28 października 2022 | Danuta Kaszlej
XIV kwesta na cmentarzu w Augustowie
 

XIV kwesta na cmentarzu w Augustowie to zbiórka na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków i mogił, o które już nie ma kto zadbać. 

Zapraszamy 1 listopada do grona kwestarzy! Prosimy o datki do puszek! 
Ratowanie zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu to dobre dzieło.
A dobro jest zaraźliwe, więc od 14 lat uruchamia pospolite ruszenie fantastycznych ludzi z wszystkich pokoleń.

Jak co roku, 1 listopada o godzinie 9.00, wyruszymy na cmentarne alejki z kwestarskimi puszkami. Wierzymy, że nie zabraknie wolontariuszy i darczyńców, bo kwesta to spotkanie ludzi o wrażliwym sercu. 
Czekamy na Was od godziny 9.00 do 16.00. 
 

A po kweście?

Stało się dobrą tradycją, że młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie dziękuje darczyńcom i kwestarzom, zapraszając na Zaduszki Patriotyczne.
W dzień zaduszny, 2 listopada o g. 13.00, zapraszamy na nie do siedziby szkoły, a 3 listopada o g. 17.00, do sali widowiskowej Augustowskich Placówek Kultury.   
 
Razem możemy więcej!
Dołącz do nas 1 listopada, w kolejnych dniach daj zaprosić się na chwilę zadumy nad kruchością ludzkiego losu, na wspomnienie pokoleń Polaków służących Ojczyźnie.
   
Zapraszamy w imieniu wszystkich organizatorów i środowiska ludzi dobrej woli, które gromadzi kwesta na rzecz augustowskiego cmentarza.  

 

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 11.10.2022 r. zmarł por. Edward Maksimowski ps. „Gil”, żołnierz Armii Krajowej, Placówka Kolnica, Obwód Augustów AK.

Edward Maksimowski, ps. „Gil”
1928-2022

Urodził się 28.01.1928 r. we wsi Komaszówka nad jeziorem Kolno. Był synem Aleksandra i Kazimiery z d. Uklejewska.
Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w Osowym Grądzie i tam Pan Edward spędził dzieciństwo i trudne lata wojenne.

Przysięgę AK-owską złożył 28 czerwca 1944 r. w oddziale partyzanckim, przed dowódcą Mieczysławem Surowieckim, ps. „Szabla”.
Był łącznikiem, wziął też udział w akcji rozbrajania żandarmerii niemieckiej w Cisowie. Po wyparciu Niemców zajął się uzupełnianiem, przerwanej przez wojnę, edukacji.

Na początku listopada 1945 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. Kilka dni wcześniej, 24 października, grupa operacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Augustowa zabiła dwóch braci Maksimowskich z Komaszówki: Józefa, ps. „Kanarek” i Stanisława, ps. „Orzeł”. Byli oni stryjami Edwarda, żołnierzami AK – AKO. Ubecy poszukiwali trzeciego z braci – Lucjana, ps. „Korzeń” i to o niego bezskutecznie wypytywano siedemnastoletniego Edwarda podczas przesłuchań.

Zwolniony, pomagał w gospodarstwie rodziców do powołania go do służby wojskowej, którą odbył w latach 1949-1952.
Trzy lata po wojsku ożenił się, stabilizację dała Panu Edwardowi praca instruktora uprawy tytoniu, którą wykonywał w terenie, będąc mieszkańcem Augustowa.

Z chwilą powstania augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został jego aktywnym członkiem. Przez lata był w składzie pocztu sztandarowego ŚZŻAK koło w Augustowie.  

Pan Edward był człowiekiem bardzo towarzyskim, obdarzonym poczuciem humoru i uzdolnionym muzycznie. Grał na skrzypcach i na akordeonie, pięknie śpiewał.
Chętnie recytował własne wiersze. Słuchaliśmy na wielu spotkaniach jego strof o miłości do rodziny i do ojczyzny, wierszy poświęconych trudnej historii Polski, Armii Krajowej, ale też dokumentujących życie codzienne Augustowa i okolic.

Cześć Jego pamięci! Niech spoczywa w Panu.

Wyrazy serdecznego współczucia kierujemy do najbliższych śp. Edwarda Maksimowskiego w imieniu Prezesa Zbigniewa Kaszleja i wszystkich członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz w imieniu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Uroczystości pogrzebowe, z asystą wojskową, rozpoczną się 14 października, w piątek, o  godz. 10:00 wyprowadzeniem trumny z kaplicy pogrzebowej przy ul. Raginisa w Augustowie.
O godz. 10:15 celebrowana będzie msza pogrzebowa w Bazylice NSJ, a po niej nastąpi odprowadzenie śp. Edwarda Maksimowskiego na augustowski cmentarz.

W ostatniej drodze śp. por. Edwarda Maksimowskiego,towarzyszyć będzie sztandar ŚZŻAK koło w Augustowie, którego był chorążym. 

Dołącz, jeśli chcesz modlitwą i obecnością oddać hołd żołnierzowi Armii Krajowej Obwodu Augustów.  

Fotografia, autorstwa Jakuba Obarka, pochodzi z wystawy „Wierni”, prezentującej, między innymi, portrety AK-wców z Augustowa.