13 grudnia 2011 | Danuta Kaszlej
30. rocznica stanu wojennego – Komunikat nr 1
 

13 grudzień 2011 r.

Gdybyście przenieśli się w czasie do mroźnego grudnia 1981 r., to tego dnia, trzydzieści lat temu, obudziłby Was komunikat o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Jak to było? Co to za wojna? Nie poszlibyśmy do szkoły, na ulicach żołnierze, koksowniki a w dużych miastach czołgi, internowania, Polak strzelał do Polaka, zabici, ranni, konspiracja – tak niedawno… To przecież pamiętają nasi rodzice a brzmi surrealistycznie. Chcecie dowiedzieć się więcej – działajmy razem.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

13 grudnia 2011 | Danuta Kaszlej
30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
 

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, we wprowadzeniu do wystawy „586 dni stanu wojennego” napisał:

„W sierpniu 1980 r. masowy protest robotników, wspieranych przez inne grupy społeczne, zmusił komunistyczne władze do kapitulacji. Przywódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaakceptowali porozumienie, którego kluczowym elementem było powołanie niezależnych od władz związków zawodowych. Wkrótce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który z czasem skupił blisko dziesięć milionów członków.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ