22 listopada 2007 | Danuta Kaszlej
8 sesja: 22.11.2007 r.
 
Zaproszenie
[Not a valid template]

Referaty:

– „Twórcy konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie pod okupacją sowiecką 1939-1941″ , wygłoszony przez dra Rafała Wnuka – Naczelnika OBEP IPN w Lublinie,

– „Antoni Karp „Jarzabek”, Wacław Skabowski „Burza” i Kazimierz Dunin – Markiewicz „Staryk” – przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego w Augustowie”, wygłoszony przez Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarostę Augustowskiego,

– „Kpt. Bronisław Jasiński (1914-1992) „Komar”, „Łom” – Komendant Obwodu AK – AKO Augustów” – wygłoszony przez Piotra Łapińskiego – pracownika OBEP IPN w Białymstoku.

Sesji towarzyszyła wystawa „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie” przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Zobacz materiały z konferencji.

Zdjęcia
[Not a valid template]
27 października 2007 | Danuta Kaszlej
Obława Augustowska i pamięć o niej
 

Podczas siódmej sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, w dniu 25 października 2007 r., Zbigniew Kaszlej wygłosił referat wprowadzający w problematykę przeprowadzonej w lipcu 1945 r. pacyfikacji

Obława Augustowska i pamięć o niej

Był lipiec 1945 r. Wojska sowieckie otoczyły rejon Puszczy Augustowskiej oraz przylegające do niej tereny powiatu augustowskiego, suwalskiego i części sokólskiego. Mniej wiemy o zasięgu tej pacyfikacji na wschód od linii Curzona – na terenie Litwy i Białorusi. Przez ponad dwa tygodnie wojska wewnętrzne NKWD oraz powracające z frontu oddziały Armii Czerwonej przeczesywały ten obszar, aresztując tysiące osób. „Szli tyralierą. Skrupulatnie przetrząsali zagajniki i zarośla. Zabierali ludzi z łąk, wyganiali
z chałup. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

aaaa
25 października 2007
 
Zaproszenie
[Not a valid template]

„Obława Augustowska i pamięć o niej”

Prezentowany był  film Leszka Petryckiego „Ale może o tym nie wolno mówić?”. Rys historyczny obławy przedstawił Zbigniew Kaszlej (patrz w menu: Referaty). O utworzeniu w 1987 r. i działalności Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1945 r.  opowiadali jego członkowie: Mirosław Basiewicz, Maria Chwalibóg, Stanisław Kowalczyk, Jan Krzywosz i Alicja Maciejowska.

Sesji towarzyszyła wystawa „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowana przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci  Narodowej w Białymstoku.

Ukazał się też biuletyn nr 6

Zdjęcia
[Not a valid template]
9 maja 2007 | Zbigniew Kaszlej
Biuletyn nr 4
 

Zawiera sprawozdanie z sesji poświęconej kadrze kierowniczej augustowskiego UB, rys historyczny budynku zwanego „Domem Turka” – siedziby NKWD, a od stycznia 1945 r. PUBP w Augustowie oraz wygłoszony na sesji referat Piotra Łapińskiego

[Not a valid template]

 

9 lutego 2007 | Danuta Kaszlej
2 sesja: 9.02.2007 r.
 
Zaproszenie
[Not a valid template]

Referat „Rzeczywistość i legenda Armii Krajowej” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Eisler – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Sesji towarzyszyła wystawa „Archiwum Jana Biedula „Dziewanowskiego”, którą przygotował i zaprezentował Zbigniew Kaszlej.

Uczestnicy spotkania (a także biblioteki w regionie) otrzymali pierwszy numer Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, redagowany przez Zbigniewa Kaszleja. Zawiera on sprawozdanie z przebiegu inauguracji działalności klubu wraz z fotoreportażem oraz wkładkę z tekstem referatu wygłoszonego na sesji. Każde kolejne klubowe spotkanie jest dokumentowane w Biuletynach w taki sam sposób.