13 grudnia 2011 | Danuta Kaszlej
30. rocznica stanu wojennego – Komunikat nr 1
 

13 grudzień 2011 r.

Gdybyście przenieśli się w czasie do mroźnego grudnia 1981 r., to tego dnia, trzydzieści lat temu, obudziłby Was komunikat o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Jak to było? Co to za wojna? Nie poszlibyśmy do szkoły, na ulicach żołnierze, koksowniki a w dużych miastach czołgi, internowania, Polak strzelał do Polaka, zabici, ranni, konspiracja – tak niedawno… To przecież pamiętają nasi rodzice a brzmi surrealistycznie. Chcecie dowiedzieć się więcej – działajmy razem.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

13 grudnia 2011 | Danuta Kaszlej
30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
 

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, we wprowadzeniu do wystawy „586 dni stanu wojennego” napisał:

„W sierpniu 1980 r. masowy protest robotników, wspieranych przez inne grupy społeczne, zmusił komunistyczne władze do kapitulacji. Przywódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaakceptowali porozumienie, którego kluczowym elementem było powołanie niezależnych od władz związków zawodowych. Wkrótce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który z czasem skupił blisko dziesięć milionów członków.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

aaaa
13 października 2011
 
Zaproszenie:
[Not a valid template]

W czwartek – 13 października 2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce nadzwyczajna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, której specjalnym gościem był dr Nikita Pietrow – wiceprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”. W sesji wzięły udział liczne rodziny osób pomordowanych w Obławie Augustowskiej, a wśród nich Ksiądz Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., przedstawiciele związków kombatanckich i stowarzyszeń – AK-owcy, Sybiracy, wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, kierownictwo i historycy z Oddziału IPN w Białymstoku z dyrektorem prof. Cezarym Kuklo na czele. Obecna była grupa historyków, a także miłośników historii – stałych uczestników spotkań w ramach augustowskiego Klubu Historycznego. Spotkanie prowadził Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski, tłumaczem była Emilia Faszcza – nauczycielka języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

[jj-ngg-jquery-slider gallery=”17″ width=”610px” html_id=”nikita-slider” center=”1″ effect=”fold” startslide=”0″ animspeed=”600″ pausetime=”5000″ directionnav=”1″ controlnav=”0″ keyboardnav=”1″ pauseonhover=”1″ disablecaptions=”0″ captionOpacity=”0.6″]

Czytaj dalej

aaaa
27 września 2011
 

Sztabin. Obchody w powiecie augustowskim 72. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – projekt: „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich”.

Gawęda Danuty Kaszlej o Polskim Państwie Podziemnym z wykorzystaniem fragmentów filmu Polskie Państwo Podziemne.

Sesji towarzyszyła wystawa „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie” przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Czytaj dalej

16 września 2011 | Zbigniew Kaszlej
Antoni Żabicki, ps. „Róża”
 


Antoni Żabicki, ps. „Róża” został pośmiertnie uhonorowany za zasługi w utrwalaniu pamięci o naszej przeszłości a szczególnie o zasługach harcerzy i żołnierzy Armii Krajowej.
W dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Honorowych „Świadek Historii”.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

30 sierpnia 2011 | Danuta Kaszlej
68 rocznica pacyfikacji wsi Jasionowo
 

W niedzielę 28 sierpnia 2011 r. w Jasionowie, w 68. rocznicę pacyfikacji wsi przez wojska niemieckie, w intencji zamordowanych 58 mieszkańców wsi, odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Mariusz Niedziałkowski.

Licznie zebranych parafian oraz gości powitał ksiądz prałat Jerzy Lubak. Właściwą rangę uroczystościom nadał poczet sztandarowy augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz dwa poczty sztandarowe Związku Sybiraków z Augustowa.
Po Mszy Świętej na mogile pomordowanych mieszkańców wsi Jasionowo złożone zostały wiązanki kwiatów.

więcej tutaj

21 czerwca 2011 | Danuta Kaszlej
„Dom Turka” zabytkiem!
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1 kwietnia 2011 r. o wpisie w rejestr zabytków augustowskiej siedziby NKWD i PUBP – tzw. „Domu Turka” , uznając za zasadną i potrzebną ochronę prawną budynku przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie ze względu na jego wartości artystyczne i historyczne. Ochroną konserwatorską objęty został cały obiekt. Datowany 16 czerwca 2011 r. dokument jest decyzją ostateczną w administracyjnym toku postępowania. Odtąd pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie jakichkolwiek prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Właściciel odpowiada za stan jego zachowania.

O uznanie „Domu Turka” za zabytek i zapewnienie mu ochrony prawnej poprzez wpis w rejestr zabytków zwróciły się do PWKZ w czerwcu 2009 r. cztery augustowskie organizacje: Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Argumentowaliśmy, że budynek ten, jako miejsce męczeństwa polskich patriotów w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, stanowi świadectwo minionej epoki i zdarzeń , których zachowanie leży w interesie społecznym, a więc spełnia wymogi ustawowej definicji zabytku. Przytoczę najbardziej podstawowe fakty to potwierdzające. Tą augustowską kamienicę na początku 1940 r. przejął Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD). Tam właśnie do czerwca 1941 r. (gdy Rosjanie zostali wyparci z Augustowa przez Niemców), więziono przeciwników okupacyjnej sowieckiej władzy, stamtąd też NKWD kierowało trzema kolejnymi deportacjami mieszkańców ziemi augustowskiej w głąb Rosji.

NKWD powróciło do obiektu jesienią 1944 r., a w styczniu 1945 r. usytuowało w nim tworzony według sowieckich wzorców Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, przejmujący stopniowo od Rosjan odpowiedzialność za zwalczanie ruchu niepodległościowego. W lipcu 1945 r. funkcjonariusze PUBP udzielili pomocy służbom sowieckim w realizacji Obławy Augustowskiej, pacyfikacji mającej na celu likwidację polskiego podziemia. „Dom Turka” był wówczas jednym z miejsc przetrzymywania podejrzanych o przynależność bądź wspieranie Armii Krajowej. Ci jej żołnierze, którzy przetrwali lipcową obławę sowiecką byli nadal (aż do jesieni 1954 r.) bezwzględnie ścigani przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Augustowie przy współpracy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Milicji Obywatelskiej. W operacjach (obławach) realizowanych przeciwko antykomunistycznemu podziemiu zabijani byli, a także zatrzymywani, mieszkańcy powiatu augustowskiego i powiatów ościennych. Zwłoki zabitych oraz osoby zatrzymane przewożono do „Domu Turka”, gdzie ujęci poddawani byli brutalnemu śledztwu. Były przypadki zakatowania w czasie przesłuchań w siedzibie UB i pochówków na terenie otaczającym budynek. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nadal mogą znajdować się tam szczątki ludzkie. Liczymy na to, że poprzez ziemną odkrywkę archeologiczną sprawdzą to prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Każdy, kto posiada informację na temat przestępstw funkcjonariuszy PUBP w Augustowie proszony jest o ich zgłoszenie do białostockiego IPN – tel. 85 6645790.

Augustowski „Dom Turka” to miejsce zbrodni komunistycznych o wyjątkowo wyrazistej symbolice: w jednym i tym samym miejscu Polacy doświadczyli represji najpierw sowieckiego, a od 1945 r. polskiego aparatu bezpieczeństwa – represji porażających co do okrucieństwa i liczby. Takie miejsce powinniśmy zachować dla potomnych jako przestrogę, ale i wyraz hołdu dla tych Niezłomnych, którzy za wolną Polskę płacili życiem i zdrowiem a jeszcze do niedawna byli określani nie patriotami, a bandytami. Przypadek „Domu Turka” wykazał, że miejsca zbrodni komunistycznych nie doczekały się ciągle jeszcze w naszym państwie należnej ochrony i nie są traktowane na równi z miejscami zbrodni hitlerowskich. Pomysł zabudowy galerią handlową warszawskiego Pawiaka wydaje się obrazoburczy, a czy równie oburza taki sam projekt odnośnie augustowskiej siedziby NKWD i PUBP ? Augustowski „Dom Turka” jest lokalnym odpowiednikiem Pawiaka (dobrze rozumieją to rodziny ofiar represji komunistycznego aparatu władzy) i dobrze, że nareszcie jest chroniony ustawą o zabytkach. Jestem przekonana, że PWKZ zadba o zachowanie właściwej powagi i godności tego miejsca.

Dziękuję PWKZ i wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia decyzji o wpisie „Domu Turka” w rejestr zabytków , szczególnie augustowianom i mieszkańcom regionu, którzy nie zapomnieli o ofierze swych przodków.

Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

13 maja 2011 | Zbigniew Kaszlej
Marsz Rotmistrza
 

13 maja 2011 r. odbył się w Augustowie „Marsz Rotmistrza”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na  Świecie.  Jego celem było przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego w 110 rocznicę jego urodzin, a także przypomnienie młodzieży „Żołnierzy Wyklętych” pochodzących z Augustowszczyzny. Danuta Kaszlej zapoznała uczniów z postacią rtm. Witolda Pileckiego. Młodzież analizowała, czy „Ochotnik do Auschwitz”, a następnie skazany na karę śmierci „Żołnierz Wyklęty” powinien zostać patronem europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

1 maja 2011 | Zbigniew Kaszlej
Jan Paweł II w naszej pamięci
 

Jan Paweł II w naszej pamięci – to temat sesji panelowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie zorganizowanej przed beatyfikacją wielkiego Polaka i Ojca Świętego, który w 1999 r. odwiedził diecezję ełcką.

1 maja 2011 r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Benedykt XVI ogłosił swego poprzednika na Stolicy Piotrowej, naszego rodaka  Jana Pawła II błogosławionym. Podkreśleniu rangi tego wydarzenia i pomocą we wspólnotowym przeżywaniu tej wielkiej  chwili służyło Triduum Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, które w dniach 28 – 30.04.2011 r. obchodzone było w Augustowie. Moderatorem obchodów Triduum… został wyznaczony przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura, ksiądz Prałat Jan Wróblewski – Dziekan Dekanatu p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Augustowie.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ