31 sierpnia 2008 | Zbigniew Kaszlej
Bolesna rocznica
 

” Kiedy staniemy nad tą mogiłą
odkryjmy głowy,
odmówmy pacierz, wspomnijmy sobie,
ów dzień sierpniowy.”

Witold Lewoc „Tren o Jasionowie”

 „Ów dzień sierpniowy” to 26 sierpnia 1943 r., kiedy to według ustaleń Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom, żandarmi z Lipska, funkcjonariusze gestapo z Grodna oraz żołnierze specjalnej jednostki operacyjnej z Krasnego otoczyli wieś Jasionowo k/Lipska. Mieszkańców Jasionowa zgromadzono w zabudowaniach należących do Franciszka Sztukowskiego. Stamtąd wyprowadzano ich nad krawędź masowego grobu, który Niemcy nakazali wykopać mieszkańcom sąsiednich wsi i zabijano strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono do mogiły żywcem. Zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24 kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze. Tyle suchych faktów o dramacie Jasionowa, który trudno opisać, ale nie wolno o nim zapomnieć.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

17 czerwca 2008 | Danuta Kaszlej
10 sesja: 17.06.2008 r.
 
Zaproszenie

Prezentacji Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa  – Lublin 2007, dokonał Piotr Łapiński, pracownik OBEP IPN w Białymstoku, autor rozdziału Polskie podziemie niepodległościowe w województwie białostockim 1944-1956.

Sprawozdania z wizji lokalnej obozu partyzanckiego Inspektora Inspektoratu IV Suwalskiego AK – Jana Tabortowskiego „Bruzdy” zlokalizowanego w okolicach miejscowości Strękowizna dokonał Jacek Bednarczyk, historyk, nauczyciel Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.