Kontakt

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

Prezes Klubu Historycznego

mgr Danuta Kaszlej
tel. 507 248 628
kaszlej@wp.pl

Siedziba Klubu Historycznego

II Liceum Ogólnokształcące
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1
Augustów, 16-300
tel. 87 6432228