27 marca 2013 | Zbigniew Kaszlej
Śladami zbrodni…
 

W Miejskim Domu Kultury w Augustowie, 25 marca 2013 r. odbyła się promocja publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej: Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944 -1956 (redakcja naukowa Tomasz Łabuszewski). Promocję albumu poprowadził dr Marcin Zwolski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, koordynator części projektu obejmującego badania nad śladami komunistycznych zbrodni z lat 1944 – 1956 w dawnym woj. białostockim. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

 II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

Zarząd Powiatu w Augustowie oraz Urząd Miasta Augustów

zapraszają młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w XI powiatowym konkursie „Historia utrwalona na starej fotografii”

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

20 marca 2013 | Zbigniew Kaszlej
Promocja albumu „Śladami zbrodni” w Augustowie
 

Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski
Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
Augustowskie Placówki Kultury
zapraszają na promocję publikacji
wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej:
Śladami zbrodni.
Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944 -1956,
która odbędzie się
25 marca 2013 r. o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9
Promocję albumu poprowadzi dr Marcin Zwolski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, koordynator części projektu obejmującego badania nad śladami komunistycznych zbrodni z lat 1944 – 1956 w woj. białostockim. Uczestnicy spotkania będą mogli nabyć książkę w cenie promocyjnej.
Album Śladami zbrodni stanowi pierwszą próbę skatalogowania miejsc zbrodni komunistycznych z lat 1944–1956. Obejmuje on materiał fotograficzny (współczesny oraz z lat wcześniejszych), dokumentacyjny oraz relacyjny, dotyczący powiatowych i wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa, siedzib Głównego Zarządu Informacji, więzień i obozów podległych Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, tajnych aresztów i placówek sowieckiego aparatu bezpieczeństwa – NKWD i Smiersza, a także tajnych miejsc pochówków. W sumie, w albumie zaprezentowanych zostało ponad 200 obiektów wybranych spośród ponad 500 skatalogowanych w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Śladami zbrodni”. To ponad 200 historii miejsc opowiedzianych przez pryzmat losów konkretnych ludzi – ofiar zbrodni funkcjonariuszy polskiej i sowieckiej „bezpieki”. Zbrodni dokonywanych na terenie całej Polski – od Świnoujścia po Rzeszów, przez całą pierwszą komunistyczną dekadę. To świadectwo masowości zbrodni, systemowego wpisania terroru w proces utrwalania tzw. władzy ludowej w Polsce.

 

Karta zgłoszenia
Opis fotografii

UWAGA:
Materiały dostępne powyżej przygotowane zostały na XI edycję konkursu lecz akceptowane będą też w edycji XIII.

Zobacz też:

„Historia utrwalona na starej fotografii” – kilka rad i informacji
Terminarz i regulamin konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” – [WPIS ARCHIWALNY – DOTYCZY XI EDYCJI]

 

15.03.2013 r. zmarł w Augustowie Zdzisław Chmieliński, ps. „Longinus”, członek Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Urodził się 24.04.1924 r. w Chmieleniu, jego rodzice byli właścicielami dóbr ziemskich. Ukończył Gimnazjum Edwarda Rontalera w Warszawie. W maju 1942 r. został zwerbowany do AK przez stryja Ludwika Chmielińskiego, ps. ”Ziomek”. Przysięgę złożył przed stryjem i por. inż. Stanisławem Rożkiem, ps. „Przebój”. Przydzielony został do 100 osobowego oddziału, którego dowódcą był Henryk Kierzkowski, ps. „Raban”. Oddział stoczył wiele walk, m.in. pod Balą. W 1943 r. ukończył w Puszczy Myśliwieckiej szkołę podchorążych. Po zakończeniu wojny pracował w swoim gospodarstwie w Chmieleniu. Aresztowany przez NKWD, był przesłuchiwany przez wiele dni, męczony. Po kilku miesiącach śledztwa wraz z innymi więźniami był wieziony na stację kolejową w Chorzelach, skąd został odbity przez oddział mjr Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszko”. Po uwolnieniu, przez 2 lata ukrywał się w Puszczy Myśliborskiej. 24.04.1947 r. ujawnił swoją działalność w Urzędzie Bezpieczeństwa, na mocy ustawy z dnia 22.02.1947 r. o amnestii. Po dekonspiracji przyjął nazwisko Stefan Jagiełło. Nadal był poszukiwany przez UB. Zmieniał miejsca zamieszkania: Gdynia, Warszawa, Wrocław, Dworek Mazurski k/Olecka, Sajenek. Po interwencji Urzędu Bezpieczeństwa zmuszony został zostawić pracę leśniczego w Sajenku i przeniósł się do Augustowa, gdzie otrzymał pracę w PKS. Na stanowisku kierownika technicznego w PKS pracował do przejścia na emeryturę.

Był prezesem Oddziału Krechowiaków w Augustowie. Pochowany został 19.03.2013 r. na cmentarzu w Płocicznie.

 

Ustawa sejmowa z dnia 3 lutego 2011 r. ustanowiła 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ