12 lutego 2020 | Zbigniew Kaszlej
Wykaz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodzących z powiatu augustowskiego.
 

Poniżej zamieszczamy wykaz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pochodzących z powiatu augustowskiego:

 1. Albrecht Wacław, ur. 27.07.1896 r., Augustów, s. Jana.
 2. Andruszkiewicz Jan, ur. 1922 r., (Balenięta)?, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, kan., zm. 10.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. VII-38.
 3. Arasim Aleksander, ur. 31.01.1911 r., Augustów, s. Piotra.
 4. Arkawik Ignacy, ur. 1.02.1919 r., s. Hilarego i Emilii, zam. Augustów, ul. Waryńskiego. PSZ na Zachodzie 6.1942 – 5.1945 r.
 5. Bakinowski Stefan.
 6. Bardowski Stefan, ur. 1.01.1899 r., Dymitrówka, pow. Augustowski, s. Władysława.
 7. Bartoszewicz Kazimierz, ur. 8.04.1916 r., Topiłówka, bosmanmat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan” (8 października 1943 r., płynący w eskorcie konwoju ORP „Orkan”, został zatopiony torpeda akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i około 20 Brytyjczyków).
 8. Białozor Zygmunt.
 9. Biedul Mieczysław, ur. 1917 r., ukończył szkołę powszechną w Lipsku, rozpoczął naukę w szkole wojskowej we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Przez Rumunię przedostał się do Iraku i został żołnierzem 2 Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte Cassino. Po wojnie z Anglii wyjechał do USA, gdzie zmarł w 10.11.1998 r. Mjr dypl. WP, płk Gwardii N.Y. USA. Odznaczony Krzyżem Monte Cassino i KW.
 10. Blaurok Augustyn, ur. 31.01.1903 r., s. Franciszka.
 11. Bobran Witold, ur. 18.10.1925 ( inna data 28.12.1923 r.) w Biernatkach, s. Bronisława i Anny, kierowca, zam. Augustów, ul. Wrzosowa i Sztabin, ul. Młodości, zmarł 26.12.1993 r. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda Italii, Medal Angielski, Gwiazda Afryki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 12. Bogdan Jan, ur. 2.08.1914 r., Lipszczany, s. Józefa.
 13. Bogdan Józef, ur. 15.10.1907 r., Lipszczany, s. Piotra.
 14. Bondar (Bonder) Józef, ur. 8.07.1916 r., Trycze, pow. Augustów, ppor., lotnik pilot – P/O., zg. 28.06.1941 r., Aubers-Ridge k/Lille, Francja, B.C. ?
 15. Bondziul Konstanty, ur. 7.07.1906 r., Kolnica, s. Antoniego.
 16. Borkowski Antoni z Jaziewa. Za „pierwszego Sowieta” powołamy do Armii Czerwonej. Przeżył wojnę, dostał się do Anglii. W 1964 r. odwiedził rodzinne Jaziewo.
 17. Borodziuk Aleksander, ur. 9.03.1911 r., s. Michała.
 18. Brodowski Bolesław, ur. 17.10.1905 r., Mikaszówka, s. Józefa, zam. Augustów, ul. Turystyczna. Kampania wrześniowa 1939 r., szer. PSZ na Zachodzie 3.1945 – 5.1945 r.
 19. Buczyński Jan, ur. 12.07.1924 r., Kamionka Stara (nie wiadomo, która to Kamionka?), żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, saper, zm. 31.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kermine, CM, gr. 7-19-3.
 20. Budziński Mieczysław.
 21. Bujko Józef, ur. 5.10.1911 r., Dorguń, 14 Batalion Strzelców, strzelec, zm. 15.09.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 9-C-7.
 22. Bujnowski Bolesław, ur. 8.10.1909 r. Żołnierz PSZ, zginął.
 23. Bujnowski Jan, ur. 1899 r. w Poniziu? Osowym Grądzie? Brał udział w wojnie z bolszewikami 1920 r. W okresie międzywojennym ukończył kurs szoferów, ożenił się i zamieszkał w Augustowie na Borkach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. biorąc udział w obronie Grodna. Po wkroczeniu Sowietów  znalazł się w niewoli , najpierw w Baku  a potem w okolicach Archangielska, gdzie był zatrudniony przy budowie kolei. Po amnestii dotarł do powstającej Armii Andersa. Przez Iran. Irak dotarł do Egiptu. Tu został instruktorem na kursach kierowców, głównie kobiet z PSK. Tam spotkał Izydora Kirklo. Po wojnie przez Anglię powrócił do kraju, do Augustowa. Zmarł 12.05.1992 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 24. Burba Witold, ur. 28.06.1921 r., Hołowieńczyce, pow. augustowski, Żołnierz PSZ, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 3-C-8.
 25. Bułak Aleksander, ur. 17.05.1902 r., Kopczany, s. Adama.
 26. Calewski Bolesław, 4.09.1902 r., Mogilnice, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu w Czokpak, C przy st. zbornej, gr. 10.
 27. Chartonowicz Kazimierz, ur. 30.07.1922 r., Augustów. Żołnierz polski w armiach alianckich. Bomb. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zginął 25.09.1944 r. Pochowany w Holandii, Ooesterbeek k. Arnhem.
 28. Chomiczewski Feliks, ur. 17.11.1907 r., Lipsk, s. Jana.
 29. Chróścielewski Antoni, ur. w 1925? r. w Augustowie, w kwietniu 1940 r. wraz z rodziną: matką, siostrą i młodszym bratem wywieziony przez Sowietów na Syberię do północnego Kazachstanu. Żołnierz armii gen. Andersa, w 3 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Walczył pod Monte Cassino, Loreto, Ankoną, Bolonią. Od 1946 r. w Anglii, gdzie został zdemobilizowany. Pracował w Londynie m.in. w fabryce firmy Renault. W latach 50-tych otrzymał wizę amerykańską. W USA założył firmę zajmującą się urządzeniami regulującymi klimatyzatory w wysokich budynkach na Manhatanie w Nowym Jorku. Od 1980 r. Prezes Polskiego Domu Narodowego „Warszaw”. Komendant Okręgu 2 SWAP działającego w Nowym Jorku.
 30. Ciciński Edward, ur. 31.01.1927 r., Leśna Haciłówka, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, junak, szer., lotn. AC.1, zm. 10.06.1946 r., pochowany na cmentarzu w Heliopolis, Egipt, BWC, gr. 4.F.32.
 31. Cieślukowski Bronisław, ur. 20.08.1905 r., Augustów, s. Wiktora.
 32. Citko Paweł, ur. 22.09.1906 r., Lipszczany, s. Antoniego.
 33. Cymkus Jan.
 34. Czech Bronisław, ur. 13.12.1925 r., Zielonka, s. Władysława.
 35. Czech Zygmunt, ur. 4.03.1897 r., w Pabianicach, s. Wojciecha. Walczył w Legionach, brał udział w wojnie 1920 r. a potem w kampanii wrześniowej 1939 r. Starszy wachmistrz 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Wraz z synem Jerzym podczas kampanii wrześniowej internowani na Litwie w Olicie, następnie przebywali w obozie koło Smoleńska, potem w łagrach koło Archangielska. Po amnestii dotarli do Yangiyul, gdzie powstała Armia Andersa. Przeszli szlak – Iran, Irak, Palestyna do Włoch. Walczyli pod Monte Cassino, Zygmunt w II Brygadzie. Zygmunt powrócił po wojnie do Augustowa. Zmarł 29.09.1953 r., pochowany na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 36. Czech Jerzy, ur. 1921 r. w Warszawie. Wkrótce wraz z rodziną zamieszkał w Augustowie, gdzie ojciec służył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Tu uczęszczał do Gimnazjum i stad wraz z ojcem wyruszył na wojnę 1939 r. dzielił los ojca. Za udział w bitwie pod Monte Cassino otrzymał srebrny Krzyż Virtuti Militari (nr 10126) jako kapral podchorąży w korpusie kawalerii. Po wojnie Jerzy Czech wraz z rodziną zamieszkał w Augustowie. Zmarł 27.06.1970 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 37. Daszko Eugeniusz.
 38. Dawidejt Stanisław, ur. 12.04.1907 r. w Hucie, s. Feliksa i Franciszki z d. Świerkowska, mieszkaniec wsi Huta. Wraz z bratem Robertem pracował w Gdyni w okresie międzywojennym przy budowie okrętów. Wykonywał zawód cieśli. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Żołnierz armii gen. Andersa. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Pod koniec 1947 r. powrócił do Polski, do Huty. Pomagał w pracach gospodarskich. W 1949 r. ożenił się z wdową z Huty i pracował na jej gospodarstwie. Zmarł w Hucie w kwietniu 1961 r., pochowany na cmentarzu w Sztabinie. Po wojnie poszukiwany przez rodzinę. Najprawdopodobniej z powodu braku informacji, ktoś z rodziny (brat Robert?) wystąpił do sądu o uznanie Stanisława Dawidejta za zmarłego. Na podstawie Obwieszczenia publiczne – uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci 1948 r. nr 6 sygn. 60/47 w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości z 1948 r. uznany za zmarłego (wrzesień 1939 r.).
 39. Długołęcki Franciszek, ur. 3.01.1918 r., Judziki, mat, zg. 8.10.1943 r., ORP „Orkan” (8 października 1943 r., płynący w eskorcie konwoju ORP „Orkan”, został zatopiony torpeda akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i około 20 Brytyjczyków).
 40. Drucis Józef.
 41. Dobecki Józef.
 42. Dudarewicz Stanisław, ur. 1.01.1908 r., s. Stanisław.
 43. Elert Czesław, ur. 26.08.1903 r., Ostrów – Komorowo, s. Franciszka.
 44. Elert Jan, ur. 1897, s. Franciszka. Kampania wrześniowa 1939 r., kpr., wzięty do niewoli sowieckiej 22.09.1939 r. pod Lwowem. Przetrzymywany w obozie Równe – Lwów. Żołnierz armii gen. Andersa od 2.09.1941 r. Zmarł 31.08.1942 r., pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 2.3.133.
 45. Folej Czesława, ur. 10.04.1924 r., Gorczyca, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, Polska Wojskowa Służba Kobiet, och., zm. 27.05.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. V-W-8.
 46. Gawronik Aleksander, ur.25.10.1899 r., Nowosiółki, pow. Augustów, s. Piotra.
 47. Giedrewicz Zygmunt, ur. 2.02.1909 r., Dorguń, s. Jana.
 48. Godlewski Konrad, ur. 12.02.1912 r., Polkowo, 18 Batalion Strzelców, st. strzelec, zm. 19.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 16-D-9.
 49. Góra Władysław.
 50. Grochowski Marceli.
 51. Gryniewicz Bolesław, ur. 1903 r., Łanowice, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 27.05.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CP, gr. 69.
 52. Gryszuk Mikołaj, ur. 25.08.1911 r., Hołynka, st. strz., zm. 9.08.1944 r., pochowany na cmentarzu w Loreto, OP, gr. 1a-A-2 Eks.
 53. Gudanowski Wincenty, ur. 28.01.1912 r. w Żarnowie, s. Wincentego i Aleksandry, zam. Żarnowo II, rolnik. Najstarszy z sześciorga rodzeństwa. W 1926 r. ukończył czteroklasową szkołę powszechną. W 1938 r. ożenił się z sąsiadką Stanisławą Rusiłowską. Po wybuchu wojny aresztowany przez Rosjan i wywieziony w głąb ZSRR. Zesłanie zamienił na służbę w polskim wojsku. Przeszedł cały szlak bojowy żołnierzy gen. Andersa. Wg książeczki wojskowej z 1949 r.: – 20.09.1941 r. wcielony do 5 Dywizji 15 pp. w Saratowie, – 20.08.1942 r. wyjazd 2 Korpusu przez Iran, Irak, Palestynę, Syrię, Egipt, – celowniczy R.K.M., w 1944 r. przydzielony na kurs minerów, – 12.02.1944 r. wyjazd do Włoch, udział w kampanii włoskiej przed Monte Cassino, – 17.05.1944 r. został ranny w głowę, – 22.10.1944 r. zostaje ciężko ranny w głowę i skierowany do szpitala, – 2.02.1945 r. wyjazd do Anglii, – 20.09.1948 r. awans na kaprala, – 22.09.1948 r. powrót do kraju, – 4.11.1948 r. zdemobilizowany na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego – Nr 0181 z dnia 18.08.1945 r. Po powrocie do Żarnowa odbudował dom dla całej rodziny. Zmarł 23.07.1992 r. Odznaczenia: Gwiazda za wojnę 1939, Krzyż Monte Cassino, Krzyż Walecznych, Odznaka za rany – dwukrotna, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 54. Halicki Henryk, ur. 1915 r. Ukończył szkołę rolniczą w Pszczelinie, był przygotowany do przejęcia gospodarstwa w Augustowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Powrócił do domu. Wraz z matką i siostrą został wywieziony na Syberię. Ojca aresztowano wcześniej, bo w marcu 1940 r. i osadzono w sowieckich łagrach. Dopiero po amnestii 12 sierpnia 1941 r. dotarł do rodziny i za rok wszyscy spotkali się w okolicach Taszkientu. Wstąpił do Armii Andersa i wraz z bratem Honoriuszem brał udział w walkach pod Monte Cassino. Tam został ranny, długo przebywał w szpitalu na terenie Włoch, a następnie osiedlił się w Anglii. Zmarł w 1964 r. w Manchesterze, jego symboliczny grób znajduje się na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 55. Halicki Honoriusz, ur. 1912 r. W okresie międzywojennym po studiach agronomicznych został asystentem w instytucie Rolnictwa w Puławach. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., po kapitulacji znalazł się w niewoli na terenach ZSRR. W Armii Andersa został najpierw dowódca w szkole artylerii w Kara-Su. Do niego dotarła rodzina przebywająca na Syberii, a dalsza droga prowadziła do Iranu. 18.08.1942 r. z portu Krasnowodsk wypłynął statek Żdanow zdążając do portu w Pahlevi.  Na nim wraz wojskowymi znaleźli się Haliccy. Honoriusz Halicki walczył pod Monte Cassino, po wojnie zamieszkał w Argentynie. Zmarł w 1982 r. w Buenos Aires, jego symboliczny grób znajduje się na augustowskim cmentarzu (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).  
 56. Hałczak Władysław, ur. Augustów, strz., zm. 28.07.1942 r., żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, pochowany na cmentarzu st. Kermine, gr. 5-B-2.
 57. Hańczuk Józef, ur. 19.03.1906 r., Płaska, s. Franciszka.
 58. Haponik Józef, ur. 16.10.1909 r., Ulkowce, pow. augustowski, żołnierz PSZ, kapral, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino.
 59. Harasim Stanisław, ur. 8.06.1919 r., Netta, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 11.09.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran CCK, dz.p., gr. Ł.5.190.
 60. Hawrus Władysław, ur. 9.06.1913 r., Dorguń, pow. augustowski, s. Pawła.
 61. Hawrusik Stefan, ur. 14.12.1910 r., Bohatery Polne, s. Jana.
 62. Hrynkiewicz Mieczysław Kazimierz, ur. 27.04.1901 r., Augustów.
 63. Hryszko Józef, ur. 15.05.1911 r., Wołkusz, s. Jana.
 64. Huszcza Paweł.
 65. Iwiński Jakub, ur. 28.02.1911 r., Bargłów Kościelny, s. Stanisława.
 66. Jabłoński Bolesław, ur. 15.04.1916 r., Raczki, s. Antoniego.
 67. Jacewicz Piotr, ur. 5.12.1913 r., Augustów, s. Teofila.
 68. Jagiełło Stefan, ur. 26.08.1922 r., Augustów, s. Władysława.
 69. Jagłowski Franciszek, ur. 4.10.1897 r., Netta, s. Józefa.
 70. Jagłowski Piotr, ur. 27.11.1907 r. w Grajewie, s. Jana i Wiktorii z d. Jagłowska, malarz, zam. Augustów, ul. 1 Maja, zmarł 11.01.1992 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino.
 71. Janicka Maria, ur. 10.01.1914 r., Strękowizna, s. Stanisława.
 72. Janicki Jan, ur. 18.09.1909 r., s. Juliana.
 73. Janicki Konstanty, ur. 5.03.1918 r., Białobrzegi, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 9.09.1942 r., Pochowany na cmentarzu w Pahlevi, Iran, CP, gr. 4.8.476.
 74. Janicki Stanisław, zam. Białobrzegi.
 75. Janusz Stanisław, ur. 24.11.1919 r., Dorguń, pow. Augustowski. Żołnierz PSZ, 17 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 7-A-2.
 76. Jarmakowicz Bronisław (w 1999 r. sądownie zmieniono nazwisko całej rodzinie Jarmakowiczów na Jermakowicz), ur. 2.02.1895 r. w Lipsku. W 1905 r. poszedł do rosyjskiej szkoły. W 1914 r., gdy wybuchła wojna spłonął dom rodzinny, a rodzina musiała zamieszkać u żydowskiej rodziny w ciężkich warunkach. Po I wojnie światowej dom został odbudowany. W 1920 r. trafił do wojska, brał udział w zdobywaniu Wilna, Kowna, Grodna. Jesienią 1921 r. został zdemobilizowany i wrócił do Lipska. W 1922 r. ożenił się z Rozalią, dwa lata później urodziła się córka Wanda, w 1926 r. syn Michał. W 1932 r. Bronisław zostaje wybrany na wójta Lipska. Dzięki jego pracy miasto bogaciło się i rozwijało. W 1935 r. przestał być wójtem. Po przekazaniu urzędowania pracował na gospodarstwie. W październiku 1939 r. został aresztowany i wywieziony do Grodna a stamtąd w głąb Rosji, gdzie miał odbyć wyrok. Po ogłoszeniu amnestii rozpoczął 6-letni powrót do Lipska poprzez Kaukaz, góry Uralskie, Świerdłowsk, Czelabińsk, Aktubińsk, Aralsk, Taszkient, Samarkanda, Krasnowodżsk, Morze Kaspijskie, Irak, Iran, Transjordanię, Syrię, Liban, Palestynę, Egipt, Afrykę, Włochy i Polskę. 18 lutego 1948 r. wrócił do rodziny. W 1973 r. był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Lipska i jego pierwszym skarbnikiem.  Zmarł 20 października 1975 r., pochowany na cmentarzu w Lipsku. W 1986 r. uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipsku radni nadali nazwę Bronisława Jermakowicza ulicy biegnącej od ulicy Batorego do szosy augustowskiej.
 77. Jarmusik Józef, ur. 23.03.1897 r., Balla Wielka, plutonowy, zm. 25.12.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Casamassima – kwatera 4-A-8.
 78. Jaruta Jan, ur. 8.04.1913 r., Skieblewo, s. Włodzimierza.
 79. Jasiński Jan, ur. 11 (inna data 15).08.1921 r. w Bargłowie Dwornym, s. Aleksandra i Bronisławy, rolnik, zam. Bargłów Dworny. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej rozpoczął naukę krawiectwa u mistrza Mroza w Augustowie. W 1940 r. został deportowany do ZSRR jako więzień polityczny. Jego bracia brali udział w konspiracji, a ojciec „rozbrajał Niemców w I wojnie światowej”. Przebywał w więzieniach w Grodnie, Mińsku i Ukcie nad Peczorą. Razem ze współwięźniami ciężko pracował przy karczowaniu tajgi i budowie fabryki cementu. Na wieść o organizowanym Wojsku Polskim zgłosił się do Tockoje. Razem z armią gen. Andersa przeszedł cały szlak od Persji poprzez Palestynę i Egipt do Włoch. Uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino. W latach 1946-47 przebywał w Anglii, skąd w sierpniu 1947 r. wrócił do Polski, do rodzinnego domu. W 1950 r. zawarł związek małżeński. Źródłem jego utrzymania było gospodarstwo rolne i zawód krawca. Zmarł w grudniu 2005 r. Za męstwo i odwagę odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, brytyjskim Medalem Zwycięstwa, Gwiazdą Italii i Orderem Króla Jerzego IV, Krzyżem Monte Cassino.
 80. Jasiński Władysław, ur. 19.10.1923 r., Skieblewo, 1 Pułk Artylerii Pomiarowej, starszy strzelec, zm. 24.11.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-N-4.
 81. Jedliński Zygmunt, ur. 21.02(12).1925 r., Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 6.06.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar, CK, gr. VI,W-2.
 82. Jermak Antoni, ur. 18.09.1907 r., Siółko, s. Stefana.
 83. Jurewicz Antoni.
 84. Kaczan Tadeusz, ur. 6.10.1927 r., Cisów, s. Hilarego.
 85. Kalinowski Aleksander, ur. 19.07.1913 r., Rutki Stare, s. Andrzeja.
 86. Kamiński Antoni, ur. 12.03.1906 r. w Gliniskach, s. Antoniego i Marianny, zam. Gliniski, zmarł 15.08.1991 r.
 87. Kapusta Edward, ur. 8.12.1903 r., s. Józefa.
 88. Karmińska Czesława, ur. 20.11.1923 r., Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, junaczka, zm. 26.06.1942 r., pochowana na cmentarzu w Guzar, CW, gr. II-C-50.
 89. Karpio Wacław, ur. 18.1.1916 r., Brzozówka, 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, kanonier, zm. 26.02.1945 r.. Pochowany na cmentarzu w Bolonii- kwatera 7-E-1.
 90. Kazimierczyk Konstanty, ur. 23.07.1901 r., Wólka Dorguńska, s. Michała.
 91. Kazimierowicz Bronisław, ur. 15.04.1915 r., Augustów. Żołnierz Armii Andersa. Strzelec. Zmarł 27.09.1944 r. Pochowany w Egipcie cmentarz Kantara East CW. Grób 1-G-LL.
 92. Kąkiel Ludwik, ur. 15.09.1909 r., Podcisówek, s. Ludwika.
 93. Kieczeń Jan, ur. 15.09.1909 r., Rudawka, s. Wincenty.
 94. Kierklo Jan, ur. 14.04.1906 r., Brzozówka, s. Józefa.
 95. Kindorowicz Jan, ur. 1899 r., Szczepki, s. Franciszka.
 96. Kirklo Izydor, ur. 2.07.1907 r., Gliniski, s. Juliana. Rodzice, po powrocie z USA zamieszkali na ul. Nowomiejskiej w Augustowie. Walczył w kampanii wrześniowej jako saper. Aresztowany przez Armię Czerwoną, jesienią 1939 r. został zwolniony i powrócił do Augustowa. Zakwalifikowany jako „wróg ludu” został wywieziony w roku 1940 w głąb ZSRR i pracował w łagrze, w kopalni złota na Kołymie. Po podpisaniu układu Sikorski – Majski został wcielony do tworzącej się Armii Polskiej w ZSRR. W 1943 r. został sierżantem 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Przeszedł szlak bojowy od Monte Cassino, po Ankonę i Bolonię. Po zakończeniu wojny wyjechał do Anglii, a w 1947 r. powrócił do Polski. Po kilku tygodniach pobytu w Polsce aresztowany przez PUBP w Augustowie, przewieziony został do więzienia w Suwałkach, a następnie do Białegostoku. Rodzina „wykupiła” Izydora z więzienia. Był wielokrotnie przesłuchiwany i często aresztowany w obawie, by nie zakłócał np. wyborów lub uroczystości państwowych. Zmarł 24.10.1980 r. Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari oraz czternastokrotnie medalami i krzyżami alianckimi oraz polskimi za odwagę w kampanii włoskiej gen. Andersa.
 97. Klatt Eugeniusz, s. Leona, ur. 16.12.1922 r., Augustów. Wywieziony wraz z rodziną w kwietniu 1942 przez Sowietów na Syberię. Od marca 1942 r. w armii gen. Andersa, w 10 Batalionie Saperów.  Brał udział w walkach o Monte Casino w 103 Kompani Saperów. W maju 1947 r. powrócił do Polski. Prześladowany przez UB. W latach 1947-82 pracował jako elektryk. Od 1982 r. na emeryturze.  Żona Halina z d. Iwicka. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, The 1939-45 Star, The Italy Star, The War medal 1939-45. Mieszkał w Augustowie. Zmarł w 1999 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie.
 98. Koncewicz Jan, ur. 27.12.1914 r., Jabłońskie, s. Jana. zam. Janówka.
 99. Kondracki Czesław, ur. 23.02.1925 r., Teolin, kan., zm. 17.08.1944 r., pochowany na cmentarzu w Loreto, OP, gr. 15-B-7 Eks,
 100. Konopko Piotr.
 101. Korzeniewski Józef, ur. 29.06.1904 r., Racicze, s. Jana.
 102. Kościuszko Antoni, ur. 14.09.1914 r., Łabno, s. Wincentego.
 103. Kowalewski Czesław, ur. 22.11.1922 r., Pijawne, st. mar., zg. 27.05.1942 r., ORP „Garland” (w maju 1942 r., płynąc w eskorcie konwoju do portów radzieckich, został poważnie uszkodzony na skutek ataków samolotów Luftwaffe, tracąc 25 członków załogi).
 104. Kownacki Robert, ur. 22.06.1904 r., Perstuń, s. Józefa.
 105. Kozielski Władysław, ur. 14.07.1923 r., Sonicze, pow. augustowski, s. Józefa.
 106. Kozłowski Czesław, ur. 20.07.1920 r., Augustów, żołnierz PSZ, 17 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 5-B-4.
 107. Krenert Zygmunt, ur. 5.04.1925 (inna data 25.03.1926) r. w Augustowie, s. Franciszka i Kazimiery, zam. Augustów, ul. Cienista, dezynfektor w Sanepidzie, zmarł 28.10.1992 r.
 108. Krysiuk Józef, ur. 26.06.1912 r., s. Jana.
 109. Krysztopowicz Konstanty, ur. 7.03.1920 r., Augustów, s. Pawła.
 110. Krzywiński Bolesław, ur. 15.02.1915 r. we wsi Kunicha, s. Albina i Aleksandry. Służbę wojskową rozpoczął 15 marca 1937 r. w 41 pp. im. Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył w ramach zgrupowania armii Prusy gen. dyw. Stefana Dąb – Biernackiego. Późną jesienią 1939 r. powrócił do Kunichy. Został aresztowany przez Sowietów. Wraz z innymi znalazł się w więzieniu w Augustowie. 20 kwietnia 1940 r. został przewieziony do Mińska, gdzie przez 6 miesięcy było prowadzone przeciwko niemu śledztwo, w czasie którego poddany był torturom. W grudniu 1940 r. Trybunał Wojenny ZSRR wydał wyrok: za działalność na szkodę Związku Radzieckiego 8 lat łagrów i pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Wywieziony został do łagrów Workuty, 12 oddział w miejscowości Inta. 26 listopada 1941 r. został wcielony do 19 pułku piechoty wchodzącego w skład 7 Dywizji Piechoty formowanej w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje. 30 kwietnia 1942 r. przybył do Palestyny, a 29 maja przeniesiony został do 3 Dywizji Strzelców Karpackich, do 7 batalionu. 4 czerwca zgłosił się do obozu szkoleniowego w Masmiji. Po odbyciu szkolenia, 10 listopada 1942 r. został przeniesiony do 4 batalionu i przydzielony do 1 kompanii. 31 stycznia 1943 r. został zaprzysiężony. Podczas pobytu w Palestynie ukończył kurs w Szkole Podoficerskiej oraz kurs strzelców wyborowych przy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Od 2 lutego 1944 r. 3 Dywizja Strzelców Karpackich zajęła pozycje nad rzeką Sangro, wzięła udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa. Bolesław Krzywiński zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku  na Monte Cassino. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino 9-E-14.
 111. Krzywiński Ignacy, ur. 10.05.1898 r., Kunicha, s. Jana.
 112. Kucharski Jan.
 113. Kuczyński Aleksander.
 114. Kuderski Piotr, ur. 27.06.1914 r., Augustów. Lotnik, ppor. rez. Poległ 21.07.1942 r. Strzelec sam. Dywizjonu Bombowego 301. Pochówek Duisburg, cm. Reichswald.
 115. Kukuć Jan.
 116. Kunda Zygmunt, ur. 5.04.1912 r., Jaminy, 18 Batalion Strzelców, kapral, zm. 4.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 8-C-13.
 117. Kurmiński Czesław, ur. 20.11.1923 r., Augustów, zm. 26.06.1942 r. Armia Andersa, zmarł w Uzbekistanie m. Guzar.
 118. Kurpiejewski (Kurpijewski) Józef, ur. 1903 r., Wyżarne, woj. Białystok, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 16.07.1942 r., pochowany na cmentarzu st. Kitab CW.
 119. Kuźmiński Eugeniusz, ur. 31.05.1922 r., Netta, żołnierz armii gen. Andersa, kan., zm. 7.09.1942 r. pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.4.165.
 120. Kuźmiński Stanisław, pochodził z Netty Pierwszej. Wywieziony na Syberię, znalazł się w Armii Andersa. Walczył pod Monte Cassino w stopniu kaprala w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po wojnie w Anglii. Do Polski powrócił w 1951 lub 1952 r.
 121. Kwasieborski Zygmunt.
 122. Laskowski Władysław.
 123. Lelewicz Antoni, ur. 14.04.1907 r., Szynkowce, s. Marcina.
 124. Leszczyński Wacław, ur. 14.08.1907 r., Wrotki, s. Stanisława.
 125. Lotkowski Leon.
 126. Łazarski Stanisław.
 127. Łozowski Wawrzyniec, ur. 5.09.1898 r., Piekutowo, s. Jana.
 128. Łukawski Jan, ur. 27.06.1906 r. Żołnierz PSZ, zginął.
 129. Łukjanowicz Jan.
 130. Łukowski Józef, ur. 18.12.1909 r., Dorguń, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 1.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Dżałał-Anad, CP 5 DP, gr. 99.
 131. Makarewicz Wacław, ur. 21.01.1918 r., Głowicze, pow. Augustów, 15 Batalion Strzelców, ppor, zm. 12.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 8-G-1.
 132. Makowski Antoni, ur. 15.09.1898 r., Augustów, s. Jana.
 133. Maksimczuk Józef, ur. 21.05.1914 r., Jezofatowo, pow. Augustów, 5 Pułk Pancerny, zm. 13.11.1945 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 11-B-8.
 134. Maksimowski Antoni, ur. 10.10.1914 r., Augustów, s. Waleriana.
 135. Malinowski Aleksander, ur. 27.03.1910 r., Osowy Grąd, pow. augustowski. Pracował w tartaku jako robotnik. Żołnierz PSZ, 15 Batalion Strzelców, st. strzelec, poległ 12.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 4-A-19.
 136. Malinowski Teofil, ur. 1.01.1918 r., Solistówka, 1 Pułk Artylerii Pomorskiej, kanonier, zm. 8.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 12-F-4.
 137. Maliszewski Edward, ur. 9.10.1894 r., Augustów, s. Leona.
 138. Małyszko Andrzej, ur. 4.07.1924 r., Haławieńczyce, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, strz., zm. 3.10.1942 r., pochowany na cmentarzu w Khanaqin, Irak, CW, gr. 2-A-1.
 139. Matyssek Kazimierz, ur. 14.02.1909 r., Karolin, s. Kazimierza.
 140. Michalewicz Jan, ur. 9.02.1907 r. w Netcie, s. Władysława.
 141. Michałkiewicz (Michalkiewicz) Wincenty, ur. 12.12.1910 r., Hołny Wolmera, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, kpr., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 16.
 142. Michałowski Eugeniusz, ur. 13.03.1913 r., Solistówka, s. Aleksandra.
 143. Miezio Franciszek, ur. 16.11.1910 r., Pomiany. Wywieziony na Syberię przez Sowietów, Armia gen. Andersa, kpr. Zmarł 15.03.1942 r. w Uzbekistanie m. Kenimech, pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, g. 55.
 144. Mikłaszewicz Józef, ur. 31.12.1917 r., Mickiewicze, pow. augustowski, s. Józefa.
 145. Milanowski Aleksander, ur. 1921 r. w Biernatkach, s. Michała rolnika. Był uczniem gimnazjum w Augustowie, aresztowany w marcu 1940 r. Więziony w Augustowie, Grodnie, następnie w sowieckich łagrach. Odbył szlak bojowy z armia Andersa. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł w 1964 r. jego żona zmarła tamże w 2001 r. (biogram autorstwa Janiny Pietrzak). 
 146. Milanowski Antoni, ur. 8.01.1898 r., Janówka, s. Piotra.
 147. Milanowski Zenon, ur. 9.09.1917 r. w Augustowie, s. Antoniego i Marcjanny, ppor. lotnictwa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako pilot w 51 eskadrze rozpoznawczej 5 Pułku Lotniczego. Jeniec obozu w Kozielsku (według innej informacji zginął podczas próby ucieczki z niewoli). 
  Katyń. Lista Ofiar Augustów – Sejny – Suwałki, opr. Krzysztof Skłodowski, Wojciech Batura, Suwałki Białystok 2000
 148. Milewski Józef, ur. 16.10.1916 r., Augustów, s. Antoniego.
 149. Miszkiel Jan.
 150. Mroziewski Zygmunt, ur. 28.10.1909 r., Augustów, s. Stanisława.
 151. Mróz Lucjan, żołnierz PSZ, ranny w walkach pod Bolonią.
 152. Murawski Stanisław, ur. 16.02.1898 r., Nowiny, woj. Białystok, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 18.06.1942 r., pochowany na cmentarzu Wrewskaja, CW, g. 80.
 153. Murawski Wacław, ur. 17.07.1909 r. w Promiskach, s. Antoniego i Aleksandry, zam. Promiski, Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz Armii Andersa, zmarł 23.08.1993 r. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda Italii, Medal za 1939, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 154. Myszkowski Jan, ur. w Olszance, s. Jana.
 155. Nadolny Nikodem, ur. 30.09.1905 r., Augustów, s. Franciszka.
 156. Nowialis Romuald, ur. 1921 r., Brzozówka, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 18.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Dżałał-Abad, CP 5DP, g. 44.
 157. Obiedziński Zygmunt, ur. 27.03.1918 r., Tajenko, s. Piotra. Kampania wrześniowa 1939 r. Żołnierz Armii gen. Andersa. Walczył pod Monte Cassino.
 158. Oborski Antoni.
 159. Oleksy Piotr z Bargłowa. Ur. 1.07.1918 r., w Brzozówce, s. Jana Stanisławy z d. Pomichter. Zaświadczenie 101635/435 z 1993 r. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – 03.1942 – 05.1945 r.
 160. Oleksy Saturnin, ur. 7(02).01.1914 r., Komorniki, 17 Batalion Strzelców, kapral, zm. 16.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 12-A-6.
 161. Olichwier Jan, ur. 10.02.1917 r., Krasnoborki, s. Władysława.
 162. Orłowski Edward, ur. 21.03.1906 r., Sopoćkinie, lotnik, plut. LAC., zg. 24.01.1941 r., Cosford Dunington, W Brytania, ?
 163. Oskroba Zygmunt, ur. 16.08.1923 r., Lipówka, pow. Augustowski. Żołnierz PSZ, 3 Batalion CKM, strzelec, poległ 15.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 4-B-11.
 164. Owsiany Bronisław, lat 40, Rajgród, plut., zm. luty 1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak.
 165. Owsiany Marian, ur. 1889 r., Rajgród, pchor., zm. 12.03.1942 r., pochowany na cmentarzu Czokpak, C, przy st. zbornej, gr. 10.
 166. Pankiewicz Stanisław, ur. 8.03.1916 r. Kapłanowce, pow. Augustów, lotnik, por. pilot, zg. 17.12.1942 r., Bighi, Malta, RNCem, gr. 4.
 167. Pietrewicz Wincenty, ur. 12.07.1903 r., Serski Las, s. Jana i Marianny z d. Olszewska. Ojczym Antoni Zieziulewicz. Miał dwóch braci: Stanisława (ur. 1909 r.) i Apolinarego (1901 – 80). Dwa razy żonaty: Franciszka z d. Trocka i Stella z d. Satkowska. Ojciec pięciu córek: Teresy, Wacławy, Danuty, Romualdy, Ryszardy. Wraz z rodziną wywieziony na Syberię przez Sowietów. Żołnierz Armii Andersa, 17 Pułk Piechoty 6 Dywizji Piechoty, potem w składzie 5 kresowej Dywizji Piechoty w 2 Korpusie Polskim. Zdemobilizowany 10.07.1948 r. w stopniu sierżanta. Siedem dni później wyjechał do Argentyny. Zmarł 26.08.1971 r. Odznaczony BKZ, Krzyżem Monte Cassino, The Italy Star, the 1939-45 Star.
 168. Popko Franciszek, ur. 17.04.1909 r. w Wólce Karwowskiej. Rodzice byli rolnikami. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. 3 listopada 1930 r. powołany do odbycia służby wojskowej w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich (w 3 szwadronie) stacjonującym w Wilnie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Uczestniczył w bitwie pod Ostrołęką, Pruszkowem, Ostrowią Mazowiecką. Po rozbiciu pułku został internowany. Był więźniem Kozielska. Cudem ocalał. Dostał się do ostatniego transportu z likwidowanego obozu w Kozielsku. 9 września 1941 r. został wcielony do 6 dywizji kawalerii dywizyjnej pułku specjalnego w 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. W 1942 r. przeniesiony do 6 brygady piechoty, a potem na dwa miesiące do Ośrodka Szkoleniowego do Szkoły Samochodowej. Po jej ukończeniu otrzymał awans na starszego strzelca i został przeniesiony do 21 kompanii transportowej jako kierowca. W 1943 r. pracował jako instruktor nauki jazdy. Uczestniczył w walkach 2 Korpusu Polskiego o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po zdemobilizowaniu w 1947 r. powrócił do Polski. Pracował jako rolnik w Wólce Karwowskiej. Należał do ZBoWiDu i do Związku Inwalidów Wojennych PRL. Zmarł w 1977 r., pochowany na cmentarzu w Wólce Karwowskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą za Italię, Medalem Wojska Polskiego.
 169. Poważa Antoni.
 170. Poważa Edward.
 171. Prawdzik Jan, ur. 17.10.1892 r., Augustów. s. Franciszka.
 172. Raczkowski Stanisław, ur. 19.08.1912 r. w Netcie Folwark, s. Józefa i Stanisławy, zam. Netta Folwark, zmarł listopad 1993, w skorowidzu ZKRPiBWP 17.04.1996 r. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda Italii Gwiazda 1939,1945.
 173. Raczkowski Władysław, ur. 18.03.1901 r., Augustów, s. Franciszka.
 174. Rasilewicz Czesław, ur. 1913 r., Kowniany, pow. Augustów, strzelec, zm. 18.05.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Casamassima – kwatera 2-F-1.
 175. Raszkiewicz Józef, ur. 22.11.1919 r., Wasilczyki, pow. Suwałki, żołnierz armii gen. Andersa, kpr., zm. 20.08.1942 r., pochowany na cmentarzu w Teheranie, Iran, CCK, dz.p., gr. Ł.11.108.
 176. Rutkowski, pochodził z Krasnegoboru. Żołnierz Armii gen. Andersa.
 177. Samel Antoni.
 178. Sawicki Stanisław, ur. 11.11.1911 r., Augustów. Żołnierz Armii Andersa. 7 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, kanonier, zginął 5.08.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loretto. Grób IX-B-17, obecnie po ekshumacji? 9-B-20.
 179. Sentkowski Czesław, ur. 11.11.1911 r., Augustów. Żołnierz Armii Andersa, 15 Pułk Ułanów Poznańskich, starszy ułan. Zginął 7.08.1944 (inna wersja 8.07.1944) r. Pochowany na cmentarzu Casamassima, grób 362, 11-C-6 EKS.
 180. Siemion Edward, ur. 1909 r., Jagłowo?, s. Jana i Apoloni z d. Milewska. Służbę wojskową odbył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Od 1940 r. żołnierz POW, aresztowany przez Sowietów 26.07.1940 r. w Suchowoli. Przetrzymywany w Augustowie, a od 29.07.1940 r. w więzieniu w Grodnie. Następnie więziony w Białymstoku, Baranowiczach, a od sierpnia 1940 r. w więzieniu w Mińsku, gdzie przez 5 miesięcy poddawany był torturom. W styczniu 1941 r. wyrok sądowy – ostatecznie zmniejszono karę do 8 lat ciężkich robót, 5 lat utraty praw publicznych i dodatkowo 5 lat zakazu powrotu do Ojczyzny. W lutym 1941 r. wywieziony na zesłanie. Po miesiącu podróży: stacja Kozhwa nad Peczorą. Obóz Workuta Stroj, gdzie pracował przy wyrębie drzew i ich przeróbce. We wrześniu 1941 r. zwolniony na mocy układu Sikorski-Majski, przeżył gehennę podróży do Armii Andersa. W marcu 1942 r. wkłada mundur żołnierza Armii Andersa. W kwietniu 1942 r. dociera do Persji, do portu Pahlawi. Tego samego miesiąca, w Palestynie, w obozie Kastyna przechodzi szkolenie samochodowe. Otrzymuje przydział do 2 Kompanii Transportowej, która w 1943 r. została przemianowana na 22 Kompanię Zaopatrzenia 2 Korpusu. W grudniu 1942 r. przebywał w Aleksandrii w Iraku.  Od stycznia 1943 r. we Włoszech, Toranto, Compobasso w pobliżu Monte Cassino. W okresie od 7-18 maja 1943 r. dostarczał zaopatrzenie w czasie bitwy pod Monte Cassino. W kwietniu uczestniczył w walkach pod Ankoną, Loreto i Bolonią, był ranny w nogę. W czerwcu 1946 r. w Anglii skierowany do cywila. Wyjechał do Kanady, 17.01.1949 r. przybył do Hamilton. 23.05.1952 r. wyjechał do USA. Do Polski przyjechał dopiero w 1971 r., powodem była obawa o powrót na Sybir (biogram autorstwa Ryszarda Siemiona – Jamiński Zespół Indeksacyjny).
 181. Siemionow Jerzy, ur. 1.01.1901 r., Augustów.
 182. Sieńko Jan, ur. 19.10.1919 r., Polkowo. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 4 Batalion Strzelców, strzelec. Zginął 17 maja 1944 r. podczas ataku na Monte Cassino.  Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Casino. Spoczął na cmentarzu pod Monte Cassino 9-E-13.
 183. Sierzputowski Bolesław, ur. 27.10.1916 r., Netta, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, strz., zm. 8.07.1942 r., pochowany na cmentarzu Kenimech, CW, gr. 138-1.
 184. Sitnik Antoni, ur. 1.01.1891 r., Kraśki Dolne, pow. Augustów, chor., zm. 21.03.1945 r., pochowany na cmentarzu w Omskirk, W Brytania, CK, dz. p. gr. 7.
 185. Skędzielewski Antoni, ur. 15.01.1911 r., Kamionka Nowa, pow. Augustów, żołnierz armii gen. Andersa, ułan, zm. 11.04.1944 r., pochowany na cmentarzu Tel-el-Kebir, Egipt, CW, gr. 5-M-12.
 186. Skiędzielewski (Skiendzielewski) Stanisław, ur. 3.04.1919 r. w Rutkach Nowych, s. Aleksandra i Heleny, rolnik, zam. Rutki Nowe. Został wcielony do Armii Czerwonej 21 października 1940 r. Służył w 175 pułku kawalerii. W sierpniu 1941 r. został zwolniony z wojska sowieckiego i przydzielony do przymusowych robót. W czerwcu 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. W 1942 r. ukończył kurs pomocnika mechanika, kurs kierowcy oraz kurs ciężkich wozów pancernych. Po ewakuacji na Bliski Wschód służył w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w ramach 2 Korpusu Polskiego. Walczył we Włoszech i brał udział w bojach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię i przełamanie linii Gotów. W trakcie walk został ranny w rękę pod Monte Cassino. Odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą Italii. Zmarł w 2009 r.
 187. Skowroński Jan, ur. 10.07.1911 r., Bargłów, pow. augustowski, żołnierz PSZ, 4 Batalion Strzelców, strzelec, poległ 17.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 3-C-5.
 188. Sobotko  (Sobota, Sobotka) Józef, ur. 8.05.1921 r., Sztabin, s. Antoniego i Stefanii. Przed wojną przeszedł przeszkolenie wojskowe w zakresie dywersji przeciwko Niemcom, na wypadek wojny. Posiadał jakieś wyposażenie, które przetrzymywał w swoim obejściu, w suszarni. Ktoś o tym fakcie doniósł Sowietom. Aresztowany w Sztabinie przez Sowietów. Wywieziony do Związku Sowieckiego, poprzez Augustów, Grodno i Witebsk. Wstąpił do Armii gen. Andersa. W Uzbekistanie zachorował i zm. 6.07.1942 r. Pochowany 7.07.1942 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Guzar, gr. I. W.-43.
 189. Stankiewicz Aleksander.
 190. Stankiewicz Jan, ur. 1907 r. w Augustowie. Do wybuchu wojny służył w 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w Suwałkach, w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Miał młodszego brata Aleksandra. Obaj bracia dostali się do armii gen. Andersa i obaj walczyli pod Monte Casino. Po zakończeniu walk i demobilizacji Jan powrócił do Polski. Był kierownikiem sklepu MHD w Suwałkach. Był wielokrotnie przesłuchiwany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach, podczas przesłuchiwań bity i torturowany. Po jednym z takich przesłuchań w 1955 r. przywieziono go do domu w tak ciężkim stanie, że po niedługim czasie zmarł wskutek odniesionych obrażeń.
 191. Stankiewicz Józef.
 192. Stankiewicz Piotr, ur. 27.05.1904 r. w Józefowie, s. Adama i Ludwiki z d. Kulbacka, murarz, zam. Augustów, ul. Śródmieście, saper. Odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazda za wojnę, Odznaka sapera 5KDP i inne.
 193. Stanulewicz Bolesław, ur. 8.04.1915 r., Augustów, żołnierz PSZ, Pułk Ułanów Karpackich, kapral, poległ 11.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 1-D-17.
 194. Stanulewicz Piotr.
 195. Stefanowski Witold, ur. 16.04.1928 r., Jastrzębna II, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, zm. 10.08.1942 r., Szachrisiabs, ZSRR, CW, gr. 224.
 196. Szałwiński Antoni.
 197. Szkiłądź Wiktor, ur. 15.01.1916 r., Augustów, s. Kazimierza.
 198. Szrajber Idzi, ur. 1892 r., Nikicz, pow. Augustów, żołnierz Armii Polskiej w ZSRR, plut., zm. 18.07.1942 r., pochowany na cmentarzu w Guzar.
 199. Tarasewicz Witold, s. Józefa, zam. Augustów, ul. Młyńska.
 200. Tarasiewicz Józef, ur. 1.10.1919 r., Kędziowice (Kodziowce?), pow. Augustów, 5 Kompania Wartownicza, strzelec, zm. 10.04.1946 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-T-7.
 201. Taraszewski Franciszek, ur. 4.10.1900 (wg WBH 17.02.1900) r. w Augustowie, s. Tomasza i Zofii. Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu Gimnazjum w Suwałkach pracował jako buchalter, ożenił się miał dwoje dzieci; syna i córkę. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. uczestniczył w kampanii wrześniowej. Jako jeniec wojenny znalazł się w sowieckich łagrach na Syberii. Po amnestii dotarł do powstającej Armii Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Za zasługi w tej bitwie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. W 1947 r. powrócił do Polski. Pracował jako główny księgowy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Augustowie. Zmarł 19.06.1989 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 202. Taraszewski Józef, ur. 1897 r. w Augustowie, s. Tomasza i Zofii. Z zawodu nauczyciel. Aresztowany w czasie sowieckiej okupacji (w marcu 1940 r.), wieziony w Grodnie, a następnie skazany na 8 lat łagrów. Po amnestii znalazł się w Armii Andersa, z którą wyruszył na Bliski wschód, a potem znalazł się na terenie Włoch. Walczył pod Monte Cassino. Po wojnie powrócił do Augustowa. Zmarł 9.02.1972 r., pochowany na cmentarzu w Augustowie  (biogram autorstwa Janiny Pietrzak).
 203. Toczyłowski Emil, ur. 9.02.1909 r., Pólko?, pow. augustowski, żołnierz PSZ, 6 Kompania Sanitarna, strzelec, poległ 8.05.1944 r. pod Monte Cassino, pochowany na cmentarzu w Monte Cassino 8-F-11.
 204. Urbanowicz Józef Franciszek, ur. 1.01.1905 r., Olszanka, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, wachmistrz, zm. 26.01.1946 r. Pochowany na cmentarzu w Bolonii – kwatera 7-Y-8. Brat pilota Witolda Urbanowicza.
 205. Urbanowicz Kazimierz.
 206. Walijewski Stanisław, ur. 15.12.1898 r., Chomaszewo, 24 Kompania zaopatrzeniowa, st. strzelec, zm. 12.07.1945 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 6-G-9.
 207. Wiśniewski Edward.
 208. Wojciechowski Czesław, ur. 6 sierpnia 1920 r. w Augustowie. Maturę zdał w liceum (obecnie II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie). Redaktor naczelny szkolnego pisma „Echo szkolne”. Za działalność w nielegalnej organizacji w lipcu 1940 r. aresztowany przez NKWD, następnie więziony w Augustowie, Grodnie i Mińsku. W styczniu 1941r. otrzymał wyrok 8 lat łagrów i został zesłany do obozów sowieckich w Republice Komi. Zwolniony na mocy traktatu Sikorski -Majski, wstąpił do 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców 6. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych. Od marca 1943 r. służył na Bliskim Wschodzie w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Od marca 1944 r. uczestniczył w kampanii włoskiej w składzie 2. Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią. Po wojnie pozostał na emigracji. W 1951 r. został zdemobilizowany i zakończył karierę w stopniu kapitana. Do 1965 r. prowadził własną restaurację, a przez następne 20 lat pracował jako asystent nauczyciela w angielskiej szkole technicznej. Zmarł 14 listopada 2018 r. w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, prochy spoczęły na cmentarzu w Augustowie. Ambasador Augustowa, wielki przyjaciel II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, gdzie był patronem honorowym jednej z pracowni. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.
 209. Wojtulewicz Franciszek, ur. 18.02.1916 r., Łosośna, lotnik, kpr.-Sgt., zg. 14.08.1944 r., Langannerie, Francja, CP, gr. VIII-D-6 Eks.
 210. Wysocki Michał, ur. 17.09.1902 r. Żołnierz PSZ, zginął.
 211. Zaniewski Bolesław, ur. 16.03.1911 r., Czortek, pow. Augustów, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, starszy ułan, zm. 4.07.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 7-F-9.
 212. Zdancewicz Bolesław, ur. 31.01.1920 (inna data 19.09.1920) r. w Augustowie, s. Władysława i Marii z d. Witkowska, zam. Augustów, ul. 3 Maja 40. Po skończeniu Szkoły Powszechnej rozpoczął pracę w składzie piwa i wytwórni wód. W czasie wojny obronnej 1939 r. ochotniczo wstąpił do 117 kompanii sanitarno-kąpielowej w Grodnie. Kompania przeniosła się do Wilna na Antokol. Po kilku dniach został wzięty do niewoli przez Sowietów i wywieziony w okolice Wołogdy, do Jarewa, skąd po zwolnieniu, w połowie listopada 1940 r. wrócił do Augustowa. Wstąpił w struktury podziemia niepodległościowego (SZP). W dniu 26 marca 1940 r. został ponownie aresztowany przez Sowietów i otrzymał wyrok 8 lat, z czego odsiedział prawie rok w  więzieniu w Mińsku. Następnie przeniesiono go w okolice Workuty. Po podpisaniu umowy Sikorski – Majski zwolniony z łagrów, 28 stycznia 1942 r. wstąpił do Armii Andersa. Po ewakuacji przez Iran, Irak i po przeszkoleniu wojskowym trafił do Egiptu, a następnie w ramach 2 Korpusu Polskiego przerzucony na front włoski. Brał udział w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Żonę poznał w 2 Korpusie Polskim. Ślub odbył się w 1946 r. W 1947 r. małżeństwo Zdancewiczów wróciło do Augustowa. Pracował jako kierowca do emerytury. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem  z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Medalem Polska Swemu Obrońcy.
 213. Zdancewicz Stefania z d. Kurkarewicz, ur. 2.07.1921 r., c. Marcina i Marii, żona Bolesława Zdancewicza. Ślub wzięli 19 maj 1946 r. w Bazylice Loretańskiej. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet, w 316 Kompani Transportowej. W 1947 r. małżeństwo wróciło do Augustowa.
 214. Zdrodowski Tadeusz.
 215. Zieliński Jan, mieszkaniec Augustowa, ul. Wojska Polskiego. Po wybuchu wojny wywieziony w głąb ZSRR. Żołnierz armii Andersa. Po powrocie do Polski w 1949 r. zawarł związek małżeński z Leokadią.  Był wielokrotnie przesłuchiwany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. Z powodu żołnierskiej przeszłości nie dostał stałej pracy. Imał się różnych prac, na przykład w budownictwie.
 216. Żakiewicz Józef, ur. 11.03.1911 r., Osowy Grąd, 3 Batalion Strzelców, strzelec, zm. 22.06.1944 r. Pochowany na cmentarzu w Loreto – kwatera 5-F-14.
 217. Żurawski Antoni.
 218. Żywna Jan, ur. 11.01.1911 r., Komaszówka. Przed wybuchem II wojny światowej był leśniczym w Puszczy Białowieskiej. Wywieziony na Syberię przez Sowietów, gdzie pracował przy budowie torów. Po zawarciu układu Sikorski – Majski żołnierz Armii gen. Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Odznaczony Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino..
Wpis dodano w kategoriach: Straty osobowe 1939-1954

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *