9 lutego 2007 | Danuta Kaszlej
2 sesja: 9.02.2007 r.
 
Zaproszenie

Referat „Rzeczywistość i legenda Armii Krajowej” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Eisler – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Sesji towarzyszyła wystawa „Archiwum Jana Biedula „Dziewanowskiego”, którą przygotował i zaprezentował Zbigniew Kaszlej.

Uczestnicy spotkania (a także biblioteki w regionie) otrzymali pierwszy numer Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, redagowany przez Zbigniewa Kaszleja. Zawiera on sprawozdanie z przebiegu inauguracji działalności klubu wraz z fotoreportażem oraz wkładkę z tekstem referatu wygłoszonego na sesji. Każde kolejne klubowe spotkanie jest dokumentowane w Biuletynach w taki sam sposób.