12 lutego 2020 | Zbigniew Kaszlej
Wykaz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodzących z powiatu augustowskiego.
 

Poniżej zamieszczamy wykaz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodzących z powiatu augustowskiego:

 1. Albrecht Wacław, ur. 27.07.1896 r., Augustów, s. Jana.
 2. Andraka Bolesław, ur. 14.11.1894 r., Mogilnice, s. Wincentego i Michaliny Bartłomijczyk, mieszkał w Kolnicy, gajowy z okolic Sztabina. Żona Franciszka z d. Cieślukowska, Ślub 14.06.1939 r. Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 3. Andraka Franciszka z d. Cieślukowska, ur. 1901 r., Świderek, c. Jana i Michaliny z d. Lebiedż. Pochodziła z Białobrzeg. Mąż Bolesław, ślub 14.06.1939 r. Zesłana na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Ewakuowana z ZSRR w sierpniu 1942 r. z armią gen. Andersa.
 4. Andraka Stanisław, ur. 1931 r., s. Bolesława i Franciszki. Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.).
 5. Andruszkiewicz Jan, ur. 1922 r., (Balenięta)?, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, kan., zm. 10.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. VII-38.
 6. Arasim Aleksander, ur. 31.01.1911 r., Augustów, s. Piotra.
 7. Arkawik Ignacy, ur. 1.02.1919 r., s. Hilarego i Emilii, zam. Augustów, ul. Waryńskiego. PSZ na Zachodzie w okresie 6.1942 – 5.1945 r.
 8. Bakinowski Stefan, ur. 1916 r., s. Aleksandra, aresztowany w 1940 r. przez Sowietów.
 9. Bardowski Stefan, ur. 1.01.1899 r., Dymitrówka, pow. Augustowski, s. Władysława.
 10. Bartoszewicz Kazimierz, ur. 8.04.1916 r., Topiłówka, bosmanmat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan” (8 października 1943 r., płynący w eskorcie konwoju ORP „Orkan”, został zatopiony torpeda akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i około 20 Brytyjczyków).
 11. Białozor Zygmunt.
 12. Biedul Mieczysław, ur. 1917 r., ukończył szkołę powszechną w Lipsku, rozpoczął naukę w szkole wojskowej we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Przez Rumunię przedostał się do Iraku i został żołnierzem 2 Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte Cassino. Po wojnie z Anglii wyjechał do USA, gdzie zmarł w 10.11.1998 r. Mjr dypl. WP, płk Gwardii N.Y. USA. Odznaczony Krzyżem Monte Cassino i KW.
 13. Blaurok Augustyn, ur. 31.01.1903 r., s. Franciszka.
 14. Bobran Witold, ur. 18.10.1925 ( inna data 28.12.1923 r.) w Biernatkach, s. Bronisława i Anny. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Ojciec stolarz, Witold miał trójkę rodzeństwa: siostra Leokadia, bracia Marian i Stanisław. Wraz z rodziną wywieziony na Syberię m. Kwitok w Irkuckiej ob. Pracował w tajdze przy wywózce drewna. Żołnierz armii gen. Andersa. Poprzez Persję, Irak, Palestynę, Egipt brał udział w kampanii włoskiej. Walczył jako kierowca pod Monte Cassino, Ankoną, Bolonią. Pod Monte Cassino ranny, został postrzelony w nogę. Do Polski powrócił w 1947 r., zamieszkał w Krzyżewie, gdzie miał gospodarstwo. Mieszkał w Augustowie, ul. Wrzosowa i w Sztabinie, ul. Młodości, zmarł 26.12.1993 r. w Sztabinie, pochowany na cmentarzu w Sztabinie. Żona Stanisława, córka Krystyna, Alicja i syn Roman.
  Odznaczenia: m.in. Krzyż Monte Cassino, Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal Angielski, Gwiazda Afryki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 15. Bogdan Jan, ur. 2.08.1914 r., Lipszczany, s. Józefa.
 16. Bogdan Józef, ur. 15.10.1907 r., Lipszczany, s. Piotra.
 17. Bondar (Bonder) Józef, ur. 8.07.1916 r., Trycze, pow. Augustów, ppor., lotnik pilot – P/O., zg. 28.06.1941 r., Aubers-Ridge k/Lille, Francja, B.C. ?
 18. Bondziul Konstanty, ur. 7.07.1906 r., Kolnica, s. Antoniego.
 19. Borkowski Antoni z Jaziewa. Za „pierwszego Sowieta” powołamy do Armii Czerwonej. Przeżył wojnę, dostał się do Anglii. W 1964 r. odwiedził rodzinne Jaziewo.
 20. Borodziuk Aleksander, ur. 9.03.1911 r., s. Michała.
 21. Brodowski Bolesław, ur. 17.10.1905 r. w Mikaszówce, syn Józefa i Aleksandry z d. Domańska. W 1917 roku ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Mikaszówce, pracował w tartaku w Augustowie m.in. jako robotnik tartaczny, flisak. Służbę wojskową odbył w 41 pp w Suwałkach, przysięgę wojskową złożył 28.07.1927 r. W lipcu 1927 r. w 41 pp ukończył kurs sanitariuszy. Żonaty z Zofią Murawską, mieli sześcioro dzieci: Irenę (1932 r.), Zuzannę (1934 r.), Mieczysława (1936 r.), Antoniego (1939 r.), Józef (1949 r.). 27 sierpnia 1939 roku, zgodnie z kartą mobilizacyjną, zgłosił się do 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego, w szeregach którego w stopniu strzelca walczył w kampanii wrześniowej. Pułk walczył pod Piotrkowem i Tomaszowem, został rozbity 12 września 1939 roku. Bolesław Brodowski dostał się do niewoli. Na podstawie danych zamieszczonych na portalu www.straty.pl Bolesław Brodowski był jeńcem: Stalagu XII-D, nr jeńca 8214; od 10.10.1940 r. – Stalagu 213; Stalagu V-E Mulhausen VIII –A, nr  jeńca 8214; od 31.01.1942 r. Stalagu V-D Strasburg. Wg zapisu umieszczonego w portalu www.straty.pl, Stalag V-D 1.06.1942 r. został przejęty przez Stalag V-C  i od tego dnia pewnie trzeba liczyć, że Brodowski był jeńcem Stalagu V-C Offenburg VII-A, nr jeńca 8214. Najprawdopodobniej obóz jeniecki, w którym przebywał Bolesław Brodowski, został wyzwolony na początku marca 1945 r. i wtedy – 3.03.1945 r. został żołnierzem 2 Korpusu Polskiego. Przydzielony został do 17 Kompanii Sanitarnej pod dowództwem porucznika Tadeusza Raucha, następnie do 29 Kompanii Samochodów Sanitarnych. W okresie: marzec – maj 1945 r. przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Prowadził samochód, którym zbierał rannych m.in. z pola bitwy pod Bolonią. W październiku 1946 roku w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia przybył do Wielkiej Brytanii, w kwietniu 1947 roku został przeniesiony do Obozu Przejściowego w Seighford i w tym samym roku wrócił do Augustowa do żony i dzieci. Pracował w tartaku na Lipowcu. Mieszkał przy ulicy Tartacznej, a w ostatnich latach życia u córki Ireny Dragun na ulicy Turystycznej 19. Zmarł 13 sierpnia 2002 roku. Pochowany na cmentarzu w Augustowie, sektor V, grób 2271. Odznaczony: Gwiazdą Italii, Odznaką Pamiątkową 2 Korpusu, Brytyjskim Medalem Wojny 1939-1945. (Biogram Bolesława Brodowskiego autorstwa Moniki Rowińskiej uzupełniony przez Z. Kaszleja).
 22. Buczyński Jan, ur. 12.07.1924 r., Kamionka Stara (nie wiadomo, która to Kamionka?), żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, saper, zm. 31.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kermine, CM, gr. 7-19-3.
 23. Budziński Mieczysław.
 24. Bujko Józef, ur. 5.10.1911 r., Dorguń, 14 Batalion Strzelców, strzelec, zm. 15.09.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 9-C-7.
 25. Bujnowski Bolesław, ur. 8.10.1909 r., Augustów, kpr. Zmarł 4.11.1945 r. w Perth, Szkocja. Pochowany na cmentarzu w Wellshill, gr. 129.
 26. Bujnowski Jan, ur. 1899 r. w Poniziu? Osowym Grądzie? Brał udział w wojnie z bolszewikami 1920 r. W okresie międzywojennym ukończył kurs szoferów, ożenił się i zamieszkał w Augustowie na Borkach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. biorąc udział w obronie Grodna. Po wkroczeniu Sowietów  znalazł się w niewoli , najpierw w Baku  a potem w okolicach Archangielska, gdzie był zatrudniony przy budowie kolei. Po amnestii dotarł do powstającej Armii Andersa. Przez Iran. Irak dotarł do Egiptu. Tu został instruktorem na kursach kierowców, głównie kobiet z PSK. Tam spotkał Izydora Kirklo. Po wojnie przez Anglię powrócił do kraju, do Augustowa. Zmarł 12.05.1992 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 27. Burba Witold, ur. 28.06.1921 r., Hołowieńczyce, pow. augustowski, Żołnierz PSZ, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 3-C-8.
 28. Bułak Aleksander, ur. 17.05.1902 r., Kopczany, s. Adama.
 29. But Stanisław, ur. 1915 r., Cisów, s. Józefa. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 20.09.1939 r. Obozy sowieckie: Ponoj ob. Murmańska, Juża ob. Iwanowska. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 30. Calewski Bolesław, 4.09.1902 r., Mogilnice, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu w Czokpak, C przy st. zbornej, gr. 10.
 31. Chartonowicz Kazimierz, 30.07.1922 r., Augustów. Żołnierz 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, bomb. Zginął 25.09.1944 r., pochowany w Oosterbeek pod Arnhem, Holandia.
 32. Ks. Chmielewski Stanisław, 1908-1997 r. Kampania wrześniowa 1939 r., wywieziony na Syberię. Żołnierz gen. Andersa. Walczył pod Monte Casino. Powrócił do Polski, proboszcz parafii Monkinie w latach 1952 – 1969.
 33. Chomiczewski Feliks, ur. 17.11.1907 r., Lipsk, s. Jana.
 34. Choroszewski Henryk, pochodził z Żarnowa. Pilot bombowego Dywizjonu 300. Brał wielokrotny udział w bombardowaniu Niemiec.
 35. Chróścielewski (Chrościlewski) Antoni  ur. 4.09.1924 r. w Augustowie, w kwietniu 1940 r. wraz z rodziną: matką, siostrą i młodszym bratem wywieziony przez Sowietów na Syberię do północnego Kazachstanu. Żołnierz armii gen. Andersa, w 3 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Walczył pod Monte Cassino, Loreto, Ankoną, Bolonią. Od 1946 r. w Anglii, gdzie został zdemobilizowany. Pracował w Londynie m.in. w fabryce firmy Renault. W 1950 r. otrzymał wizę amerykańską. W USA założył firmę zajmującą się urządzeniami regulującymi klimatyzatory w wysokich budynkach na Manhatanie w Nowym Jorku. Od 1980 r. Prezes Polskiego Domu Narodowego „Warszaw”. Komendant Okręgu 2 SWAP działającego w Nowym Jorku. Zmarł 1.04.2021 r., pochowany na cmentarzu weteranów w Amerykańskiej Częstochowie w stanie Pensylwania.
 36. Ciciński Edmund, ur. 1926 r., s. Feliksa, mieszkaniec Lipska. Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. Mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Zwolniony 28.08.1941 r., Złatoust ob. czelabińska. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 37. Ciciński Edward, ur. 31.01.1927 r., Leśna Haciłówka, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, junak, szer., lotn. AC.1, zm. 10.06.1946 r., pochowany na cmentarzu w Heliopolis, Egipt, BWC, gr. 4.F.32.
 38. Ciciński Feliks, ur. 1895 r., s. Jana. Mieszkaniec Lipska. Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. Mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Zwolniony 28.08.1941 r., Złatoust ob. czelabińska. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 39. Ciciński Henryk, ur. 1920 r., s. Feliksa, mieszkaniec Lipska. Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. Mołotowska 4.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Zwolniony 28.08.1941 r., Złatoust ob. czelabińska. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 40. Cieślukowski Bronisław, ur. 20.08.1905 r., Augustów, s. Wiktora.
 41. Citko Paweł, ur. 22.09.1906 r., Lipszczany, s. Antoniego.
 42. Cymkus Jan.
 43. Czech Bronisław, ur. 13.12.1925 r., Zielonka, s. Władysława.
 44. Czech Zygmunt, ur. 4.03.1897 r., w Pabianicach, s. Wojciecha. Walczył w Legionach, brał udział w wojnie 1920 r. a potem w kampanii wrześniowej 1939 r. Starszy wachmistrz 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Wraz z synem Jerzym podczas kampanii wrześniowej internowani na Litwie w Olicie, następnie przebywali w obozie koło Smoleńska, potem w łagrach koło Archangielska. Po amnestii dotarli do Yangi Yul, gdzie powstała Armia Andersa. Przeszli szlak – Iran, Irak, Palestyna do Włoch. Walczyli pod Monte Cassino, Zygmunt w II Brygadzie, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich (odznaka pamiątkowa nr 29785). Zygmunt powrócił po wojnie do Augustowa. Zmarł 29.09.1953 r., pochowany na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 45. Czech Jerzy, 22.10.1921 r. w Warszawie, s. Zygmunta i Anny z d. Krzyczkowska. Wkrótce wraz z rodziną zamieszkał w Augustowie, gdzie ojciec służył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Tu uczęszczał do Gimnazjum i stąd wraz z ojcem wyruszył na wojnę 1939 r. dzielił los ojca. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Żołnierz Armii gen. Andersa od 8.09.1941 r., kiedy wstąpił do 5 Dywizji Kaw. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Za udział w bitwie pod Monte Cassino otrzymał srebrny Krzyż Virtuti Militari (nr 10126). W okresie 1.10.1944 – 31.03.1945 r. – Szkoła Podchorążych Broni Pancernej (103/45). Ułan 2 szwadronu 12 Pułku Ułanów Podolskich od 23.04.1945 r., kiedy przybył ze szkoły podchorążych Rezerwy Broni Pancernej. Był ranny na froncie adriatyckim. Po wojnie, 1 lipca 1946 r. awansowany na stopień podporucznika rezerwy. Po wojnie pozostał we Włoszech. Ostatni przydział 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Jerzy Czech ożenił się z Włoszką. Do kraju powrócił w 1947 r., wraz z rodziną zamieszkał w Augustowie. Miał dwoje dzieci, córkę i syna. Po pewnym czasie żona wraz z dziećmi wyjechała do Włoch, zamieszkała w Rzymie. Zmarł 27.06.1970 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak). Odznaczony m.in. VM, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, Gwiazdą Italii, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.
 46. Daszko Eugeniusz.
 47. Dawidejt Stanisław, ur. 12.04.1907 r. w Hucie, s. Feliksa i Franciszki z d. Świerkowska, mieszkaniec wsi Huta. Wraz z bratem Robertem pracował w Gdyni w okresie międzywojennym przy budowie okrętów. Wykonywał zawód cieśli. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Pod koniec 1947 r. powrócił do Polski, do Huty. Pomagał w pracach gospodarskich. W 1949 r. ożenił się z wdową z Huty i pracował na jej gospodarstwie. Zmarł w Hucie w kwietniu 1961 r., pochowany na cmentarzu w Sztabinie. Po wojnie poszukiwany przez rodzinę. Najprawdopodobniej z powodu braku informacji, ktoś z rodziny (brat Robert?) wystąpił do sądu o uznanie Stanisława Dawidejta za zmarłego. Na podstawie Obwieszczenia publiczne – uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci 1948 r. nr 6 sygn. 60/47 w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości z 1948 r. uznany za zmarłego (wrzesień 1939 r.).
 48. Derencz Eligiusz, ur. 26.11.1930 r., Balinka, s. Piotra i Bronisławy z d. Popławska. Wywieziony 10.02.1940 r. do Rosji. Repatriowany 16.10.1948 r., z Afryki. Figuruje na wykazie dzieci, które po wojnie powróciły z Niemiec do Polski.
 49. Długołęcki Franciszek, ur. 3.01.1918 r., Judziki, mat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan” (8 października 1943 r., płynący w eskorcie konwoju ORP „Orkan”, został zatopiony torpeda akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i około 20 Brytyjczyków).
 50. Drucis Józef.
 51. Dobecki Józef.
 52. Dudarewicz Stanisław, ur. 1.01.1908 r. w pow. augustowskim, s. Stanisław.
 53. Dyczewski Feliks, ur. 15.07.1911 r., Augustów. Kampania wrześniowa 1939 r. 3 PSK, kapral. Wzięty do niewoli. Żołnierz Armii gen. Andersa, walczył pod Monte Cassino. Zmarł 13.07.1984 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 54. Elert Czesław, ur. 26.08.1903 r., Ostrów – Komorowo, s. Franciszka.Żołnierz armii gen. Andersa, 2 Korpusu Polskiego, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Walczył pod Monte Cassino, odznaka pamiątkowa nr 29818.
 55. Elert Jan, ur. 1897, s. Franciszka. Kampania wrześniowa 1939 r., kpr., wzięty do niewoli sowieckiej 22.09.1939 r. pod Lwowem. Przetrzymywany w obozie Równe – Lwów. Żołnierz armii gen. Andersa od 2.09.1941 r. Zmarł 31.08.1942 r., pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 2.3.133.
 56. Folej Czesława, ur. 10.04.1924 r., Gorczyca, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, Polska Wojskowa Służba Kobiet, och., zm. 27.05.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. V-W-8.
 57. Fudakowski Franciszek – ur. 04.10.1912 r. w majątku Uher na Ziemi Chełmskiej. W okresie 19.09.1933-15.07.1934 r. odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii, potem od października 1934 r. do sierpnia 1936 r. w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Od września 1936 r. do października 1936 r. obywał praktyki w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 15.10.1936 r. z przydziałem do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie na stanowisko dowódcy plutonu. Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 na stanowisku dowódcy 1 plutonu w 3 szwadronie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po śmierci dowódcy 3 szwadronu rtm. sł. st. kaw. Konrada Zaremby 14.09.1939 r. pod Olszewem objął od 14.09.1939 r. dowodzenie 3 szwadronem, którym dowodził podczas walk na Lubelszczyźnie. Brał udział w bitwie pod Kockiem 5.10.1939 r. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej, Oflag IV-C, nr jeńca 439, gdzie był do 22.05.1940 r., następnie Oflag II-A od 24.02.1941 r., Oflag II-E od 17.09.1942 r., Oflag VI-B. Po wojnie w II Korpusie we Włoszech, gdzie służył w latach 1945-1947 w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po demobilizacji przebywał w Wlk. Brytanii.  W 1947 r. wyjechał do Kanady, gdzie zamieszkał na stałe. Zmarł w 1974 r. w m. Sherbrookie (Quebec) Kanada. Pochowany na cm. St. Michel. (biogram autorstwa Tadeusza Łaszczewskiego uzupełniony przez ZK).
 58. Galicki Honoriusz, ur. 1912 r., Augustów, s. Piotra. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 20.09.1939 r. Mejszagoła. Obozy sowieckie: 13.07.1940 r. Kozielsk, 29.06.1941 r. Griazowiec. Armia gen. Andersa 3.09.1941 r., Tatiszczewo.
 59. Gasiński Tadeusz, 7.12.1920 r., Płock, s. Antoniego, mieszkaniec Augustowa. Aresztowany przez Sowietów w 1940 r. Żołnierz armii gen. Andersa i 2 Korpusu Polskiego, 16 Batalion Strzelców, ppor. Walczył pod Monte Cassino, gdzie 12.05.1944 r. zginął. Pochowany na cmentarzu w Monte Cassino, 6-C-17.
 60. Gawronik Aleksander, ur.25.10.1899 r., Nowosiółki, pow. Augustów, s. Piotra.
 61. Giczewski Marian Feliks, ur. 1910 r., Kurjanki, s. Feliksa. Szkołę Powszechną ukończył w Raczkach, później w Augustowie Seminarium Nauczycielskie. W 1932 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Po jej ukończeniu został wcielony do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich stacjonującego w Augustowie. W 1934 r. po przeniesieniu do rezerwy rozpoczął pracę w szkolnictwie na naszym terenie. Posiadał wyjątkowy talent plastyczny – występował także w audycjach Polskiego Radia. Zmobilizowany w 1939 r. do 101 Pułku Ułanów, walczył z nim w kampanii wrześniowej. Internowany na Litwie, następnie w niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie Kozielsk, a następnie od czerwca 1941 r. Griazowiec. Znalazł się w armii polskiej gen. Andersa na terenie Związku Radzieckiego (3.09.1941 r. Tatiszczewo). Skierowany do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie aż do zakończenia II wojny światowej. Brał udział w Bitwach pod Monte Casino, o Bolonię i Piedimonte. Otrzymał wiele odznaczeń polskich i zagranicznych. Po zakończeniu I wojny światowej i demobilizacji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w 1947 r. wyjechał do Argentyny, gdzie został zatrudniony w charakterze trenera olimpijskiej kadry jeździeckiej tego kraju. Po przejściu na emeryturę wrócił do Polski i zamieszkał w Ełku wśród najbliższej rodziny. W 1993 r. był delegatem Koła Krechowiaków w Londynie na Polskę. Od 1997 r. był prezesem Koła Krechowiaków Oddział w Augustowie. Zmarł 16.03.2005 r., pochowany został na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Zdzisława Chmielińskiego).
 62. Giedrewicz Zygmunt, ur. 2.02.1909 r., Dorguń, s. Jana.
 63. Godlewski Konrad, ur. 12.02.1912 r., Polkowo, 18 Batalion Strzelców, st. strzelec, zm. 19.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 16-D-9.
 64. Góra Władysław, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, poległ na terenie Włoch.
 65. Grochowski Marceli, ur. 1899 r., s. Hipolita. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 23.09.1939, obóz w Wiłkowyszkach. Obozy sowieckie: Juchnów, ob. Smoleńska od 15.07.1940 r., Ponoj, ob. Murmańska od 31.05.1941 r. do 27.07.1941 r., Suzdal 27.07.1941 r. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 66. Gryniewicz Bolesław, ur. 1903 r., Łanowice, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 27.05.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CP, gr. 69.
 67. Gryszuk Mikołaj, ur. 25.08.1911 r., Hołynka, st. strz., zm. 9.08.1944 r., pochowany na cmentarzu w Loreto, OP, gr. 1a-A-2 Eks.
 68. Gudanowski Wincenty, ur. 28.01.1912 r. w Żarnowie, s. Wincentego i Aleksandry, zam. Żarnowo II, rolnik. Najstarszy z sześciorga rodzeństwa. W 1926 r. ukończył czteroklasową szkołę powszechną. W 1938 r. ożenił się z sąsiadką Stanisławą Rusiłowską. Po wybuchu wojny aresztowany przez Rosjan i wywieziony w głąb ZSRR. Zesłanie zamienił na służbę w polskim wojsku. Przeszedł cały szlak bojowy żołnierzy gen. Andersa. Wg książeczki wojskowej z 1949 r.: – 20.09.1941 r. wcielony do 5 Dywizji 15 pp. w Saratowie, – 20.08.1942 r. wyjazd 2 Korpusu przez Iran, Irak, Palestynę, Syrię, Egipt, – celowniczy R.K.M., w 1944 r. przydzielony na kurs minerów, – 12.02.1944 r. wyjazd do Włoch, udział w kampanii włoskiej przed Monte Cassino, – 17.05.1944 r. został ranny w głowę, – 22.10.1944 r. zostaje ciężko ranny w głowę i skierowany do szpitala, – 2.02.1945 r. wyjazd do Anglii, – 20.09.1948 r. awans na kaprala, – 22.09.1948 r. powrót do kraju, – 4.11.1948 r. zdemobilizowany na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego – Nr 0181 z dnia 18.08.1945 r. Po powrocie do Żarnowa odbudował dom dla całej rodziny. Zmarł 23.07.1992 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie. Odznaczenia: Gwiazda za wojnę 1939, Krzyż Monte Cassino, Krzyż Walecznych, Odznaka za rany – dwukrotna, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 69. Halicki Henryk, ur. 1915 r. Ukończył szkołę rolniczą w Pszczelinie, był przygotowany do przejęcia gospodarstwa w Augustowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Powrócił do domu. Wraz z matką i siostrą został wywieziony na Syberię. Ojca aresztowano wcześniej, bo w marcu 1940 r. i osadzono w sowieckich łagrach. Dopiero po amnestii 12 sierpnia 1941 r. dotarł do rodziny i za rok wszyscy spotkali się w okolicach Taszkientu. Wstąpił do Armii Andersa i wraz z bratem Honoriuszem brał udział w walkach pod Monte Cassino. Tam został ranny, długo przebywał w szpitalu na terenie Włoch, a następnie osiedlił się w Anglii. Zmarł w 1964 r. w Manchesterze, jego symboliczny grób znajduje się na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 70. Halicki Honoriusz, ur. 1912 r. W okresie międzywojennym po studiach agronomicznych został asystentem w instytucie Rolnictwa w Puławach. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., po kapitulacji znalazł się w niewoli na terenach ZSRR. W Armii Andersa został najpierw dowódca w szkole artylerii w Kara-Su. Do niego dotarła rodzina przebywająca na Syberii, a dalsza droga prowadziła do Iranu. 18.08.1942 r. z portu Krasnowodsk wypłynął statek Żdanow zdążając do portu w Pahlevi.  Na nim wraz wojskowymi znaleźli się Haliccy. Honoriusz Halicki walczył pod Monte Cassino, po wojnie zamieszkał w Argentynie. Zmarł w 1982 r. w Buenos Aires, jego symboliczny grób znajduje się na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).  
 71. Hałczak Władysław, ur. Augustów, strz., zm. 28.07.1942 r., żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. 5-B-2.
 72. Hańczuk Józef, ur. 19.03.1906 r., Płaska, s. Franciszka.
 73. Haponik Józef, ur. 16.10.1909 r., Ulkowce, pow. augustowski, żołnierz PSZ, kapral, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino.
 74. Harasim Stanisław, ur. 8.06.1919 r., Netta, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 11.09.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran CCK, dz.p., gr. Ł.5.190.
 75. Hawrus Władysław, ur. 9.06.1913 r., Dorguń, pow. augustowski, s. Pawła.
 76. Hawrusik Stefan, 14.12.1910 r., Bohatery Polne, s. Jana i Marii, murarz. Kampania wrześniowa 1939 r., żołnierz Armii gen. Andersa, kpr. Walczył pod Monte Cassino, zmarł w 1991 r.
 77. Hrynkiewicz Mieczysław Kazimierz, ur. 27.04.1901 r., Augustów.
 78. Hryszko Józef, ur. 15.05.1911 r., Wołkusz, s. Jana.
 79. Huszcza Paweł.
 80. Ignasiak Antoni, ppor, po uzyskaniu kwalifikacji lotniczych służył jako obserwator w 5 pułku lotniczym w Lidzie. Żona Irena Korytkowska ze Szczebry. W związku z tym, że wziął ślub w szczeberskim kościele bez zgody przełożonych został usunięty z wojska i pracował w lotnictwie cywilnym jako obserwator robiący zdjęcia lotnicze. Zmobilizowany po wybuchu wojny w 1939 r. nie wziął udziału w walkach, przedostał się do Anglii i zginął w trakcie szkolenia lotniczego (informacje Jarosława Szlaszyńskiego).
 81. Iwiński Jakub, ur. 28.02.1911 r., Bargłów Kościelny, s. Stanisława.
 82. Jabłoński Bolesław, ur. 15.04.1916 r., Raczki, s. Antoniego.
 83. Jacewicz Piotr, ur. 5.12.1913 r., Augustów, s. Teofila.
 84. Jagiełło Stefan, ur. 26.08.1922 r., Augustów, s. Władysława.
 85. Jagłowski Franciszek, ur. 4.10.1897 r., Netta, s. Józefa. Aresztowany przez Sowietów w 1941 r.
 86. Jagłowski Józef, ur. 1895 r., s. Andrzeja. Aresztowany przez Sowietów 31.12.1939 r. Wyrok z dnia 23.07.1940 r., łagier Siewżełdorłag.
 87. Jagłowski Piotr, ur. 27.11.1907 r. w Grajewie, s. Jana i Wiktorii z d. Jagłowska, malarz, zam. Augustów, ul. 1 Maja, zmarł 11.01.1992 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino.
 88. Jagłowski Stanisław, ur. 1923 r., s. Stanisława. Aresztowany przez Sowietów w 1940 r., wyrok z dnia 19.11.1940 r. Łagier Workutłag – Komi RA. Żołnierz armii gen. Andersa.
 89. Janicka Maria, ur. 10.01.1914 r., Strękowizna, s. Stanisława.
 90. Janicki Jan, ur. 18.09.1909 r., s. Juliana.
 91. Janicki Konstanty, ur. 5.03.1918 r., Białobrzegi, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 9.09.1942 r., Pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 4.8.476.
 92. Janicki Stanisław, zam. Białobrzegi.
 93. Janusz Stanisław, ur. 24.11.1919 r., Dorguń, pow. Augustowski. Żołnierz PSZ, 17 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 7-A-2.
 94. Jarmakowicz Bronisław (w 1999 r. sądownie zmieniono nazwisko całej rodzinie Jarmakowiczów na Jermakowicz), ur. 2.02.1895 r. w Lipsku. W 1905 r. poszedł do rosyjskiej szkoły. W 1914 r., gdy wybuchła wojna spłonął dom rodzinny, a rodzina musiała zamieszkać u żydowskiej rodziny w ciężkich warunkach. Po I wojnie światowej dom został odbudowany. W 1920 r. trafił do wojska, brał udział w zdobywaniu Wilna, Kowna, Grodna. Jesienią 1921 r. został zdemobilizowany i wrócił do Lipska. W 1922 r. ożenił się z Rozalią, dwa lata później urodziła się córka Wanda, w 1926 r. syn Michał. W 1932 r. Bronisław zostaje wybrany na wójta Lipska. Dzięki jego pracy miasto bogaciło się i rozwijało. W 1935 r. przestał być wójtem. Po przekazaniu urzędowania pracował na gospodarstwie. W październiku 1939 r. został aresztowany i wywieziony do Grodna a stamtąd w głąb Rosji, gdzie miał odbyć wyrok. Po ogłoszeniu amnestii rozpoczął 6-letni powrót do Lipska poprzez Kaukaz, góry Uralskie, Świerdłowsk, Czelabińsk, Aktubińsk, Aralsk, Taszkient, Samarkanda, Krasnowodżsk, Morze Kaspijskie, Irak, Iran, Transjordanię, Syrię, Liban, Palestynę, Egipt, Afrykę, Włochy i Polskę. 18 lutego 1948 r. wrócił do rodziny. W 1973 r. był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Lipska i jego pierwszym skarbnikiem.  Zmarł 20 października 1975 r., pochowany na cmentarzu w Lipsku. W 1986 r. uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipsku radni nadali nazwę Bronisława Jermakowicza ulicy biegnącej od ulicy Batorego do szosy augustowskiej.
 95. Jarmołowicz Tomasz – ur. 18.03.1894 r. na Witebszczyźnie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Walczył na froncie Litewsko-Białoruskim. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919 r., oficer sł. st. administracji wojskowej. Służył kolejno w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym nr 3, potem po 1925 r. przeniesiony do 69 pp. w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcję płatnika pułku. Po 1934 r. przeniesiony do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie na stanowisko oficera gospodarczego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję kwatermistrza 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po walkach w rejonie Augustowa z Niemcami i po 17.09.1939 r. z wojskami sowieckimi przekracza granicę z Litwą, gdzie zostaje internowany w obozie jenieckim. Po zajęciu Litwy w czerwcu 1941 przez Armię Czerwoną znalazł się w niewoli sowieckiej. Po zawarciu w sierpniu 1941 r. układu Majski-Sikorski zwolniony z obozu, wstępuje do Armii Polskiej w ZSRR. Ewakuowany w 1942 r. z ZSRR na Bliski wchód. Potem w II Korpusie, walczył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Awansowany do stopnia kpt., mjr, potem ppłk. Po ewakuacji II Korpusu z Włoch jesienią 1946 r. znalazł się w Wlk. Brytanii. Po demobilizacji w 1947 r. zamieszkał tam na stałe. Zmarł w Londynie 2.12.1975 r. Pochowany na cmentarzu South Ealing. Odznaczony: KW, SKZ, Krzyżem Monte Cassino – nr 29685 (biogram autorstwa Tadeusza Łaszczewskiego, uzupełniony przez ZK).
 96. Jarmusik Józef, ur. 23.03.1897 r., Balla Wielka, plutonowy, zm. 25.12.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Casamassima – kwatera 4-A-8.
 97. Jarosz Czesław, ur. 1923 r. w Bargłowie, s. Pawła i Wincenty. Ojciec osadnik wojskowy – walczył w Armii Hallera. Wraz z rodziną został wywieziony w lutym 1940 r. na Syberię, do Irkuckiej Obłasti.
  Żołnierz Armii gen Andersa. Jako strzelec, walczył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Przeszedł szlak 2 Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte Cassino. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
  Ojciec Czesława po zakończeniu II wojny światowej dostał się, przez Tasmanię, do Australii (biogram opracowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne, uzupełniony przez Z. Kaszleja).
 98. Jaruta Jan, ur. 8.04.1913 r., Skieblewo, s. Włodzimierza.
 99. Jasiński Jan, ur. 11 (inna data 15).08.1921 r. w Bargłowie Dwornym, s. Aleksandra i Bronisławy, rolnik, zam. Bargłów Dworny. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej rozpoczął naukę krawiectwa u mistrza Mroza w Augustowie. W 1940 r. został deportowany do ZSRR jako więzień polityczny. Jego bracia brali udział w konspiracji, a ojciec „rozbrajał Niemców w I wojnie światowej”. Przebywał w więzieniach w Grodnie, Mińsku i Ukcie nad Peczorą. Razem ze współwięźniami ciężko pracował przy karczowaniu tajgi i budowie fabryki cementu. Na wieść o organizowanym Wojsku Polskim zgłosił się do Tockoje. Razem z armią gen. Andersa przeszedł cały szlak od Persji poprzez Palestynę i Egipt do Włoch. W ramach 18 Lwowskiego Batalionu Strzelców uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino. W latach 1946-47 przebywał w Anglii, skąd w sierpniu 1947 r. wrócił do Polski, do rodzinnego domu. W 1950 r. zawarł związek małżeński. Źródłem jego utrzymania było gospodarstwo rolne i zawód krawca. Zmarł w grudniu 2005 r. Za męstwo i odwagę odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, brytyjskim Medalem Zwycięstwa, Gwiazdą Italii i Orderem Króla Jerzego IV, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino (nr 19486 z dnia 9.03.1945 r.).
 100. Jasiński Władysław, ur. 19.10.1923 r., Skieblewo, 1 Pułk Artylerii Pomiarowej, starszy strzelec, zm. 24.11.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-N-4.
 101. Jedliński Zygmunt, ur. 21.02(12).1925 r., Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 6.06.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar, CK, gr. VI,W-2.
 102. Jermak Antoni, ur. 18.09.1907 r., Siółko, s. Stefana.
 103. Jurewicz Antoni, ur. 1901 r., Augustów, s. Antoniego. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany na Litwie Wiłkowyszki. Obozy sowieckie: Juchnów, o. smoleńska od 16.07.1940 r., Ponoj, o. murmańska od 6.06.1941 – 27.07.1941 r., Suzdal, o. iwanowska. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r., Tatiszczewo.
 104. Kaczan Tadeusz, ur. 6.10.1927 r., Cisów, s. Hilarego.
 105. Kaczmarczyk Michał, ur. 1897 r., s. Wiktora, mieszkaniec Żarnowa. Aresztowany w 1940 r. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 106. Kalinowski Aleksander, ur. 19.07.1913 r., Rutki Stare, s. Andrzeja.
 107. Kamiński Antoni, ur. 12.03.1906 r. w Gliniskach, s. Antoniego i Marianny, zam. Gliniski, zmarł 15.08.1991 r.
 108. Kapusta Edward, s. Józefa i Franciszki z domu Chodorowska, ur. 08.12.1903 r. w Jaminach gm. Dębowo pow. Augustów, tam zamieszkały. Rolnik (18,5 ha). Członek „Strzelca” i Obozu Zjednoczenia Narodowego. Podczas okupacji sowieckiej zatrzymany, skazany na 8 lat łagrów i wywieziony do Kazachstanu. Uciekł lub wg innych źródeł zwolniony do organizującej się w Buzułuku (obwód Orenburg) Armii gen. Władysława Andersa. Brał udział w walkach na Bliskim Wschodzie i w Kampanii Włoskiej. W 1947 r. powrócił do Polski. Wg Tadeusza Tomaszewskiego ps. „Wacek” był współpracownikiem grupy Stanisława Orłowskiego ps. „Piorun” (był właścicielem aparatu fotograficznego, którym partyzanci robili sobie zdjęcia do dokumentów legalizacyjnych). Aresztowany przez PUBP w Augustowie 29.09.1954 r. Oskarżony o szerzenie propagandy przeciw ówczesnemuustrojowi Polski Ludowej (zarzucano mu, że powrócił do Polski, by szpiegować i ośmieszać „władzę ludową”). Wg materiałów sprawy 01.05.1953 r. we wsi Jaminy rozpowszechniał przez rozplakatowanie sporządzone przez siebie ulotki, razem z Izydorem Talkowskim podczas akademii 1-majowej odegrali trzykrotnie pieśń „Legiony”, o czym PUBP w Augustowie powiadomił inf. „Korsarz”– Rajmund Chilicki, uznano go także winnym tego, że przechowywał dwutygodnik „W imię Boże” oraz broszurę „Gwałt zadawany siłą musi być siłą odparty”, wydane w 1944 r. przez II Korpus Andersa we Włoszech. Prawdopodobnie o jego współpracy z grupą „Pioruna” władze bezpieczeństwa nie dowiedziały się. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15.12.1954 r. (K/160/54) i SN w Warszawie z dnia 8.03.1955 r. (II K 58/55) skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. W więzieniu przebywał 2 lata. Zmarł w wieku 61 lat.(za: Kaszlej Z., Rychlewski B., Słownik niepodległościowego podziemia…)  
 109. Karmińska Czesława, ur. 20.11.1923 r., Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, junaczka, zm. 26.06.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. II-C-50.
 110. Karpio Wacław, ur. 18.1.1916 r., Brzozówka, 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, kanonier, zm. 26.02.1945 r.. Pochowany na cmentarzu w Bolonii- kwatera 7-E-1.
 111. Kazimierczyk Konstanty, ur. 23.07.1901 r., Wólka Dorguńska, s. Michała.
 112. Kazimierowicz Bronisław, ur. 15.04.1915 r., Augustów. Żołnierz Armii Andersa. Strzelec. Zmarł 27.09.1944 r. Pochowany w Egipcie cmentarz Kantara East CW. Grób 1-G-LL.
 113. Kąkiel Ludwik, ur. 15.09.1909 r., Podcisówek, s. Ludwika.
 114. Kieczeń Jan, ur. 15.09.1909 r., Rudawka, s. Wincenty.
 115. Kiełczewski Zygmunt, ur. 2.05.1924 r., Wólka Karwowska, Armia gen. Andersa, ułan. Zginął 12.09.1943 r., w Iraku. Cmentarz wojskowy Khanaqin.
 116. Kierklo Jan, ur. 14.04.1906 r., Brzozówka, s. Józefa. Sierż.Armia gen. Andersa. walczył pod Monte Cassino. Zmarł 8.09.1974 r. 
 117. Kindorowicz Jan, ur. 1899 r., Szczepki, s. Franciszka.
 118. Kirklo Izydor, ur. 2.07.1907 r., Gliniski, s. Juliana. Rodzice, po powrocie z USA zamieszkali na ul. Nowomiejskiej w Augustowie. Walczył w kampanii wrześniowej jako saper. Aresztowany przez Armię Czerwoną, jesienią 1939 r. został zwolniony i powrócił do Augustowa. Zakwalifikowany jako „wróg ludu” został wywieziony w roku 1940 w głąb ZSRR i pracował w łagrze, w kopalni złota na Kołymie. Po podpisaniu układu Sikorski – Majski został wcielony do tworzącej się Armii Polskiej w ZSRR. W 1943 r. został sierżantem 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Przeszedł szlak bojowy od Monte Cassino, po Ankonę i Bolonię. Po zakończeniu wojny wyjechał do Anglii, a w 1947 r. powrócił do Polski. Po kilku tygodniach pobytu w Polsce aresztowany przez PUBP w Augustowie, przewieziony został do więzienia w Suwałkach, a następnie do Białegostoku. Rodzina „wykupiła” Izydora z więzienia. Był wielokrotnie przesłuchiwany i często aresztowany w obawie, by nie zakłócał np. wyborów lub uroczystości państwowych. Zmarł 24.10.1980 r. Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari oraz czternastokrotnie medalami i krzyżami alianckimi oraz polskimi za odwagę w kampanii włoskiej gen. Andersa.
 119. Klatt Eugeniusz, s. Leona, ur. 16.12.1922 r., Augustów. Wywieziony wraz z rodziną w kwietniu 1942 przez Sowietów na Syberię. Od marca 1942 r. w armii gen. Andersa, w 10 Batalionie Saperów.  Brał udział w walkach o Monte Casino w 103 Kompani Saperów. W maju 1947 r. powrócił do Polski. Prześladowany przez UB. W latach 1947-82 pracował jako elektryk. Od 1982 r. na emeryturze.  Żona Halina z d. Iwicka. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, The 1939-45 Star, The Italy Star, The War medal 1939-45. Mieszkał w Augustowie. Zmarł w 1999 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 120. Kłoczko Franciszek, ur. 16.11.1912 r., Jaśki, s. Stanisława i Marianny z d. Pawlukowska (Pawlikowska). Zam. Jaśki, do wybuchu II wojny światowej pracował na gospodarstwie. Kampania wrześniowa 1939 r. jako rezerwista w szeregach 41 pp. Walczył w obronie Warszawy, Wzięty do niewoli 27.09.1939 r. Obóz jeniecki Stalag IA, VIJ, nr jeniecki 54371. Najprawdopodobniej 18.07.1940 r. przeniesiony na status robotnika cywilnego i pracował jako pracownik fizyczny w gospodarstwie. Po wyzwoleniu wstąpił do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Od 1947 r. w Anglii, gdzie został zdemobilizowany. Pracował na farmie, a później w fabryce w Manchesterze, gdzie osiadł na stałe. Ożenił się z Felicją (ur. 1925 r. w Bojarach, zm. 2002 r.). Mieli trzech synów: Jana (1959 r.), Stanisława (1961 r.) i Stefana (1963 r.). (Opracowano na podstawie Historii rodziny Kłoczko, uzupełniono o informacje ze strony www.straty.pl).
 121. Koncewicz Jan, ur. 27.12.1914 r., Jabłońskie, s. Jana. zam. Janówka.
 122. Kondracki Czesław, ur. 23.02.1925 r., Teolin, kan., zm. 17.08.1944 r., pochowany na cmentarzu w Loreto, OP, gr. 15-B-7 Eks.
 123. Kondracki Józef, ur. 1905 r., Kolnica. Służbę wojskową odbył w 1 PUK, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Został zawodowym podoficerem w Pułku. Kampanię wrześniową 1939 r. jako plutonowy rozpoczął z 1PUK jako zastępca dowódcy plutonu działek przeciwpancernych. Za czyny bojowe awansowany do stopnia wachmistrza, dwukrotnie odznaczony KW i przedstawiony do wojennego orderu Virtuti Militari kl-V. Po kapitulacji w dniu 6.10.1939 r. pod Kockiem dostaje się do niewoli niemieckiej, w 1945 r. zagarnięty przez wojska sowieckie wraca do kraju. Na jednym ze statków płynących z Gdyni do Anglii, przez 4 dni siedzi ukryty w składzie węgla. Piątego dnia dociera do Anglii do pułku. Aktywnie pracował w Kole Krechowiaków, jako członek Zarządu. Zmarł po ciężkiej chorobie 5.10.1953 r. w Polskim Szpitalu w Penley 5.10.1953 r., pochowany na cmentarzu Polskich Lotników w Newark.
 124. Konopko Piotr, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, poległ na terenie Włoch.
 125. Korniłowicz Stanisław, ur. 14.02.1919 r., Lipsk, pow. Augustów. Żołnierz brygady spadochronowej, strzelec. Zginął 25.09.1944 r. w Driel, Holandia. Pochowany na cmentarzu komunalnym, gr. 5.2.
 126. Korzeniewski Józef, ur. 29.06.1904 r., Racicze, s. Jana.
 127. Kościuszko Antoni, ur. 14.09.1914 r., Łabno, s. Wincentego.
 128. Kowalewski Czesław, ur. 22.11.1922 r., Pijawne, st. mar., zg. 27.05.1942 r., ORP „Garland” (w maju 1942 r., płynąc w eskorcie konwoju do portów radzieckich, został poważnie uszkodzony na skutek ataków samolotów Luftwaffe, tracąc 25 członków załogi).
 129. Kownacki Robert, ur. 22.06.1904 r., Perstuń, s. Józefa.
 130. Kozielski Władysław, ur. 14.07.1923 r., Sonicze, pow. augustowski, s. Józefa.
 131. Kozłowski Czesław, ur. 20.07.1920 r., Augustów, żołnierz PSZ, 17 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 5-B-4.
 132. Krenert Zygmunt, ur. 5.04.1925 (inna data 25.03.1926) r. w Augustowie, s. Franciszka i Kazimiery, zam. Augustów, ul. Cienista, dezynfektor w Sanepidzie, zmarł 28.10.1992 r.
 133. Krysiuk Józef, ur. 26.06.1912 r., s. Jana.
 134. Krysztopowicz Konstanty, ur. 7.03.1920 r., Augustów, s. Pawła.
 135. Krzywiński Bolesław, ur. 15.02.1915 r. we wsi Kunicha, s. Albina i Aleksandry. Służbę wojskową rozpoczął 15 marca 1937 r. w 41 pp. im. Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył w ramach zgrupowania armii Prusy gen. dyw. Stefana Dąb – Biernackiego. Późną jesienią 1939 r. powrócił do Kunichy. Został aresztowany przez Sowietów. Wraz z innymi znalazł się w więzieniu w Augustowie. 20 kwietnia 1940 r. został przewieziony do Mińska, gdzie przez 6 miesięcy było prowadzone przeciwko niemu śledztwo, w czasie którego poddany był torturom. W grudniu 1940 r. Trybunał Wojenny ZSRR wydał wyrok: za działalność na szkodę Związku Radzieckiego 8 lat łagrów i pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Wywieziony został do łagrów Workuty, 12 oddział w miejscowości Inta. 26 listopada 1941 r. został wcielony do 19 pułku piechoty wchodzącego w skład 7 Dywizji Piechoty formowanej w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje. 30 kwietnia 1942 r. przybył do Palestyny, a 29 maja przeniesiony został do 3 Dywizji Strzelców Karpackich, do 7 batalionu. 4 czerwca zgłosił się do obozu szkoleniowego w Masmiji. Po odbyciu szkolenia, 10 listopada 1942 r. został przeniesiony do 4 batalionu i przydzielony do 1 kompanii. 31 stycznia 1943 r. został zaprzysiężony. Podczas pobytu w Palestynie ukończył kurs w Szkole Podoficerskiej oraz kurs strzelców wyborowych przy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Od 2 lutego 1944 r. 3 Dywizja Strzelców Karpackich zajęła pozycje nad rzeką Sangro, wzięła udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa. Bolesław Krzywiński zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku  na Monte Cassino. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino 9-E-14.
 136. Krzywiński Ignacy, ur. 10.05.1898 r., Kunicha, s. Jana.
 137. Kucharski Jan.
 138. Kuczyński Aleksander.
 139. Kuderski Piotr,  ur. 27.06.1914 r., Augustów, s. Teofila i Wiktorii. Lotnik, ppor. rez. Poległ 21.07.1942 r. Strzelec sam. Dywizjonu Bombowego 301. Pochówek Duisburg, cm. Kleve – Reichswald Forest War Cementery, grób 27.F.2.
 140. Kukuć Jan, uczeń gimnazjum w Augustowie. Członek zespołu redakcyjnego „Echa Szkolne”, wyjątkowo wysportowany, najlepszy w skoku o tyczce i w skoku w dal. W końcu sierpnia 1938 r. ukończył w Białymstoku kurs spadochronowy. W czasie okupacji sowieckiej należał do gimnazjalnej grupy konspiracyjnej Polska Organizacja Powstańcza. Aresztowany w lipcu 1940 r. i wywieziony w głąb ZSRR. Po amnestii wraz z armią gen. Andersa dotarł na Bliski Wschód. Po przeszkoleniu jako pilot w stopniu kaprala został przydzielony do 303 polskiego dywizjonu myśliwskiego. 30 listopada 1944 r. w trakcie powrotu z zadania bojowego w samolocie myśliwskim Spitfire IX zabrakło benzyny, w wyniku czego pilot musiał przymusowo lądować na lotnisku Bradwell Bary, rozbijając samolot i doznając poważnych obrażeń ciała. Po rekonwalescencji nadal latał, imponując sprawnością fizyczną. Po rozformowaniu polskiego dywizjonu służył do 1948 r. w brytyjskich Royal Air Force, zaś później prawdopodobnie zaciągnął się do lotnictwa izraelskiego (informacje Jarosława Szlaszyńskiego). 
 141. Kunda Zygmunt, ur. 5.04.1912 r., Jaminy, s. Jana i Anny z d. Litwinko. Ojciec zginął w czasie rozminowywania bomb po I wojnie światowej. Miał dwóch braci: Witolda i Bronisława. Bronisław pracował jako sekretarz gminy Jaminy, Zygmunt był jego pomocnikiem jako goniec.  Kampania wrześniowa 1939 r., powrócił do domu z bronią. Aresztowany przez Sowietów, wywieziony w głąb ZSRR. Armia gen. Andersa. 18 Lwowski Batalion Strzelców – 5 Kresowa Dywizja Piechoty. Poprzez Irak, Palestynę, Egipt, uczestniczył w kampanii włoskiej, kapral, walczył pod Monte Cassino, Ankoną. Zginął. 4.07.1944 r. pod Contofinestro. Pochowany na cmentarzu cywilnym w Montefano. Ekshumowany na cmentarz wojenny w Loretto – kwatera 8-C-13. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, Gwiazdą Italii.
 142. Kurmiński Czesław, ur. 20.11.1923 r., Augustów, zm. 26.06.1942 r. Armia Andersa, zmarł w Uzbekistanie m. Guzar.
 143. Kurpiejewski (Kurpijewski) Józef, ur. 1903 r., Wyżarne, woj. Białystok, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 16.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kitab CW.
 144. Kuźmińska Czesława, ur. 1920 r., Netta, c. Stanisława. Wywieziona na Syberię przez Sowietów. Obóz: Unżłag o. gorkowska, Wietka o. wołodzka. Zwolniona 1.09.1941 r.
 145. Kuźmiński Eugeniusz, ur. 31.05.1922 r., Netta, żołnierz armii gen. Andersa, kan., zm. 7.09.1942 r. pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.4.165.
 146. Kuźmiński Stanisław, pochodził z Netty Pierwszej. Wywieziony na Syberię, znalazł się w Armii Andersa. Walczył pod Monte Cassino w stopniu kaprala w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po wojnie w Anglii. Do Polski powrócił w 1951 lub 1952 r.
 147. Kwasieborski Zygmunt.
 148. Laskowski Władysław.
 149. Lelewicz Antoni, ur. 14.04.1907 r., Szynkowce, s. Marcina.
 150. Leluk Czesław, ur. 30.01.1914 r., Czarnobyl. Ojciec, leśniczy w Tobołowie, zginął w 1944 r. z rąk partyzantów. Przed wybuchem II wojny światowej w Szkole Kadetów nr 2. Żołnierz Armii gen. Andersa. Porucznik pilot artylerii w 663 Dywizjonie Samolotów Artylerii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wyemigrował do Argentyny, działacz polonijny. Zmarł 5.02.1988 r. w Buenos Aires. Spoczął na ojczystej ziemi na cmentarzu w Monkiniach. W kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Warszawie tablica informacyjna o Czesławie Leluku.  
 151. Leszczyński Wacław, ur. 14.08.1907 r., Wrotki, s. Stanisława.
 152. Leszkiewicz Stanisław, ur. 1919 r., Augustów, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie. Obozy sowieckie: Ponoj o. murmańska, Juża o. iwanowska od 27.07.1941 r. Armia gen. Andersa 3.09.1941 r. Tatiszczewo.
 153. Lotkowski Leon, ur. 6.06.1908 r., Sztabin, s. Wiktora i Rozalii, wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Służba wojskowa w latach 1929-1930 w 41 pp. w Suwałkach, ukończył szkołę podoficerską. Po ćwiczeniach rezerwy – kapral. Zmobilizowany do rezerwy 23.08.1939 r. do 76 pp. do Grodna. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., uczestniczył w walkach o Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Radom. Przed niewolą niemiecką, wraz z innymi żołnierzami przemieszczał się na wschód. Aresztowany 22.09.1939 r. przez Sowietów w Kowlu. Obozy sowieckie: Krzywy Róg, ob. Dnietropietrowska, Siewżełdorłag ob. Komi RA od 28.06.1940 r., Juża ob. Iwanowska w 1941 r. Żołnierz armii gen. Andersa od 3.09.1941 r., Tatiszczewo. W 1942 r. odbył kurs na kierowcę samochodowego w Iraku. Wraz z 2 Korpusem Polskim wziął udział w kampanii włoskiej. Walczył w 4 kompanii w 13 Batalionie Strzelców Wileńskich wchodzących w skład 5 Kresowej Dywizji „Rysiów”. Walczył pod Monte Cassino, gdzie został ranny w nogę i głowę. Jako kierowca ciężarówki nocą dowoził broń i amunicję, a w dzień zwoził rannych. Brał także udział w walkach o Ankonę i Bolonię. W 1945 r. awansowany do stopnia plutonowego. W 1946 r. wraz z jednostką w Anglii. Zdemobilizowany 17.05.1947 r. W czerwcu powrócił do Polski, do Sztabina. Musiał meldować się do UB w Augustowie, UB przeprowadzało rewizje w domu w Sztabinie. Inwigilowany w domu i miejscu pracy. Pracował na rodzinnym gospodarstwie, a także jako referent w GS SCh w Sztabinie. Następnie do emerytury pracował jako kierownik kina w Sztabinie. Był sekretarzem koła ZBOWiD. Zmarł 13.02.1990 r., pochowany został w Sztabinie. Żona Jadwiga z Bartoszewiczów, pochodziła z Topiłówki. Ślub 8.02.1936 r. w Sztabinie. Mieli dwoje dzieci: syna Wiesława, ur. 1936 r. i córkę Halinę, ur. 1948 r. (informacje córki Haliny Wielgat).     .
 154. Łazarski Stanisław, ur. 1914 r., s. Adama, aresztowany w 1940 r. przez Sowietów.
 155. Łozowski Wawrzyniec, ur. 5.09.1898 r., Piekutowo, s. Jana.
 156. Łukawski Jan, ur. 27.06.1906 r. Żołnierz PSZ, zginął.
 157. Łukjanowicz Jan.
 158. Łukowski Józef, ur. 18.12.1909 r., Dorguń, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 1.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Dżałał-Anad, CP 5 DP, gr. 99.
 159. Makarewicz Wacław, ur. 21.01.1918 r., Głowicze, pow. Augustów, 15 Batalion Strzelców, ppor, zm. 12.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 8-G-1.
 160. Makowski Antoni, 15.09.1898 r., Augustów, s. Jana. Żołnierz Armii gen. Andersa, st. sierż. Zmarł 3.11.1982 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 161. Maksimczuk Józef, ur. 21.05.1914 r., Jezofatowo, pow. Augustów, 5 Pułk Pancerny, zm. 13.11.1945 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 11-B-8.
 162. Maksimowski Antoni, ur. 10.10.1914 r., Augustów, s. Waleriana.
 163. Malinowski Aleksander, ur. 27.03.1910 r., Osowy Grąd, pow. augustowski. Pracował w tartaku jako robotnik. Żołnierz PSZ, 15 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 12.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 4-A-19.
 164. Malinowski Teofil, ur. 1.01.1918 r., Solistówka, 1 Pułk Artylerii Pomorskiej, kanonier, zm. 8.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 12-F-4.
 165. Maliszewski Edward, ur. 9.10.1894 r., Augustów, s. Leona.
 166. Małyszko Andrzej, ur. 4.07.1924 r., Haławieńczyce, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 3.10.1942 r., pochowany na cmentarzu w Khanaqin, Irak, CW, gr. 2-A-1.
 167. Matyssek Kazimierz, ur. 14.02.1909 r., Karolin, s. Kazimierza.
 168. Michalewicz Jan, ur. 9.02.1907 r. w Netcie, s. Władysława.
 169. Michałkiewicz (Michalkiewicz) Wincenty, ur. 12.12.1910 r., Hołny Wolmera, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, kpr., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 16.
 170. Michałowski Eugeniusz, ur. 13.03.1913 r., Solistówka, s. Aleksandra.
 171. Miezio Franciszek, ur. 16.11.1910 r., Pomiany. Wywieziony na Syberię przez Sowietów, Armia gen. Andersa, kpr. Zmarł 15.03.1942 r. w Uzbekistanie m. Kenimech, pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 55.
 172. Mikłaszewicz Józef, ur. 31.12.1917 r., Mickiewicze, pow. augustowski, s. Józefa.
 173. Mikołajczyk Wacław, ur. 1915 r., s. Piotra, mieszkaniec Netty Pierwszej. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 20.09.1939 r., Lida. Łagry w Siewżełdorład w Komi, Juża w o. Iwanowskiej. Od 3.9.1941 r. w Tiatiszczewie w armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 174. Milanowski Aleksander, ur. 1921 r. w Biernatkach, s. Michała rolnika. Był uczniem gimnazjum w Augustowie, aresztowany w marcu 1940 r. Więziony w Augustowie, Grodnie, następnie w sowieckich łagrach. Odbył szlak bojowy z armia Andersa. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł w 1964 r. jego żona zmarła tamże w 2001 r. (biogram autorstwa Janiny Pietrzak). 
 175. Milanowski Antoni, ur. 8.01.1898 r., Janówka, s. Piotra.
 176. Milanowski Zenon, ur. 9.09.1917 r. w Augustowie, s. Antoniego i Marcjanny, ppor. lotnictwa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako pilot w 51 eskadrze rozpoznawczej 5 Pułku Lotniczego. Jeniec obozu w Kozielsku (według innej informacji zginął podczas próby ucieczki z niewoli). 
  Katyń. Lista Ofiar Augustów – Sejny – Suwałki, opr. Krzysztof Skłodowski, Wojciech Batura, Suwałki Białystok 2000
 177. Milewski Józef, ur. 16.10.1916 r., Augustów, s. Antoniego.
 178. Miszkiel Jan.
 179. Mroziewski Zygmunt, ur. 28.10.1909 r., Augustów, s. Stanisława.
 180. Mróz Lucjan, żołnierz PSZ, ranny w walkach pod Bolonią.
 181. Murawski Stanisław, ur. 16.02.1898 r., Nowiny, woj. Białystok, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 18.06.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CW, g. 80.
 182. Murawski Wacław, ur. 17.07.1909 r. w Promiskach, s. Antoniego i Aleksandry, zam. Promiski, Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz Armii Andersa, zmarł 23.08.1993 r. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda Italii, Medal za 1939, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 183. Myszkowski Jan, ur. w Olszance, s. Jana.
 184. Nadolny Nikodem, ur. 30.09.1905 r., Augustów, s. Franciszka.
 185. Nowialis Romuald, ur. 1921 r., Brzozówka, s. Antoniego i Tekli. Aresztowany w marcu 1940 r. przez Sowietów za działalność w Związku Strzeleckim. Więziony w Grodnie. Żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strzelec. Zmarł na tyfus 18.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Dżałał-Abad, CP 5DP, g. 44.
 186. Nowialis Tadeusz, ur. 6.07.1919 r., Suwałki, s. Antoniego i Tekli, mieszkaniec Augustowa. Wraz z rodzicami oraz dwiema młodszymi siostrami: Zofią (później po mężu Gałczyńska) i Julianną 13 kwietnia 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię, do Kazachstanu. Na mocy układu Sikorski-Majski w 1942 r. zostaje zwolniony z sowieckiego łagru i zostaje żołnierzem Armii gen. Andersa. Szkolił się w Jungi-Jul, skąd został ewakuowany na Bliski Wschód. Z Pahlevi, po odzyskaniu sił przez żołnierzy, skierowani zostali do Palestyny. Powstała tam 3 Dywizja Strzelców Karpackich, do której zaciągnął się Tadeusz Nowialis. Od września do listopada 1942 r. wraz z 3DSK przeszedł z Palestyny do Iraku, gdzie rozmieszczono żołnierzy w rejonie Khanagin-qizil Ribat, nad rzeką Diyala – 140 km od Bagdadu. Dywizję przeformowano i włączono w skład 2 Korpusu Polskiego. Wraz z 2 Korpusem przetransportowany do Włoch. Brał udział w bitwie o Monte Cassino. 18 maja 1944 r. znalazł się w gronie zdobywców słynnego wzgórza 593. W połowie czerwca 1944 r. z 2 Korpusem został skierowany na front adriatycki, gdzie uczestniczy w zdobyciu Ancony. Tutaj zostaje ciężko ranny. W lecie 1946 r. opuścił Włochy, w Wielkiej Brytanii czekała na Nowialisa demobilizacja. Przez organizację Czerwonego Krzyża, pod koniec 1947 r. dowiedział się, że rodzice i rodzeństwo powrócili do Augustowa. Na początku 1948 r. powrócił do Augustowa, gdzie od razu zainteresowały się nim służby Urzędu Bezpieczeństwa. Był bity i przesłuchiwany w „Domu Turka” w Augustowie, siedzibie PUBP. Jesienią 1948 r. wyjechał na stałe do Radomia, gdzie podjął pracę w Łuczniku. Ożenił się, bezpotomnie. Zmarł nagle, na zawał serca 28.02.1991 r. Pochowany w Radomiu na cmentarzu Fierlej. Odznaczony Krzyżem Walecznych. (Tekst jest skrótem biogramu autorstwa siostrzenicy Barbary Gałczyńskiej).    
 187. Obek Hipolit, ur. 1903 r., Augustów, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r. wzięty do niewoli 17.09.1939 r. Iwaszczyki. Obozy sowieckie: Krzywy Róg, o. dnietropietrowska, Równe-Lwów od 25.05.1940 r. Armia gen. Andersa od 2.09.1941 Tockoje.
 188. Obiedziński Jan, ur. 1911 r., Augustów, s. Franciszka. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli przez Sowietów 22.09.1939 r. Obozy: Juchnów o. smoleńska (1940 r.), Griazowiec o. wołogodzka od 13.12.1940 r., Siemigorodnaja o. wołogodzka. Charowski Dom Inwalidów. Śmierć 10.03.1941 r.
 189. Obiedziński Zygmunt, ur. 27.03.1918 r., Tajenko, s. Piotra. Kampania wrześniowa 1939 r. Żołnierz Armii gen. Andersa. Walczył pod Monte Cassino.
 190. Oborski Antoni.
 191. Oleksy Piotr z Bargłowa. Ur. 1.07.1918 r., w Brzozówce, s. Jana i Stanisławy z d. Pomichter. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, kanonier, w ramach 3 Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej walczył pod Monte Cassino (leg. nr 9680 z dnia 5.03.1945 r.). Zaświadczenie 101635/435 z 1993 r. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – 03.1942 – 05.1945 r. Zmarł 28.07.2004 r., pochowany na Cmentarzu w Bargłowie.
 192. Oleksy Saturnin, ur. 7(02).01.1914 r., Komorniki, 17 Batalion Strzelców, kapral, zm. 16.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 12-A-6.
 193. Olichwier Jan, ur. 10.02.1917 r., Krasnoborki, s. Władysława.
 194. Orbik Stefan, ur. 1924 r., Augustów, s. Michała . Wywieziony przez Sowietów na Syberię. 1 dywizja im. Tadeusza Kościuszki, 9 pp., st. sierż. Zaginął bez wieści 17.09.1944 r. w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego.
 195. Orłowski Edward, ur. 21.03.1906 r., Sopoćkinie, lotnik, plut. LAC., zg. 24.01.1941 r., Cosford Dunington, W Brytania, ?
 196. Oskroba Zygmunt, ur. 16.08.1923 r., Lipówka, pow. Augustowski. Żołnierz PSZ, 3 Batalion CKM, strzelec, poległ 15.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 4-B-11.
 197. Owsiany Bronisław, lat 40, Rajgród, plut., zm. luty 1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak.
 198. Owsiany Marian, ur. 1889 r., Rajgród, pchor., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak, C, przy st. zbornej, gr. 10.
 199. Pankiewicz Stanisław, ur. 8.03.1916 r. Kapłanowce, pow. Augustów, lotnik, por. pilot, zg. 17.12.1942 r., Bighi, Malta, RNCem, gr. 4.
 200. Pietrewicz Wincenty, ur. 12.07.1903 r., Serski Las, s. Jana i Marianny z d. Olszewska. Ojczym Antoni Zieziulewicz. Miał dwóch braci: Stanisława (ur. 1909 r.) i Apolinarego (1901 – 80). Dwa razy żonaty: Franciszka z d. Trocka i Stella z d. Satkowska. Ojciec pięciu córek: Teresy, Wacławy, Danuty, Romualdy, Ryszardy. Wraz z rodziną wywieziony na Syberię przez Sowietów. Żołnierz Armii Andersa, 17 Pułk Piechoty 6 Dywizji Piechoty, potem w składzie 5 kresowej Dywizji Piechoty w 2 Korpusie Polskim. Zdemobilizowany 10.07.1948 r. w stopniu sierżanta. Siedem dni później wyjechał do Argentyny. Zmarł 26.08.1971 r. Odznaczony BKZ, Krzyżem Monte Cassino, The Italy Star, the 1939-45 Star.
 201. Piktel Antoni, ur. 1898 r., Wrotki, s. Szymona. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 20.09.1939 r. Obozy sowieckie: Juchnów ob. Smoleńska 1940 r., Kozielsk ob. Kałuska od 23.11.1940 r., Ponoj ob. Murmańska od 9.06.1941 r., Suzdal ob. Iwanowska. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r., Tatiszczewo.
 202. Piktel Tadeusz, ur. 1924 r., Wrotki, s. Antoniego. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 19.09.1939 r. Obozy sowieckie: Ponoj ob. Murmańska, Juża ob. Iwanowska od 27.07.1941 r., Armia gen. Andersa od 6.09.1941 r., Tatiszczewo.
 203. Pisarek Zygmunt, ur. 1915 r., Białobrzegi, s. Zygmunta. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 23.09.1939 r. Sowieckie obozy: Ponoj o. murmańska, Juża o. iwanowska od 27.07.1941, Armia gen. Andersa od 6.09.1941 r. Tatiszczewo.
 204. Popko Franciszek, ur. 17.04.1909 r. w Wólce Karwowskiej. Rodzice byli rolnikami. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. 3 listopada 1930 r. powołany do odbycia służby wojskowej w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich (w 3 szwadronie) stacjonującym w Wilnie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Uczestniczył w bitwie pod Ostrołęką, Pruszkowem, Ostrowią Mazowiecką. Po rozbiciu pułku został internowany. Był więźniem Kozielska. Cudem ocalał. Dostał się do ostatniego transportu z likwidowanego obozu w Kozielsku. 9 września 1941 r. został wcielony do 6 dywizji kawalerii dywizyjnej pułku specjalnego w 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. W 1942 r. przeniesiony do 6 brygady piechoty, a potem na dwa miesiące do Ośrodka Szkoleniowego do Szkoły Samochodowej. Po jej ukończeniu otrzymał awans na starszego strzelca i został przeniesiony do 21 kompanii transportowej jako kierowca. W 1943 r. pracował jako instruktor nauki jazdy. Uczestniczył w walkach 2 Korpusu Polskiego o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po zdemobilizowaniu w 1947 r. powrócił do Polski. Pracował jako rolnik w Wólce Karwowskiej. Należał do ZBoWiDu i do Związku Inwalidów Wojennych PRL. Zmarł 26.10.1977 r., pochowany na cmentarzu w Wólce Karwowskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą za Italię, Medalem Wojska Polskiego.
 205. Poważa Antoni, ur. 1920 r., s. Władysława, aresztowany w 1940 r. przez Sowietów.
 206. Poważa Edward.
 207. Powilajtys Antoni, ur. 1898 r., Augustów, s. Ferdynanda. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli sowieckiej 19.09.1939 r. w Sarnakach Górnych. Obóz: Równe-Lwów od 2.10.1939 r. Armia gen. Andersa od 2.09.1941 r. Tockoje.         
 208. Prawdzik Jan, ur. 17.10.1892 r., Augustów. s. Franciszka. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie 19.09.1939 r. Zawiasy. Obóz sowiecki Kozielsk o. kałuska od 13.07.1940 r., Griazowiec o. wołogodzka 2.07.1941 – 3.09.1941 r. Armia gen. Andersa od 3.09.1941 r. Tatiszczewo.
 209. Przybyszewski Aleksander, ur. 9.02.1902 r., Augustów. St. strz. Zmarł 27.04.1945 r., pochowany na cmentarzu St. – Madre w Paryżu.
 210. Puchlik Edward, ur. 22.08.1915 r., pochodził z Kolnicy. Pilot Dywizjonu 304, sierż., (bryt. W/O), radiooperator pokładowy. Zmarł 29.07.1992 r. Pochowany na cmentarzu w Los Angeles, Glendiale Ave – Forest Lawn Memorial Park. Plot: Garden of Ascension, Map E31, Lot 9412, Space 1.
 211. Raczkowski Stanisław, ur. 19.08.1912 r. w Netcie Folwark, s. Józefa i Stanisławy, zam. Netta Folwark, zmarł listopad 1993, w skorowidzu ZKRPiBWP 17.04.1996 r. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda Italii Gwiazda 1939,1945.
 212. Raczkowski Władysław, ur. 18.03.1901 r., Augustów, s. Franciszka.
 213. Rasilewicz Czesław, ur. 1913 r., Kowniany, pow. Augustów, strzelec, zm. 18.05.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Casamassima – kwatera 2-F-1.
 214. Raszkiewicz Józef, ur. 22.11.1919 r., Wasilczyki, pow. Suwałki, żołnierz armii gen. Andersa, kpr., zm. 20.08.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.11.108.
 215. Różański Stanisław, ur. 18.12.1901 r., Kolnica, s. Kazimierza. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 19.09.1939 r. w Wołkowysku przez Sowietów. Obozy: Krzywy Róg ob. Pietropietrowska, Równe-Lwów od 25.05.1940 r. Armia gen. Andersa od 2.09.1941 r., Tockoje, strzelec 13 batalionu Strzelców Wileńskich wchodzących w skład 5 Kresowej Dywizji „Rysiów” (dowódca gen. Nikodem Sulik). Zmarł 4.10.1999 r. w Ełku, pochowany na cmentarzu w Studzienicznej.  
 216. Rudnicki Henryk, ur. 24.11.1904 r., Świack-Górskich, pow. Augustów, żołnierz dywizji pancernej, st. strz. Zmarł 10.04.1946 r. w Hasselunne, Niemcy, pochowany na cmentarzu komunalnym.
 217. Rutkowski, pochodził z Krasnegoboru. Żołnierz Armii gen. Andersa.
 218. Rutkowski Konstanty, ur. 1916 r., Kolnica, s. Bolesława. Aresztowany przez Sowietów? Wyrok 19.09.1946 r., kara śmierci?
 219. Samel Antoni.
 220. Samsel Antoni, ur. 1909(?), Kalinowo(?), s. Władysław i Emilii z d. Balowiak, zam. Ostrzełek, gajowy z okolic Sztabina. Ślub 27.10.1935 r. z Marią Kunda.  Zesłany na Syberię przez Sowietów w 1940 r. do m. Miel, obł. mołotowska 5.03.1940 r., Czurocznaja (1940 r.). Zwolniony 28.08.1941 r., Złatoust ob. czelabińska. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 221. Sawicki Stanisław, ur. 11.11.1911 r., Augustów. Żołnierz Armii Andersa. 7 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, kanonier, zginął 5.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loretto. Grób IX-B-17, obecnie po ekshumacji? 9-B-20.
 222. Sentkowski Czesław, ur. 11.11.1911 r., Augustów. s. Franciszka. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany na Litwie 23.09.1939 r. Koptiewo. Obozy sowieckie: Juchnów o. smoleńska od 15.07.1940 r., Ponoj o. murmańska 31.06.1941 – 27.07.1941 r., Suzdal o. iwanowska. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 Tatiszczewo. 15 Pułk Ułanów Poznańskich, starszy ułan. Zginął 7.08.1944 (inna wersja 8.07.1944) r. Pochowany na cmentarzu Casamassima, grób 362, 11-C-6 EKS.
 223. Sidor Antoni, ur. 1908 r., Augustów, s. Józefa. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany na Łotwie 20.09.1939 r. Obozy sowieckie: Ponoj o. murmańska, Juża o. iwanowska od 7.07.1941 r. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 224. Siemion Edward, ur. 1909 r., Jagłowo?, s. Jana i Apoloni z d. Milewska. Służbę wojskową odbył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Od 1940 r. żołnierz POW, aresztowany przez Sowietów 26.07.1940 r. w Suchowoli. Przetrzymywany w Augustowie, a od 29.07.1940 r. w więzieniu w Grodnie. Następnie więziony w Białymstoku, Baranowiczach, a od sierpnia 1940 r. w więzieniu w Mińsku, gdzie przez 5 miesięcy poddawany był torturom. W styczniu 1941 r. wyrok sądowy – ostatecznie zmniejszono karę do 8 lat ciężkich robót, 5 lat utraty praw publicznych i dodatkowo 5 lat zakazu powrotu do Ojczyzny. W lutym 1941 r. wywieziony na zesłanie. Po miesiącu podróży: stacja Kozhwa nad Peczorą. Obóz Workuta Stroj, gdzie pracował przy wyrębie drzew i ich przeróbce. We wrześniu 1941 r. zwolniony na mocy układu Sikorski-Majski, przeżył gehennę podróży do Armii Andersa. W marcu 1942 r. wkłada mundur żołnierza Armii Andersa. W kwietniu 1942 r. dociera do Persji, do portu Pahlawi. Tego samego miesiąca, w Palestynie, w obozie Kastyna przechodzi szkolenie samochodowe. Otrzymuje przydział do 2 Kompanii Transportowej, która w 1943 r. została przemianowana na 22 Kompanię Zaopatrzenia 2 Korpusu. W grudniu 1942 r. przebywał w Aleksandrii w Iraku.  Od stycznia 1943 r. we Włoszech, Toranto, Compobasso w pobliżu Monte Cassino. W okresie od 7-18 maja 1943 r. dostarczał zaopatrzenie w czasie bitwy pod Monte Cassino. W kwietniu uczestniczył w walkach pod Ankoną, Loreto i Bolonią, był ranny w nogę. W czerwcu 1946 r. w Anglii skierowany do cywila. Wyjechał do Kanady, 17.01.1949 r. przybył do Hamilton. 23.05.1952 r. wyjechał do USA. Do Polski przyjechał dopiero w 1971 r., powodem była obawa o powrót na Sybir (biogram autorstwa Ryszarda Siemiona – Jamiński Zespół Indeksacyjny).
 225. Siemionow Jerzy, ur. 1.01.1901 r., Augustów, s. Kuźmy. Kampania wrześniowa 1939 r., internowany na Litwie. Obozy sowieckie: Ponoj o. murmańska. Juża o. iwanowska od 27.07.1941 r. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 226. Sieńko Jan, ur. 19.10.1919 r., Polkowo. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 4 Batalion Strzelców, strzelec. Zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku na Monte Cassino.  Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino 9-E-13.
 227. Sierzputowski Bolesław, ur. 27.10.1916 r., Netta, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 8.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, gr. 138-1.
 228. Sitnik Antoni, ur. 1.01.1891 r., Kraśki Dolne, pow. Augustów, chor., zm. 21.03.1945 r., pochowany na cmentarzu w Omskirk, W Brytania, CK, dz. p. gr. 7.
 229. Skędzielewski Antoni, ur. 15.01.1911 r., Kamionka Nowa, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, ułan, zm. 11.04.1944 r., pochowany na cmentarzu Tel-el-Kebir, Egipt, CW, gr. 5-M-12.
 230. Skiędzielewski (Skiendzielewski) Stanisław, ur. 3.04.1919 r. w Rutkach Nowych, s. Aleksandra i Heleny, rolnik, zam. Rutki Nowe. Został wcielony do Armii Czerwonej 21 października 1940 r. Służył w 175 pułku kawalerii. W sierpniu 1941 r. został zwolniony z wojska sowieckiego i przydzielony do przymusowych robót. W czerwcu 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. W 1942 r. ukończył kurs pomocnika mechanika, kurs kierowcy oraz kurs ciężkich wozów pancernych. Po ewakuacji na Bliski Wschód służył w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w ramach 2 Korpusu Polskiego. Walczył we Włoszech i brał udział w bojach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię i przełamanie linii Gotów. W trakcie walk został ranny w rękę pod Monte Cassino. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino (leg. nr 24258 z dnia 18.03.1945 r.), Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą Italii. Zmarł 13.10.2009 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 231. Skowroński Jan, ur. 10.07.1911 r., Bargłów, pow. augustowski, żołnierz PSZ, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 3-C-5.
 232. Sobotko  (Sobota, Sobotka) Józef, ur. 8.05.1921 r., Sztabin, s. Antoniego i Stefanii. Przed wojną przeszedł przeszkolenie wojskowe w zakresie dywersji przeciwko Niemcom, na wypadek wojny. Posiadał jakieś wyposażenie, które przetrzymywał w swoim obejściu, w suszarni. Ktoś o tym fakcie doniósł Sowietom. Aresztowany w Sztabinie przez Sowietów. Wywieziony do Związku Sowieckiego, poprzez Augustów, Grodno i Witebsk. Wstąpił do Armii gen. Andersa. W Uzbekistanie zachorował i zm. 6.07.1942 r. Pochowany 7.07.1942 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Guzar, gr. I. W.-43.
 233. Stankiewicz Aleksander, ur. 1901 r., Augustów, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r. Wzięty do niewoli 18.09.1939 r. Tarnopol. Obozy sowieckie: Szepietówka, o. chmielnicka, Równe-Lwów od 5.10.1939 r. Armia gen. Andersa od 2.09.1941 r. Tockoje.
 234. Stankiewicz Jan, ur. 1907 r. w Augustowie. Do wybuchu wojny służył w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w Suwałkach, w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Miał młodszego brata Aleksandra. Obaj bracia dostali się do armii gen. Andersa i obaj walczyli pod Monte Casino. Po zakończeniu walk i demobilizacji Jan powrócił do Polski. Był kierownikiem sklepu MHD w Suwałkach. Był wielokrotnie przesłuchiwany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach, podczas przesłuchiwań bity i torturowany. Po jednym z takich przesłuchań w 1955 r. przywieziono go do domu w tak ciężkim stanie, że po niedługim czasie zmarł wskutek odniesionych obrażeń.
 235. Stankiewicz Jan, ur. 1906 r., Augustów, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany na Litwie. Obozy sowieckie: Ponoj o. murmańska, Juża o. iwanowska od 27.07.1941 r. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 236. Stankiewicz Józef.
 237. Stankiewicz Piotr, ur. 27.05.1904 r. w Józefowie, s. Adama i Ludwiki z d. Kulbacka, murarz, zam. Augustów, ul. Śródmieście, saper. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda za wojnę, Odznaka sapera 5KDP i inne.
 238. Stanulewicz Bolesław, ur. 8.04.1915 r., Augustów, żołnierz PSZ, Pułk Ułanów Karpackich, kapral, poległ 11.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 1-D-17.
 239. Stanulewicz Piotr.
 240. Stefanowski Konstanty, ur. 1913 r., s. Władysława, mieszkaniec Wojciecha. Kampania wrześniowa 1939 r. Internowany na Litwie 22.09.1939 r., sowieckie łagry: Ponoj o. murmańska, Juża o. iwanowska. Żołnierz armii gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 241. Stefanowski Witold, ur. 16.04.1928 r., Jastrzębna II, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, zm. 10.08.1942 r., Szachrisiabs, ZSRR, CW, gr. 224.
 242. Strękowski Stanisław, ur. 1900 r., s. Józefa. Aresztowany w 1940 r. Żołnierz armii gen. Andersa, sierż., 2 kompania 13 batalionu Strzelców Wileńskich wchodzących w skład 5 Kresowej Dywizji „Rysiów” (dowódca gen. Nikodem Sulik). Zmarł 5.09.1984 r. w Birmingham, pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 243. Sturgulewski Bolesław, ur. 1907 r., s. Jana, mieszkaniec Żarnowa. Kampania wrześniowa 1939 r., aresztowany 27.09.1939 r. w Łęcznej, obóz Równe-Lwów od 12.10.1939 r., armia gen. Andersa – od 2.09.1941 r. Tockoje. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.      
 244. Szałwiński Antoni, ur. 1903 r., s. Stanisława. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli przez Sowietów 24.09.1939 r. w Baranowiczach. Przebywał w obozach w Krzywym Rogu (Dniepropietrowska Obłast, Ukraińska SRR), od 27.06.1940 r. Siewżełdorłag (Komi RA, Rosyjska FSRR), Juża (Iwanowska Obłast, Rosyjska FSRR). W Armii gen. Andersa w Tatiszczewie od 3.09.1941 r. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powrócił do Polski.
 245. Szczęsnowicz Wincenty, Vincent Swicz, ur. 20 sierpnia 1899 r. w Augustowie, zm. 14 listopada 1987 r. w Kostrzynie. Wstąpił do wojska jako ochotnik w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Przeszedł szkolenie w służbach łączności, m.in. w Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1923–1924). Zajmował stanowiska dowódcy i instruktora w różnych jednostkach radiotelegraficznych. W 1933 r. promowany do stopnia kapitana. Przez 9 lat, do 1936 r., był instruktorem w Szkole Podchorążych Centrum Wyszkolenia Łączności. 3 lata przed wojną powierzono mu stanowisko kierownika referatu w Wydziale Ogólnym Dowództwa Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych. Według służbowej opinii przełożonych z 1938 r. „oficer o wysokiej inteligencji, dużej wiedzy ogólnej i fachowej […] bardzo sumienny, dokładny i systematyczny […] na zajmowanym stanowisku osiągnął bardzo dobre wyniki”.
  W kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił służbę w Samodzielnym Referacie Organizacyjnym Łączności Naczelnego Dowództwa. Po kampanii wrześniowej znalazł się we Francji, a od czerwca 1940 r. w Szkocji. Przełożeni powierzyli mu prowadzenie odczytów dla ludności szkockiej i angielskiej, mających objaśniać historię Polski, sytuację wojenną, położenie polskich żołnierzy, przebywających na Wyspach Brytyjskich. W ciągu 4 lat odbył więcej niż 500 spotkań i prelekcji.
  Wydał książki poświęcone tym samym problemom – Poland’s Position in Central Europe, Poland Still Unknown (cztery wydania, pierwsze w 1941 r.) i First Steps in Polish (1944).
  W kwietniu 1945 r. założył The British-Polish Correspondence Club (BPCC), którego celem było „propagowanie przyjaźni między Anglikami i Polakami, zwłaszcza ludźmi młodymi, za pomocą wymiany korespondencji, osobistych kontaktów, a w przyszłości dwustronnych wizyt…”. Klub gdy powstał, liczył blisko 1000 członków, zaś 2 lata później już 2128, w tym 1097 Polaków. W tym czasie otworzył się też dla osób innych narodowości, a w 1952 r. zmienił nazwę na Friendship & Exchange. Klub działał głównie na zasadzie więzi korespondencyjnej członków, ale też ich bezpośrednich kontaktów („Club Socials”). Biuletyn Klubu, wydawany kilka razy w roku (razem 103 numery) pomagał organizować działalność Klubu i integrować członków w „wielki krąg przyjaciół”.
  W ciągu 33 lat Szczęsnowicz, będąc sekretarzem Klubu, stworzył wśród członków atmosferę wzajemnej życzliwości, a sam zyskał duże zaufanie i sympatię. „Był spokojnym, przyjaznym człowiekiem. Dzięki Klubowi zaznałam wiele radości […] Wniósł on otuchę do mojego życia, wzbogacił je o wszystkie przyjaźnie, które zdobyłam dzięki niemu”.
  W 1978 r., kiedy Klub zrzeszał blisko 700 członków z 69 krajów, Szczęsnowicz wrócił do Polski i zamieszkał przy rodzinie w Kostrzynie, gdzie zmarł w 1987 r. Klub działał do 2005 r., więc jeszcze przez 27 lat po zmianie sekretarza, w duchu tradycji swojego założyciela, o czym świadczą Biuletyny Klubu, wydawane przez nową sekretarz Klubu, Kathleen S. Richardson.
  Wincenty Szczęsnowicz podczas wojny i po niej intensywną działalnością oświatowo-propagandową (w tym wydawniczą) przyczynił się do integracji polskiej emigracji wojennej i jej asymilacji na terenie Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Szkocji, jak również do tego, że miejscowa ludność zaczęła lepiej rozumieć Polaków i ich problemy. Tym zadaniom służył również utworzony przez niego Brytyjsko-Polski Klub Korespondencyjny. Działalność Szczęsnowicza była akceptowana i wspierana przez jego wojskowych przełożonych.
  Późniejsza jego działalność w klubie Friendship & Exchange, mającym już charakter międzynarodowy, była próbą realizacji w nowych warunkach ideałów, które były jego dewizą życiową. „Wyznawał szlachetne ideały i próbował żyć stosowne do nich, miał swoją wizję pokoju światowego i nawet osiągnięcia w jej realizacji. Klub i liczni jego przyjaciele z różnych części świata powinni realizować jego przesłanie, któremu on sam nadał realny kształt w osobistym wymiarze”.
  Klub korespondencyjny założony przez Szczęsnowicza, działał 60 lat na zasadzie tradycyjnej łączności pocztowej, a rozwiązał się pod naporem nowoczesnych środków łączności. Poglądy i tradycje, które propagował jego założyciel, były kultywowane do samego końca.
  Odznaczony w 1938 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zasługi w służbie wojskowej”. (za: Wikipedia, dostęp 25.02.2021 r.).
 246. Szeląg Henryk, 23.09.1923 r., Bargłów Kościelny, s. Bolesława. Żołnierz Armii gen. Andersa. W ramach 7 Pułku Artylerii Konnej walczył pod Monte Cassino (inny przydział: 2 Warszawska Dywizja Pancerna), kpr. Legitymacja nr 32956 Krzyża pamiątkowego Monte Cassino wydana 12.03.1945 r., zmarł 23.09.1995 r.
 247. Szkiłądź Wiktor, ur. 15.01.1916 r., Augustów, s. Kazimierza.
 248. Szrajber Idzi, ur. 1892 r., Nikicz, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, plut., zm. 18.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar.
 249. Sztuk Paweł, ur. 1915 r., s. Pawła, mieszkaniec wsi Kurjanka. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty do niewoli 1.10.1939 r. przez Sowietów w Kowlu. Obóz jeniecki Równe-Lwów. Żołnierz armii gen. Andersa od 2.09.1941 r., Tockoje. Brał udział w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.
 250. Ślinko Józef, ur. 1902 r. (inna wersja 18.10.1906 r., Stocko, pow. Sokółka), s. Wincentego, mieszkaniec Sztabina. Aresztowany przez Sowietów w 1941 r. Żołnierz armii gen. Andersa i 2 Korpusu Polskiego, kpr., walczył pod Monte Cassino w 3 Batalionie Saperów, gdzie 17.05.1944 r. zginął. Pochowany na cmentarzu Monte Cassino, 2-D-11.   
 251. Ślużyński Edmund, ur. 1903 r., Bargłów, s. Jana. Kampania wrześniowa 1939 r., wzięty przez Sowietów do niewoli 18.09.1939 r. Kostopol. Obozy: Krzywy Róg o. dnietropietrowska, Siewżełdorłag o. Komi RA od 4.06.1940 r., Juża o. iwanowska. Armia gen. Andersa od 4.09.1941 r. Tatiszczewo.
 252. Tarasewicz Witold, s. Józefa, zam. Augustów, ul. Młyńska.
 253. Tarasiewicz Józef, ur. 1.10.1919 r., Kędziowice (Kodziowce?), pow. Augustów, 5 Kompania Wartownicza, strzelec, zm. 10.04.1946 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-T-7.
 254. Taraszewski Franciszek, ur. 4.10.1900 (wg WBH 17.02.1900) r. w Augustowie, s. Tomasza i Zofii. Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu Gimnazjum w Suwałkach pracował jako buchalter, ożenił się miał dwoje dzieci; syna i córkę. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. uczestniczył w kampanii wrześniowej. Wzięty do niewoli 17.09.1939 r. Tarnopol. Obóz sowiecki: Równe-Lwów. Armia gen. Andersa od 2.09.1941 r., Tockoje. Walczył pod Monte Cassino. Za zasługi w tej bitwie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. W 1947 r. powrócił do Polski. Pracował jako główny księgowy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Augustowie. Zmarł 19.06.1989 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 255. Taraszewski Józef, ur. 1897 r. w Augustowie, s. Tomasza i Zofii. Z zawodu nauczyciel. Aresztowany w czasie sowieckiej okupacji (w marcu 1940 r.), wieziony w Grodnie, a następnie skazany na 8 lat łagrów. Po amnestii znalazł się w Armii Andersa, z którą wyruszył na Bliski wschód, a potem znalazł się na terenie Włoch. Walczył pod Monte Cassino. Po wojnie powrócił do Augustowa. Zmarł 9.02.1972 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie  (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 256. Toczyłowski Emil, ur. 9.02.1909 r., Pólko?, pow. augustowski, żołnierz PSZ, 6 Kompania Sanitarna, strzelec, poległ 8.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 8-F-11.
 257. Urbanowicz Józef Franciszek, ur. 1.01.1905 r., Olszanka, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, wachmistrz, zm. 26.01.1946 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-Y-8. Brat pilota Witolda Urbanowicza.
 258. Urbanowicz Kazimierz.
 259. Walijewski Stanisław, ur. 15.12.1898 r., Chomaszewo, 24 Kompania zaopatrzeniowa, st. strzelec, zm. 12.07.1945 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 6-G-9.
 260. Ks. płk. Warakomski Antoni Józef, ur. 23.05.1904 r., Augustów, s. Jana i Natalii z Pożarskich. W 1911 r. rozpoczął naukę w trzyklasowej, rosyjskiej szkole powszechnej. Mając 13 lat, został dzięki poparciu braci Zygmunta i Stanisława w 1917 r. przyjęty do POW, gdzie pełnił funkcję kuriera. Od lutego 1917 r. do wiosny 1918 r. przebywał w Suwałkach, gdzie związał się z harcerstwem, zostając członkiem I Drużyny harcerskiej im. Bartosza Głowackiego. Był także współzałożycielem utworzonej w Augustowie Drużyny Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego. W 1918 r. brał czynny udział w rozbrajaniu wojsk niemieckich w Augustowie. W wojsku znalazł się w maju 1920 r. jako 16-letni ochotnik kompanii harcerskiej 201 Pułku Piechoty Legionów. Uczestniczył w walkach pod Surażem, Daniłowem, Leśniczówką i Paprocią, gdzie kompania została zdziesiątkowana, a on sam odniósł lekką ranę w nogi. Trzy dni później został przeniesiony do oddziału konnych zwiadowców 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Wraz z pułkiem brał udział w walkach na Litwie. W listopadzie 1920 r. został zdemobilizowany. Za udział w wojnie otrzymał medal „Polska swemu obrońcy”. Po wojnie ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze i w 1923 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego 2 czerwca 1927 r. Był wikariuszem parafii Piątnica. W 1929 r. przeszedł do duszpasterstwa wojskowego, w październiku 1930 r. został kapelanem służby czynnej i otrzymał przydział do 18 Łomżyńskiej Dywizji Piechoty. W 1931 r. przeniesiony na stanowisko proboszcza do parafii wojskowej w garnizonie Lida. W maju 1933 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł do rezerwy i powrócił do rodzinnej diecezji, gdzie pełnił funkcje wikarego w parafiach w Myszyńcu i w Andrzejewie. W 1938 r. został proboszczem w Wigrach. Zmobilizowany 31 sierpnia 1939 r. i przydzielony do Ośrodka Zapasowego 29 Dywizji Piechoty w Grodnie w stopniu kapitana. 13 września 1939 r. przeniósł się do Lidy, gdzie pełnił funkcje kapelana połączonych Ośrodków Zapasowych 29 i 19 Dywizji Piechoty. Po agresji sowieckiej dołączył do powstałego 18 września oddziału płk. Rybickiego i 22 września wraz z nim przekroczył granicę litewską. Na Litwie internowany i osadzony w obozie w Olicie, następnie w Birsztanach. 7 października 1939 r. opuścił obóz i w Kownie, wyrobił paszport, wizę i 27 października 1939 r. poprzez Łotwę, Estonię, Szwecję, Norwegię i Anglię dotarł do Francji. 5 listopada 1939 r. od biskupa polowego WP Józefa Gawliny otrzymał przydział do koszar w Bessiures, następnie do Obozu Wojska Polskiego w Coetquidan na kapelana 3 pułku piechoty. 17 lutego 1940 r. nominowany na dziekana duszpasterstwa Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. 2 maja 1940 r. awansowany na stopień majora. 8 maja 1940 r. Brygada dotarła do Norwegii i wzięła udział w bitwie o Narwik. Cały czas posługę wśród żołnierzy pełnił ks. Warakomski. Po wycofaniu z Norwegii, w czerwcu 1940 r. Brygada walczyła z Niemcami we Francji. Po przedostaniu się z grupą żołnierzy do Anglii dołączył do Brygady znajdującej się w Szkocji. Z chwilą przekształcenia Brygady w 6 Batalion Strzelców Podhalańskich 1 października 1940 r. objął stanowisko kapelana 5 Kadrowej Brygady Strzelców w Moffat. W 1941 r. kilkakrotnie zmieniał przydziały służbowe. Ostatecznie przeniesiony został do I Dywizji pancernej gen. Maczka i przeszedł z nią cały szlak bojowy, obejmując z czasem funkcję kapelana 10 Brygady kawalerii pancernej. Po wojnie oddziały Dywizji objęły służbę w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Tu ks. Warakomski współorganizował miasteczko „Maczków” (Haren) dla Polaków uwolnionych z niemieckiej niewoli. 12 lipca 1946 r. opuścił Maczków i powrócił do macierzystej jednostki. W sierpniu 1946 r. ze względu na swoją matkę, powrócił do kraju. Biskup Łukomski skierował ks. Warakomskiego do parafii pw. św. Rocha w Jasienicy. Zmarł 27 października 1971 r. w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Pochowany w Jasienicy. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, francuskim Croix de Guerre, Sznurem Norweskim Za Narwik, angielskim Campaign Star, France and Germany Star, Defence Medal. W 1967 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a rok później awans na stopień pułkownika. (opr. na podstawie: Socik G., Ksiądz Antoni Józef Warakomski (1904-1971). Kapłan i żołnierz, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika)  
 261. Wiśniewski Edward.
 262. Wojciechowski Czesław, ur. 6 sierpnia 1920 r. w Augustowie. Maturę zdał w liceum (obecnie II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie). Redaktor naczelny szkolnego pisma „Echo szkolne”. Za działalność w nielegalnej organizacji w lipcu 1940 r. aresztowany przez NKWD, następnie więziony w Augustowie, Grodnie i Mińsku. W styczniu 1941r. otrzymał wyrok 8 lat łagrów i został zesłany do obozów sowieckich w Republice Komi. Zwolniony na mocy traktatu Sikorski -Majski, wstąpił do 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców 6. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych. Od marca 1943 r. służył na Bliskim Wschodzie w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Od marca 1944 r. uczestniczył w kampanii włoskiej w składzie 2. Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią. Po wojnie pozostał na emigracji. W 1951 r. został zdemobilizowany i zakończył karierę w stopniu kapitana. Do 1965 r. prowadził własną restaurację, a przez następne 20 lat pracował jako asystent nauczyciela w angielskiej szkole technicznej. Zmarł 14 listopada 2018 r. w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, prochy spoczęły na cmentarzu w Augustowie. Ambasador Augustowa, wielki przyjaciel II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, gdzie był patronem honorowym jednej z pracowni. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.
 263. Wojtulewicz Franciszek, ur. 18.02.1916 r., Łosośna, lotnik, kpr.-Sgt., zg. 14.08.1944 r., Langannerie, Francja, CP, gr. VIII-D-6 Eks.
 264. Wysocki Michał, ur. 17.09.1902 r. Żołnierz PSZ, zginął.
 265. Zaniewski Bolesław, ur. 16.03.1911 r., Czortek, pow. Augustów, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, starszy ułan, zm. 4.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 7-F-9.
 266. Zawadzki Michał, ur. 24.09.1893 r., Augustów, Zmarł 21(26).07.1942 r. w Edynburgu, Szkocja. Pochowany na cmentarzu Corstophine Hill, gr. B-1276.
 267. Zdancewicz Bolesław, ur. 31.01.1920 (inna data 19.09.1920) r. w Augustowie, s. Władysława i Marii z d. Witkowska, zam. Augustów, ul. 3 Maja 40. Po skończeniu Szkoły Powszechnej rozpoczął pracę w składzie piwa i wytwórni wód. W czasie wojny obronnej 1939 r. ochotniczo wstąpił do 117 kompanii sanitarno-kąpielowej w Grodnie. Kompania przeniosła się do Wilna na Antokol. Po kilku dniach został wzięty do niewoli przez Sowietów i wywieziony w okolice Wołogdy, do Jarewa, skąd po zwolnieniu, w połowie listopada 1940 r. wrócił do Augustowa. Wstąpił w struktury podziemia niepodległościowego (SZP). W dniu 26 marca 1940 r. został ponownie aresztowany przez Sowietów i otrzymał wyrok 8 lat, z czego odsiedział prawie rok w  więzieniu w Mińsku. Następnie przeniesiono go w okolice Workuty. Po podpisaniu umowy Sikorski – Majski zwolniony z łagrów, 28 stycznia 1942 r. wstąpił do Armii Andersa. Po ewakuacji przez Iran, Irak i po przeszkoleniu wojskowym trafił do Egiptu, a następnie w ramach 2 Korpusu Polskiego przerzucony na front włoski. Brał udział w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Żonę poznał w 2 Korpusie Polskim. Ślub odbył się w 1946 r. W 1947 r. małżeństwo Zdancewiczów wróciło do Augustowa. Pracował jako kierowca do emerytury. Zmarł w 2007 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem  z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Medalem Polska Swemu Obrońcy.
 268. Zdancewicz Stefania z d. Kurkarewicz, ur. 2.07.1921 r., c. Marcina i Marii, żona Bolesława Zdancewicza. Ślub wzięli 19 maj 1946 r. w Bazylice Loretańskiej. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet, w 316 Kompani Transportowej. W 1947 r. małżeństwo wróciło do Augustowa.
 269. Zdrodowski Tadeusz,  ur. 4.08.1898 r., Warszawa, s. Stanisława.
  Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, st. wachmistrz. Walczył pod Monte Cassino, odznaka nr 30328. Zmarł 16.08.1984 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 270. Zieliński Jan, mieszkaniec Augustowa, ul. Wojska Polskiego. Po wybuchu wojny wywieziony w głąb ZSRR. Żołnierz armii Andersa. Po powrocie do Polski w 1949 r. zawarł związek małżeński z Leokadią.  Był wielokrotnie przesłuchiwany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. Z powodu żołnierskiej przeszłości nie dostał stałej pracy. Imał się różnych prac, na przykład w budownictwie.
 271. Żakiewicz Józef, ur. 11.03.1911 r., Osowy Grąd, 3 Batalion Strzelców, strzelec, zm. 22.06.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 5-F-14.
 272. Żurawski Antoni, ur. 21.09.1914 r., mieszkaniec Augustowa. Przed II wojną światową członek BBWR. Żołnierz armii gen. Andersa. Poległ 28.06.1944 r. ma polu chwały w Lacerata we Włoszech.
 273. Żywna Jan, ur. 11.01.1911 r., Komaszówka. Przed wybuchem II wojny światowej był leśniczym w Puszczy Białowieskiej. Wywieziony na Syberię przez Sowietów, gdzie pracował przy budowie torów. Po zawarciu układu Sikorski – Majski żołnierz Armii gen. Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Odznaczony Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino..
Wpis dodano w kategoriach: Straty osobowe 1939-1954

Jedna myśl nt. „Wykaz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodzących z powiatu augustowskiego.

 1. Pingback: Straty wojenne Augustowa i okolic - cd. - Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *