Tego dnia…
Zaprosiliśmy rodziny poszukujące szczątków swych bliskich – ofiar II wojny światowej i powojennej walki  z niepodległościowym podziemiem, w tym rodziny  Żołnierzy Wyklętych oraz Ofiar Obławy Augustowskiej, by pracownicy IPN pobrali od nich materiał do badań DNA pozwalający zidentyfikować bezimienne szczątki ludzkie.  Pobrano materiał od ok. 30 osób.
W ramach promocji książki Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim  jej autor – dr Marcin Zwolski przedstawił skalę tych zbrodni oraz wagę zachowania i upamiętnienia miejsc, gdzie ich dokonywano.
Goście sesji Klubu Historycznego, cała społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, delegacja uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Klubu Historycznego im.  Armii Krajowej w Sejnach w zorganizowanym przemarszu udała się pod pomnik poświęcony żołnierzom Polski Podziemnej, którzy polegli na Kresach II Rzeczypospolitej w latach 1944-1954. Tam uczniowie II LO w Augustowie w poruszający sposób zaprezentowali sylwetki naszych rodaków – Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych poległych na utraconych w wyniku II wojny światowej przez Polskę ziemiach oraz na Augustowszczyźnie. Uroczystość zakończyła modlitwa za poległych a po niej oddaliśmy im hołd składając wiązanki kwiatów. Dziękujemy augustowskiej placówce Straży Granicznej i harcerzom za asystę przy pomniku, ks. hm. Przemkowi Przekopowi za modlitwę.
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod „Domem Turka” – augustowską siedzibą NKWD i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie byli katowani i ginęli Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni z Augustowszczyzny.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości, uczniom II LO (a szczególnie klasie I c i II a) gratuluję pięknej postawy i empatii.

Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
Danuta Kaszlej

 

Zapraszamy 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godz.12.00 do II LO w Augustowie na prezentację opracowania o zbrodniach komunistycznych w naszym regionie.

Od godziny 11. 00 (i w trakcie spotkania) pracownicy IPN pobierać będą materiał do badań DNA od rodzin ofiar totalitaryzmów poszukujących  szczątków swych bliskich. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Szczegółowy porządek uroczystości, które dedykujemy  „Żołnierzom Wyklętym” na trzy dni przed Narodowym Dniem Pamięci o Nich, znajdziecie w zaproszeniu poniżej (kliknij na obraz, by go powiększyć):