28 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Zginęła cała wieś…..
 

„Na dzień Matki Boskiej 26 sierpnia 1943 r. zginęła cała wieś…” głosi napis na cokole figury Matki Boskiej w Jasionowie.

W 73. rocznicę – 28 sierpnia 2016 r. odbyła się w Jasionowie uroczysta msza święta w intencji pomordowanych przez Niemców mieszkańców tej wsi.
Na nabożeństwo przybyło kilkaset osób, wśród nich wielu mieszkańców Augustowa. Obecne były poczty sztandarowe: Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Szkoły Podstawowej im. Anastazji Milewskiej w Lipsku, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie oraz Chorągwi Białostockiej ZHP im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego.

Po mszy świętej na pomniku – grobie złożone zostały wiązanki kwiatów. Wiązanki złożyli m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Lipska, przedstawiciele augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, augustowscy Sybiracy z Jerzym Sienkiewiczem -prezesem Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, wiązankę od władz Powiatu Augustowskiego złożył Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Na uroczystą mszę święta przybyła liczna reprezentacja lipskich i sokólskich harcerzy a także rowerzyści uczestniczący w II Rajdzie Jasionowa zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

fot. Zbigniew Kaszlej

25 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Rocznica pacyfikacji wsi Jasionowo
 

W odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej, 26 sierpnia 1943 r. żandarmi z Lipska i funkcjonariusze gestapo z Grodna otoczyli wieś Jasionowo k/Lipska a następnie mieszkańców zgromadzili w zabudowaniach należących do Franciszka Sztukowskiego. Osoby te były wyprowadzane nad krawędź masowego grobu, wykopanego uprzednio przez mieszkańców sąsiednich wsi i zabijane strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono do mogiły żywcem. Ogółem zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24 kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze.

W 73. rocznicę tych wydarzeń 28 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00, przy zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców wsi Jasionowo, odprawiona zostanie uroczysta msza święta.

Starosta Augustowski w celu umożliwienia udziału w uroczystościach pocztom sztandarowym szkół oraz mieszkańcom Augustowa zapewnia wszystkim chętnym przejazd autokarem do Jasionowa. Autokar zostanie podstawiony w niedzielę – 28 sierpnia o godz. 11.00 na dworcu PKS w Augustowie.

 

19 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Porozumienie z Aresztem Śledczym w Suwałkach podpisane!
 

Podpisane porozumienie

fot. Michał Raś

18 sierpnia 2016 Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Tomasz Smoliński i Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie Danuta Kaszlej podpisali porozumienie o współpracy – pełen tekst : porozumienie 2016 Klub AK – Areszt

Jego pierwsze efekty zaistniały natychmiast: grupa ochotników spośród osadzonych w suwalskim areszcie najpierw wysłuchała opowieści Jarosława Szlaszyńskiego o historii augustowskiego cmentarza sięgającej 1799 r., następnie uporządkowała trzy jego rejony wymagające wycięcia chwastów, wygrabienia, wyniesienia śmieci. Prace te zostały wykonane bardzo sprawnie i starannie. Serdeczne dziękujemy!

Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach towarzyszyli: z-ca kierownika działu penitencjarnego – mjr Radosław Chrulski oraz wychowawca – Sławomir Rafalski.
Udało się skonstruować plany dalszej współpracy polegającej na działaniach edukacyjnych, opiece nad miejscami pamięci w regionie, kolejnych pracach na augustowskiej nekropolii.
Rangę tej współpracy podkreśliła obecność: ks. kanonika Wojciecha Jabłońskiego, administratora cmentarza, Starosty Augustowskiego – Jarosława Szlaszyńskiego, Burmistrza Miasta Augustowa – Wojciecha Walulika, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego i wiceprezesa Klubu Historycznego im. AK – Zbigniewa Kaszleja, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (szkoła współorganizująca kwestę na rzecz cmentarza, której młodzież porządkuje zaniedbane groby) – Barbary Koronkiewicz, koordynatorki kwesty przeprowadzanej od siedmiu lat 1 listopada na augustowskim cmentarzu oraz działań na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków – Marii Kisielewskiej. Cieszyła obecność młodzieży oraz Mariusza Bojanowskiego z Łodzi, który wraz z http://Rzgowska Młodzież Patriotyczna podejmuje liczne akcje na rzecz Polaków na Kresach.

Niezawodna ekipa Obiektywu TVP3 Białystok (Elżbieta Sinkiewicz i Michał Raś) nakręciła materiał a Zbyszek Kaszlej zrobił zdjęcia.
Dziękujemy!

Tu obejrzysz materiał w „Obiektywie od 00:12:25

Fot. Z. Kaszlej

16 sierpnia 2016 | Danuta Kaszlej
Współpraca Klubu z Aresztem Śledczym w Suwałkach
 

Serdecznie zapraszamy 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 na spotkanie inaugurujące współpracę Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z Aresztem Śledczym w Suwałkach.
Zbieramy się przy kaplicy cmentarnej na terenie augustowskiej nekropolii (ul. Zarzecze), by zainaugurować wspólne działania.

Była to inicjatywa dyrekcji suwalskiego aresztu, którą przyjęliśmy z radością i oto jak sprecyzowaliśmy w zawartym porozumieniu nasze cele:
„Strony zgodnie postanawiają nawiązać współpracę w celu popularyzacji wyników badań naukowych oraz realizacji działań edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, w ramach której będą wspólnie organizować wykłady, wystawy i inne formy upowszechniania wiedzy historycznej na temat podziemia niepodległościowego na ziemi augustowsko-suwalskiej, Obławy Augustowskiej oraz historii mieszkańców regionu”.

Pierwsza odsłona realizacji w praktyce tych zadań nastąpi – jak mniemamy – z obopólną korzyścią już 18 sierpnia 2016 r.
Nieprzypadkowo miejscem poznawania historii, a następnie pracy dyktowanej troską o zachowanie kulturowego dziedzictwa, będzie cmentarz parafialny w Augustowie. Dlaczego? Bo cmentarz to zarówno „tekst”, jak i „test” kultury – nasze cmentarze świadczą o nas.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie oraz przedstawienie przybyłych gości i przedstawicieli stron, które podpisały porozumienie o współpracy – Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
2. Wystąpienia gospodarzy terenu: ks. kanonika Wojciecha Jabłońskiego Proboszcza Parafii NSJ (administrator cmentarza), Jarosława Szlaszyńskiego, Starosty Augustowskiego oraz Wojciecha Walulika, Burmistrza Miasta Augustowa.
3. Wystąpienie ppłk. Tomasza Smolińskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach i prezentacja porozumienia o współpracy  zawartego z Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie.
4. Część merytoryczna – spacer po augustowskim cmentarzu z opowieścią Starosty Augustowskiego i historyka – Jarosława Szlaszyńskiego o historii nekropolii i osób na niej spoczywających oraz informacją Marii Kisielewskiej – pomysłodawczyni i organizatorki corocznej kwesty na rzecz augustowskiego cmentarza – o efektach tego przedsięwzięcia.
5. Prace porządkowe we wskazanych rejonach cmentarza wykona grupa osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którzy zgłosili chęć podjęcia tego zadania.

Jeśli chcesz dołączyć – zapraszamy.

 

 

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda 15 sierpnia 2016 r. odsłonił tablicę poświęconą „Żołnierzom Wyklętym”, wśród nich poległym i zamordowanym w OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ, na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza.dwnld2106779892

(fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Fragment wystąpienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy w czasie tej uroczystości:
„W tym dniu spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska w dużym stopniu, wobec swoich żołnierzy, odzyskuje honor. Odsłaniamy tu, na Grobie Nieznanego Żołnierza, tablicę upamiętniającą uczestników tamtego antykomunistycznego powstania – Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych.
(…)w to święto tak niezwykle ważne dla Polski, tak niezwykle ważne dla polskiego wojska, którego byli oni wielkimi reprezentantami, i którego najlepszą tradycję walki o wolną Polskę kontynuowali – idąc śladami swoich ojców, którzy pokonali bolszewików w Bitwie Warszawskiej 1920r., wierząc niezłomnie w to, że polskie wojsko idzie, aż do zwycięstwa, a w każdym razie, że zawsze ma obowiązek wiernie stać w obronie Ojczyzny, walczyć za jej wolność, walczyć jej suwerenność.
Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!”
http://www.prezydent.pl/…/art,62,wystapienie-prezydenta-rp-…

15 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Poległym w latach 1919 – 1920
 

Ochotnik lat 19 …
Ochotnik lat 20 …
Żył lat 26, poległ w obronie Ojczyzny pod Augustowem, (…) pod wsią Wysoki Most …
PamiętaMY!

15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r.,
po której kolejny sukces Polaków w operacji niemeńskiej pozwolił zakończyć wojnę polsko – bolszewicką,
zapaliliśmy znicze spoczywającym na augustowskim cmentarzu obrońcom ojczyzny z lat 1919 – 1920.
Cześć Ich pamięci!

fot. Zbyszek Kaszlej

9 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Pani Wiktorio – ZaPAMIĘTAMY…
 

Była,
uczestniczyła,
opowiadała,
wspominała,
wspomnienia spisała,
itd…..
Uczestniczyliśmy dziś w ostatniej drodze Wiktorii Malinowskiej – Sybiraczki.
Pozostawiła po sobie dobrą pamięć.
Przez 10 lat nazbierało się trochę zdjęć wspólnych i nie tylko.
Kilkanaście zdjęć z tego okresu:

fotografie z archiwum Klubu

Tutaj „Zapamiętane, opowieść Sybiraczki” (ebook) oraz możliwość odsłuchania wywiadu-rzeki z Wiktorią Malinowską, wszystko dzięki rodzinie pani Wiktorii:
https://www.facebook.com/ksiazka.zapamietane/?fref=ts

6 sierpnia 2016 | Danuta Kaszlej
Zmarła Wiktoria Malinowska (1927 – 2016)
 

Zawiadamiamy z żalem, że 6 sierpnia 2016 r. zmarła Wiktoria Malinowska, wspaniały człowiek, Sybiraczka.
Zapamiętamy jej życzliwość dla ludzi, pogodę ducha pomimo niełatwego życiorysu, mądrość, umiejętność obserwacji połączoną z faktograficzną pamięcią i darem opowiadania. Przymioty te czyniły Panią Wiktorię świadkiem historii, którego zastąpić nie uda się.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Niech spoczywa w Panu….
Publication1

Krótki biogram: http://akklub.pl/…/augustowskie-pamiet…/wiktoria-malinowska/

Wspomnienia w wersji z 30 .11.2010 r.: http://akklub.pl/…/aug…/wojna-i-syberia-wiktoria-malinowska/

Informacje o autorce i jej książce „Zapamiętane: opowieść Sybiraczki”, wydanej staraniem najbliższych oraz nagraną relację Pani Wiktorii znajdziecie tutaj:
http://www.zapamietane.edu.pl/

Fotoreportaż z promocji książki Wiktorii Malinowskiej „Zapamiętane: opowieść Sybiraczki” na forum Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie:
http://akklub.pl/…/publikacja-wiktorii-malinowskiej-zapami…/

I z wręczenia honorowego tytułu Świadek Historii przez IPN na wniosek m.in. Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie:
http://akklub.pl/aktualnosci/nagroda-swiadek-historii-2/