17 czerwca 2008 | Danuta Kaszlej
10 sesja: 17.06.2008 r.
 
Zaproszenie

Prezentacji Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa  – Lublin 2007, dokonał Piotr Łapiński, pracownik OBEP IPN w Białymstoku, autor rozdziału Polskie podziemie niepodległościowe w województwie białostockim 1944-1956.

Sprawozdania z wizji lokalnej obozu partyzanckiego Inspektora Inspektoratu IV Suwalskiego AK – Jana Tabortowskiego „Bruzdy” zlokalizowanego w okolicach miejscowości Strękowizna dokonał Jacek Bednarczyk, historyk, nauczyciel Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.