13 lutego 2013 | Zbigniew Kaszlej
Uczciliśmy Powstańców 1863 r.
 

Wiadomość o wybuchu Powstania Styczniowego dotarła do powiatu augustowskiego 8 lutego 1863 r. Dokładnie 150 lat później zorganizowano obchody tej rocznicy. Uroczystości rozpoczęły się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie sesją Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Wprowadzeniem w klimat narodowego zrywu lat 1863 – 65 była pieśń Z dymem pożarów w wykonaniu Natalii Kozielskiej, uczennicy II LO. Chorał ten, skomponowany przez Józefa Nikorowicza, z tekstem Kornela Ujejskiego, pełnił rolę jednego z powstańczych hymnów.
Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski w imieniu własnym oraz wszystkich organizatorów: Danuty Kaszlej – Prezesa Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Tadeusza Wasilewskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów i Macieja Ambrosiewicza – Prezesa Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, powitał gości: księdza infułata Antoniego Kochańskiego, księży prałatów – Stanisława Wysockiego i Jana Wróblewskiego, przedstawicieli kombatantów, Barbarę Bojaryn – Kazberuk – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Marcina Zwolskiego – pracownika oddziału, Jolantę Dubińską – Francke – Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie, ppłk Waldemara Siedleckiego – Dowódcę 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Obecni byliprzedstawiciele Lasów Państwowych: Marek Masłowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Leszek Skubis – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Adam Sieńko – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów. Licznie reprezentowane były władze samorządowe z powiatu augustowskiego w osobach: Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarosty Augustowskiego, Tadeusza Drągiewicza – Wójta Gminy Sztabin, Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Augustowa, Anny Jastrzębskiej – Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury. Przybył Tadeusz Radziwonowicz – Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, a także Andrzej Matusiewicz – Wiceprezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Obecni byli członkowie stowarzyszeń działających na terenie powiatu augustowskiego: Małgorzata Ostrowska i Helena Kozłowska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, Tomasz Kiełczewski – Prezes Stowarzyszenia „Leśni”, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z powiatu augustowskiego oraz liczna rzesza pasjonatów historii.
Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie księdzu prałatowi Stanisławowi Wysockiemu oraz Wojciechowi Baturze Medalu PRO MEMORIA, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Danuta Kaszlej – prowadząca sesję klubu, wspominała zmarłą 4 lutego 2013 r. Profesor Janinę Kleczkowską. Pani Janina po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim uczyła języka polskiego i wychowywała kolejne pokolenia młodzieży
w augustowskich szkołach średnich. Była sympatykiem Klubu Historycznego, aktywnie uczestniczyła w jego sesjach, wspierała i inspirowała klubową działalność. Danuta Kaszlej zaprezentowała, wydane jako materiał wewnętrzny klubu, spisane przez Janinę Kleczkowską wspomnienie o pierwszej „Solidarności” w Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Autorka pracowała nad tym tekstem w ciągu ostatnich dwóch lat, weryfikując swoje wspomnienia poprzez dokumenty i relacje innych uczestników opisywanych wydarzeń.
Pamięć Janiny Kleczkowskiej uczczono minutą ciszy. Ksiądz Infułat Antoni Kochański odmówił modlitwę w intencji śp. Janiny Kleczkowskiej, Sybiraków w przeddzień rocznicy wywózki z 10 lutego 1940 r. i Powstańców Styczniowych.
Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. Pamiętano o tej dacie w powiecie augustowskim. Zaprezentowano zebranym fotografie dokumentujące te uroczystości:
1) Tadeusz Wasilewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów wraz z pracownikami nadleśnictwa złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na mogile Powstańców Styczniowych na Kozim Rynku oraz na uroczysku Krzyżyki,
2) Przedstawiciele Nadleśnictwa Szczebra, Urzędu Gminy Nowinka i Zespołu Szkół w Nowince złożyli kwiaty i zapalili znicze na pomniku w Powstańcach,
3) Starosta Augustowski – Franciszek Wiśniewski, Wicestarosta Jarosław Szlaszyński i Zbigniew Kaszlej zapalili znicze na grobach powstańców styczniowych na augustowskim cmentarzu.
Część merytoryczną sesji stanowiły dwa referaty przybliżające problematykę Powstania Styczniowego na naszym regionie. Pierwszy referat: Testament Powstańca (Władysław J. Smoleński 1841-1924) wygłosił Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach. Drugi referat: Powstanie Styczniowe na Augustowszczyźnie przedstawił Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski. Wystąpienia obu prelegentów wzbogacone były prezentacją multimedialną.
Sesji towarzyszyły dwie wystawy dotyczące wydarzeń sprzed 150 lat. Pierwsza zatytułowana „Pamięć”, autorstwa Barbary Kondrackiej i Wojciecha Batury – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej, prezentowała osoby i miejsca związane z Powstaniem Styczniowym na Augustowszczyźnie. Druga wystawa, udostępniona dzięki życzliwości Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suwałkach im. Marii Konopnickiej, ukazywała powstanie w perspektywie ogólnopolskiej.
Ks. Stanisław Wysocki, Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i Danuta Kaszlej poprosili zebranych o podpisanie apelu w sprawie Obławy Augustowskiej. Jest on skierowany do władz RP i dotyczy podjęcia działań na najwyższym szczeblu zmierzających do ujawnienia przez Rosję pełnej listy Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. i miejsca ich spoczynku. Powstał z inicjatywy dyrekcji i profesorów Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz przedstawicieli innych instytucji i został już podpisany m.in. przez ludzi nauki z wielu ośrodków. Lista nazwisk zostanie przekazana w lipcu 2013 roku, w rocznicę Obławy Augustowskiej, do kancelarii Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu RP.
Pieśń powstańcza w wykonaniu Natalii Kozielskiej zakończyła pierwszą część sesji. Podczas przerwy miały miejsce tradycyjne augustowskie o historii rozmowy przy kawie, herbacie i ciastkach. Uczniowie II LO pomagali w wypełnianiu elektronicznego formularza osobom pragnącym podpisać apel w sprawie Obławy Augustowskiej. Zwieńczeniem spotkania w II LO była prezentacja wystawy Pamięć przez jej współautora – Wojciecha Baturę, Kustosza Muzeum Ziemi Augustowskiej.
Druga część obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w powiecie augustowskim odbyła się w środku Puszczy Augustowskiej – na Kozim Rynku, w miejscu obozowiska Powstańców 1863 r.
Rozpoczęła się krótką gawędą Wojciecha Batury dotyczącą Koziego Rynku.
O okolicznościach bitwy na Kozim Rynku w czerwcu 1863 r. opowiedzieli Wojciech Batura i Maria Kłoczko. Modlitwę przy powstańczej mogile poprowadził ksiądz prałat Stanisław Wysocki. Przy dźwiękach sygnalistów zostały złożone kwiaty i zapalone znicze zarówno przy pomniku Powstańców Styczniowych, jak i przy upamiętnieniu potyczki Uderzeniowych Batalionów Kadrowych z wojskami niemieckimi w 1943 r. Kwiaty zostały złożone przez przedstawicieli Nadleśnictwa Augustów, Starostwa Powiatowego w Augustowie i Urzędu Miasta w Augustowie, harcerzy oraz Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie.
Poczęstunek z obozowego kotła oraz śpiew polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie przy wsparciu wszystkich uczestników uroczystości (ponad 70 osób) i akordeonowym akompaniamencie Jarosława Bronakowskiego zakończył ten bogaty w wydarzenia dzień.
Podziękowania należą się współorganizatorom obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Augustowszczyźnie: w szczególności Tadeuszowi Wasilewskiemu i Romanowi Rogozińskiemu z Nadleśnictwa Augustów, Franciszkowi Wiśniewskiemu – Staroście Augustowskiemu, Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Wicestaroście, Małgorzacie Mikos ze Starostwa Powiatowego w Augustowie, Barbarze Kondrackiej i Wojciechowi Baturze z Muzeum Ziemi Augustowskiej, Dyrektorowi i nauczycielom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Marcie Jackiewicz, Marii Kisielewskiej, Piotrowi Augustyniakowi i Cezaremu Michałowskiemu oraz uczniom tej szkoły.

Z.Kaszlej

[Not a valid template] [Not a valid template]
Wpis dodano w kategoriach: Aktualności, Rocznice, Sesje klubu, Wydarzenia

Jedna myśl nt. „Uczciliśmy Powstańców 1863 r.

  1. Pingback: 152 lata póżniej... pamiętajmy o Powstańcach Styczniowych - Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *