22 listopada 2007 | Danuta Kaszlej
8 sesja: 22.11.2007 r.
 
Zaproszenie

Referaty:

– „Twórcy konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie pod okupacją sowiecką 1939-1941″ , wygłoszony przez dra Rafała Wnuka – Naczelnika OBEP IPN w Lublinie,

– „Antoni Karp „Jarzabek”, Wacław Skabowski „Burza” i Kazimierz Dunin – Markiewicz „Staryk” – przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego w Augustowie”, wygłoszony przez Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarostę Augustowskiego,

– „Kpt. Bronisław Jasiński (1914-1992) „Komar”, „Łom” – Komendant Obwodu AK – AKO Augustów” – wygłoszony przez Piotra Łapińskiego – pracownika OBEP IPN w Białymstoku.

Sesji towarzyszyła wystawa „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie” przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Zobacz materiały z konferencji.

Zdjęcia