28 kwietnia 2016 | Danuta Kaszlej
„MOJA BIAŁO-CZERWONA” po raz piąty…
 

Moja BiałoczerwonaStarosta Augustowski i Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie zapraszają młodzież z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V powiatowym konkursie fotograficznym
„MOJA BIAŁO-CZERWONA”.

W pierwszych trzech dniach maja obchodzić będziemy ważne dla Polaków święta:
1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
3 maja rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. W tym czasie, m.in. podczas organizowanych uroczystości, eksponowane będą flagi narodowe i biały orzeł ze złotą koroną – Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy zachęcają, aby w te szczególne dni młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwróciła uwagę na narodowe symbole i stosunek Polaków do nich poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

Młody człowieku, czy Ciebie i Twoich rodaków symbole te obchodzą, czy wzruszają, budzą dumę z polskości, czy są otoczone szacunkiem, czy łączą? A może wywołują inne emocje i inne refleksje? ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

14 kwietnia 2016 r. szlakiem obozów partyzanckich zlokalizowanych w okolicach Nowinki ruszyła ekipa w składzie: Anna Urbanowska, ps. „Lalka” z d. Ryniewicz, łączniczka oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”, Witold Ryniewicz, syn Mieczysława, brata Anny, Tomasz Kiełczewski, prezes Stowarzyszenia  „Leśni” oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, prezes i wiceprezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Podstawą poszukiwań w terenie były materiały zgromadzone przez Zbigniewa Kaszleja m.in. w wyniku kwerendy w zasobach augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (nieocenione materiały Antoniego Żabickiego, ps. „Róża”), zbierane od wielu lat relacje partyzantów i współpracowników  oddziału „Romana” oraz pamiętnik „Spowiedź partyzanta” autorstwa Jerzego Kuntza ps. „Palant”, żołnierza AK i AKO Obwodu Augustów i Suwałki. Dobry użytek z tych materiałów uczynił w badaniach terenowych Tomasz Kiełczewski.

Po kilku wizjach lokalnych m.in. z udziałem Tadeusza Sadowskiego, Witolda Ryniewicza i Anny Urbanowicz, która ponad miesiąc (lipiec – sierpień 1944 r.) przebywała w obozie „Romana”, możemy zakomunikować, że udało się zlokalizować położenie obozów partyzanckich oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”, sowieckiego desantu „Jasień” oraz obozów, gdzie okresowo chroniła się ludność cywilna Nowinki i innych wsi.
Danuta Kaszlej

fot. Zbigniew Kaszlej

 

Zostaliśmy zaproszeni przez Olecką Izbę Historyczną na spotkanie, którego tematem była Obława Augustowska z uwzględnieniem nowych informacji dotyczących tej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach w lipcu 1945 r.

IMG_4982W lutym br. historycy Oddziału IPN w Białymstoku zaprezentowali dokumenty dotyczące działań wojskowych 50 armii i wspomagających ją jednostek z 48 armii, wchodzących w skład III Fontu Białoruskiego. W lipcu 1945 r. przeprowadziły one na terenie północno-wschodniej Polski, a także na terenie ziem II RP utraconych na rzecz litewskiej i białoruskiej republiki sowieckiej, wielką akcję skierowaną przeciwko podziemiu niepodległościowemu. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ