27 listopada 2013 | Zbigniew Kaszlej
Spóźniona niepodległość w Augustowie
 

W auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 12 listopada 2013 r. odbyła się kolejna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z udziałem specjalnych gości.

Zdjęcia z sesji autorstwa Jerzego Lecha : http://2-lo-zdjecia-klasowe.strefa.pl/13_11_12_klub_historyczny/index.html

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Na uroczystości 20 listopada 2013 r. do Sztabina zaprosili: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego i Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie. Przybył Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski, Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy Sztabin, Danuta i Zbigniew Kaszlejowie – reprezentujący Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Irena i Wojciech Baturowie, współpracujący ze sztabińską Izbą Regionalną. Na uroczystości przybyło liczne grono mieszkańców Sztabina i okolic, m.in. dawni prezesi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej. Gości powitała obecna Pani Prezes – Małgorzata Ostrowska. Okoliczności powstania Izby przybliżyła Helena Kozłowska, wspominano  Romana Gębicza – twórcę Izby Regionalnej, redaktora „Naszego Sztabińskiego Domu”, który zaraził swoją wielką energią i zaangażowaniem członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej do dokumentowania dziejów swojej Małej Ojczyzny. Emil Malesiński przybliżył zebranym prezentowaną w Izbie Regionalnej  wystawę  „Obława Augustowska”.
Miały miejsce podziękowania dla współtwórców i osób obecnie prowadzących Izbę, która poprzez swoje inicjatywy stała się ważną placówką muzealną i kulturalną w regionie.      
Z. Kaszlej

[Not a valid template]
24 listopada 2013 | Zbigniew Kaszlej
Ekshumacja zamordowanych w czerwcu 1944 r. w Serwach
 

21 listopada 2013 r. ze zbiorowej mogiły usytuowanej na terenie Centrum Wypoczynkowo – Rekreacyjnego PROSERWY w Serwach dokonano ekshumacji 22 Polaków zamordowanych tam przez Niemców w pierwszych dniach czerwca 1944 r. Hitlerowcy dokonali egzekucji dwudziestu mężczyzn przez powieszenie, dwie kobiety rozstrzelali. Ofiary do małego lasku koło wsi Serwy przywieźli z więzienia w Suwałkach.

Ekshumowane szczątki złożono w 22 trumnach, które dzień później zostały przeniesione do kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej. Mszy świętej żałobnej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji ełckiej Romuald Kamiński. W asyście wojskowej szczątki pomordowanych spoczęły na studzieniczańskim cmentarzu.

[Not a valid template]

 

 

Józefa Drozdowska, 21 listopada 2013 r., zaprosiła do Biblioteki Miejskiej w Augustowie na spotkanie z historykiem Krzysztofem Sturgulewskim, autorem opracowania „Żarnowo przez wieki. Od założenia wsi do czasów współczesnych”. Książka została wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W klimat spotkania wprowadzili uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie odczytując fragmenty książki. Krzysztof Sturgulewski opowiedział o kulisach jej powstania. Jak stwierdził jest to pierwsza książka poświęcona wsi Żarnowo, mimo że „nikt słynny się tu nie urodził, żadnej bitwy w jej okolicach nie stoczono”.  Żywa dyskusja była dobrym zakończeniem tego ważnego dla społeczności Augustowa i okolic spotkania.

[Not a valid template]
 

Franciszek Wiśniewski –  Starosta Augustowski i Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie zapraszają na sesję Klubu Historycznego im. Armii Krajowej  w Augustowie, która odbędzie się  12 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1.

Program sesji:

1. Wręczenie Czesławowi Korenkiewiczowi, Prezesowi augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

2. Referat Jarosława Szlaszyńskiego, historyka, Wicestarosty Augustowskiego:
Trudne drogi do niepodległości. Z dziejów Augustowa i Ziemi Augustowskiej w latach 1914 -1920”.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa: „Pierwsze dni wolności” przygotowana przez Muzeum Ziemi Augustowskiej.
Serdecznie zapraszamy.

3 listopada 2013 | Zbigniew Kaszlej
„Zaduszki Patriotyczne”
 

Zaduma nad przemijaniem, sensem życia i śmierci, hołd tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Taki wymiar miały Zaduszki Patriotyczne zaprezentowane w kaplicy na augustowskim cmentarzu 2 listopada 2013 r. przez Grupę Teatralną ANTRAKT z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Natalia Bartoszewicz, Anna Gulan, Katarzyna Ginszt, Natalia Kozielska, Agnieszka Krawczuk, Paulina Prostko, Anna Puczyłowska, Kacper Bućko, Jasiek Chełmiński, Rafał Rowiński i Karol Sokołowski pod opieką Marii Kisielewskiej i Tomasza Choroszewskiego przedstawili spektakl, zakończony przywołaniem poległych za Ojczyznę w ważnych dla naszego narodu momentach historycznych.
Recytującej i śpiewającej młodzieży gratulujemy talentu, a Marii Kisielewskiej stworzenia scenariusza umiejętnie łączącego poezję, muzykę i obraz.
Dziękujemy za mądrą refleksję i przypominamy, że spektakl zostanie powtórzony 9 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie przy ul. Hożej.
W imieniu organizatorów Zaduszek Patriotycznych: II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie oraz Augustowskich Placówek Kultury serdecznie zapraszamy – naprawdę warto!!!
Zbigniew Kaszlej

[Not a valid template]
 

Dziękujemy darczyńcom.
Dziękujemy wszystkim kwestarzom.
Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie za przygotowanie już piątej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu.
Dziękujemy Marii Kisielewskiej za pomysł tego dobrego dzieła i pracę na rzecz perfekcyjnej organizacji pięciu kolejnych zbiórek.
Dziękujemy młodzieży II LO za sprzątnięcie opuszczonych grobów i uporządkowanie całego terenu augustowskiej nekropolii, jak również cmentarza żydowskiego. Trwające cały październik prace koordynowali nauczyciele II LO: Maria Kisielewska i Zbigniew Citko.

Za dotychczas zebrane pieniądze udało się utworzyć lapidarium skupiające zabytkowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza, rozpoczęto również budowę drugiego. Gruntownie odnowiono pięć pomników wykonanych z granitu oraz piaskowca. Drobniejsze prace wykonano przy kolejnych 25 nagrobkach. Przez cały rok młodzież systematycznie porządkuje cmentarz.

Augustowski cmentarz pięknieje – dziękujemy wszystkim, którzy mają w tym swój udział.

W imieniu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej

[Not a valid template]