27 października 2007 | Danuta Kaszlej
Obława Augustowska i pamięć o niej
 

Podczas siódmej sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, w dniu 25 października 2007 r., Zbigniew Kaszlej wygłosił referat wprowadzający w problematykę przeprowadzonej w lipcu 1945 r. pacyfikacji

Obława Augustowska i pamięć o niej

Był lipiec 1945 r. Wojska sowieckie otoczyły rejon Puszczy Augustowskiej oraz przylegające do niej tereny powiatu augustowskiego, suwalskiego i części sokólskiego. Mniej wiemy o zasięgu tej pacyfikacji na wschód od linii Curzona – na terenie Litwy i Białorusi. Przez ponad dwa tygodnie wojska wewnętrzne NKWD oraz powracające z frontu oddziały Armii Czerwonej przeczesywały ten obszar, aresztując tysiące osób. „Szli tyralierą. Skrupulatnie przetrząsali zagajniki i zarośla. Zabierali ludzi z łąk, wyganiali
z chałup. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

aaaa
25 października 2007
 
Zaproszenie
[Not a valid template]

„Obława Augustowska i pamięć o niej”

Prezentowany był  film Leszka Petryckiego „Ale może o tym nie wolno mówić?”. Rys historyczny obławy przedstawił Zbigniew Kaszlej (patrz w menu: Referaty). O utworzeniu w 1987 r. i działalności Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1945 r.  opowiadali jego członkowie: Mirosław Basiewicz, Maria Chwalibóg, Stanisław Kowalczyk, Jan Krzywosz i Alicja Maciejowska.

Sesji towarzyszyła wystawa „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowana przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci  Narodowej w Białymstoku.

Ukazał się też biuletyn nr 6

Zdjęcia
[Not a valid template]