Do rajdu może dołączyć każdy motocyklista na całym szlaku, być wybranym fragmencie. Możliwe jest dołączenie do szlaku samochodem.
Otwarty charakter mają też wydarzenia towarzyszące rajdowi.
Mieszkańców regionu, gości i wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, ogniska, filmy oraz do wspólnej modlitwy.
IMG_2459

                                                                                                              fot. Wojciech Kaszlej

IV RAJD MOTOCYKLOWY „ŚLADAMI OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ”
26 – 29 maja 2016 Mikaszówka

Szczegóły:

Augustów – Mikaszówka – Giby – Suwałki – Sejny
26-29 maja 2016 r.

Organizatorzy: ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Na finał Historia utrwalona 2016II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie​ znów uaktywniło młodych badaczy historii. Efekt był wyśmienity – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kolejny raz pokazali, jakie ciekawe opowieści kryją domowe archiwa!

Przed finałem konkursu – WARSZTATY I WYCIECZKA EDUKACYJNA ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

28 kwietnia 2016 | Danuta Kaszlej
„MOJA BIAŁO-CZERWONA” po raz piąty…
 

Moja BiałoczerwonaStarosta Augustowski i Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie zapraszają młodzież z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V powiatowym konkursie fotograficznym
„MOJA BIAŁO-CZERWONA”.

W pierwszych trzech dniach maja obchodzić będziemy ważne dla Polaków święta:
1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
3 maja rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. W tym czasie, m.in. podczas organizowanych uroczystości, eksponowane będą flagi narodowe i biały orzeł ze złotą koroną – Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy zachęcają, aby w te szczególne dni młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwróciła uwagę na narodowe symbole i stosunek Polaków do nich poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

Młody człowieku, czy Ciebie i Twoich rodaków symbole te obchodzą, czy wzruszają, budzą dumę z polskości, czy są otoczone szacunkiem, czy łączą? A może wywołują inne emocje i inne refleksje? ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

14 kwietnia 2016 r. szlakiem obozów partyzanckich zlokalizowanych w okolicach Nowinki ruszyła ekipa w składzie: Anna Urbanowska, ps. „Lalka” z d. Ryniewicz, łączniczka oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”, Witold Ryniewicz, syn Mieczysława, brata Anny, Tomasz Kiełczewski, prezes Stowarzyszenia  „Leśni” oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, prezes i wiceprezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Podstawą poszukiwań w terenie były materiały zgromadzone przez Zbigniewa Kaszleja m.in. w wyniku kwerendy w zasobach augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (nieocenione materiały Antoniego Żabickiego, ps. „Róża”), zbierane od wielu lat relacje partyzantów i współpracowników  oddziału „Romana” oraz pamiętnik „Spowiedź partyzanta” autorstwa Jerzego Kuntza ps. „Palant”, żołnierza AK i AKO Obwodu Augustów i Suwałki. Dobry użytek z tych materiałów uczynił w badaniach terenowych Tomasz Kiełczewski.

Po kilku wizjach lokalnych m.in. z udziałem Tadeusza Sadowskiego, Witolda Ryniewicza i Anny Urbanowicz, która ponad miesiąc (lipiec – sierpień 1944 r.) przebywała w obozie „Romana”, możemy zakomunikować, że udało się zlokalizować położenie obozów partyzanckich oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”, sowieckiego desantu „Jasień” oraz obozów, gdzie okresowo chroniła się ludność cywilna Nowinki i innych wsi.
Danuta Kaszlej

fot. Zbigniew Kaszlej

 

Zostaliśmy zaproszeni przez Olecką Izbę Historyczną na spotkanie, którego tematem była Obława Augustowska z uwzględnieniem nowych informacji dotyczących tej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach w lipcu 1945 r.

IMG_4982W lutym br. historycy Oddziału IPN w Białymstoku zaprezentowali dokumenty dotyczące działań wojskowych 50 armii i wspomagających ją jednostek z 48 armii, wchodzących w skład III Fontu Białoruskiego. W lipcu 1945 r. przeprowadziły one na terenie północno-wschodniej Polski, a także na terenie ziem II RP utraconych na rzecz litewskiej i białoruskiej republiki sowieckiej, wielką akcję skierowaną przeciwko podziemiu niepodległościowemu. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

22 marca 2016 | Zbigniew Kaszlej
Imieniny Marszałka
 

Na obchody imienin Józefa – Marszałka Józefa Piłsudskiego, zaprosił kpt.  POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej, która to organizacja od kilku już lat urządza w Augustowie uroczystości piłsudczykowskie i legionowe.

Obchody rozpoczęły się 19 marca 2016 r. w Augustowie pod pomnikiem Marszałka przy Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystego apelu,  przypomniany został wkład Józefa Piłsudskiego wniesiony w odzyskanie przez Polskę niepodległości, Komendant Główny odczytał rozkaz powołujący członków POW na wyższe stopnie organizacyjne.
Na uroczystość przybyli, składając kwiaty pod pomnikiem: Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta – Katarzyna Beata Sturgulewska, nauczyciele i emerytowani nauczyciele Gimnazjum nr 1oraz mieszkańcy Augustowa.
Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w Gimnazjum nr 1, gdzie kpt. POW Piotr Augustynowicz przybliżył młodzieży postać Marszałka Józefa Piłsudskiego; podsumowaniem był montaż słowno – muzyczny w wykonaniu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Zbigniew Kaszlej

 
 Poniższy link przenosi do nagrania z augustowskich uroczystości:
Relacja w Obiektywie TVP 3 Białystok

Szydło w Augustowie - pomnikMateriał prasowy Wydziału Promocji UM w Augustowie:

Ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się we wtorek, 1 marca 2016 r. w Augustowie – miejscu sławiącym się historią wytrwałej walki niezłomnych bohaterów, którzy trwali w lasach augustowskich do jesieni 1954 r., przeciwstawiając się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Pamięć poległych w obronie naszej wolnej Ojczyzny w Augustowie uczcili premier RP Beata Szydło, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł ziemi augustowskiej Jarosław Zieliński, przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz przedstawiciele administracji samorządowej z regionu. Mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych koncelebrował ks. biskup pomocniczy ełcki Romuald Kamiński.

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik witając zgromadzonych pod pomnikiem Żołnierzy Polski Podziemnej Poległych na Kresach II RP w latach 1944 – 1954 podkreślił: – Jest to dla nas niezwykle ważne, że takie święto, w którym czcimy pamięć Żołnierzy Niezłomnych, największych bohaterów, dzięki którym możemy być dumni, że jesteśmy Polakami – obchodzimy dzisiaj w Augustowie. W Augustowie, mieście tak dotkliwie dotkniętym przez obu okupantów. Dziękuję bardzo, że Najjaśniejsza Rzeczpospolita w osobach najdostojniejszych przedstawicieli dzisiaj pochyla głowę również nad naszą bolesną historią. – zaznaczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

– Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tych Niezłomnych, dla których dewiza Bóg–Honor–Ojczyzna nie była czymś wyjątkowym, ale była codzienną powinnością. Którzy zawsze, w najtrudniejszych chwilach wiedzieli jak trzeba się zachować. –podkreśliła premier Beata Szydło – Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby oddać cześć tym, którzy do końca trwali wiernie, bo wiedzieli, że Ojczyzna ich potrzebuje.

Premier Beata Szydło zaznaczyła w swoim przemówieniu potrzebę odkrycia prawdy o Obławie Augustowskiej: – Tutaj, w Augustowie trzeba też powiedzieć o tych, którzy byli w czasie Obławy Augustowskiej bestialsko torturowani i przesłuchiwani… Ponad pół tysiąca mieszkańców tej ziemi nigdy nie wróciło do domu i wciąż szukamy ich grobów. Prawda o Obławie Augustowskiej jest naszym moralnym obowiązkiem. – podkreślała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł ziemi augustowskiej Jarosław Zieliński zaznaczył, że przesłanie płynące z pamięci o Żołnierzach Wyklętych jest wciąż aktualne: – Pamiętajmy o tym, że z tej tragicznej i heroicznej walki płynie dla nas jedno przesłanie: aby być wiernym Ojczyźnie, wiernym wartościom, wiernym tradycji. Przypomnijmy słowa Inki, dziewczyny, która została w 1946 r. zakatowana przez komunistów: „Przekażcie babci, że zachowałam się jak trzeba”. My też zawsze zachowujmy się jak trzeba. –  apelował do zgromadzonych minister Jarosław Zieliński.

Przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu przypomniała najistotniejsze fakty dotyczące Obławy Augustowskiej: – Aresztowano wówczas 7 tys. Polaków. Po brutalnych przesłuchaniach 600 z nich skrytobójczo zamordowano. Do dziś nie znamy miejsca ich pogrzebania. Nieprzypadkowo mówimy więc tutaj o „Małym Katyniu”. Nigdy o tych poległych Żołnierzach Polski Walczącej nie zapomnimy. Nigdy nie będzie przedawnienia dla tego ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim. – podkreślała minister Anna Maria Anders – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomina nam, że Polacy nigdy nie zaakceptowali zniewolenia, jakie dokonało się w Polsce wraz z zakończeniem II wojny światowej. – dodała minister Anders na zakończenie.

Po wystąpieniach premier Beaty Szydło i przybyłych ministrów, Wojsko Polskie – Garnizon Białystok odczytało apel poległych, po którym nastąpiła salwa honorowa na cześć Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie uroczystości przybyli goście: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, związki i organizacje kombatanckie, służby mundurowe oraz inne instytucje składały wieńce pod pomnikiem Żołnierzy Polski Podziemnej Poległych na Kresach II RP w latach 1944 – 1954.

 

1 marca 2016 | Danuta Kaszlej
O Obławie Augustowskiej w Gołdapi
 

Miło nam poinformować, że 29 lutego 2016 r. w Gołdapi władze powiatu i miasta oraz goście Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – w tym dominująca liczbowo młodzież z gołdapskich szkół – wysłuchali opowieści Danuty i Zbigniewa Kaszlejów o Obławie Augustowskiej. Wykład ilustrowany multimedialną prezentacją uzupełnił fragment filmu Leszka Petryckiego „A może o tym nie można mówić?”
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i gratulujemy uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi wzruszającego występu.
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie
AGołdap