17 września 2016 r. (już po raz drugi) Zespół Najlepsza kawa tylko „U Turka” zaprosił na grę miejską, której celem jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących
„Domu Turka” – augustowskiej siedziby NKWD i PUBP, miejsca represji komunistycznych.

Współpracowaliśmy przy tworzeniu scenariusza gry oraz zgłosiliśmy udział w niej 10 zespołów. A były to zespoły nietypowe – młodzież z II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie była w nich nie tylko uczestnikami gry, ale też przewodnikami po naszym mieście dla polskiej młodzieży z Wileńszczyzny.

Gratulujemy zajęcia drugiego i trzeciego miejsca na podium augustowsko – wileńskim drużynom a wyrazy uznania skaładamy zwycięskiej drużyny harcerek :)

Wszystko na zdjęciach – prezentujemy fotoreportaż  Zbigniewa Kaszleja

 

 

„Po 1 września 17…” śpiewa Jacek Kaczmarski w „Balladzie wrześniowej”. By o tym pamiętać zapraszamy Was do Augustowa na wydarzenia tematycznie związane z 77 rocznicą napaści ZSRS na Polskę. Jest to jednocześnie Dzień Sybiraka.
Na zakończenie tego bogatego w inicjatywy wielu podmiotów dnia zaśpiewa Grzegorz Kucharzewski.
O historii tej ziemi nikt nie śpiewa jak On!

kon

Zapraszamy w imieniu wszystkich organizatorów na koncert i wydarzenia go poprzedzające :)
Informujemy o tych, w których uczestniczymy bądź je organizujemy.

17 września 2016 r. (sobota)

12.00 – 15.00 – II Gra Miejska organizowana przez ZESPÓŁ NAJLEPSZA KAWA TYLKO „U TURKA”, mająca na celu upowszechnienie wiedzy o miejscu represji komunistycznych – o „Domu Turka”, będącym siedzibą NKWD a następnie PUBP w Augustowie (początek na Rynku Zygmunta Augusta)
17.00 – msza święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Barakach. Po jej zakończeniu chcemy zapalić światełka pamięci pod pomnikami Sybiraków, Akowców (kwatera na augustowskim cmentarzu) i  Żołnierzy Wyklętych poległych na Kresach (ul. Portowa).
O godz. 19.00  w Miejskim Domu Kultury w Augustowie rozpocznie się koncert Grzegorza Kucharzewskiego „Listy z…”
Po raz kolejny już usłyszymy w Augustowie sejneńskiego barda, który w swym repertuarze ma pieśni o tematyce sybirackiej, a także dotyczące Obławy Augustowskiej i inne z historią w tle.

Serdecznie zapraszamy, wstęp na koncert jest wolny.

Z zaproszenia skorzysta też trzydziestoosobowa grupa młodzieży z Wileńszczyzny, która uczestniczy w projekcie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Dziękujemy Stowarzyszeniu Łagierników za zaproszenie naszych „klubowiczów” do wspólnych działań z polskimi rówieśnikami z Litwy. W sobotnie przedpołudnie
uczniowie II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie wraz z polską młodzieżą z Wileńszczyzny oraz z Sejn będą wspólnie poznawać piękno ziemi augustowskiej i jej historię podczas rejsu statkiem do Studzienicznej. Dziękujemy za życzliwość Dyrektorowi Żeglugi Augustowskiej.
Następnie razem wezmą udział w kolejnych wydarzeniach tego dnia. Obiecujemy relację.

Danuta i Zbigniew Kaszlejowie

8 września 2016 | Zbigniew Kaszlej
Rocznica bitwy na Osowych Grzędach
 

W czwartek 8 września 2016 r. miały miejsce obchody 72. rocznicy bitwy stoczonej przez 9 Pułk Strzelców Konnych AK z Niemcami w ramach Akcji „Burza”. We mszy świętej koncelebrowanej w kościele p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, którą sprawowali: ks. prałat dr. Czesław Oleksy, ks. prałat Hieronim Mojżuk oraz ks. dr hm. Tadeusz Białous, który wygłosił także homilię, uczestniczyło kilkanaście pocztów sztandarowych szkół i instytucji oraz kombatanci, władze administracyjne i samorządowe, służby  i straże, mieszkańcy Rajgrodu. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce przy pomniku usytuowanym w rejonie Osowych Grzęd. Na tegoroczną rocznicę przybyło dwóch uczestników bitwy, wśród nich był Alfons Gorajewski z  Żarnowa Pierwszego, członek augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po okolicznościowych przemówieniach miało miejsce złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku. Żołnierska grochówka zakończyła tą ważna dla społeczności Rajgrodu i Grajewa uroczystość. Fot. i tekst Zbigniew Kaszlej

3 września 2016 | Danuta Kaszlej
Zmarł Józef Wasilewski (1926 – 2016)
 

Zawiadamiamy z żalem, że 2 września 2016 r. zmarł Józef Wasilewski, Sybirak. Zatroskany o zachowanie pamięci o losach zesłańców, łagierników, Żołnierzy Wyklętych dzielił się z nami swoją wiedzą i wskazywał innych świadków historii. Uczestniczył w sesjach i innych przedsięwzięciach Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, był niezmordowanym chorążym sybirackiego pocztu sztandarowego.
Odszedł w wieku 90 lat.
Niech spoczywa w Panu…
Józef Wasilewski

2 września 2016 | Zbigniew Kaszlej
Odwiedziliśmy polskie miejsca pamięci na Litwie
 

31 sierpnia 2016 r. zapaliliśmy znicze w miejscach ważnych dla naszej narodowej pamięci.

Byliśmy w Dubiczach w Puszczy Rudzkiej, u źródeł Uły i Kotry. Tam, przed kościołem parafialnym, znajduje się mogiła powstańców styczniowych z 1863 r. Pochowany tu jest płk Ludwik Narbutt wraz z innymi powstańcami. Pomnik wykonany został w 1933 r. z inicjatywy 76. pułku piechoty z Lidy. Staraniem polskiej Rady Pamięci Ochrony Walk i Męczeństwa pomnik został ostatnio odnowiony.
Tuż obok na parafialnym cmentarzu znajduje się mogiła dziesięciu partyzantów z oddziałów AK, poległych w 1944 r.: w maju – w potyczce z Niemcami, a w sierpniu – z Sowietami. O mogiłę zadbało Stowarzyszenie Odra – Niemen oraz samorząd Rejonu Solecznickiego.

Byliśmy w Kowalkach k/Dubicz, gdzie znajduje się pomnik wzniesiony staraniem Fundacji „Wolność i Demokracja” w miejscu śmierci Jana Borysewicza „Krysi”. Byliśmy z młodzieżą dwa lata temu na uroczystości jego odsłonięcia. Postawiony w miejscu śmierci „Krysi”, został następnie przeniesiony bliżej wiejskiego skrzyżowania dróg. Miejsce spoczynku Jana Borysewicza ps. „Krysia” do dnia dzisiejszego pozostaje nieznane.

Byliśmy też w Koleśnikach.
Znajduje się tu cmentarzyk żołnierzy 6. Brygady AK, poświęcony w 1993 r. Staraniem Stowarzyszenia Odra – Niemen oraz samorządu Rejonu Solecznickiego kwatera została odnowiona, postawiono tu 21 krzyży z nazwiskami poległych partyzantów, datami śmierci i nazwami miejscowości, w których odbywały się akcje zbrojne. Akowskie mogiły są otoczone pieczołowitą opieką przez Polaków mieszkających w Koleśnikach.

Tekst i fot. Zbigniew Kaszlej

28 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Zginęła cała wieś…..
 

„Na dzień Matki Boskiej 26 sierpnia 1943 r. zginęła cała wieś…” głosi napis na cokole figury Matki Boskiej w Jasionowie.

W 73. rocznicę – 28 sierpnia 2016 r. odbyła się w Jasionowie uroczysta msza święta w intencji pomordowanych przez Niemców mieszkańców tej wsi.
Na nabożeństwo przybyło kilkaset osób, wśród nich wielu mieszkańców Augustowa. Obecne były poczty sztandarowe: Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Szkoły Podstawowej im. Anastazji Milewskiej w Lipsku, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lipsku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie oraz Chorągwi Białostockiej ZHP im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego.

Po mszy świętej na pomniku – grobie złożone zostały wiązanki kwiatów. Wiązanki złożyli m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Lipska, przedstawiciele augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, augustowscy Sybiracy z Jerzym Sienkiewiczem -prezesem Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, wiązankę od władz Powiatu Augustowskiego złożył Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Na uroczystą mszę święta przybyła liczna reprezentacja lipskich i sokólskich harcerzy a także rowerzyści uczestniczący w II Rajdzie Jasionowa zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

fot. Zbigniew Kaszlej

25 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Rocznica pacyfikacji wsi Jasionowo
 

W odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej, 26 sierpnia 1943 r. żandarmi z Lipska i funkcjonariusze gestapo z Grodna otoczyli wieś Jasionowo k/Lipska a następnie mieszkańców zgromadzili w zabudowaniach należących do Franciszka Sztukowskiego. Osoby te były wyprowadzane nad krawędź masowego grobu, wykopanego uprzednio przez mieszkańców sąsiednich wsi i zabijane strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono do mogiły żywcem. Ogółem zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24 kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze.

W 73. rocznicę tych wydarzeń 28 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00, przy zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców wsi Jasionowo, odprawiona zostanie uroczysta msza święta.

Starosta Augustowski w celu umożliwienia udziału w uroczystościach pocztom sztandarowym szkół oraz mieszkańcom Augustowa zapewnia wszystkim chętnym przejazd autokarem do Jasionowa. Autokar zostanie podstawiony w niedzielę – 28 sierpnia o godz. 11.00 na dworcu PKS w Augustowie.

 

19 sierpnia 2016 | Zbigniew Kaszlej
Porozumienie z Aresztem Śledczym w Suwałkach podpisane!
 

Podpisane porozumienie

fot. Michał Raś

18 sierpnia 2016 Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Tomasz Smoliński i Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie Danuta Kaszlej podpisali porozumienie o współpracy – pełen tekst : porozumienie 2016 Klub AK – Areszt

Jego pierwsze efekty zaistniały natychmiast: grupa ochotników spośród osadzonych w suwalskim areszcie najpierw wysłuchała opowieści Jarosława Szlaszyńskiego o historii augustowskiego cmentarza sięgającej 1799 r., następnie uporządkowała trzy jego rejony wymagające wycięcia chwastów, wygrabienia, wyniesienia śmieci. Prace te zostały wykonane bardzo sprawnie i starannie. Serdeczne dziękujemy!

Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach towarzyszyli: z-ca kierownika działu penitencjarnego – mjr Radosław Chrulski oraz wychowawca – Sławomir Rafalski.
Udało się skonstruować plany dalszej współpracy polegającej na działaniach edukacyjnych, opiece nad miejscami pamięci w regionie, kolejnych pracach na augustowskiej nekropolii.
Rangę tej współpracy podkreśliła obecność: ks. kanonika Wojciecha Jabłońskiego, administratora cmentarza, Starosty Augustowskiego – Jarosława Szlaszyńskiego, Burmistrza Miasta Augustowa – Wojciecha Walulika, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego i wiceprezesa Klubu Historycznego im. AK – Zbigniewa Kaszleja, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (szkoła współorganizująca kwestę na rzecz cmentarza, której młodzież porządkuje zaniedbane groby) – Barbary Koronkiewicz, koordynatorki kwesty przeprowadzanej od siedmiu lat 1 listopada na augustowskim cmentarzu oraz działań na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków – Marii Kisielewskiej. Cieszyła obecność młodzieży oraz Mariusza Bojanowskiego z Łodzi, który wraz z http://Rzgowska Młodzież Patriotyczna podejmuje liczne akcje na rzecz Polaków na Kresach.

Niezawodna ekipa Obiektywu TVP3 Białystok (Elżbieta Sinkiewicz i Michał Raś) nakręciła materiał a Zbyszek Kaszlej zrobił zdjęcia.
Dziękujemy!

Tu obejrzysz materiał w „Obiektywie od 00:12:25

Fot. Z. Kaszlej

16 sierpnia 2016 | Danuta Kaszlej
Współpraca Klubu z Aresztem Śledczym w Suwałkach
 

Serdecznie zapraszamy 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 na spotkanie inaugurujące współpracę Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z Aresztem Śledczym w Suwałkach.
Zbieramy się przy kaplicy cmentarnej na terenie augustowskiej nekropolii (ul. Zarzecze), by zainaugurować wspólne działania.

Była to inicjatywa dyrekcji suwalskiego aresztu, którą przyjęliśmy z radością i oto jak sprecyzowaliśmy w zawartym porozumieniu nasze cele:
„Strony zgodnie postanawiają nawiązać współpracę w celu popularyzacji wyników badań naukowych oraz realizacji działań edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, w ramach której będą wspólnie organizować wykłady, wystawy i inne formy upowszechniania wiedzy historycznej na temat podziemia niepodległościowego na ziemi augustowsko-suwalskiej, Obławy Augustowskiej oraz historii mieszkańców regionu”.

Pierwsza odsłona realizacji w praktyce tych zadań nastąpi – jak mniemamy – z obopólną korzyścią już 18 sierpnia 2016 r.
Nieprzypadkowo miejscem poznawania historii, a następnie pracy dyktowanej troską o zachowanie kulturowego dziedzictwa, będzie cmentarz parafialny w Augustowie. Dlaczego? Bo cmentarz to zarówno „tekst”, jak i „test” kultury – nasze cmentarze świadczą o nas.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie oraz przedstawienie przybyłych gości i przedstawicieli stron, które podpisały porozumienie o współpracy – Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
2. Wystąpienia gospodarzy terenu: ks. kanonika Wojciecha Jabłońskiego Proboszcza Parafii NSJ (administrator cmentarza), Jarosława Szlaszyńskiego, Starosty Augustowskiego oraz Wojciecha Walulika, Burmistrza Miasta Augustowa.
3. Wystąpienie ppłk. Tomasza Smolińskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach i prezentacja porozumienia o współpracy  zawartego z Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie.
4. Część merytoryczna – spacer po augustowskim cmentarzu z opowieścią Starosty Augustowskiego i historyka – Jarosława Szlaszyńskiego o historii nekropolii i osób na niej spoczywających oraz informacją Marii Kisielewskiej – pomysłodawczyni i organizatorki corocznej kwesty na rzecz augustowskiego cmentarza – o efektach tego przedsięwzięcia.
5. Prace porządkowe we wskazanych rejonach cmentarza wykona grupa osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach, którzy zgłosili chęć podjęcia tego zadania.

Jeśli chcesz dołączyć – zapraszamy.

 

 

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda 15 sierpnia 2016 r. odsłonił tablicę poświęconą „Żołnierzom Wyklętym”, wśród nich poległym i zamordowanym w OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ, na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza.dwnld2106779892

(fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Fragment wystąpienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy w czasie tej uroczystości:
„W tym dniu spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska w dużym stopniu, wobec swoich żołnierzy, odzyskuje honor. Odsłaniamy tu, na Grobie Nieznanego Żołnierza, tablicę upamiętniającą uczestników tamtego antykomunistycznego powstania – Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych.
(…)w to święto tak niezwykle ważne dla Polski, tak niezwykle ważne dla polskiego wojska, którego byli oni wielkimi reprezentantami, i którego najlepszą tradycję walki o wolną Polskę kontynuowali – idąc śladami swoich ojców, którzy pokonali bolszewików w Bitwie Warszawskiej 1920r., wierząc niezłomnie w to, że polskie wojsko idzie, aż do zwycięstwa, a w każdym razie, że zawsze ma obowiązek wiernie stać w obronie Ojczyzny, walczyć za jej wolność, walczyć jej suwerenność.
Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!”
http://www.prezydent.pl/…/art,62,wystapienie-prezydenta-rp-…