21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej


Powołanie  Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego      w Augustowie.
Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyźmie. „Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.”.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

20 listopada 1943 r. dowódca AK wydał rozkaz określający zadania podległych sobie struktur w momencie odwrotu wojsk niemieckich oraz stosunek do wkraczającej na ziemie polskie oddziałów Armii Czerwonej, w którym jednocześnie wydał zarządzenia do „wzmożonej akcji dywersyjnej”, określonej kryptonimem „Burza”. Cel i zadania akcji zostały sformułowane jako: „Podkreślenie naszej woli bicia Niemców i to nawet w wypadku niekorzystnego dla nas stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie powszechnego powstania oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas przez wycofujących się Niemców”, natomiast jej wykonanie zostało określone następująco: „Działania będą polegały na zaciętym nękaniu cofających się straży tylnych niemieckich (ew[entualnie] nawet oddziałów tylnych straży tylnej), na silnej dywersji na całej głębokości terenu, w szczególności na komunikację”[1].

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ