23 czerwca 2017 r. odszedł na wieczną wartę Alfons Gorajewski ps. „Alek”, Prezes Honorowy augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Będziemy pamiętać go jako patriotę, niezłomnego chorążego sztandaru AK i ciepłego, mądrego, honorowego człowieka.
Ceremonia pogrzebowa Alfonsa Gorajewskiego ps. „Alek” będzie miała miejsce 26 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 w kościele w Żarnowie.

Cześć Jego Pamięci!

_MG_9677                                            ALFONS GORAJEWSKI ps. „ALEK”
                                                            1924 – 2017

Alfons Gorajewski urodził się 10.10.1924 r. w Żarnowie, był synem Józefa i Weroniki
z domu Wasilewska.
Swoją konspiracyjną działalność rozpoczął w lutym 1943 r., jako członek siatki terenowej Placówki Raczki, Obwodu Augustów Armii Krajowej, przyjął pseudonim „Alek”. Pełnił funkcję łącznika.
Brał udział w największej na Białostocczyźnie bitwie partyzanckiej, którą 9 Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej pod dowództwem Wiktora Konopki „Groma” stoczył z Niemcami 8 września 1944 r. na Czerwonym Bagnie. Ranny, został wzięty do niewoli i osadzony w obozie jenieckim, mieszczącym się w szkole w Dreństwie; miał obozowy numer 614. Wraz z pięćdziesięcioma więźniami został przewieziony do kopania okopów pod Gołdap. W czasie nalotu zbiegł i powrócił do domu rodzinnego w Żarnowie. Podczas oczyszczania terenów przyfrontowych został ponownie aresztowany przez SS z oddziałów frontowych i 15.11.1944 r. osadzony w szkole w Dreństwie, w tym samym obozie,  w którym przebywał poprzednio. W grudniu 1944 r. zbiegł podczas ewakuacji obozu.
Po wyzwoleniu ziemi augustowskiej spod okupacji niemieckiej był  represjonowany. Wielokrotnie aresztowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie, m.in.:  w 1945 r., w 1952 r. (w śledztwie przebywał 4 miesiące), w 1953 r.
Prowadził własne gospodarstwo rolne we wsi Żarnowo. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku aktywnie pracował w augustowskim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był wieloletnim sztandarowym pocztu augustowskiego koła ŚZŻAK; wraz z pocztem brał udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kombatanckich. W styczniu 2017 r. został wybrany na funkcję Prezesa Honorowego augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 1999 r. awansowany został do stopnia podporucznika.
Zmarł 23 czerwca 2017 r.

24 czerwca 2017 | Danuta Kaszlej
Uczcijmy ofiary zbrodni ponarskiej
 

25 czerwca 2017 r. w kościele Jana Chrzciciela w Augustowie (na Borkach – ul. Jana Pawła II) nastąpi poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem.
Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 11.45. Uświetni ją obecność delegacji Stowarzyszenia Rodzin Ponarskich z panią prezes Marią Wieloch na czele, oprawę muzyczną mszy i koncert pieśni patriotycznych zapewni orkiestra Viktoria z podwarszawskiego Rembertowa, a poetyckie wprowadzenie – uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie.Znicze_w_Ponarach_fot_wilnoteka_