26 października 2016 | Zbigniew Kaszlej
Porządki na augustowskim cmentarzu
 

25 października 2016 r., zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Suwałkach a Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie, więźniowie Aresztu Śledczego porządkowali augustowski cmentarz.
Ramię w ramię z nimi pracowały: Danuta Kaszlej i Maria Kisielewska.
W strugach deszczu, ale i w dobrej atmosferze, udało się sprzątnąć trzy lapidaria utworzone ze środków zbieranych podczas kwest na rzecz naszej nekropolii oraz miejsca upamiętniające obrońców ojczyzny i mogiły zasłużonych augustowian. Jesteśmy wdzięczni za kolejną już pomoc ze strony suwalskiego Aresztu Śledczego w sprzątaniu cmentarza w Augustowie.

Fot. materiały Aresztu Śledczego w Suwałkach
Więcej:
http://www.suwalki24.pl/article/1,suwalki-augustow-wiezniowie–sprzataja–cmentarze-zdjecia#

 

zaproszenie-str-1-przod

W imieniu Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie mam zaszczyt zaprosić na sesję klubu, która odbędzie się 24 października 2016 r. o godz. 12.00
w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, 16-300 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1.

Program sesji:
1. Referat Łukasza Faszczy, doktoranta Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie:
Ścieżkami archeologii, czyli dlaczego Indiana Jones nie został archeologiem …
2. Dyskusja.

Prezes Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
Danuta Kaszlej

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się 14 października 2016 r. ogólnopolskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W wydarzeniu wzięła udział Premier RP Beata Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W czasie uroczystości wręczyły one wybitnym pedagogom akty nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty.

Tytuł ten przyznawany jest od 2008 r. Dotąd może poszczycić się nim ok. 150 nauczycieli w Polsce. Zważywszy, że liczbę nauczycieli szacuje się na ponad 500 tys. – tytuł ten należy uznać za dość elitarny.
Jest on przyznawany pedagogom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się z innymi wiedzą i doświadczeniem, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

W tym roku tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzymało dwadzieścia osób – wśród nich Danuta Kaszlej – nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
Gratulujemy!

 

Ważna konferencja naukowa: najbliższy czwartek – 13.10. 2016 r., g. 10.00 w Archiwum Państwowym w Suwałkach

W programie referat Zbigniewa Kaszleja (Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie), Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie jako źródlo wiedzy o Ofiarach Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.
Poza tym dwóch prof. dr hab., trzech doktorów i … wielu świetnych historyków, w tym regionaliści.
Zachęcamy – liczymy na przyrost wiedzy o sowieckiej zbrodni z lipca 1945 r.
konf-oa-13-10-2016

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Obława Augustowska – fakty, konteksty, postulaty badawcze”, która odbędzie się 13 października 2016 r. w Archiwum Państwowym w Suwałkach (ul. Tadeusza Kościuszki 69).

Program konferencji:

10.00 Otwarcie konferencji

referaty:

prof. dr hab. Jan Snopko (UwB), Sytuacja społeczno-polityczna w powiecie augustowskim wiosną i latem 1945 r.
prof. dr hab. Grzegorz Motyka (ISP PAN Warszawa), Wojska NKWD Ochrony Tyłów 3 Frontu Białoruskiego 1944–1945
dr Tomasz Łabuszewski (OBBH IPN Warszawa), Cena wolności – Obława Augustowska jako odwet za przywiązanie do polskości
Piotr Łapiński (OBBH IPN Białystok), Bój nad jeziorem Brożane (15 lipca 1945 r.) – mity i rzeczywistość
Zbigniew Kaszlej (Klub Historyczny im. AK w Augustowie), Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie jako źródło wiedzy o Ofiarach Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.

11.50–12.20 Dyskusja

12.20–12.40 Przerwa

Andrzej Matusiewicz (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe), „O łaskawe powrócenie z Rossji mego ojca …” – listy dzieci z Filipowa do ministra Hilarego Minca
Tadeusz Radziwonowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach), W drodze do prawdy – rodziny w poszukiwaniach swych bliskich – ofiar Obławy Augustowskiej (od lat czterdziestych po sześćdziesiąte XX w.)
dr Teresa Kaczorowska, Obława Augustowska w oczach świadków historii
dr Jan Jerzy Milewski (OBBH IPN Białystok), Stare i nowe kontrowersje wokół Obławy Augustowskiej
Barbara Bojaryn-Kazberuk (IPN Białystok), Obława Augustowska – próba bilansu

14.20–14.50 Dyskusja

14.50 Podsumowanie konferencji