Starosta Augustowski
Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
zapraszają na promocję książki
Henryka Sułkowskiego:

Przyjaźnią ogarnąć świat.
O kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu (Swiczu) i jego Klubie Korespondencyjnym,

która odbędzie się
16 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00
w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Publikację zaprezentuje:
prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik