Mikaszówka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp., 3 bat., 9 komp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki, nr 5880. 8.01.1941 r. zwolniony.
 79. Górecki Kazimierz, ur. 12.03.1912 r., Grodno, s. Bolesława i Józefy. Zam. Augustów. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 80. Grajewski Wincenty, ur. 14.07.1911 r., Krasnybór. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp., kpr., walczył pod Piotrkowem, Sulejowem, Przysuchą. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VIII-A, nr jeńca 9242, od 20.11.1940 r. Stalag XII-A. Był w Stalagu XII-B.

 81. Grycan Władysław, s. Jana.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 82. Grygo Franciszek, ur. 24.11.1917 r., Biernatki, s. Bolesława. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., wzięty do niewoli 28.09.1939 r. w Warszawie, Stalag I-A, nr jeńca 76643, 15.05.1940 r. w Stalagu VI-G, 3.10.1944 r. w Stalagu S-326.

 83. Gusiatin Tadeusz, ur. 24.02.1915 r., Gabowe Grądy, s. Astafieja i Jawdokii, zmarł 24.09.2000 r.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki do 1.12.1939 r. Przeniesiony na status robotnika cywilnego. Zatrudniony w rolnictwie – Węgorzewo 03.1943 – 01.1945 r.
 84. Guziewicz Czesław, ur. 13.03.1916 r., Pomiany, zam. Wólka Karwowska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., strzelec. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VIII-A, nr jeńca 2675, zwolniony na status robotnika cywilnego. Od 19.08.1942 r. obóz koncentracyjny Buchenwald, nr 9125.
 85. Guziewicz Mieczysław, ur. 12.03.1914 r., Pomiany. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag XII-B, nr jeńca 2575. Zwolniony na status robotnika cywilnego.
 86. Halicki Jan, ur. 24.04.1903 r., Serski las. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK (tabory). Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 10394. Dnia 16.02.1941 r. przekazany do Wehlau z poleceniem pracy.

 87. Halicki Józef, ur. 6.03.1909 r., Serski Las. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 14 pułku ułanów. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag II-B, nr jeńca 11391. Dnia 6.08.1940 r. zwolniony.

 88. Halicki Kazimierz, ur. 3.03.1894 r., Sztabin, ppłk. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Oflag VII-A, nr 15014. Zmarł 22.09.1973 r. w Londynie.
  Biogram autorstwa Włodzimierza Majdewicza w: Ułan Wołyński nr 42, rok 2011.
    „Kazimierz Bolesław Józef Halicki urodził się 19 lutego (3 marca) 1894 roku w Augustowie (Sztabin!! podkr. ZK), był synem Adama Halickiego i Celestyny z Fiłonowiczów. Ojciec Kazimierza powiatowy lekarz weterynarii, był szanowanym obywatelem Augustowa przez pewien czas zasiadał w Radzie Miejskiej. Wiele czasu poświęcał działalności społecznej był działaczem Polskiej Macierzy Szkolnej i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Należał do grona założycieli Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego i Towarzystwa Rolniczego. Działał również Stronnictwie Narodowym.
         Kazimierz Halicki wzrastał w patriotycznej przepojonej polskością rodzinie. Od 1909 roku należał do tajnej organizacji młodzieżowej „Zarzewie”. Uczęszczał do gimnazjum w Marianpolu, z którego został usunięty za udział w strajku szkolnym. W 1912 roku ukończył Szkołę Handlową w Suwałkach a w 1913 roku rozpoczął studia w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W styczniu 1914 roku związał się ze „Strzelcem”.
         W październiku 1914 roku w związku z wybuchem wojny wcielony został do armii rosyjskiej. W sierpniu 1917 roku ukończył szkołę oficerską i na własną prośbą został odkomenderowany do 2 Pułku Ułanów w korpusie gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego. W czerwcu 1918 roku, gdy pod wpływem wydarzeń politycznych doszło do rozformowania I Korpusu ppor. Kazimierz Halicki przybył wraz z siedmioma oficerami dowborczykami do Augustowa.
         Przybycie grupy młodych oficerów wpłynęło na znaczne ożywienie miejscowej placówki POW. W rozległych okolicznych rozległych lasach prowadzono praktyczne szkolenie wojskowe. Podporucznik Kazimierz Halicki zorganizował i prowadził tajną szkołę podoficerską. Rozwinięto działalność wywiadowczą, prowadzono rozpoznawanie wojsk niemieckich w Augustowie, szczególną uwagę poświecono niemieckim transportom wojskowym na stacji kolejowej.
         Od listopada 1918 roku Kazimierz Halicki w Warszawie, rozbrajał Niemców. Nawiązał tam kontakt z zakonspirowanym sztabem i uczestniczył w działaniach zmierzających do reaktywacji 2 Pułku Ułanów. Poszczególne szwadrony formowano w Siedlcach, Łodzi i Łowiczu.
         Z końcem 1918 roku dowództwo pułku przeniesiono do Kalisza, kolejne szwadrony formowano w Koninie, Kutnie i Włocławku. Szwadrony w miarę ich formowania i uzyskiwania gotowości bojowej zgodnie z potrzebą chwili kierowano na różne odcinki frontu.
         Do października 1919 roku szwadrony brały udział w walkach na Wołyniu, Podlasiu, Polesiu, w Galicji i Śląsku Cieszyńskim. Wiosną 1920 roku w ramach ofensywy „kijowskiej” 2 Pułk Ułanów zasłynął brawurowym zdobyciem Koristyszewa i niebawem starł się oddziałami 1Armii Konnej Budionnego. W czasie walk odwrotowych 2 Pułk Ułanów zapisał kolejną chlubną kartę. Po uzupełnieniach pułk wszedł w skład 8 Brygady Jazdy i walczył z Korpusem kawalerii Gaj-Hana. Przerzucony koleją w rejon Chełma w składzie 2 Dywizji Jazdy 2 Pułku Ułanów podporządkowany został I Korpusowi Jazdy. Pod Chełmem dołączył do pułku ze swym szwadronem por. Kazimierz Halicki przydzielony czasowo do dyspozycji 15 Dywizji Piechoty. W pełnym składzie pułk sforsował Bug i zmierzył się przeciwnatarciem kawalerii Budionnego pod Klewaniem. Odnosząc zwycięstwo pod Żłobiczem, działaniami pod Krasnogórką i Rudnią Baranowską przyczynił się do kapitulacji bolszewickiej 7 Dywizji Piechoty.
         Za męstwo wykazane na polach bitewnych w 1920 roku rtm. Kazimierz Halicki odznaczony został Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz medalem międzysojuszniczym Mededaille Intteralliee.
         Po wojnie rtm. Halicki nadal służył w 2 Pułku Ułanów, który od 1921 roku do września 1939 roku stacjonował w garnizonie Suwałki, w rosyjskich koszarach 2 Lejb – Dragońskiego Pskowskiego Pułku. Nie pozostał tam jednak długo od 20 lutego 1922 roku już jako majorowi powierzono mu funkcję zastępcy dowódcy 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie. Kolejnym służbowym przydziałem mjr. Kazimierza Halickiego był 8 Pułk Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie.
         W 1925 roku mjr Halicki ukończył kurs doskonalenia oficerów. W 1926 roku Zarządzeniem Departamentu Kawalerii Ministerstwa Sprawa Wojskowych powołano Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w ramach Obozu Szkolnego Kawalerii (późniejszego Centrum Wyszkolenia Kawalerii) w Grudziądzu.
         Na Komendanta Szkoły wyznaczono mjr Kazimierza Halickiego (Dz. Pers. MSWojsk. nr 123 z 21 listopada 1923 r.) Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii rozpoczęła działalność od września 1926 roku. Jej słuchaczami byli abiturienci po zdaniu matury, którzy na ochotnika zgłaszali się do wojska oraz absolwenci wyższych uczelni. Celem szkoły było kształcenie przyszłych dowódców drużyn, plutonów a w przyszłości po przejściu uzupełniającego szkolenia praktycznego w rezerwie dowódców szwadronów.
         Chętnych było wielu, pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły miały osoby pochodzące ze wsi (ziemianie), z umiejętnością jazdy konnej. Szkolenie trwało 8 miesięcy. Duży nacisk kładziono na służbę polową. W tym celu odbywały się trzy- lub czterotygodniowe wyjazdy taktyczne, przeważnie do Obozu Ćwiczebnego w Biedrusku koło Poznania.
         Absolwenci Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii otrzymywali stopień starszego ułana, podchorążego rezerwy lub plutonowego podchorążego rezerwy kawalerii. Po ćwiczeniach w pułkach otrzymywali oni stopnie podporuczników rezerwy kawalerii.
         Mjr Kazimierz Halicki funkcję Komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii pełnił w latach 1926-1927. Zadaniem pierwszego komendanta SPRK było zorganizowanie szkoły oraz opracowanie i wdrożenie systemu szkolenia. W opinii służbowej gen. dyw. Stefana Kasprzyckiego ówczesnego komendanta Centralnej Szkoły Kawalerii wystawionej mjr Kazimierzowi Halickiemu czytamy –
         „ oficer o bardzo dużym wyrobieniu wojskowym. Zamiłowany w swoim fachu (…) Prowadzi wyszkolenie z dużą inteligencją i przystępnością dla słuchaczy.(…) Osobiście dużo czasu poświęca pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy wojskowej. Ogólnie wybitny oficer sztabowy i instruktor.”
         Z dniem 1 stycznia 1927 Kazimierz Halicki awansował do stopnia podpułkownika i powrócił do służby liniowej na stanowisko zastępcy dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim. Następnie do 1932 roku objął dowództwo 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Kraśniku.
         We wrześniu 1939 roku ppłk Kazimierz Halicki został powołany na stanowisko dowódcy ośrodka zapasowego Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Hrubieszowie. Ośrodek Zapasowy brygady sformował zgrupowanie kawalerii ppłk. Kazimierza Halickiego w sile 6 szwadronów konnych, 2 szwadronów kolarzy, 1 szwadronu ckm i szwadronu gospodarczego. Do zgrupowania dołączył II dyon 40 pal rez. (bez 5 baterii). Był także działon 1/6 dac zmot. Zgrupowanie podlegało gen. bryg. Piotrowi Skuratowiczowi organizującemu obronę na linii rzeki Styr.
         Po agresji sowieckiej zgrupowanie wycofywało się w kierunku Lwowa i 18 września dołączyło do Grupy „Dubno”. 20 września zgrupowanie kawalerii ppłk Halickiego wraz z innymi jednostkami grupy toczyło walki z sowietami o Busk, po czym wycofało się za Bug. 25 września wraz z resztą grupy skapitulowało przed Niemcami pod Rawą Ruską.
         Od 25 września 1939 roku do wiosny 1945 roku ppłk Kazimierz Halicki przebywał w niewoli niemieckiej. Po wojnie osiadł w Anglii, mieszkał i zmarł w Londynie.
        Był wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej” opracował monografię Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii”.
  (biogram autorstwa Włodzimierza Majdewicza w: Ułan Wołyński nr 42, rok 2011)
 89. Haraburda Antoni, ur. 26.06.1908, s. Ignacego i Antoniny z d. Szocianuk, zam. Podostrówek, następnie Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. w obronie Warszawy, wzięty tam do niewoli 27.09.1939 r. Obozy jenieckie: Stalag I-A nr jeńca 37815, w maju 1941 r, zwolniony do urzędu pracy ANGERAPP, zmarł 13.08.1991 r.
 90. Haraburda Mieczysław, ur. 14.01.1912 r., Jagłowo, s. Józefa i Ludwiki, zmarł 22.09.1998 r.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki od 6.10.1939 do 6.11.1939 r.
 91. Herman Kazimierz, ur. 3.01.1917 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp., strzelec. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag VI-G, nr 15359. Zwolniony jako robotnik cywilny do okręgu Bergheim. Data na karcie ewid. 25.07.1940 r.

 92. Hintertan Jan, ur. 29.08.1899 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 29 dyw. piechoty, plutonowy. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XI-B, nr jeńca 6387. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 5.09.1940 r. zwolniony do Branus-Wohlenrode, pow. Celle.
 93. Hintz (Hinc) Józef, ur. 16.01.1912 r., Kukowo. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 14 pp. Wzięty do niewoli, Stalag IX-C, nr jeńca 27887. Przeniesiony na status robotnika cywilnego. Dnia 26.06.1940 r. zwolniony do Urzędu Pracy Gera.

 94. Hołubowicz Grzegorz, ur. 6.12.1911 r., Kukowo. Walczył w kampanii wrześniowej w szeregach 84(81) pp., wzięty do niewoli pod Legionowem 14.09.1939 r. – Stalag I-A, nr 58820. Zwolniony dnia 12.03.1941 r.

 95. Ignatowski Bolesław, s. Jana
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 96. Iwiński Stanisław, ur. 20.09. brak roku, Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. Twierdza Hel, st. marynarz, wzięty do niewoli, obóz jeniecki Oflag V-B.
 97. Jacewicz Piotr, s. Teofila i Józefy, ur. 5.12.1913 r. w Augustowie, zam. Augustów, zmarł 5.02.1992 r.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli, obozy jenieckie (1939-1945): Stalag V-E Mulhausen, nr jeńca 54584, V-D Strasburg od 31.01.1942 r., V-C od 1.06.1942 r., Stalag I-A, I-B.
 98. Jagłowski Aleksander, ur. 9.12.1916 r., Komaszewo, s. Adama, matka z d. Grabowska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 28.09.1939 r. w Warszawie, Stalag I-A, nr jeńca 58354. Na karcie ew. data 21.03.1940 r.

 99. Jagłowski Wacław, ur. 20.10.1912 r., Dębowo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 2 pułku Ułanów, kpr. Wzięty do niewoli, Stalag IX-A, nr jeńca 2732.

 100. Jagłowski Wacław, ur. 17.10.1904 r., Netta. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach p. sanitarnego, st. strz. Wzięty do niewoli, stalag I-A, nr jeńca 8437, 2.08.1941 r. przekazany jako chory do Stalagu I-B, dnia 29.07.1941 r. do Stalagu VI-A. dnia 26.10.1941 r. zwolniony ze Stalagu VI-A. Dnia 31.10.1941 r. zwolniony do Warszawy.

 101. Janik Józef, ur. 13.03.1915 r., Kolnica, s. Bolesława.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w strukturach KOP, strzelec, wzięty do niewoli, następnie obóz jeniecki Stalag II-D, nr 22402. 24.09. 1940 przeniesiony na status robotnika cywilnego do pow. Regenwalde. Żołnierz BCH.
 102. Jarzębowicz (Jarzembowicz) Piotr, ur. 1.02.1907 r., Augustów, s. Antoniego, matka z d. Gąsiorowska. Kampania wrześniowa 1939 r., marynarka wojenna, bosmanmat, wzięty do niewoli Oxhoft (Oksywie) 19.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag II-D Stargard, nr jeńca 6166. Zwolniony 31.01.1941 r., na status robotnika cywilnego do Neu Stutznitz.

 103. Jasewicz Piotr, ur. 4.07.1913 r., Augustów. Służba wojskowa w 41 pp. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki od 1.09.1940 Stalag XII-D, nr jeńca 54584, 54589. Dn. 16.10.1940 r. Front Stalag Malhausen, Stalag 1-A.
 104. Jarmołowicz Zygmunt, ur. 11.02.1911 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., podoficer, wzięty do niewoli Stalag VI-J, nr 35042. Przeniesiony na status robotnika cywilnego. Dnia 12.09.1940 r. zwolniony ze stanu Stalagu VI-F do Urzędu Pracy Wesel. Na karcie data 15.05.1940 r.

 105. Jaroń Wacław, ur. 4.09.1913 r., Warszawa. Kapral 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny, Stalag VII-A, nr jeńca 1823. W dniu 7.03.1941 r. przeniesiony ze Stalagu VII-A do Oflagu VII-A.
 106. Jarosz, żona Leokadia, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 107. Jaruta Jan, ur. 8.04.1913 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli Stalag I-A, nr jeńca 18596. Na karcie ewid. data 14.02.1940 r. 

 108. Jarzębowicz Piotr, ur. 1.02.1907 r., Augustów, bosmanmat, marynarka Wojenna. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag II-D, nr jeńca 6166. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, 31.01.1941 r. zwolniony do Neu-Szkutnik.
 109. Jasiński Bronisław, ur. 15.02.1904 r., Bargłów. Kampania wrześniowa 1939 r., 1 Pułk Ułanów Krechowieckich Kolumna Taborów, strzelec. Wzięty do niewoli, jeniec wojenny Stalag III-A, nr 17284, Stalag III-D od 29.06.1940 r.
 110. Jatkowski Stanisław, s. Antoniego, ur. 2.07.1909 r., zam. Augustów.
  Strzelec piechoty. W 1930 r. powołany do służby czynnej do 41 pp. W 1935 r. powołany na ćwiczenia rezerwy na 4 tygodnie. W kampanii wrześniowej 1939 r. zmobilizowany do 41 pp., brał udział w walkach o Warszawę. Dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do 1945 r. 9.04.1945 r. wcielony do Armii Czerwonej 1903 pp. komp. automat. 25.11.1945 r. zdemobilizowany z Armii Czerwonej na podst. Rozkazu Gł. Zarz. ZSRR z dnia 25.09.1945 jako rocznik 1909.
 111. Jatkowski Stanisław, ur. 2.07.1909 r., s. Antoniego i Anastazji, zm. 6.01.1998 r. Kampania wrześniowa 1939 r., strzelec 44 pp. Wzięty no niewoli. Obóz jeniecki 1.09.1939 – 1.04.1945 r., Stalag I-A, nr jeńca 72055. 5.03.1941 r. zwolniony do Tylży.
 112. Jaworski Stanisław, ur. 25.06.1917 r., Płaska, s. Jana, matka z d. Stefańska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki 2.11.1939 r. Stalag I-A, nr jeńca 36222.
 113. Jewszyk Wincenty, ur. 22.01.1917 r. w Starożyńcach, s. Józefa i Julianny, zam. Bartniki. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 81 pp. Wzięty do niewoli 16.09.1939 r. w Siedlcach. Obozy jenieckie (październik 1939 – maj 1945): Stalag VI – J, nr 76686, Stalag VI – K. Zmarł 27.02.2002 r.
 114. Jurkiewicz Czesław, ur. 20.07.1909 r., Augustów, s. Ludwika i Lucyny z d. Pietkiewicz. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Zaginął.
 115. Kanoza Jan, ur. 5.01.1911 r., s. Stanisława, zmarł 12.10.1998 r.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 116. Karasewicz Witold, ur. 22.06.1912 r. w Tarusiczach, s. Antoniego i Bronisławy.
  Żołnierz 29 pal, walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w obronie Warszawy do 28.09.1939 r., potem był więziony w obozie wojskowym w Królewcu, Stalag I A do 1.01.1945 r. Zmarł 10.01.2000 r.
 117. Karło Jan, ur. 6.06.1917 r., s. Wacława i Józefy.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag XIA Sandau, XIB. W 1940 r. przeniesiony na status robotnika cywilnego, zatrudniony w rolnictwie: Wilhelm Zehle, Sandau (Jerichow II) w okresie 1940-45. Zmarł 11.11.2006 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 118. Karpiński Bronisław, ur. 17.10.1916 r., Tajno Podjeziorne. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 42 pp., strzelec. Wzięty do niewoli , obóz jeniecki Stalag I-A, nr 67584. Dn. 26.09.1940 r. przeniesiony do Stalagu XX-B.

 119. Karwowski Aleksander, ur. 11.11.1911 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., szer. Wzięty do niewoli Stalag I-A, nr 18713. Dnia 31.10.1940 r. ze Stalagu VI-H.

 120. Karwowski Bronisław, ur. 19.02.1914 r., Augustów, s. Antoniego, matka z d, Grzegorzewska. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 17.09.1939 r. na Grochowie. Obóz jeniecki Stalag I-A Stablack, nr jeńca 54089. 31.12.1940 r. przekazany do Batalionu Pracy nr 41 (Augustów, ul. Krakowska 15).
 121. Kochanowski Antoni, ur. 15.06.1912 r., Rygol, s. Aleksandra, matka z d. Burba. (Rodzina: Rozalia Kochanowska, Rygol). Batalion straży granicznej. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 25.10.1939 r., obóz jeniecki Stalag I-A, nr 36212, dn. 27.09.1940 r. zwolniony do Ebenrode.
 122. Kochanowski Józef, ur. 8.01.1909 r., Rygol. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki stalag I-A, I-B, nr jeńca 9884. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, 21.02.1941 r. zwolniony ze Stalagu VI-B na pracę cywilną – Urząd Pracy Nordhorn.
 123. Kolenda Halina, ur. 19.04.1912 r., Augustów, c. Stanisława, matka z d. Jaszczołt. Prawnik. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, strzelec. Wzięta do niewoli, obóz jeniecki Stalag IV-B. 21.11.1944 r. Stalag IV-F, VI-C Oberlangen, nr jeńca 106520 Miihlberg.
 124. Kołhan Józef, ur. 19.03.1908 r., Lipsk, s. Piotra. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. 6 komp., st. strz. Wzięty do niewoli 28.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki I-A, nr 65931. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, 3.03.1941 r. zwolniony do Królewca.
 125. Kondracki Jan, ur. 3.11.1912 r., Kolnica. Walczył w kampanii wrześniowej w piechocie, jako strzelec. Wzięty do niewoli, Stalag XI-A, nr jeńca 5119. Zwolniony 1.08.1940 r. do Schonhausen.        

 126. Kondracki Józef, ur. 13.03.1912 r., Augustów. Służba wojskowa w 41 pp., strzelec. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag II-E, nr jeńca 27338. 26.07.1940 r. przeniesiony na status robotnika cywilnego – Urząd Pracy Landsberg.
 127. Kopiczyńska Emilia, ps. „Mila”, ur. 11.03.1918 r., Augustów, c. Jana i Rozalii, zmarła 18.05.2015 r. Uczestnik Powstania Warszawskiego, pielęgniarka. Dzielnica Śródmieście – Południe, batalion „Ruczaj”, Oddział „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego AK), Podobwód Śródmieście – Południe, Szpital Polowy ul. Mokotowska 55). Po kapitulacji powstania wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wywiad z Emilia Kopiczyńską: www.1944.pl/powstancze-biogramy/emilia-kopiczynska.
 128. Kopiczyński Józef, ur. 29.11.1912 r., Augustów, s. Jana i Rozalii. Żołnierz Powstania Warszawskiego, ps. „Katoda”, ppor. Armia Krajowa – I Obwód „Radwan” (Śródmieście) – Podobwód „Sławbor” (Śródmieście – Południe) – odcinek Wschodni „Bogumił” – batalion „Miłosz” – 3 kompania. Zginął 13.09.1944 r. Miejsce w Murze Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego: Kolumna 152, miejsce 27.
 129. Kopiczyński Witold, ur. 16.01.1907 r., Augustów, ps. „Kop”, s. Jana i Rozalii z d. Zyskowska (Rodzina: Kopiczyńska Józefa, Warszawa, ul. Knieja 13/20, Niziński Edmund, Pruszków, ul. Mała 21). Uczestnik Powstania Warszawskiego, starszy sierżant, dzielnica Śródmieście. Komenda Główna AK, Oddział V (Dowodzenie i Łączność). Batalion Radiotelegraficzny „Iskra” – kompania „Orbis”. W niewoli od 5.10.1944 r. Obóz jeniecki Stalag 344, Stalag 318 Lamsdorf, nr jeńca 103564, od 21.10.1944 r. Stalag XVIII-C Markt Pongau. Zmarł 12.05.1989 r.
 130. Korniłowicz Zygmunt, ur. 4.12.1909 r., Balinka. Kampania wrześniowa 1939 r., artyleria, bombardier. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag III-A, nr jeńca 3457. Był w Stalagu I-B, skąd 3.09.1940 r. zwolniony do m. Olszanka. Na karcie ewidencyjnej stempel 14.05.1940 r.

 131. Korzeniecki Wacław, ur. 11.01.1903 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp., strz. Wzięty do niewoli, Stalag XI-A, nr 4627.  

 132. Kotarski Jan, ur. 12.11.1910 r., Janówka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag II-A, nr jeńca 23637. 10.09.1940 r. przeniesiony na status robotnika cywilnego.
 133. Kotarski Józef, ur. 29.12.1913 r. Janówka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag XII-B, nr jeńca 9010, Stalag XII-A. 29.03.1942 r. przeniesiony ze Stalagu XII-B do XII-F.
 134. Kozłowski Ignacy, ur. 11.07.1917 r. w Mogilnicy, s. Ludwika i Marianny. Kampanię wrześniową 1939 r. odbył w 41 pp, strzelec. Wzięty do niewoli (09.1939 – do 1.05.1945 r.) Stalag I-A, nr 18524. Zmarł 17.10.2003 r. 
 135. Kozłowski Sylwester, ur. 13.06.1914 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r., kawaleria, kpr. Wzięty do niewoli, Stalag II-B, nr 11508.  

 136. Kozłowski Władysław, ur. 19.04.1914 r. w Chorużowcach, s. Wincentego, zam. Bartniki.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. jako strzelec. Obóz jeniecki (październik 1939 r. – listopad 1941 r.): Stalag IV – A, nr 5871, Stalag IX – C, do 26.05.1941 r. Stalag X – A.
  7.11.1941 r. jako Białorusin zwolniony do Kommanda Kiel 1092, Urząd Pracy Kiel.
  Wojsko polskie (kwiecień 1945 r. – maj 1945 r.).
 137. Krasiński Jan, ur. 30.08.1914 r., Pomiany. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 42 pp., st. strz. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 72645. Dnia 25.10.1941 r. zwolniony do Bartenstein.

 138. Krasnomorski (Krasnoborski) Michał, ur. 14.12.1912 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 29 PAL, strz. Wzięty do niewoli, Stalag XX-A i VI-A, nr jeńca 3974, następnie Stalag VI-G. Od 13.12.1940 r. 26 Batalion Budowlany. Od 19.03.1942 r. i 18.04.1942 r. – 28 Batalion Budowlany.

 139. Królczyk Piotr, ur. 5.05.1909 r., Kukowo. Walczył w kampanii wrześniowej w szeregach 41 pp. jako strzelec. Wzięty do niewoli, Stalag I-A, nr jeńca 62393. Dnia 23.03.1942 r. przeniesiony do Batalionu Budowlanego Hannower. Po zakończeniu wojny przebywał na terenie Niemiec.

 140. Kruczyński, żona Sabina, zam. Netta Pierwsza.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 141. Kruczyński Klemens, ur. 4.05.1917 r., Jaśki, s. Stanisława, matka z d. Radzaj (rodzina: Bronisława Kruczyńska, Jaśki). Kampania wrześniowa w szeregach 29 „A.R”, kanonier. Wzięty do niewoli 12.09.1939 r. pod Radomiem. Obóz jeniecki V-B, V-A Villingen, nr jeńca 3948 od 28.06.1940 r. Zwolniony 26.03.1941 r. do k-do Merserburg.
 142. Krupiński Jan, ur. 22.06.1915 (inna data 1922) r., Augustów, s. Adolfa i Pelagii, zm. 10.08.2003 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki do 31.03.1945 r.
 143. Krysiuk Józef, ur. 26.06.1912 r., Rudawka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 2 pułku ułanów, starszy ułan. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag V-E Mulhausen, XVII-A, nr jeńca 32867, od 31.01.1942 Stalag V-D Strasburg, V-C Offenburg (z V-D do V-C 1.06.1942 r.).
 144. Krysiuk Józef, ur. 11.01.1914 r., Skieblewo, s. Jana, matka z d. Nieścier. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-B Hohenstein, nr jeńca 57761, od 23.07.1940 r. Stalag I-A. 4.03.1941 r. zwolniony na status robotnika cywilnego do Urzędu Pracy Heinrichswalde.
 145. Krysiuk Stanisław, ur. 15.10.1912 r., Skieblewo, s. Stanisława, matka z d. Sztukowska (Rodzina: Pelagia Krysiuk, Skieblewo). Kampania wrześniowa 1939 r. w strukturach 76 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-B Hohenstein, nr 57760, 20.07.1940 r. Stalag I-A.
 146. Krysiuk Stanisław, ur. 20.04.1917 r., Starożyńce. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag III-A, nr jeńca 5896.
 147. Krysiuk Stefan, ur. 1.10.1914 r., Kopytków?. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 44 pp. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag XI-A, nr jeńca 5981, 25.04.1941 r. zwolniony.
 148. Krysztopa Adam, ur. 29.07.1912 r., Kopytkowo, kapral, piechota. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny Stalag II – D, nr jeńca 20385, dnia 9.09.1940 r. zwolniony ze Stalagu II – D do m. Massow.
 149. Krzywicki Kazimierz, ur. 5.06.1905 r., Augustów, ogniomistrz 29 pal. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XIII-A, nr jeńca 30616. 14.07.1940 r. zwolniony do Warszawy – przeniesiony na status robotnika cywilnego?
 150. Krzywicki Paweł, ur. 9.02.1909 r., Augustów, por. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Oflag II-C, nr jeńca 399, Oflag XVIII-C.
 151. Krzywicki Władysław, ur. 19.09.1914 r., Augustów, s. Władysława, matka z d. Woronko. Kampania wrześniowa 1939 r. 4 p art., kanonier. Wzięty do niewoli w m. Krzywda 6.10.1939 r. Obóz jeniecki Stalag II-A od 25.10.1941 r., Stalag III-B Neu Brandenburg, nr jeńca 15666/12596.
 152. Krzywiński Mieczysław, ur. 14.10.1909 r., Kunicha. Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny, Stalag III – A, nr jeńca 13872, na karcie jeńca stempel z datą 16.05.1940 r.
 153. Kubryński Władysław, ur. 10.10.1911 r., Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., strzelec. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XI-B, nr jeńca 5470. Przeszedł na status robotnika cywilnego. Zwolniony do Meyer, Dasze 33, pow. Holzminden.

 154. Kukliński Jan, ur. 9.03.1916 r., Kroszówka, s. Ludwika i Franciszki, zm. 31.01.2005 r. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 29 pp. Wzięty do niewoli 19.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 9036. Zwolniony 18.11.1941 r. do Bartenstein.
 155. Kulbacki Wacław, ur. 3.08.1914 r., Jabłońskie. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK, plut. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag III-A, nr jeńca 15655. Na karcie ewidencyjnej data 7.05.1940 r.

 156. Kuźma Piotr, ur. 3.07.1910 r., Rutki Stare.  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 29 PAL, kpr. Wzięty do niewoli, Stalag VIII-A, nr jeńca 3892, 3825? stan z dnia 15.05.1940 r. Stalag I-A stan z dnia 20.09.1940 r. Zwolniony 26.09.1940 r. ze Stalagu VIII-A do BZ. Suwalken.           

 157. Kuźmiński, żona Sabina.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 158. Kuźmiński Józef ps. „Bąk” – ur. 30.01.1914 r. we wsi Biernatki gm. Bargłów pow. Augustów, s. Jana i Józefy z domu Milanowska. Rolnik, 5 klas szkoły powszechnej. Służbę wojskową odbył w Grodnie w wojskach łączności. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach 29 Dywizjonu Pancernego, kompania łączności. Pod Piotrkowem Trybunalskim dostał się do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-B, nr jeńca 22376. Uciekł z punktu zbornego 23.06.1940 r., został jednak zatrzymany, przesiedział rok w więzieniu. Po ataku Niemiec na ZSRR powrócił w rodzinne strony. Żołnierz AK Obwód Augustów, placówka Raczki – dowódca ppor. Piotr Milanowski ps. „Ćma”. Poszukiwany przez UB, nie ukrywał się. Aresztowany, wg brata Piotra, 25.05.1945 r. Trzy tygodnie przetrzymywany w Augustowie, następnie przekazany do więzienia w Białymstoku, skąd ponownie przewieziony został do Augustowa w celu uzupełnienia śledztwa. We wrześniu 1945 r. wraz z pięcioma innymi osobami zamordowany przez UB i zakopany w lesie w okolicach wsi Sajenek.

 159. Lasota, imię żony – Stanisława.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 160. Lewoń Piotr, ur. 25.04.1909 r., Tajno. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 42 pp., st. strz. Wzięty do niewoli, Stalag VI-J, nr 1851. Data na karcie ewidencyjnej 3.07.1940 r.  

 161. Łazarski Władysław, ur. 5.01.1917 r., Horodnianka, s. Wojciecha. Kampania wrześniowa 1939 r. Obóz jeniecki 9.1939 – 4.1945 r.
 162. Łukowski (Łukawski) Mieczysław, ur. 4.10.1916 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli, obóz jeniecki  Stalag VIII-B, nr jeńca 8291.

 163. Maciejewska – Zabiełło Irena, ur. 5.06.1924 r., Augustów. Żołnierz Powstania Warszawskiego, strzelec. Wzięta do niewoli, obóz jeniecki Stalag VI-C Oberlangen, nr jeńca 141705, Stalag XII-B Fallingbostel.
 164. Makowski Jan, ur. 13.11.1918 r., s. Józefa, zam. Jaczniki.
  Wojsko polskie (lipiec 1943 – październik 1943 r.), obóz jeniecki (październik 1943 – maj 1945 r.).
 165. Maksimowski Jan, ur. 1.12.1913 (lub 1918) r., Augustów, s. Franciszka i Franciszki, zm. 20.12.1990 r. Kampania wrześniowa 1939 r., w ramach 81 pp., strzelec. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki do 1.03.1945 r. Stalag VIII-B, nr jeńca 9205, Stalag XII-B. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 19.06.1944 r.
 166. Maksimowski Zygmunt, ur. 27.10.1919 r., Augustów, s. Bartłomieja matka z d. Leśniewska. Marynarka wojenna, kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli, Gdynia? 13.09.1939 r., obóz jeniecki Stalag II-C, nr jeniecki 12745. Zwolniony 30.04.1941 r. do Urzędu Pracy Stralsund.

 167. Malinowski Jan, ur. 5.10.1911 r., Osowy Grąd, s. Aleksandra i Marianny. Zam. Osowy Grąd. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 168. Malinowski Jan, ur. 11.10.1909  (inna data: 10.09.1909) r., Żarnowo I, s. Aleksandra i Marianny z d. Niedźwiecka. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 4 DAK, bombardier. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Woli Gułowskiej. Obóz jeniecki Stalag III-A 265, Luckenwalde, nr jeńca 14566. W kartotece stempel z datą 20.05.1940 r, zwolniony w styczniu 1943 r. Zmarł 4.11.1996 r.
 169. Malinowski Jan, ur. 22.06(lub 07).1907 r., Judziki, s. Aleksandra. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 81 pp., strzelec, następnie obóz jeniecki – Stalag XII-B, nr 2692. Na karcie data  17.01.1941 r.
 170. Maliszewski Józef, ur. 18.03.1897 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 4.10.1939 r. w Przemyślu, obóz jeniecki Oflag II-B i IV-A, nr jeńca 1804.
 171. Małdażys Józef, ur. 17.12.1917 r., Balinka. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag VIII-B, nr jeńca 8052. Dnia 7.03.1941 r., w Batalionie Budowlanym nr 28.

 172. Marchocki Stanisław, ur. 13.07.1913 r., Płaska, s. Jana, matka z d. Derdo (rodzina: Józefa Marchocka, Płaska). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A od 2.11.1939 r., nr jeńca 36221.
 173. Marciszewski Marian, ur. 25.04.1914 r., Sztabin, s. Antoniego, matka z d. Strzałkowska. Kampania wrześniowa 1939 r. wzięty do niewoli 11.09.1939 r. w Siedlcach w szeregach 41 pp. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 52665. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 12.05.1941 r. z poleceniem pracy w Koenigsbergu. 
 174. Masłowski Aleksander, ur. 1917 r., Rygol. W 1939 r. służył w wojsku w Grodnie. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim, następnie przeszedł na status robotnika cywilnego i pracował w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po alianckim wyzwoleniu, służył w armii w Anglii. Po wojnie powrócił do Polski. Ożenił się z Niemką Teą Otto. Po powrocie do Polski całe życie spędził w Wałbrzychu.

 175. Matujza Jan, ur. 1919 r., s. Jana. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 176. Mickiewicz Czesław, 19.05.1907 r. w Rogożynie Nowym, s. Stanisława i Zofii.
  W wojsku polskim służył w latach 1928-29 w 41pp. Związek małżeński zawarł 25.04.1939 r. z Bronisławą Sztukowską. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli 15.09.1939 r. pod Częstochową. Jeniec wojenny Stalag VI-A Hemer w okolicach Dortmundu. Nr jeńca 2247. Powrócił do Polski w 1945 r. Zmarł 9.09.1977 r.
 177. Michalski Jan, ur. 24.06.1902 r., Augustów, s. Pawła, matka z d. Galińska. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli w Warszawie 3.10.1939 r., obóz jeniecki Stalag I-A.
 178. Michałowski Stanisław, ur. 14.07.1919 r., Krusznik. Kampania wrześniowa 1939 r. Cywil w niewoli niemieckiej, obóz jeniecki stalag VII-A, nr jeńca 4238, Stalag XXI-A. zwolniony 8.03.1940 r. Na karcie ewidencyjnej jeńca data 15.02.br.

 179. Miezio Czesław, ur. 1.01.1916 r., Sopoćkinie, s. Feliksa, matka z d. Orłowska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach „47 I.R. 7 komp.”. Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 19371.
 180. Milewski Bolesław, s. Konstantego i Marianny z Dmuchowskich, ur. 10.09.1912 r. w Płaskiej, zam. Gorczyca. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki (od 28.09.1939 r. do stycznia 1945 r.).
 181. Milewski Jan, ur. 6.05.1915 r. Kopytkowo, s. Antoniego i Anny, zmarł 16.03.2006 r.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag I-A w okresie 10.1939-5.08.1940 r.
 182. Milewski Kazimierz, ur. 10.08.1902 r., Augustów, ps. „Gabriel”, „Kazimierz”, s. Franciszka, matka z d. Domańska (rodzina: Maria Milewska, Warszawa, ul. Prosta 38/32). Żołnierz Powstania Warszawskiego – Śródmieście – Północ – AK – I Obwód „Radwan”, Śródmieście – Zgrupowanie „Chrobry II”, – II batalion „Lecha Grzybowskiego” – 4 kompania. Wzięty do niewoli 5.10.1944 r. Obóz jeniecki Stalag 344, nr jeńca 318, Lansdorf nr 104181, osadzony 15.11.1944 r. Stalag VII-B z Warszawy – 8.10.1944 r., Stammlager 344 od 7.11.1944 r., Stalag VII-B Memmingen, nr 104181, od 15.11.1944 r. Nr legitymacji AK 12242.
 183. Miszkiel, żona Halina.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 184. Miszkiel Benjamin, ur. 24.03.1913 inna wersja 24.03.1911 r., s. Franciszka, matka z d. Andrulewicz, ur. Krucieniszki (rodzina: Franciszka Miszkiel, Sejny, ul. Koszerna 6). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli w Augustowie 27.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag V-B, VII-A Villingen, nr jeńca 7475, Stalag V-A. Zwolniony 24.07.1940 r. ze Stalagu V-B Friegelassen.
 185. Miszkiel Bronisław, ur. 18.09.1915 r., Rygol, zmarł 29.01.2001 r., s. Piotra i Bolesławy. Kampania wrześniowa 1939 r. Obóz jeniecki  1.10.1939 r. – 1.04.1945 r.
 186. Morawski (Murawski) Józef, ur. 15.05.1913 r., Rygol. Kompania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp., strzelec. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag VIII-A, nr 8070, V-E Mulhausen, 31.01.1942 r. V-D Strasburg.
 187. Mróz Jan, ur. 19.06.1912 r., Kolnica, s. Apolinarego i Kamili z d. Żółtowska.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp., wzięty do niewoli 9.09.1939 r. pod Chełmem, następnie obóz jeniecki Stalag II-D Stargard, nr 17034. Zwolniony 28.08.1940 r. przeniesiony na status robotnika cywilnego Gumminshof kr. Greifenberg. Zmarł 3.03.1995 r.
 188. Myśliński Kazimierz, ur. 22.03.1912 r., Skieblewo, s. Wincentego, matka z d. Krzyk. Rodzina: Kazimiera M. Woźnolowicz, Skieblewo. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 71 pp. (I.R). wzięty do niewoli 8.09.1939 r. w Końskich. Obóz jeniecki Stalag VI-A Hemer, Stalag VIII-A, nr 479.

 189. Myśliwski Kazimierz, ur. 22.03.1902 r., Skieblewo, s. Wincentego i Rozalii, zmarł 14.05.1993 r. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli w październiku 1939 r., obóz jeniecki Stalag VIII-A. Zwolniony w lipcu 1941 r.       

 190. Narolewski Czesław, ur. 20.07.1913 r., Reszki, s. Jana i Wiktorii, zm. 17.10.1998 r. Kampania wrześniowa 1939 r.. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki, zwolniony 1.12.1941 r. Aresztowany 1.07.1944 r. w Reszkach. Obóz koncentracyjny Stutthof 1.07.1944 r. – 1.03.1945 r.
 191. Narolewski Zamysław?, ur. 8.09.1911 r., Rutki Nowe, s. Franciszka, matka z d. Dębska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli w Warszawie 28.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 57933.
 192. Nawrocka Irena Stanisława z d. Ratasiewicz, ps. „Irena”, nazwisko konspiracyjne Wodyńska, ur. 19.01.1920 r., Augustów, c. Bolesława i Stanisławy, zm. 5.10.2007 r. Powstanie Warszawskie, AK- batalion „Zaremba” – „Piorun”, przydział niepotwierdzony Śródmieście – Południe. Wzięta do niewoli 1.10.1944 r., obóz jeniecki 1.12.1944 – 1.4.1945 r.  Stalag VI-C Oberlangen, nr jeńca 107084.
 193. Ołdak, żona Janina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 194. Ołdak Aleksander, ur. 19.02.1910 r., Gatno?, s. Michała i Franciszki, zmarł 24.11.1974 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Obóz jeniecki 1.09.1939 r. – 1.12.1939 r.
 195. Ostaszewski, żona Marianna, ur. 22.07.1925 r. w Brzozówce, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 196. Ostaszewski Eugeniusz, ur. 26.09.1917 r., Łabętnik, s. Józefa i Aleksandry, zmarł 5.12.1991 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki 9.1939 r. – 10.1939 r.
 197. Ostrowski Wincenty, s. Zygmunta, ur. 2.01.1916 r., w Turówce, s. Zygmunta i Bronisławy, zam. Turówka.
  Strzelec piechoty, 2.11.1938 r. wcielony do 1 Pułku Ułanów w Augustowie na stanowisko ułana. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli, gdzie przebywał do 1945 r. 10.01.1945 r. zmobilizowany i wcielony do 13 pułku gwardii Armii Czerwonej na stanowisko strzelca. 2.02.1945 r. został ranny w rękę. 20.12.1945 r. zwolniony z Armii Czerwonej. 9.01.1946 r. zdemobilizowany na podstawie rozkazu Dowództwa Wojska Polskiego nr 0181.
  Wg www. straty.pl zwolniony z obozu jenieckiego, pracował jako robotnik przymusowy w okresie styczeń 1940 – październik 1942 r. Żona Leokadia, zam. Augustów. Zmarł 15.04.2003 r.
 198. Ostrowski Rajmund, ur. 5.04.1913 r., Osowy Grąd, s. Józefa i Bronisławy z d. Kozłowska, stolarz.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., wzięty do niewoli w Radomiu 10.10.1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 16912, zwolniony we wrześniu 1942 r. Zmarł 27.07.1996 r.
 199. Pachucki Jan, ur. 8.12.1908 r., Krasnoborki, s. Stanisława i Marianny z d. Kisłowska.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli w Kozienicach 16.09.1939 r., następnie obóz jeniecki III-A Luckenwalde, nr jeńca 5410, III-B, zwolniony we wrześniu 1941 r. Zmarł 8.10.1996 r.
 200. Palczewski Ksawery, ur. 26.10.1908 r., Judziki, rolnik. Kampania wrześniowa 1939 r., Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XI-B, nr jeńca 4774.

 201. Paszkiewicz Bronisław, ur. 7.10.1902 r., s. Juliana i Pelagii, zam. Skieblewo.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki Stalag VIII –B (październik 1939 r. –  wrzesień 1940 r.).
 202. Pieczyński Wacław, ur. 26.10.1912 r., Adamowicze, s. Antoniego i Marianny z d. Miklaszewicz, zm. 21.12.1993 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag XIA, zwolniony maj 1945 r.
 203. Pietraszewski Piotr, ur. 25.01.1912 r., s. Antoniego i Anieli, zam. Augustów, Lipowiec. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki, więzienie Suwałki (1941), więzienie Królewiec, więzienie Białystok (gestapo – 29.06.1943-15.10.1943), obóz koncentracyjny Bergen – Belsen (1943-45). Zmarł 14.01.1998 r.
 204. Pietruliński Bolesław, ur. 8.06.1916 r., Jabłońskie, s. Jana i Weroniki. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., I Armia Wojska Polskiego, wzięty do niewoli niemieckiej 7.07.1943 – 2.10.1943 r., obóz jeniecki Stalag XI-A w okresie 1.10.1943 – 1.05.1945 r.
 205. Piętko Jan, ur. 23.01.1912 r., Brzozówka, s. Jana i Bronisławy. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag III-A Juterborg. Zwolniony w 1940 r. i zatrudniony w rolnictwie w Hardennbeck (Westpringitz) 1940-1945. Zmarł 3.08.2003 r.

 206. Piotrowski Czesław, ur. 24.08.1903 r., Augustów, s. Józefa, matka z d. Olewińska. (Rodzina: Janina Piotrowska, Nowinka). Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli w Warszawie 27.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag II-C, nr jeńca 469.
 207. Plato Antoni, ur. 18.09.1912 r., Strzelcowizna, s. Stanisława i Kazimierzy. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki 28.09.1939 – 8.05.1945 r. Zmarł 21.11.1983 r.

 208. Polak Szymon, ur. 15.10.1911 r., Augustów, s. Dawida, matka z d. Kurzyńska (Rodzina: W. Kurzyńska, Suwałki, ul. Wesoła 29). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 PAL, wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w m. Krzywda. Obóz jeniecki Stalag II-D, od 15.08.1940 r. II-E Stargard, nr 269, II-B.
 209. Prawdzik Antoni, ur. 22.20.1910 r., Augustów, s. Józefa, matka z d. Pietkowa. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 1 pp. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. pod Wolą Gułowską. Obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 13887.
 210. Prawdzik Bolesław, ur. 21.07.1906 r. Augustów, s. Józefa, matka z d. Pietkowa (rodzina: Maria Prawdzik, Augustów). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Woli Gułowskiej. Obóz jeniecki Stalag II-A Luckenwalde, nr jeńca 13888.
 211. Prostko Michael, ur. 6.02.1907 r., Bargłów, s. Jana, matka z d. Zalewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach „7 Sch. Art. Sanit. Unetrofic”. Wzięty do niewoli 18.09.1939 r. Ilów. Obóz jeniecki Stalag II-B, II-E Hammerstein, nr jeńca 27844, od 17.08.1940 r. Stalag II-D.
 212. Przekop Jan, ur. 15.06.1913 r., Walne, s. Leona, matka z d. Kamińska. Rodzina: Adam Przekop, walne. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 12.09.1939 r. w Piotrkowie. Obóz jeniecki Stalag V-C Wildberg, VII-A, nr jeńca 4671, zwolniony 5.08.1940 r., Z.P. Altensteig.

 213. Puchlik Józef
  Żołnierz 81 pp. W 1939 r. uczestniczył w kampanii wrześniowej, walczył pod Łodzią, Radomiem. Był więziony w obozach Kajzestrambruch i Ludwigshafen.
 214. Puchlik Józef, ur. 8.05.1913 r., Domuraty, s. Franciszka i Marianny, zm. 2.01.1996 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 9.1939 r. Stalag XVII-A, XII-B – do 5.1945 r.
 215. Pycz Albin, ur. 2.09.1916 r. (inna wersja 9.02.1916 r.), Kamień, s. Andrzeja i Michaliny z d. Karp. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 3 pp. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Woli Gułowskiej. Obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 13875. Na karcie data 5.06.1940 r. Robotnik przymusowy Kunersdorf. Pobyt w szpitalu od 4.09 do 14.10.1940 r.

 216. Radomski Józef, ur. 1912, Sołczynek, gm. Grajewo, s. Jana.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 217. Rogowski Kacper, ur. 15.01.1917 r., Żrobki, s. Zygmunta i Kazimiery. Seminarium Nauczycielskie w Augustowie ukończył w 1936 r., a Akademię Wychowania Fizycznego w 1948 r. Przed wojną służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych w Grudziądzu. Jako wachmistrz podchorąży walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. m.in. nad Narwią i pod Kockiem, skąd został wzięty do niewoli. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W obozie jenieckim przebywał od 6.10.1939 r. do 31.01.1945 r. w Oflagu XI-A i Oflag II-C Woldenberg, nr jeńca 451. Po wojnie powrócił do Rajgrodu, gdzie rozpoczął prace w szkole podstawowej. Na wiadomość otrzymaną od H. Mikołajewskiej o powstaniu Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie przybył tu i pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Następnie podjął studia w Warszawie, a po ich ukończeniu otrzymał nakaz pracy do LP w Białymstoku. W 1949 r. na własną prośbę został przeniesiony do Augustowa. W latach 1950 – 1959 był nauczycielem WF w Liceum Pedagogicznym i również wychowawcą internatu. Potem pracował w zakładach kształcenia nauczycieli w Ełku, w Łapach i w Białymstoku na Filii UW, skąd odszedł na emeryturę w latach 70-tych. Zmarł 16.08.1999 r. (biogram w: „Wspomnienia łączą nas…”, Augustów, 3-4 czerwca 2000. Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Augustowie).
 218. Roszkowski Stanisław, ur. 15.05.1917 r., Sucha Wieś, s. Jana, młynarz.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki. Zmarł 4.11.1996 r.
 219. Rudzewicz Kazimierz, ur. 22.03.1919 r., s. Jana.
  Obóz jeniecki, a następnie Armia Krajowa, zam. Augustów.
 220. Rudziewicz Edward, ps. ,,Lew”, „Pocisk”, s. Jana i Pelagii, ur. 1913 we wsi Krasnoborki, gm. Sztabin, pow. Augustów.
  Żołnierz zawodowy. Do 1939 mieszkał w Suwałkach, gdzie w stopniu plutonowego służył w 4 DAK. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Walczył pod Łomżą i Zambrowem, a następnie pod Kockiem, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. W 1941 powrócił do Krasnoborek. Wg Księgi poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich członek Komendy Obwodu BCH w Augustowie. Żołnierz AK i AKO. Od lata 1944 ukrywał się po aresztowaniu przez NKWD dwóch braci Kazimierza i Zygmunta. Po pewnym czasie zamieszkał w Augustowie, gdzie pracował w RKU lub w Prezydium PRN. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945 podczas Obławy Augustowskiej. Zaginął bez wieści.
 221. Rusiecki Jan, ur. 1.11.1911 r., w Rogożynie Starym, s. Adama i Zofii.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli 15.09.1939 r. pod Częstochową (inna wersja pod Warszawą). Jeniec wojenny Stalag VI-A Hemer w okolicach Dortmundu, nr 2248, VI D od 10.12.1942 r. Powrócił do Polski w 1945 r. Zmarł 26.02.2002 r.
 222. Ryszkiewicz Edward, ur. 3.10.1912 r., Ściokła, s. Konstantego i Aleksandry.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki 9.1939-1.05.1945 r.
 223. Rzepecki Edward, ur. 4.06.1911 r. Augustów. Ukończył w 1928 r. Seminarium Nauczycielskie w Augustowie. Do wybuchu wojny pracował w szkołach powszechnych na terenie Augustowszczyzny. Brał udział w kampanii wrześniowej, jako podporucznik uczestnicząc w obronie Warszawy jako dowódca plutonu 41 pp. Wzięty do niewoli 1.10.1939 r. Po kapitulacji znalazł się w obozie jenieckim Nieuburgu, Spitlalu Oflag XVIII-C, nr. jeńca 656, Oflag II-C Woldenburg. Przebywał w nim do 31.01.1945 r., skąd powrócił do Augustowa i w latach 1945-1948 był kierownikiem kursów nauczycielskich. Potem został nauczycielem geografii w LO i jednocześnie kierownikiem internatu. Od 1950 do 1971 r. uczył geografii w Liceum Pedagogicznym, kierował też internatem. Na emeryturę przeszedł w 1972 r. Zmarł 16.09.1981 r. (biogram w: „Wspomnienia łączą nas…”, Augustów, 3-4 czerwca 2000. Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Augustowie).
 224. Sadowski Piotr, ur. 2.07.1911 r., Nowiny Bargłowskie, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 4.07.1941 r. w Przemyślu? Obóz jeniecki SXD, nr jeńca 18331. Wzięty do niewoli? 16.10.1941 r., obóz jeniecki XVII-A.

 225. Sadowski Piotr, ur. 11.11.1916 r., Nowiny Bargłowskie, s. Bolesława i Albiny. Dane dotyczące zatrudnienia w rolnictwie: Phil Hagen, m. Ober-Hilbersheim (Bingen) od 07.1941 r. – 3.1945 r. Wcześniej najprawdopodobniej kampania wrześniowa 1939 r. i obóz jeniecki, skąd zwolniony i przeniesiony na status robotnika cywilnego.   

 226. Salik Jan, ur. 24 (lub 21).09.1919 r., Augustów, s. Ludwika i Stefanii z d. Maciejewska, ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli w Dęblinie 6.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag V-B, XVII-A Villingen, nr jeńca 32848. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 12.08.1940 r. Obóz koncentracyjny Natzwieler, Buchenwald, nr 10474.
 227. Samborski Konstanty, s. Jana i Kazimiery, ur. 3.05.1917 r. w Serwach, zam. Dalny Las. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki. Zmarł 15.04.1995 r.
 228. Sankiewicz Czesław, ur. 19.04.1912 r., Rygol, s. Franciszka, matka z d. Sławińska (Rodzina: Czesława Sławińska, Rygol). Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 36210.
 229. Sentkowski, żona Kazimiera, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 230. Semborski, żona Genowefa.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 231. Sieńko, żona Józefa.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 232. Sieńkowski Stanisław, ur. 6.12.1916 r., Rutki Stare, s. Andrzeja i Bronisławy, zmarł 24.01.2003 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki do 1.11.1939 r.    

 233. Słomiński Stanisław, ur. 14.01.1912 r., Walne, s. Józefa i Kamili, zmarł 24.03.2009 r. kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki 9.1939 – 1.04.1945 r.

 234. Sobieski Władysław, ur. 5.03.1914 r., Rostów, s. Franciszka. Wojsko polskie 15.09.1935 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany przez wojska litewskie 18.09.1939 r. Zwolniony z obozu 8.08.1940 r.
 235. Staniszewski, żona Maria, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 236. Stasiak Hieronim, ur. 7.07.1915 r. Poznań, s. Kazimierza i Stefanii z d. Langner. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki. Zam. Augustów. Żona Zofia z d. Bukowska.
 237. Sujata Franciszek, 18.01.1916 r. w Rutkach Nowych, s. Pawła i Michaliny, żona Leokadia, zam. Rutki Nowe.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Wzięty do niewoli 5 października 1939 r. pod Wolą Gułowską. Obóz jeniecki Stalag VII A, V-A, V C – nr 2051. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 22.05.1940 r. Zatrudniony w rolnictwie u Alfreda Strygiel, Ludwigsburg do 5 maja 1945 r. Zmarł 27.01.2008 r.
 238. Szamatowicz Michał, ur. 24.05.1906 r., Pobule? (Polule), s. Kajetana i Leokadii z d. Tursewicz. Kampania wrześniowa 1939 r. walczył w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie. Żołnierze jednostki przekroczyli granicę polsko – rumuńską 17.09.1939 r. Szamatowicz został internowany w Rumunii 17.09.1939 r. Przebywał początkowo w wojskowym obozie w Comisani, a gdy Niemcy wkroczyli do Rumunii w 1941 r. przewieźli go jako jeńca wojennego do Bawarii w Niemczech. Obóz jeniecki Stalag VD Strasburg nr 42320. 24.11.1941 r. przeniesiony do Stalagu VB. Tam wyzwolili go Amerykanie w kwietniu 1945 r.
 239. Szczęsny, żona Sabina, zam. Szczebra.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 240. Szczytko Antoni, ur. 5.12.1916 r., Wolne, s. Stanisława, zm 26.10.2005 r. kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 6.10.1939 r. Obozy jenieckie: Stalag 17A, 12A, 12B, 12E, 17A. Zwolniony 28.04.1945 r.
 241. Szczytko Wincenty, ur. 28.01.1916 r., Jasionowo, s. Jana, matka z d. Lotkowska (rodzina: Feliksa Szczytko). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki Stalag VI-A Hemer, Stalag XX-B, nr jeńca 4534, Stalag VI-G od 3.04.1940 r.

 242. Szkopiec Walerian, ur. 16.11.1909 r., Nowinka, zm. 10.10.1999 r., s, Kazimierza i Marianny. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki Stalag IV-C Gotha. Romhild 9.1939 – 5.1945 r.
 243. Szmydt Stanisław, ur. 14.10.1910 r., Augustów, s. Jana, matka z d. Ropalewska (rodzina: Maria Ropalewska, Augustów, ul. Nowomiejska 32). Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. w Lublinie. Obóz jeniecki Stalag II-D Stargard, nr jeńca 20383. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 28.8.1940 r. do Gumminshof Kr. Greifenburg.
 244. Szostak Bronisław, ur. 1.12.1910 r., Serski Las, s. Józefa. Rodzina: Anna Szostak, Serski Las. Walczył w Powstaniu Warszawskim (AK 15 Inf. Reg.), wzięty do niewoli 5.10.1944 r., obóz jeniecki Stalag 344, obóz 318 Lamsdorf, nr 104145 od 15.11.1944 r., Stalag VII-B. Inne dane: z Warszawy 8.10.1944 r. do M. Stammlager 344, skąd 7.11.1944 r. do Stalagu VII-B, nr 17174. Stalag VII-B Memmingen, nr 104145.

 245. Szymkuć Jan, ur. 20.12.1911 r., wolne, s. Władysława i Marianny, zmarł 29.12.1996 r. kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Wzięty do niewoli we wrześniu 1939 r., obóz jeniecki Stalag 9.1939 – 5.1945 r.  

 246. Szyper Zygmunt, ur. 24.07.1909 r., Krasnybór, s. Wincentego i Bronisławy, zm. 19.11.2001 r. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli. Obóz jeniecki, zwolniony 1.05.1945 r.
 247. Śledziewski Antoni, ur. 10.06.1896 r., Augustów, s. Kazimierza, matka z d. Połubińska. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 22.09.1939 r. w Wilnie. Obóz jeniecki Stalag IV-B Muhlberg, nr jeńca 10840, od 26.09.1944 r. Stalag IV-G.
 248. Świądor Franciszek, ur. 28.01.1928 r., Augustów. Uczestnik Powstania Warszawskiego, strzelec. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki Stalag XI-A Altengrabow. Kommando-Lazaret „A”, nr jeńca 47717.
 249. Tez Tomasz, ur. 28.12.1911 r., Szczebra, s. Bolesława, matka z d. Szczesna, cieśla. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli pod. m. Lemberg 22.09.1939 r., Stalag II-C Greifswald, nr 14122, od 19.10.1940 r., Oflag II-C.

 250. Tomaszewski Czesław, ur. 15.02.1915 r., w Krasnoborkach, s. Stanisława i Anny. W 1938 r. żołnierz II Batalionu Morskich Strzelców w Gdyni. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w Orłowie, Radłowie, Małym Kocku, Dużym Kocku, Kolibkach pod dowództwem płk. Dąbka. Dostał się 19 września 1939 r. do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie jenieckim II-A Neubrandenburg, skąd został zwolniony po 9.05.1945 r. przez wojska alianckie. W maju 1946 r. wrócił do Krasnoborek. Zajmował się rolnictwem. Członek ZSL. Był jednym z założycieli Kółka Rolniczego w Krasnoborkach. Wybrany do Rady Narodowej w Augustowie a następnie do Rady Wojewódzkiej w Białymstoku i Suwałkach. Odznaczony KKOOP, Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 11 stycznia 2004 r.
 251. Tomczyk Władysław, ur. 30.04.1912 r., Kukowo, s. Tomasza i Agnieszki. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli. Obóz jeniecki do 1.11.1939 r.

 252. Trocki Czesław, ur. 28.09.1921 r., Biernatki, s. Antoniego i Aleksandry, zmarł 7.03.2009 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki od września 1939 r. do 1.01.1940 r. Skierowany na roboty przymusowe do wsi Zanie „Z” w okresie 4.1940 – 8.1944 r.

 253. Trocki Zygmunt, ur. 13.08.1916 r., Wójtowskie Włóki, s. Jana i Franciszki, zm. 24.03.1999 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki Stalag XI-A 9.1939 – 1.1945.
 254. Turowski Józef, ur. 5.01.1916 r., Rygol, s. Franciszka, matka z d. Milewska (Rodzina: Konstanty Turowski, Rygol). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp. Wzięty do niewoli 25.10.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 36211.   
 255. Twardowski Jan, ur. 19.02.1916 r. w Janówce, s. Józefa i Weroniki, zam. Augustów. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie – Stalag IX A Philippsthal (Hersfeld) do 1941 r. Zmarł 19.08.1995 r.
 256. Walejewski Witold, ur. 2.11.1909 r., Kobyli Kąt, s. Piotra, matka z d. Kowalewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. w Woli Gułowskiej. Obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 13884. W kartotece data 5.01.1940 r.

 257. Waluś.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 258. Wasilewski Józef, ur. 20.11.1917 r., Rygol, s. Bolesława, matka z d. Wiśniewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 76 pp. Wzięty do niewoli 25.20.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr 36207.
 259. Wasilewski Piotr, s. Bolesława.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 260. Wasilewski Piotr, ur. 24.04.1914 r., Podcisówek, s. Ludwika, matka z d. Ostapowicz. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 4dak? Wzięty do niewoli 6.10.1939 r. pod Wolą Gułowską, następnie obóz jeniecki Stalag III-A Luckenwalde, nr jeńca 14972.
 261. Węglicki Józef, ur. 17.02.1907 r., Rygol, s. Józefa, matka z d. Lipska (Rodzina: Janina Węglicka, Rygol). Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 20.09.1939 r. w m. Wilga. Obóz jeniecki Stalag I-A Stablack, nr jeńca 71248. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 1.07.1940 r. Gerdauer – na prace cywilne.
 262. Węglicki Józef, ur. 31.10.1914 r., Rygol, s. Wincentego, matka z d. Wiśniewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 81 pp. Wzięty do niewoli 15.10.1939 r. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 36214.
 263. Węglicki Stanisław, ur. 1.12.1901 r., s. Jana, zam. Kurianka.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki (październik 1939 – kwiecień 1945 r.).
 264. Węgliński Antoni, s. Stanisława.
  Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 265. Wianiewski (Wiśniewski?) Zygmunt, ur. 15.08.1874 r., Rygol, s. Kazimierza, matka z d. Betko. Kampania wrześniowa 1939 r. w strukturach straży granicznej. Wzięty do niewoli 25.10.1939 r. w Rygoli. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 36213.
 266. Wielgat Józef, ur. 14.03.1899 r., Brzozówka, s. Bartłomieja, matka z d. Sobolewska (rodzina: Marianna Wielgat, Brzozówka). Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach KOP (1 PION). Wzięty do niewoli 28.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki Stalag I-B Hohenstein, nr jeńca 58770, 23.07.1940 r. Stalag I-A.
 267. Wierzbicki, żona Maria, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 268. Wilczewski Edmund, ur. 16.11.1919 r., Kamionka Stara. Wojsko Polskie – 22.04.1943 r. – 3.12.1943 r. Wzięty do niewoli, obóz jeniecki – 3.12.1943 r. – 24.04.1945 r.

 269. Winkler Władysław, ur. 17.10.1908 r., Augustów, s. Aleksandra i Heleny, zm. 20.11.1989 r. Kampania wrześniowa 1939 r. wzięty do niewoli 8.09.1939 r. Obóz jeniecki do 20.10.1939 r.
 270. Wojewnik Czesław, ur. 15.04.1915 r., Augustów, s. Bronisława i Aleksandry, zm. 7.08.2000 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 1.10.1939 r. Obóz jeniecki, zwolniony 1.12.1940 r.
 271. Wójcik Kazimierz, s. Kazimierza. Obóz jeniecki w 1945 r.
 272. Wójcik Władysław, ur. 20.04.1907 r., Żarnowo. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach „10 Tabor”. Wzięty do niewoli, Stalag V-E Mulhausen VIII-B, nr jeńca 7524, od 31.01.1942 r. Stalag V-D Strasburg, V-C Offenburg , ze Stalagu V-D do V-C 1.06.1942 r.

 273. Wronko Władysław, ur. 24.12.1914 r. (inna data 29.12.1915 r.), Brzozówka, s. Antoniego i Weroniki. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 22.09.1939 r. pod Lwowem. Obóz jeniecki Stalag IV-A Elsterhorst, nr jeńca 13534. Zwolniony w czerwcu 1940 r. Wzięty do niewoli? 11.06.1940 r. Stalag XXI-A Schildberg.

 274. Zabłocki Eugeniusz, ur. 25.05.1914 r., Żrobki, s. Czesława, matka z d. Arciszewska. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach „3 Schzt. Reg. Wołkowysk”. Wzięty do niewoli w dniu 20.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 14597.
 275. Zabłocki Jerzy, ur. 13.01.1917 r., Augustów. Żołnierz Powstania Warszawskiego, kpr. pchor, dzielnica Śródmieście, gdzie został ranny, szpital ul. Mokotowska 55. Szpital jeńców AK Zeithain, nr jeńca 305105.
 276. Zarzecki, żona Jadwiga, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 277. Zawadzki Feliks, ur. 14.01.1914 r., Augustów, s. Jana i Marianny, zm. 30.06.1989 r. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 25.09.1939 r. w Warszawie w składzie 9 kompanii 41 pp. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr jeńca 18822, zwolniony 19.06.1940 r.
 278. Zawistowski Jakub, ur. 21.07.1904 r., Krasnoborki, s. Wincentego i Anny z d. Porejko. Rodzina rolnicza (Rodzina: Helena Zawistowska, Sztabin). Ojciec prowadził zakład olejarski i czesania wełny. Został wcielony do Szkoły Samochodowej przy Jednostce Wojskowej w Grodnie. Szkołę ukończył w 1924 lub 1925 r. Został zawodowym kierowcą, prowadził mechanizmy wałowe przy budowie drogi Suchowola – Augustów. Znalazł zatrudnienie jako kierowca TAXI u inżyniera Świackiego. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. jako kierowca samochodowy przy 2 dyw. Artylerii Przeciwlotniczej (FLAK) w Grodnie. Wybuch wojny zastał go w Wilnie. Jednostka tamowała pochód Niemców na Warszawę od strony Częstochowy. Zajęli stanowiska na obrzeżach Tomaszowa Mazowieckiego. Cofali się aż do Warszawy, następnie cofali się na wschód w kierunku Lublina ku Rumunii. Jednostka przekroczyła granicę polsko – rumuńską 17.09.1939 r. Przebywał początkowo w wojskowym obozie w Comisani, a gdy Niemcy wkroczyli do Rumunii w 1941 r. przewieźli go jako jeńca wojennego do Bawarii w Niemczech. Obóz jeniecki Stalag XVIIA, (1943 r.) i Stalag VB, XIIA (1944 r.), nr jeńca 42322. Tam wyzwolili go Amerykanie w kwietniu 1945 r. Wrócił do Sztabina 20.10.1945 r. Zajął się rolnictwem. Został kierowcą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie. Na tym stanowisku służył do emerytury.
 279. Zawistowski Jan, ur. 14.01.1907 r., Krasnoborki, s. Wincentego i Anny, zmarł 3.03.1995 r. kampania wrześniowa 1939 r. Obóz jeniecki Stalag XXI-A. Zwolniony 02.1941 r.
 280. Ziarko Jan, ur. 1910 r., zm. 19.11.1984 r., żona Bronisława, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.
 281. Zienkiewicz, żona Hermina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 282. Zieziulewicz Aleksander, ur. 3.06.1900 r., Serski Las, s. Juliana, matka z d. Chrulska (rodzina: Zieziulewicz Anna, Kurjanki). Kampania wrześniowa 1939 r. (Tran. Kolon.). Wzięty do niewoli 26.09.1939 r., Żabianka. Obóz jeniecki Stalag IV-A, IV-B Hohnstein, nr jeńca 4745. Zwolniony 11.07.1941 r.  
 283. Zieziulewicz Kazimierz, ps. „Żubr”, ur. 28.02.1919 r. w Serskim Lesie, s. Antoniego i Teofili, zam. Augustów. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki, Armia Krajowa i obóz koncentracyjny. Odznaczony: KW, SKZ z Mieczami, Krzyż Partyzancki, zmarł 19.12.1994 r.
 284. Żabicki Piotr, ur. 14.08.1917 r., Tobołowo, s. Jana, matka z d. Daniłowicz. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 4 DAK. Wzięty do niewoli 5.10.1939 r. w Łukowie, obóz jeniecki Stalag II-A Neubranderburg, nr jeńca 19796. Zwolniony 13.08.1940 r. Przeniesiony na status robotnika cywilnego.

 285. Żabicki Wincenty, ur. 15.04.1908 r., Żabickie, s. Wincentego (Józef), matka z d. Żabicka. Rodzina: Józef Żabicki, Żabickie. Kampania wrześniowa 1939 r. w szeregach 41 pp. Wzięty do niewoli 29.09.1939 r. w Warszawie. Obóz jeniecki Stalag I-A Stablack, nr jeńca 58805, Stalag I-B Hohenstein od 23.07.1940 r. Przeszedł na status robotnika cywilnego. Zwolniony 3.12.1941 r. do Heinrichswalde. Organista. Obóz koncentracyjny Ebensee, nr 58634. Inne dane: w kampanii wrześniowej w szeregach 29 Reg. Inf. Obóz jeniecki Stalag I-B Hohenstein, nr jeńca 58805 od 23.07.1940 r. Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 26506, zwolniony 14.03.1944 r., Mauthausen-Gusen od 19.03.1944 r., Ebensee.

Wpis dodano w kategoriach: Straty osobowe 1939-1954

Jedna myśl nt. „Osoby z powiatu augustowskiego w niemieckich obozach jenieckich.

 1. Pingback: Straty wojenne Augustowa i okolic - cd. - Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *