27 czerwca 2019 | Zbigniew Kaszlej
Straty wojenne Augustowa i okolic – więźniowie obozów koncentracyjnych
 

W tym roku mija 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Rocznica „okrągła”, skłaniająca do refleksji, bowiem  ziemia augustowska w wiano II wojny światowej wniosła wielką daninę krwi.
Okupanci, najpierw sowiecki, potem niemiecki i znowu sowiecki prowadzili politykę eksploatacji, eksterminacji, wyniszczenia naszego narodu. Były trzy wielkie sowieckie deportacje na „nieludzką ziemię”, następny okupant na roboty przymusowe wywiózł kwiat naszej młodzieży. Były niemieckie i sowieckie aresztowania za współpracę z podziemiem niepodległościowym, okrutna rzeczywistość obozów koncentracyjnych bądź łagrów. Na terenie powiatu augustowskiego miały miejsce publiczne egzekucje, pacyfikacje całych wsi.
Część żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej 1939 r. znalazła się w obozach jenieckich. Powstały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, w których szeregach walczyło wielu naszych rodaków, pochodzących z Augustowszczyzny.
Warto zadbać o pamięć o tych wydarzeniach i o ludziach biorących w nich udział.

Odchodzą na „wieczną wartę” kolejni świadkowie tamtych lat. Krąg osób, które można wypytać o te bolesne i dramatyczne wydarzenia, z roku na rok zmniejsza się.

W związku ze zbliżającą się 80-tą rocznicą wybuchu wojny zgłaszamy postulat: POLICZMY STRATY!
Straty najboleśniejsze – osobowe.

Pozbierajmy rozproszone informacje spisane i „mówione”, dotyczące mieszkańców Augustowa i powiatu augustowskiego z lat 1939 – 1945
i dramatycznych lat powojennych. Na naszej ziemi ostatni partyzant antykomunistycznego podziemia został zabity w obławie KBW, PUBP i MO jesienią 1954 r. Przywróćmy pamięć o tych bolesnych wydarzeniach, niech wejdą w krwioobieg współczesnej historii.
Dostępne dziś dane trzeba i jeszcze można uzupełnić, zweryfikować. Wykorzystajmy wiedzę żyjących świadków historii.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie z należną powagą inicjuje tę akcję, czyniąc ją otwartą. Prosimy o informacje, nawet szczątkowe, prosimy o opracowania, które opublikujemy.
Z naszej strony wykorzystamy istniejące publikacje oraz źródła z zasobu archiwalnego klubu, który powstał w procesie różnorodnych inicjatyw podejmowanych od 2006 r. Będziemy poszukiwać też nowych. Widzimy wielką potrzebę inicjowania kolejnych akcji nagrywania świadków historii, zbierania i dokumentowania rodzinnych zasobów fotograficznych. Ocalmy je od zapomnienia. Naprawdę warto.

Na początek zamieszczamy opracowaną przez Zbigniewa Kaszleja listę osób związanych z powiatem augustowskim, o których pozyskaliśmy informacje, że byli więźniami obozów koncentracyjnych. Znajdują się na niej zarówno Ci, którzy tam zginęli, jak i Ci, którzy życie ocalili. Jest też kategoria więźniów obozów, których losów nie znamy. Może odnajdziecie Państwo na tej liście bliskich, krewnych, znajomych? Prosimy – uzupełnijcie te często szczątkowe informacje.

Prezentujemy 138 nazwisk. Mamy świadomość, że mieszkańców naszej ziemi więzionych w obozach koncentracyjnych było dużo więcej. Po lekturze tej listy sami Państwo zauważycie, że jest ona niepełna, konieczne są uzupełnienia, dopiski. Być może znajdują się na niej też osoby błędnie przypisane do tej kategorii – czekamy na sprostowania.
Wykaz nasz zawiera podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania) oraz szczątkowe dane dotyczące działalności, bądź przetrzymywania w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Zapraszamy więc do współpracy przy jego uzupełnianiu.

Więźniowie obozów koncentracyjnych
z powiatu augustowskiego.

 

Informacje pochodzące z archiwum Zbigniewa Kaszleja, uzupełnione o dane znajdujące się na portalu www.straty.pl.

 

 1. Barszczewska Eugenia, ur. 1.06.1919 r., c. Stanisława i Julianny, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Flossenbürg (1945).
 2. Barszczewski Wacław, ur. 12.04.1924 r., s. Wincentego i Emilii, zam. Krasne.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof (15.10.1942 – 5.02.1944 r.). Mauthausen 14.03.1944 – 9.05.1945), zmarł 31.03.2005 r.
 3. Barszczewski Stanisław, ur. 27.01.1882 r., Krasne
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 5.02.1944 r., pobyt w szpitalu 12.11.1944 r., zmarł w obozie 20.11.1944 r.
 4. Berner Antoni, ur. 23.09.1928 r., zam. Wólka Karwowska, s. Bronisława i Marianny.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Gross-Rosen (1944-1945), Mittelbau (1945).
 5. Białous Józef, s. Jana i Władysławy, ur. 14.01.1928 r., zam. Wyżarne, zmarł 10.02.1999 r.
  Obóz koncentracyjny Auschwitz (04.1944-01.1945).
 6. Bielewicz Romuald, ur. 2.02.1908 r., Rzepiski, s. Ludwika Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34627, zginął w 1944 r.
 7. Bujnowski Stanisław, ur. 15.05.1920 r., Kolnica.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od. 9.05.1944 r., nr 34620.
 8. Choćko Izydor, ur. 10.04.1924 r., Kolnica.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34618.
 9. Chodacz Marianna z d. Orłowska, ur. 15.08.1927 r., Kosmowo, c. Adama i Weroniki, zam. Augustów.
  Robotnik przymusowy (01.1941 – 01.1945 – Miłoszewiec), obóz koncentracyjny (01.11.1940).
 10. Chmielewski Stanisław , ur. 13.10.1900 r., Rutki Nowe, s. Michaela, zam. Rutki Nowe.
  Obóz koncentracyjny w Stutthofie od 15.07.1944 r., nr obozowy 44655, pobyt w szpitalu 10.10.1944 r.
 11. Citko Maria, ur. 17.01.1925 r. c. Stanisława i Antoniny, zam. Lipsk.
  Obóz koncentracyjny: Majdanek  (1943 – 1944), Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 12. Dabkiewicz Józef, ur. 10.02.1892 r., Jodyszki
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 14.04.1944 r. nr 33993, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41228, zginął w 1945 r.
 13. Duba Antoni, ur. 26.05.1903 r., Rutki Nowe
  Obóz koncentracyjny: Stutthof Allenstein od 15.07.1944 r., nr 44636, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41236, zamordowany 15.10.1944 r.
 14. Godecki Tadeusz, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Augustowie. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął zamordowany.
 15. Hermanowicz Adolf, ur.  18.04.1872 r.,
  Obóz koncentracyjny Stutthof , nr 31382, od dnia 5.02.1944 r., pobyt w szpitalu 9.06.1944 r.
 16. Janewicz Romuald s. Ludwika i Franciszki, ur. 12.11.1912 r., Kopiec, zmarł 10.08.2001 r.
  Więzienie w Augustowie (1943), obozy koncentracyjne: Majdanek (1943-1944), Gross-Rosen (1945), Meissen (1945), Zittau (1945).
 17. Janik Marian, ur. 10.02.1915 r., s. Macieja i Kazimiery, zam. Augustów, zmarł 12.08.2004 r.
  Wojna obronna 1939 r. Obozy koncentracyjne: Buchenwakd (od 26.09.1944), Natzweiler ((1944), Mittelbau (1945), zwolniony 1.05.1945 r.
 18. Jarocki Jan, ur. 11.04.1921 r., Bojary ZSRR, s. Aleksandra i Teofilii, zam. Augustów.
  Robotnik przymusowy w latach 1941 – 43, więzienie w latach 1943 – BARTEN, obóz koncentracyjny Stutthof nr obozowy 24772 (28.08.1943 – 3.02.1944 r.), zmarł 1.12.1993 r.
 19. Jasionek Stanisława, ur. 12.12.1898 r., Jeziorki, c. Mateusza i Marianny, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944-45), Flossenbürg (1945), zmarła 25.08.1995 r.
 20. Jaworowska Janina, ur. 27.10.1920 r.,
  Obóz koncentracyjny Ravensbrück od 15.12.1943 r., nr 25552, zginęła dnia 14.09.1944 r.
 21. Jaworowski Czesław, s. Jana i Aleksandry, ur. 3.07.1917 r., Reszki, zam. Augustów. 
  Obóz koncentracyjny Stutthof,  nr obozowy 44604, pobyt w szpitalu obozowym 24.10.1944 r. (15.07.1944- 04.1945), zmarł 28.03.1993 r.
 22. Jaworski Ludwik, ur. 21.08.1896 r., Wonlencin, pow. Lipno.
  Od 1935 r. nauczyciel w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Po 24 września 1939 r. zastępca dyrektora białoruskiej dziesięcioletniej szkoły ogólnokształcącej. W okresie okupacji był aresztowany (15 czerwca 1944 r.) i znalazł się w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia przez żołnierzy angielskich (15 kwietnia 1945 r.). Pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, a w 1947 r. został dyrektorem tej szkoły. Od 1950 r. pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego. Zmarł 12 grudnia 1986 r.
 23. Jegliński Franciszek, ur. 19.12.1919 r., Małe Łopie, s. Pawła i Kazimiery, zam. Augustów. 
  Żołnierz AK, aresztowany 1.11.1942 r. przez Niemców, więziony w Kownie, skąd został zwolniony 1.02.1943 r., robotnik przymusowy w Prowieniszkach. Według innej informacji, że od 1.02.1943 r. osadzony w obozie koncentracyjnym – do 1.07.1944 r., zmarł 7.05.2007 r.
 24. Karczewski Władysław, ur. 25.02.1910 r.  w Jastrzębnej, s. Stanisława i Marianny, zam. Lipsk, zmarł 23.10.1993 r.
  Aresztowany w Jastrzębnej jako zakładnik, obóz koncentracyjny Gross-Rosen (1944-45).
 25. Karp Władysław, s. Jana i Konstancji, ur. 4.08.1920 r., Krasnoborki, zmarł 24.07.2002 r.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof (1944-45), obóz polski w Hoje Moen 20.02.1945, Prinz Christian 29.12.1945 r.
 26. Klebanowski Antoni, ur. 23.01.1910 r., Żarnowo,
  Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34014 od dnia 14.04.1944 r., Natzweiler od dnia 3.05.1944 r., nr 14013, data śmierci 27.07.1944 r.
 27. Klejps Henryk, s. Antoniego i Kamili, ur. 9.11.1924 r., Dalny Las, gajowy, zmarł 16.06.1993 r.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (1944), Neuengamme (1945).
 28. Kłoczko Jan, ur. 30.06.1914 r., Jaśki, s. Stanisława i Marianny, zam. Augustów, nauczyciel, uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. jako zastępca dowódcy plutonu ckm w stopniu podchorążego. Aresztowany 22.04.1940 r. przez gestapo i więziony w obozach koncentracyjnych: Działdowo, Oranienburg, Mauthausen – Gusen do 5.05.1945 r. Po powrocie do Augustowa nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zmarł 2.11.1995 r.
 29. Kłosowski Zygmunt, ur. 1.02.1900 r., Zawady, s. Stanisława i Józefy, ps. „Żelazny”, sierżant, komendant posterunku policji w Hołynce.
  Aresztowany w styczniu 1943 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r. nr. 34575, zginął w czasie ewakuacji obozu w 1945 r.
 30. Koniecko Longina z d. Wiecierzyńska, ur. 21.12.1914 r. Augustów, c. Szczepana i Elżbiety, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944) i Buchenwald k-do Leipzig (1944-45), Ravensbrück (1945), zmarła 14.01.1991 r.
 31. Koniecko Wojciech, ur. 23.04.1904 r. Reszki, mąż Leokadii Cecylii z d. Szurant.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44642, Natzweiler od 29.09.1944 r. Wg USC Rajgród zmarł w obozie w Stutthofie – urzędowa data 9.05.1946 r. 
 32. Kotarski Stanisław, ur. 21.12.1907 r., Janówka.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34619.
 33. Krysiuk Janina z d. Kurpiejewska, ur. 3.01.1923 r., c. Franciszka, zam. Krasne.
  Obóz koncentracyjny (10.1943 – 04.1945 r.). 
 34. Litewski Wojciech, ur. 19.04.1894 r., Raciąż,
  Miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem: Schröttersburg (Płock). Obóz koncentracyjny Auschwitz, nr 4248/1941, zginął 14.11.1941 r.
 35. Ludwiński Franciszek, ur.2.12.1905 r., Drozdowo, s. Stanisława i Leokadii, zm. 14.10.1998 r.
  Więzienie Tylża (1940), obóz koncentracyjny (01.04.1940 – 31.05.1945): Sachsenhausen (1940), Mauthausen (1945).
 36. Michałowski Jan, ur. 31.08.1903 r.,  Augustów, s. Józefa i Apolonii, nauczyciel, zam. Augustów.
  Wojna polsko-bolszewicka 1920 r., obóz koncentracyjny Gross–Rosen (1.03.1942 – 1.05.1945), zmarł 29.10.1996 r.
 37. Naumowicz Antoni, ur. 12.04.1915 r., s. Zygmunta i Stanisławy, Rutki Nowe, zmarł 9.04.2007 r.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45).
 38. Niemkiewicz Anna, ur. 27.04.1914 r. Strzelcowizna, c. Stanisława i Rozalii z d. Dzimitrowicz,
  Obóz przesiedleńczy Działdowo (1944), obóz koncentracyjny Ravensbrück (1945).
 39. Obiedziński Piotr, ur. 15.11.1908 r.
  Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34000, data osadzenia kwiecień 1944 r., zginął 11.06.1944 r.
 40. Obiedziński Stanisław, ur. 28.04.1903 r. Borsuki.
  Obozy koncentracyjne: Stutthof od 14.04.1944 r., nr 33999, Natzweiler od 7.05.1944 r., nr 14010, Neuengamme nr 62135, Dachau od 25.09.1944 r., nr 111572, zginął 3.12.1944 r. w Ladelund
 41. Orlacz Stefan, ur. 21.11.1903 r., Sosnowitz, tokarz.
  Obóz koncentracyjny Mauthausen nr 1114, od dnia 4.06.1940 r. zginął najprawdopodobniej w 1941 r.
 42. Pasierbiński Józef, ur. 18.03.1902 r. Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Grodnie, przeniesiony w lutym 1941 r. do Augustowa. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r. W odwet za akcję ruchu oporu został aresztowany przez policję niemiecką 16 kwietnia 1944 r. i zesłany do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Zginął prawdopodobnie w czasie ewakuacji obozu w 1945 r.
 43. Pietraszewski Piotr, ur. 25.01.1912 r., s. Antoniego i Anieli, zam. Augustów, zmarł 14.01.1998 r.
  Wojna obronna 1939, obóz jeniecki, więzienie Suwałki (1941), więzienie Królewiec, więzienie Białystok (gestapo – 29.06.1943-15.10.1943), obóz koncentracyjny Bergen–Belsen (1943-45).
 44. Pietuch Aleksander, ur. 28.02.1928 r., Strzelcowizna, s. Antoniego i Aleksandry, żona Pietuch Marianna, zam. Strzelcowizna.
  Obóz koncentracyjny (6.06.1944 – 05.1945 r.), inna informacja: robotnik przymusowy Gumbinnen (01.05.1940 – 01.1945 r.).
 45. Plato Józef, s. Antoniego i Stefanii, ur. 25.05.1923 r., Strzelcowizna.
  Żołnierz AK i obóz koncentracyjny Buchenwald (1944-45).
 46. Pobojewski Czesław, ur. 10.10.1928 r. inna data 17.11.1927, s. Aleksandra i Józefy, zam. Augustów, zmarł 5.08.2002 r.
  Żołnierz AK i obóz koncentracyjny: Stutthof (01.02.1943 – 01.05.1945), Mauthausen (1945).
 47. Podlecka Regina, ur. 27.07.1924 r., c. Józefa i Władysławy, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 48. Pogorzelski Antoni, ur. 20.08.1926 r., Bosse, s. Bolesława i Anastazji, zam. Augustów.
  Żołnierz AK, obóz koncentracyjny, robotnik przymusowy w Ragnit (02.1944 – 01.1945).
 49. Posiewko – Sitko Stefania, ur. 24.12.1927 r., Augustów, s. Stanisława i Stanisławy, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 50. Prawdzik Aleksander, ur. 26.11.1922 r.,  Augustów, s. Jana i Antoniny z d. Górska, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45), zmarł 22.05.2014 r.
 51. Przekop Zygmunt, ur. 17.12.1920 r. Szczepki, s. Bolesława i Józefy, zam. Augustów.
  Żołnierz AK, obóz koncentracyjny, zmarł w 2016 r.
 52. Puchlik Józef
  Żołnierz 81 pp. W 1939 r. uczestniczył w wojnie obronnej, walczył pod Łodzią, Radomiem.
  Był więziony w obozach Kajzestrambruch i Ludwigshafen.
 53. Skardziński Kazimierz, ur. 20.05.1915 r., s. Józefa, zam. Lipsk.
  Obóz koncentracyjny (28.04.1943 – 9.05.1945 r.).
 54. Staranowicz Wiktor, ur. 15.11.1893 r.
  Obóz koncentracyjny Gross-Rosen, zwolniony 17.03.1945 r.
 55. Staranowicz Zdzisław, ur. 1.01.1928 r., w Sztabinie s. Jana i Bronisławy, stolarz, zam. Sztabin.
  Obóz koncentracyjny (06.1944 do 04.1945 r.): Gross-Rosen (1944), Sachsenhausen, Ravensbrück (1945), Buchenwald, Mittelbau, Bergen–Belsen (1945).
 56. Sokołowski Stanisław, ur. 20.01.1926 r., Białobrzegi, s. Zenona.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr. 34542.
 57. ksiądz Szkiłądź Bolesław, ur. 20.08.1914 r., Augustów, zmarł 8.11.1958 r.
  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 r. Aresztowany jako wikary parafii Suwałki 7.04.1940 r. w Suwałkach i tam uwięziony. Przebywał od 14.04.1940 r. w obozie przejściowym w Działdowie, następnie w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen od 6.05.1940 r., Dachau od 14.12.1940 r. (nr obozowy 22708), wyzwolony z obozu 29.04.1945 r. Zginął w wypadku 8.11.1958 r. we Francji jako prałat Nuncjatury Paryskiej.
 58. Szwarc Teresa z d. Lorenczewska, ur. 28.06.1927 r., Warszawa, c. Franciszka i  Anny, zam. Augustów, zmarła 4.05.1995 r.
  Obóz koncentracyjny Ravensbrück.
 59. Szymański Józef, ur. 19.03.1923 r. w Krasnymborze, s. Stanisława i Pelagii, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (05.1943 – 04.1945), zmarł 20.01.2004 r.
 60. Śniadkowski Kazimierz Jan, żona Anastazja, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny Natzweiler.
 61. Toczyłowski Czesław, ur. 11.11.1915 r. w Motułce.
  Żołnierz 41 pp. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w obronie Warszawy. Od 1941 r. w podziemiu niepodległościowym, za co był aresztowany 22.05.1941 r.,  więziony w Suwałkach, w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Królewcu, Działdowie i Hamburgu. Zwolniony z Sachsenhausen 2.05.1945 r. W 1947 r. był współzałożycielem augustowskiego koła Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Więzień i  Obozów Koncentracyjnych niemieckich.
 62. Trochimowicz Władysław, ur. 26.12.1912 r., s. Antoniego i Marianny, zam. Nowy Lipsk, zmarł 23.03.1999 r.
  Więzienie Białystok (1942), obóz koncentracyjny Stutthof (03.1942 – 01.1945 r.)
 63. Wasilczyk Witold, s. Władysława i Franciszki, ur. 5.08.1916 r., Strzelcowizna.
  Wojna obronna 1939, ruch oporu i obóz koncentracyjny Buchenwald.
 64. Wierzbicki Adam, ur. 24.12.1904 r., Reszki.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44627, Natzwieler od 29.09.1944 r. Zginął w Dachau  3.11.1944 r. nr 120983
 65. Wiszniewski Władysław, ur.25.06.1909 r., Rygol,
  Obóz koncentracyjny Stutthof nr 34363, pobyt w szpitalu 8.08.1944 r.
 66. Wiśniewski Władysław, ur. 4.04.1924 r., Augustów.
  Obóz koncentracyjny Stutthof nr 34002, zginął 14.04.1944 r.
 67. Wójcik Konstanty, ur. 1.06.1906 r., Ponizie.
  Obóz koncentracyjny: Buchenwald od 28.05.1944 r. , nr 56080, Stutthof i od 19.10.1944 r. Dora/Mittelbau.
 68. Wysocki Wacław, ur. 23.09.1924 r. Tajenko, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof, Mauthausen i Ebenesee.
 69. Wysocki Zygmunt, ur. 7.08.1909 r., Świack-Wołłowiczowce, s. Władysława i Marianny z d. Siedlecka, zam. Hołynka. Kancelista gminy Hołynka.
  Aresztowany 24.12.1943 r. Robotnik, koncern AG Farben. KL Police, fabryka benzyny syntetycznej. Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34567. Przeżył marsz śmierci z początku roku 1945.
 70. Zdankiewicz Leon, ur. 5.08.1918 r., Suwałki, s. Leonarda i Weroniki, zam. Augustów, własny zakład fotograficzny na ul. 3 Maja.
  Wojna obronna 1939 r., obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45), zmarł 8.12.1993 r., inwalida grupa I.
 71. Zieziulewicz Kazimierz, ur. 28.02.1919 r. w Serskim Lesie, s. Antoniego i Teofili, zam. Augustów, ps. „Żubr”.
  Wojna obronna 1939 r., obóz jeniecki, Armia Krajowa, obóz koncentracyjny, zmarł  19.12.1994 r.

 

Osoby, które wystąpiły w archiwum Zbigniewa Kaszleja, jako więźniowie obozów koncentracyjnych, jednak jest to słabo udokumentowane i wymaga weryfikacji:

 

72. Chendyńska Wiktoria, c. Wincentego.
73. Dowgiert Zofia, zam. Augustów.
74. Galicki Jan, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
75. Kowalik Zygmunt, zam. Augustów.
76. Kuczyński Józef, s. Jana, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
77. Makarewicz, żona Stanisława Makarewicz, zam. Dalny Las.
78. Naruszewicz, zam. Muły.
79. Nejfeld, zam. Augustów.
80. Nowalski, żona Stefania Nowalska, zam. Rzepiski.
Zmarł w obozie koncentracyjnym.
81. Radzaj, żona Janina Radzaj, zam. Augustów.
82. Skorupski Edward, zam. Augustów.
83. Strękowski Piotr, ur. 1.02.1924 r. w Strzelcowiźnie.
 Gajowy, członek AK, zmarł w 1994 r.
84. Walicki, żona Romualda Walicka, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
85. Waluś
Wojna obronna 1939 r. i obóz niemiecki.
86. Wasilewski Aleksander, żona Wasilewska Anna, zam. Augustów.
Żołnierz AK, obóz koncentracyjny.
87. Zakrzewski Franciszek, zmarł 1.04.1998, zam. Augustów.
88. Zalewski Władysław, s. Władysława, zam. Mikołajówek

Osoby (inne niż wskazane powyżej) wymienione przez Andrzeja Makowskiego w: J. Szlaszyński, A. Makowski,Augustów. Monografia historyczna, jako umieszczone w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

89. Białokoz Jolanta
90. Borowski Mieczysław – (Stutthof).
91. Chełmiński Stefan
92. Coghen Jadwiga z d. Krzywicka, ur. 1913 r., c. Pawła, zmarła 1989 r.
Nauczycielka tajnego nauczania. Aresztowana przez Niemców i więziona za tę działalność w Białymstoku. Po uwolnieniu i zakończeniu działań wojennych mieszkała w Augustowie, gdzie była Członkiem Miejskiej Rady Narodowej. 10.11.1956 r. podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej skrytykowała zaniedbania w budownictwie mieszkaniowym i niewłaściwy przydział lokali mieszkalnych. W jej opinii najlepsze mieszkania znajdowały się w posiadaniu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. J. Coghen pełniła też funkcję przewodniczącej utworzonego pod koniec 1956 r. Klubu Młodej Inteligencji w Augustowie. (biogram autorstwa: Agnieszki Grędzik-Radziak).
93. Choroszewski Antoni, ur. 23.10.1891 r. w Augustowie. Ukończył czteroklasową szkołę miejską w Augustowie, w latach 1910-1914 był biuralistą w Zarządzie Powiatu Augustowskiego. Od 1.09.1915 r. do 1.02.1918 r. na froncie w 7 baonie wojsk kolejowych armii rosyjskiej w stopniu plutonowego. W październiku 1918 r. wstąpił do POW, uczestniczył w gromadzeniu broni i rozpoznawaniu garnizonu niemieckiego w Augustowie. Z jego inicjatywy 1.07.1919 r. został zdobyty kompletnie wyposażony samochód sanitarny. Członek Powiatowego Związku Rezerwistów, sekretarz Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych (biogram autorstwa J. Szlaszyńskiego).
Podporucznik, aresztowany 22 marca 1943 r. został zamordowany w Instenburgu.
94. Chiliński Ludwik – zginął w Stutthofie.
95. Dubiel Stefan – zginął w Oświęcimiu.
96. Dyczewski Aleksander, ur. 12.01.1898 r.,
Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 33994, od dnia 14.04.1944 r., data śmierci 30.08.1944 r.
W innej relacji: kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Szczebrze pow. augustowski. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami. Poległ na froncie działań wojennych we wrześniu 1939 r.
97. Eljaszewicz Ignacy – zginął w Gross-Rosen.
98. Falicki Lucjan
99. Filipowicz Stefania
100. Gawłowicz Stanisław – zginął. Nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Augustowie.
101. Giedrojć Czesław
102. Grochowski Lucjan
103. Huszcza Jan – zginął w Instenburgu.
104. Jedliński Witold – zginął w Oświęcimiu.
105. Klekotko – zginął w Mauthausen.
106. Klimowicz Aleksander – zginął.
107. Krzywińska Maria
108. Kujawska Romualda
109. Milanowska Wanda, ur. 25.12.1912 r., Biernatki, c. Michała i Aleksandry, nauczycielka, ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Augustowie w 1934 r. Pracownica Poczty Polskiej przed wojną w Grodnie. Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Augustowie. W czerwcu 1944 r. zatrzymana przez SD Białystok-Grodno i przekazana w lipcu 1944 do KL Ravensbrück, nr więźnia 43894. Kategoria więzień polityczny, czerwony trójkąt. Od 21.07.1944 r. była w KL Ravensbrück K-do Leipzig-Schoenefeld, nr więźnia 1550. W dniu 12 02 1945 r. – 09.03 1945 r. przeniesiona do KL Bergen-Belsen. Zaginęła.
Andrzej Makowski podaje, że zginęła wraz z synem w Oświęcimiu.
110. Niedźwiecka – zginęła w Ravensbrück.
111. Niedźwiecki Władysław
112. Padlewska Regina
113. Popowski Mieczysław
114. Ryniewicz Romualda
115. Stankiewicz Adela
116. Węgłowski Władysław
117. Witek Józef – zginął w Stutthofie.
118. Zawistowski Stefan – wiceburmistrz Augustowa, zginął w Gross-Rosen.
119. Zieliński Eugeniusz – zginął w Oświęcimiu.

Osoby wymienione przez Remigiusza Krzywińskiego w spisie: Nauczyciele, którzy zginęli w więzieniach, obozach koncentracyjnych. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

 

120. Czuk Ludwik – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w pow. augustowskim. Aresztowany przez policję niemiecką. Zginął zamordowany w więzieniu lub obozie koncentracyjnym.
121. Jagas Lila. Nauczycielka  Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Raczkach. Aresztowana przez policję niemiecką. Zesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie została zamordowana.
122. Kossakowska Monika. Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Dębowie w pow. augustowskim. Aresztowana przez policję niemiecką wraz z mężem Franciszkiem wiosną 1943 r. Osadzeni w więzieniu w Augustowie i tam rozstrzelani.
123. Kossakowski Franciszek – jw.
124. Witkowski Izydor. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Gabowych Grądach w pow. augustowskim. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Gross Rosen lub Dachau, gdzie zginął zamordowany 8.12.1940 r

Osoby wskazane przez Wojciecha Baturę, które były więzione, zginęły w więzieniach i obozach koncentracyjnych bądź były w niewoli niemieckiej i zaginęły. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

 

125. Białokoz Janina z domu Konrad, ur. 7.11.1915 r. Sokółka.
Obóz koncentracyjny Majdanek nr 8101, Ravensbrück -Buchenwald nr 43531 od  25.06.1944 r.  Po wojnie staraniem Szwedzkiego Czerwonego Krzyża trafiła do Szwecji.
126. Dawidiuk Stanisław, ur. 7.08.1894 r., Osowka?
Aresztowany jako zakładnik. Zginął 26.03.1942 r. w obozie koncentracyjnym Majdanek  nr więźnia 19167. Zmarł na zawał serca.
127. Dawidowicz Władysław, ur. 27.07.1899 r., Kolnica, ślusarz.
Obóz koncentracyjny Gross-Rosen, zwolniony w 1945 r.
128. Giedzicz Antoni, ur. 17.06.1863 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Chomontowie. W okresie okupacji niemieckiej współpracował z partyzantami. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego gdzie zginął zamordowany 27.11.1943 r.
129. Krasnołucki Stanisław, ur. 7.05.1909 r., Chełmek-Chrzanów, s. Ludwika i Anny, zmarł 25.09.1998 r.
Obóz koncentracyjny Mauthausen od maja 1940 r. do października 1941 r.
130. Majewski Romuald, ur. 11.08.1900 r. , nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Bargłowie. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie zginął zamordowany 11.04.1941 r.
131. Omilianowicz Piotr. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Grabowie. Zamordowany w nieznanych okolicznościach.
132. Osewski Zdzisław, ur. 15.11.1924 r. w Augustowie, s. Aleksandra i Albiny z d. Halicka, Uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Augustowie.
Z całą rodziną tj. tata Aleksander, mama Albina, brat Jerzy, siostra Florentyna i Zdzisław wywiezieni zostali do majątku Zaifeld Gutbenau pow. Morungen – od. 1.04.1942 r. Obóz koncentracyjny 1.02.1944 r. – 1.04.1944 r. więzienie 1.07.1944 r. – 1.04.1945 r.
133. Pociejko Jerzy. Nauczyciel Powszechnej Szkoły Publicznej m.in. we wsi Macharce. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany.
134. Rost Zofia, ur. 17 lub 27.09.1900 w Szczuczynie,
Obóz koncentracyjny: Auschwitz, Ravensbrück (Nr 71311), Buchenwald. Osadzona 4.09.1944 r. Po wojnie pracowała w Augustowie jako przedszkolanka.
135. ksiądz Roszkowski Konstanty, ur. 21.09.1899 r. w Studzienicznej.
Święcenia kapłańskie otrzymał 6.07.1925 r., profesor Seminarium Duchownego Niższego w Sejnach. Aresztowany 12.11.1939 r. w Filipowie, osadzony w obozie przejściowym Działdowo. Przebywał w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Dachau od 14.12.1940 r. Zginął w transporcie (inw. z 14.10.1942 r. – urzędowa data śmierci 20.11.1942 r.).
136. Sułkowski Jan. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Sztabinie. Aresztowany przez policję niemiecką w czasie pacyfikacji wsi Jasionowo. Wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy. Zaginął w nieznanych okolicznościach.
137. Sztukowski Władysław, ur. 18.08.1890 r. w Dulkowszczyźnie, zam. Podżyliny. Zmarł 6.11.1940 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Olszance. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Dachau (nr 17459) gdzie zginął.
138. Szwarc Piotr, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Krasnopolu. Aresztowany przez policję niemiecką 7.04.1940 r. Zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął zamordowany.

Jeśli ktoś z czytelników posiada informacje o osobach, które w czasie II wojny światowej przebywały w obozach koncentracyjnych, bądź posiada dane uzupełniające bądź weryfikujące zamieszczone powyżej biogramy proszę o kontakt: tel. 501 298 534.
Zbigniew Kaszlej

Wpis dodano w kategoriach: Aktualności, Straty osobowe 1939-1954

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *