Poproszono nas o przedstawienie działalności Klubu podczas konferencji w Kaliningradzie podsumowującej polsko-rosyjski projekt „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej”. Jego celem było zwiększenie aktywności młodzieży z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez pracę wolontariacką na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnych.

Konferencja w dniu 19 listopada służyła zaprezentowaniu działań szkolnych klubów wolontariackich Obwodu Kaliningradzkiego a także upowszechnianiu doświadczenia naszego regionu w zakresie wolontariatu.
O rodzajach przedsięwzięć organizowanych społecznie przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie opowiedział jego wiceprezes Zbigniew Kaszlej.
Mamy nadzieję, że różnorodność działań Klubu, podejmowanych we współpracy z młodymi wolontariuszami i analiza ich efektów, podziała inspirująco na kaliningradzką młodzież.

Projekt był realizowany przez suwalskie Stowarzyszenie „Integracja” w partnerstwie z rosyjską organizacją „Bałtycka Europa”.
Danuta Kaszlej
Kaliningrad i uczestnicy konferencji na zdjęciach Zbigniewa Kaszleja: