24 listopada 2019 | Zbigniew Kaszlej
Święto Patrona Sybiraków
 

W środę, 20 listopada, uroczyście obchodzono w Augustowie Święto Sybiraków i ich patrona – Św. Rafała Kalinowskiego.

Mszę Świętą w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków oraz ich rodzin celebrowali: ks. kan. Dariusz Brozio – proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, kapelan Sybiraków diecezji ełckiej, ks. dziekan Marek Janowski – proboszcz parafii Św. Rodziny oraz ks. Waldemar Brodziak – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Po uroczystej Mszy Świętej, którą zakończyło odśpiewanie Marszu Sybiraków, miało miejsce wręczenie legitymacji Wnuka Sybiraka bezpośrednim potomkom Sybiraków, będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. Jedenaście  nowych osób otrzymało legitymacje z rąk Tadeusza Chwiedzia i Barbary Czartoszewskiej.

Następnie wszyscy udali się pod pomnik przy kościele – Golgota Wschodu. W obecności sztandarów, Sybiraków, gości oraz młodzieży szkolnej zostały nadane odznaczenia Pro Bono Poloniae i Pro Patria.

W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie idei patriotyzmu i zachowywania pamięci o losach Niepodległej, Medalem Pro Bono Poloniae, przyznanym decyzją nr 92 z dnia 08 listopada 2019 r. przez Jana Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, na wniosek Kordiana Borejki – Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, uhonorowano  następujące osoby: Jerzego Sienkiewicza, Jarosława Szlaszyńskiego,  Henrykę Rzepecką, Danutę Kaszlej, Zbigniewa Kaszleja, Henrykę Mołodziejko.

Medalem Pro Patria – decyzją nr 1628 z dnia 8  listopada 2019 r. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – odznaczono: Danutę Jolantę Gregorowicz, Annę Jakucewicz, Barbarę Koronkiewicz, Mirosława Karolczuka, Agnieszkę Renatę Milanowską. Dekoracji dokonali płk Mirosław Demediuk i Tadeusz Chwiedź.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalone zostały znicze.

Za: www.augustowski.home.pl

[Not a valid template]

fot. Kamil Batus

[Not a valid template]

 

Osoby pochodzące z powiatu augustowskiego przebywające w niemieckich obozach jenieckich (wykaz sporządzony na podstawie informacji własnych, archiwum augustowskich struktur Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, uzupełniony danymi uzyskanymi ze strony www.straty.pl) :

 1. Bołbot, żona Halina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki, służba w wojsku polskim.
 2. Bujnowski Józef, ur. 26.01.1906 r. w Mogilnicach, s. Józefa i Anny, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie, zmarł 2.09.1992 r.
 3. Bujnowski Józef, ur. 27.02.1908 r. w Kolnicy, s. Ignacego.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., w 41 pp. Wzięty do niewoli w Drzewicy. Obozy jenieckie: Stalag VIII – A, nr 441, 15.02.1943 r. przekazany do Stalagu VI – D. Rodzina: Stefania, zam. Kolnica.
 4. Bukrejewski Bolesław, ur. 15.10.1910 r. w Biernatkach, s. Andrzeja i Anny z d. Chojnicka, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie, zmarł 8.01.1994 r.
 5. Burakiewicz Bolesław, ur. 3.05.1909 r. w Nowosiółkach, s. Pawła i Serafiny, zam. Skieblewo.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., wcielony do Armii Czerwonej, wzięty do niewoli 1.08.1941 r., obóz jeniecki (sierpień 1941 – maj 1945 r.) Stalag VII A, zmarł 4.08.2005 r.
 6. Chmielewski Stanisław, żołnierz 1 Pułku Ułanów w Augustowie. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył pod Łomżą, Ostrołęką, Bielskiem Podlaskim, Wysokiem Mazowieckiem, Łukowem. Wzięty do niewoli niemieckiej przebywał w obozie jeńców w Brandenburgu.
 7. Dadura Jan, ur. 6.09.1901 r., Bohatery Leśne. Żołnierz 76 pp. 1 plut. kol. walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli w Kozienicach 9.09.1939 r. Obozy jenieckie: Stalag III-A, III-B ( nr 2748) Furstenberg, nr 5299. Wg www.straty.pl zwolniony 8.08.1940 r. do pracy.
 8. Dadura Józef, ur. 14.02.1915 r., Bohatery Leśne, s. Józefa i Walerii. Żołnierz 76 pp 1 MGK, strzelec. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Do niewoli wzięty w Piotrkowie 6.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag III-A, nr 3407. Wg www.straty.pl 10.07.1940 r. zwolniony do Bayersdorf, pow. Gorzów Wlkp. do pracy.
 9. Dadura Stanisław, ur. 5.04.1911 r., Bohatery Leśne. Służył w artylerii, kanonier. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej. Obóz jeniecki Stalag I-A, nr 7635. Wg www.straty.pl 18.04.1940 r. uciekł z Freuburga. 23.04.1941 ponownie w Stalagu I-A.
 10. Haraburda Antoni, ur. 26.06.1908, s. Ignacego i Antoniny z d. Szocianuk, zam. Podostrówek, następnie Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. w obronie Warszawy, wzięty tam do niewoli 27.09.1939 r. Obozy jenieckie: Stalag I-A nr jeńca 37815, w maju 1941 r, zwolniony do urzędu pracy ANGERAPP, zmarł 13.08.1991 r.
 11. Jacewicz Piotr, s. Teofila i Józefy, ur. 5.12.1913 r. w Augustowie, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. i obozy jenieckie (1939-1945): m.in. Stalag V-E, V-D, I-A, I-B, zmarł 5.02.1992 r.
 12. Jaroń Wacław, ur. 4.09.1913 r., Warszawa. Kapral 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny, Stalag VII-A, nr jeńca 1823. W dniu 7.03.1941 r. przeniesiony ze Stalagu VII-A do Oflagu VII-A.
 13. Jarosz, żona Leokadia, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 14. Jatkowski Stanisław, s. Antoniego, ur. 2.07.1909 r., zam. Augustów.
  Strzelec piechoty. W 1930 r. powołany do służby czynnej do 41 pp., w 1931 r. zwolniony do rezerwy. W 1935 r. powołany na ćwiczenia rezerwy na 4 tygodnie. W kampanii wrześniowej 1939 r. zmobilizowany do 41 pp., brał udział w walkach o Warszawę. Dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do 1945 r. 9.04.1945 r. wcielony do Armii Czerwonej 1903 p.p. komp. automat. 25.11.1945 r. zdemobilizowany z Armii Czerwonej na podst. Rozkazu Gł. Zarz. ZSRR z dnia 25.09.1945 jako rocznik 1909.
 15. Jewszyk Wincenty, ur. 22.01.1917 r. w Starożyńcach, s. Józefa i Julianny, zam. Bartniki.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 81 pp. Wzięty do niewoli 16.09.1939 r. w Siedlcach. Obozy jenieckie (październik 1939 – maj 1945): Stalag VI – J, nr 76686, Stalag VI – K. Zmarł 27.02.2002 r.
 16. Karasewicz Witold, ur. 22.06.1912 r. w Tarusiczach, s. Antoniego i Bronisławy.
  Żołnierz 29 pal, walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w obronie Warszawy do 28.09.1939 r., potem był więziony w obozie wojskowym w Królewcu, Stalag I A do 1.01.1945 r. Zmarł 10.01.2000 r.
 17. Kozłowski Władysław, ur. 19.04.1914 r. w Chorużowcach, s. Wincentego, zam. Bartniki
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. jako strzelec. Obóz jeniecki (październik 1939 r. – listopad 1941 r.): Stalag IV – A, nr 5871, Stalag IX – C, do 26.05.1941 r. Stalag X – A.
  7.11.1941 r. jako Białorusin zwolniony do Kommanda Kiel 1092, Urząd Pracy Kiel.
  Wojsko polskie (kwiecień 1945 r. – maj 1945 r.).
 18. Kruczyński, żona Sabina, zam. Netta Pierwsza.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 19. Krysztopa Adam, ur. 29.07.1912 r., Kopytkowo, kapral, piechota. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny Stalag II – D, nr jeńca 20385, dnia 9.09.1940 r. zwolniony ze stalagu II – D do m. Massow.
 20. Krzywiński Mieczysław, ur. 14.10.1909 r. Kunicha. Ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny , Stalag III – A, nr jeńca 13872, na karcie jeńca stempel z datą 16.05.1940 r.
 21. Kuźmiński, żona Sabina.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 22. Lasota, żona Stanisława.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 23. Makowski Jan, ur. 13.11.1918, s. Józefa, zam. Jaczniki.
  Wojsko polskie (lipiec 1943 – październik 1943 r.), obóz jeniecki (październik 1943 – maj 1945 r.).
 24. Milanowski, żona Jadwiga, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 25. Mickiewicz Czesław, 19.05.1907 r. w Rogożynie Nowym, s. Stanisława i Zofii.
  W wojsku polskim służył w latach 1928-29 w 41pp. Związek małżeński zawarł 25.04.1939 r. z Bronisławą Sztukowską. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli 15.09.1939 r. pod Częstochową. Jeniec wojenny Stalag VI A Hemer w okolicach Dortmundu. Nr jeńca 2247. Powrócił do Polski w 1945 r. Zmarł 9.09.1977 r.
 26. Milewski Bolesław, s. Konstantego i Marianny z Dmuchowskich, ur. 10.09.1912 r. w Płaskiej, zam. Gorczyca.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki (od 28.09.1939 r. do stycznia 1945 r.).
 27. Miszkiel, żona Halina.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 28. Mróz, żona Wacława, zam. Kolnica.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 29. Ołdak, żona Janina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 30. Ostaszewski, żona Marianna, ur. 22.07.1925 r. w Brzozówce, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 31. Ostrowski Wincenty, s. Zygmunta, ur. 2.01.1916 r., w Turówce, s. Zygmunta i Bronisławy, zam. Turówka.
  Strzelec piechoty, 2.11.1938 r. wcielony do 1 Pułku Ułanów w Augustowie na stanowisko ułana. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli, gdzie przebywał do 1945 r. 10.01.1945 r. zmobilizowany i wcielony do 13 pułku gwardii Armii Czerwonej na stanowisko strzelca. 2.02.1945 r. został ranny w rękę. 20.12.1945 r. zwolniony z Armii Czerwonej. 9.01.1946 r. zdemobilizowany na podstawie rozkazu Dowództwa Wojska Polskiego nr 0181.
  Wg www. straty.pl zwolniony z obozu jenieckiego, pracował jako robotnik przymusowy w okresie styczeń 1940 – październik 1942 r. Żona Leokadia, zam. Augustów. Zmarł 15.04.2003 r.
 32. Paszkiewicz Bronisław, ur. 7.10.1902 r., s. Juliana i Pelagii, zam. Skieblewo.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., obóz jeniecki Stalag VIII –B (październik 1939 r. –  wrzesień 1940 r.). 
 33. Pietraszewski Piotr, ur. 25.01.1912 r., s. Antoniego i Anieli, zam. Augustów, Lipowiec.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki, więzienie Suwałki (1941), więzienie Królewiec, więzienie Białystok (gestapo – 29.06.1943-15.10.1943), obóz koncentracyjny Bergen – Belsen (1943-45). Zmarł 14.01.1998 r.
 34. Puchlik Józef
  Żołnierz 81 pp. W 1939 r. uczestniczył w kampanii wrześniowej, walczył pod Łodzią, Radomiem.
  Był więziony w obozach Kajzestrambruch i Ludwigshafen.
 35. Rudziewicz Edward ps. ,,Lew”, ,,Pocisk” – s. Jana i Pelagii, ur. 1913 we wsi Krasnoborki, gm. Sztabin, pow. Augustów.
  Żołnierz zawodowy. Do 1939 mieszkał w Suwałkach, gdzie w stopniu plutonowego służył w 4 DAK. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Walczył pod Łomżą i Zambrowem, a następnie pod Kockiem, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. W 1941 powrócił do Krasnoborek. Wg Księgi poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich członek Komendy Obwodu BCH w Augustowie. Żołnierz AK i AKO. Od lata 1944 ukrywał się po aresztowaniu przez NKWD dwóch braci Kazimierza i Zygmunta. Po pewnym czasie zamieszkał w Augustowie, gdzie pracował w RKU lub w Prezydium PRN. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945 podczas Obławy Augustowskiej. Zaginął bez wieści.
 36. Rusiecki Jan, ur. 1.11.1911 r., w Rogożynie Starym, s. Adama i Zofii.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 41 pp. Wzięty do niewoli 15.09.1939 r. pod Częstochową (inna wersja pod Warszawą). Jeniec wojenny Stalag VI A Hemer w okolicach Dortmundu, nr 2248, VI D od 10.12.1942 r. Powrócił do Polski w 1945 r. Zmarł 26.02.2002 r.
 37. Rzepecki Edward
  W kampanii wrześniowej 1939 r. jako podporucznik był dowódcą plutonu 41 pp. Od 3 do 30.09.1939 r. brał udział w obronie Warszawy pod dowództwem gen. Czumy. Od 1.10.1939 r. do 1.01.1945 r. więziony w obozach jenieckich w Nieuburgu, Spitlalu i Waldenburgu. Wg www.straty.pl więziony w Oflagu II C Woldenberg stopień wojskowy Ltn. Obóz jeniecki XVIII C, nr jeniecki 656.
 38. Samborski Konstanty, s. Jana i Kazimiery, ur. 3.05.1917 r. w Serwach, zam. Dalny Las.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., nastepnie obóz jeniecki, zmarł 15.04.1995 r.
 39. Sentkowski, żona Kazimiera, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 40. Semborski, żona Genowefa.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 41. Sieńko, żona Józefa.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 42. Staniszewski, żona Maria, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 43. Sujata Franciszek, 18.01.1916 r. w Rutkach Nowych, s. Pawła i Michaliny, żona Leokadia, zam. Rutki Nowe.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Wzięty do niewoli 5 października 1939 r. pod Wolą Gułowską. Stalag VII A, V A, V C – nr 2051. Zwolniony 22.05.1940 r. Zatrudniony w rolnictwie u Alfreda Strygiel, Ludwigsburg do 5 maja 1945 r. Zmarł 27.01.2008 r.
 44. Szamatowicz Michał, ur. 24.05.1906 r., Pobule? s. Kajetana i Leokadii z d. Tursewicz. Kampania wrześniowa 1939 r. walczył w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie. Żołnierze jednostki przekroczyli granicę polsko – rumuńską 17.09.1939 r. Szamatowicz został internowany w Rumunii 17.09.1939 r. Przebywał początkowo w wojskowym obozie w Comisani, a gdy Niemcy wkroczyli do Rumunii w 1941 r. przewieźli go jako jeńca wojennego do Bawarii w Niemczech. Obóz jeniecki Stalag VD Strasburg nr 42320. 24.11.1941 r. przeniesiony do Stalagu VB. Tam wyzwolili go Amerykanie w kwietniu 1945 r.
 45. Szczęsny, żona Sabina, zam. Szczebra.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 46. Tomaszewski Czesław, ur. 15.02.1915 r., w Krasnoborkach, s. Stanisława i Anny. W 1938 r. żołnierz II Batalionu Morskich Strzelców w Gdyni. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w Orłowie, Radłowie, Małym Kocku, Dużym Kocku, Kolibkach pod dowództwem płk. Dąbka. Pomagał wspierając walczące Westerplatte. Dostał się 19 września 1939 r. do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie jenieckim IIA Neubrandenburg, skąd został zwolniony po 9.05.1945 r. przez wojska alianckie. W maju 1946 r. wrócił do Krasnoborek. Zajmował się rolnictwem. Członek ZSL. Był jednym z założycieli Kółka Rolniczego w Krasnoborkach. Wybrany do Rady Narodowej w Augustowie a następnie do Rady Wojewódzkiej w Białymstoku i Suwałkach. Odznaczony KKOOP, Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 11 stycznia 2004 r. 
 47. Twardowski Jan, ur. 19.02.1916 r. w Janówce, s. Józefa i Weroniki, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie – Stalag IX A Philippsthal (Hersfeld) do 1941 r. Zmarł 19.08.1995 r.
 48. Waluś.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 49. Węglicki Stanisław, ur. 1.12.1901 r., s. Jana, zam. Kurianka.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki (październik 1939 – kwiecień 1945 r.).
 50. Wierzbicki, żona Maria, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki.
 51. Zarzecki, żona Jadwiga, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 52. Zawistowski Jakub, ur. 21.07.1904 r., Krasnoborki, s. Wincentego i Anny. Rodzina rolnicza. Ojciec prowadził zakład olejarski i czesania wełny. Został wcielony do Szkoły Samochodowej przy Jednostce Wojskowej w Grodnie. Szkołę ukończył w 1924 lub 1925 r. Został zawodowym kierowcą, prowadził mechanizmy wałowe przy budowie drogi Suchowola – Augustów. Znalazł zatrudnienie jako kierowca TAXI u inżyniera Świackiego. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. jako kierowca samochodowy przy Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie. Wybuch wojny zastał go w Wilnie. Jednostka tamowała pochód Niemców na Warszawę od strony Częstochowy. Zajęli stanowiska na obrzeżach Tomaszowa Mazowieckiego. Cofali się aż do Warszawy, następnie cofali się na wschód w kierunku Lublina ku Rumunii. Jednostka przekroczyła granicę polsko – rumuńską 17.09.1939 r. Przebywał początkowo w wojskowym obozie w Comisani, a gdy Niemcy wkroczyli do Rumunii w 1941 r. przewieźli go jako jeńca wojennego do Bawarii w Niemczech. Obóz jeniecki Stalag XVIIA, (1943 r.) i Stalag VB, XIIA (1944 r.).  Tam wyzwolili go Amerykanie w kwietniu 1945 r. Wrócił do Sztabina 20. 10.1945 r.  Zajął się rolnictwem. Został kierowcą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie. Na tym stanowisku służył do emerytury.
 53. Ziarko Jan, żona Bronisława, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.
 54. Zienkiewicz, żona Hermina, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obozy jenieckie.
 55. Zieziulewicz Kazimierz, ps. „Żubr”, ur. 28.02.1919 r. w Serskim Lesie, s. Antoniego i Teofili, zam. Augustów.
  Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie obóz jeniecki, Armia Krajowa i obóz koncentracyjny.
  Odznaczony: KW, SKZ z Mieczami, Krzyż Partyzancki, zmarł 12.1994 r.

Jeśli ktoś z czytelników posiada informacje o osobach, które w czasie II wojny światowej przebywały w obozach jenieckich, bądź posiada dane uzupełniające bądź weryfikujące zamieszczone powyżej biogramy proszę o kontakt: tel. 501 298 534.
Zbigniew Kaszlej

11 listopada 2019 | Zbigniew Kaszlej
Promocja książki o dziejach Lipska
 

10 listopada 2019 r. w Lipsku miała miejsce promocja książki „Nadbiebrzański gród. Dzieje Lipska”, przygotowanej pod redakcją Adama Czesława Dobrońskiego a wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

Promocja została świetnie zaplanowana i tak samo przeprowadzona przez Prezesa i Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Lipska – Monikę Kobeldzis i Agnieszkę Boruch, Izabelę Wróbel z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz gospodarza miasta, Burmistrza Lipska, Lecha Łempickiego.
Wszystkie wymienione osoby wraz z prof. Dobrońskim, Konradem Skokowskim i Jarosławem Wróblem, jako zespół redakcyjny, doprowadzili do sfinalizowania prac nad nową publikacją o dziejach Lipska. Nawiązuje ona do monografii z 1980 r., którą uaktualnia i uzupełnia.
Na promocję przybyli prawie wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów, poza już wymienionymi – Jan Snopko, Jan Jerzy Milewski, Barbara Tarasewicz.
Podzielili się oni refleksjami o dziejach grodu nad Biebrzą przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali lipskiego ośrodka kultury. Długa kolejka oczekujących na podpisanie książek była okazją do wymiany aktualnych informacji na temat historii Lipska i okolic. Zainteresowanych przeszłością własnej małej ojczyzny nie brakowało a książki rozchodziły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.

Prezentację  kolejnych rozdziałów publikacji uświetnił zespół śpiewaczy „Lipsk” pod kierownictwem Barbary Tarasewicz. Oryginalne, odtworzone z pietyzmem, stroje członkiń zespołu i przede wszystkim śpiewane a’capella stare regionalne pieśni spotkały się ze zrozumiałym aplauzem publiczności.

Promocji towarzyszyła wystawa „Fotopodróże w czasie i przestrzeni”, będąca pokłosiem warsztatów fotograficznych. W ich ramach mieszkańcy Lipska odnaleźli stare fotografie a uczestnicy projektu ożywili te ujęcia, powtarzając je w realiach XXI wieku.

Organizatorom gratulujemy zwieńczenia dzieła wymagającego wiele pracy oraz udanej promocji. Dziękujemy za zaproszenie i z przyjemnością zabieramy się za lekturę nowego opracowania dziejów Lipska nad Biebrzą .


Danuta i Zbigniew Kaszlejowie

[Not a valid template]
10 listopada 2019 | Zbigniew Kaszlej
Capstrzyk w przeddzień uroczystości 11 listopada
 

W przeddzień obchodów Dnia Niepodległości, 10 listopada 2019 r. przed pomnikiem pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na ul. Młyńskiej w Augustowie, miał miejsce uroczysty capstrzyk zorganizowany przez struktury Polskiej Organizacji Wojskowej, dowodzonej przez płk. POW Piotra Augustynowicza. Przybył Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź, Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zbigniew Kaszlej. Były słowa przypominające wydarzenia, które miały miejsce 101 lat temu w Augustowie, były awanse na wyższe stopnie w strukturach POW, miało miejsce złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy.

[Not a valid template]
5 listopada 2019 | Zbigniew Kaszlej
XI kwesta na rzecz augustowskiego cmentarza
 

Dziękujemy ofiarodawcom, wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w organizację kwesty. Kolejny raz doświadczyliśmy, że razem możemy więcej!

Zebraliśmy 18.462,48 zł, 5 rubli, 0,57 euro, 10 pensów, 4 Augusty. To kolejna rekordowa kwota!
Bardzo nam miło, że z roku na rok zbieramy więcej funduszy, które możemy przeznaczyć na porządkowanie naszej nekropolii.

Dziękujemy wszystkim, którzy 1 listopada br. wyruszyli na cmentarne alejki z kwestarskimi puszkami.

Dziękują organizatorzy kwesty:

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

[Not a valid template]


[Not a valid template]

fot. Zbigniew Kaszlej

[Not a valid template]

fot. Angelika Markowska

[Not a valid template]

fot. Danuta Kaszlej