25 listopada 2012 | Zbigniew Kaszlej
Fotografie Ludwika Jaworskiego
 

W sobotni wieczór, 24 listopada 2012 r., w Miejskim Domu Kultury miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć z lat 1957-1970: „Dzieci z Augustowa w obiektywie Ludwika Jaworskiego”. Wystawę przygotował Radosław Bućko – pomysłodawca, projektant i redaktor strony „Kurort Augustów” sentymentalna strona miasta.  Przedsięwzięcie zrealizowała Fundacja  „Dbaj o Polskę” a  współfinansowało miasto Augustów. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

18 listopada 2012 | Zbigniew Kaszlej
Georadar na terenie „Domu Turka”
 

W czwartek 15 listopada 2012 r.  eksperci przeprowadzili badania z zakresu geofizyki na terenie posesji oraz w piwnicach tzw. „Domu Turka”, gdzie mieściło się kolejno NKWD i PUBP w Augustowie. Badania zlecił pion śledczy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. O sprawdzenie poprzez odkrywkę ziemną, czy na tym terenie znajdują się nadal szczątki ludzkie ofiar aparatu bezpieczeństwa wnioskowali od lat mieszkańcy regionu i stowarzyszenia: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku, augustowskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków Oddział w Augustowie oraz Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie. O wynikach badań georadarem biegli poinformują prokuratorów za kilkanaście dni. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, prokurator Zbigniew Kulikowski, deklaruje podjęcie wszystkich czynności w celu ustalenia, czy na terenie posesji są ciała żołnierzy antykomunistycznego podziemia, a także innych ofiar NKWD i UB; nie wyklucza też przeprowadzenia w nowym roku budżetowym odkrywki ziemnej. Prosimy o kontakt  osoby posiadające jakiekolwiek informacje o ofiarach PUBP w Augustowie, a także o prowadzonych w latach 40. i 50. na posesji przy 3 Maja 16 pracach budowlanych i remontowych.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
tel. 507 248 628

4 listopada 2012 | Zbigniew Kaszlej
Zaduszki patriotyczne
 

2 listopada 2012 r. w kaplicy na augustowskim cmentarzu kilkudziesięciu augustowian miało możliwość obejrzenia „Zaduszek Patriotycznych” przygotowanych przez nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie: Marię Kisielewską, Tomasza Choroszewskiego oraz uczniów:  Klaudię Dobrowolską, Natalię Kozielską, Annę Puczyłowską, Katarzynę Ginszt,  Monikę Wawiórko, Paulinę Prostko, Katarzynę Milewską,  Mateusza Zyskowskiego, Kamila Górowskiego i  Jakuba Lewczuka.


ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

4 listopada 2012 | Zbigniew Kaszlej
Czwarta kwesta na augustowskim cmentarzu
 

1 listopada 2012 r. na augustowskim cmentarzu miała miejsce czwarta już kwesta na rzecz ratowania zabytkowych pomników zorganizowana przez nauczycielkę II LO Marię Kisielewską przy współpracy dyrektora Wojciecha Walulika,  nauczycieli  i uczniów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie.  Kwestowali nauczyciele i uczniowie II LO, harcerze, przewodnicy turystyczni, władze samorządowe miasta i powiatu, augustowianie. Efektem kwesty jest zebranie  ponad 7.600 zł., które zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie drugiego już lapidarium skupiającego zabytkowe metalowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza. Cmentarz pięknieje nie tylko z powodu odnowionych starych nagrobków, ale też dzięki pracom porządkowym wykonywanym przez wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy za każdą złotówkę i budzącą się wrażliwość na piękno naszej nekropolii.