5 maja 2019 | Zbigniew Kaszlej
Witaj majowa jutrzenko …. A.D. 2019
 

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie występem Orkiestry Dętej OSP Augustów-Lipowiec, działającej przy Augustowskich Placówkach Kultury. Licznie reprezentowane były poczty sztandarowe augustowskich szkół, instytucji i związków. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Mirosława Karolczuka pod pomnikiem „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę” złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Wiązanki od władz samorządowych złożyli: Bogdan Dyjuk – Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu, Mirosław Karolczuk wraz z zastępcą i Przewodniczącym Rady Miasta. Były wiązanki od środowisk kombatanckich, kwiaty od Związku Sybiraków złożyła Barbara Czartoszewska, kwiaty od augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej złożył Zbigniew Kaszlej. Cieszyła liczna obecność przebywających w Augustowie warszawskich środowisk niepodległościowych. Wiązanki kwiatów złożyły reprezentacje: Instytutu Historycznego NN im. prof. Andrzeja Ostoja Owsianego, Rady Krajowej NSZZ „Solidarność”, Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Prezesem Mirosławem Widlickim.
Uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej NSJ zakończyła obchody narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Augustowie.     

Tekst i fot. Zbigniew Kaszlej

23 kwietnia 2019 | Zbigniew Kaszlej
Pogrzeb Witolda Lewoca
 

Towarzyszyliśmy 23 kwietnia 2019 r. w ostatniej drodze kpt. Witolda Lewoca, ps. Brzozak”, „Kazik”,  żołnierza Armii Krajowej Obwodu Augustów, członka honorowego augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pogrzeb z asystą wojskową miał uroczysty charakter.
Wartę przy trumnie w kościele p.w. Św. Rocha w Krasnymborze pełnili żołnierze 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego, asystę sztandaru augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej stanowili żołnierze 12 Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach.

Liturgię pogrzebową odprawił ksiądz proboszcz Dariusz Rogiński.
Zbigniew Kaszlej – historyk i Prezes Koła Augustów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przedstawił biogram śp. Witolda Lewoca opracowany wspólnie z Bartłomiejem Rychlewskim.

Na cmentarzu parafialnym w Krasnymborze trumnę prowadziła kompania honorowa, wystawiona przez 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego. Salwa honorowa zamknęła uroczystości pogrzebowe.

Tekst wygłoszony podczas liturgii pogrzebowej śp. Witolda Lewoca.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Śp. Witold Lewoc był członkiem honorowym augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jako prezes tego Koła i historyk chcę podać znane mi podstawowe fakty z jego życiorysu.

Kpt. WITOLD  LEWOC, ps. „Brzozak”, „Kazik” był synem Stanisława i Pelagii, urodził się 22.07.1927 r.  w Jastrzębnej Drugiej. Żołnierzem Armii Krajowej został w marcu 1943 r., przysięgę złożył przed Stanisławem Trochimowiczem ps. „Mszarski”. Powierzono mu funkcję łącznika i członka drużyny terenowej Armii Krajowej dowodzonej przez kpr. Stanisława Makarewicza ps. ,,Wiarus”. Po zatrzymaniu „Wiarusa” przez Sowietów, mimo młodego wieku, Witold Lewoc został mianowany dowódcą patrolu. W lipcu 1945 r. poszukiwany był przez Sowietów, jak i Urząd Bezpieczeństwa, w czasie Obławy Augustowskiej. W porozumieniu z organizacją opuścił teren pow. Augustów.  We wrześniu 1945 r. rozpoczął naukę w gimnazjum OO. Salezjanów w Różanymstoku. W grudniu 1945 Urząd Bezpieczeństwa wpadł na jego trop, ale dzięki kolegom szkolnym uniknął aresztowania. Korzystając z pomocy konspiracyjnej Komendy Obwodu Sokólskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przeniósł się do szkoły w Suchowoli. Od tej pory używał własnego imienia i nazwiska, występował jednak jako ,,Witold Lewoc” – repatriant z Lidy  (podając także fałszywe daty urodzenia i imiona rodziców). W Suchowoli ukończył II klasę gimnazjum. 
Jeszcze w 1946 r. Witold Lewoc wyjechał do Łodzi i z tym miastem związał resztę swego życia. Będąc poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa do ujawnienia  w 1956 ukrywał się, np. w samej  Łodzi pięciokrotnie zmieniał adres zameldowania. Pracując w kancelarii  ks. płk. Włodzimierza Ławrynowicza – kapelana (ludowego) WP w Łodzi, a jednocześnie naczelnego kapelana ZHP, ukończył szkołę średnią, studia wyższe i uzyskał uprawnienia adwokackie. Wykonywał zawód radcy prawnego. W czerwcu 1956 r. w Białymstoku ujawnił się. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  do końca istnienia PRL. W latach 1980-1981 był doradcą prawnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W 1987 r. przeszedł na emeryturę. Po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej  udzielał mu pomocy w ujawnianiu zbrodni komunistycznych oraz w ściganiu ich sprawców.

Od chwili powstania augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej był jego aktywnym członkiem. Ze względu na to, że w Łodzi mieszkało wielu Akowców pochodzących z naszego terenu, utworzył Oddział Białostocki Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łodzi.
Śp. Witold Lewoc był redaktorem prawie trzydziestu numerów wydawanego w latach 1989-1992 Augustowskiego Biuletynu Informacyjnego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie, sporządził „Spis żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Augustów”, dzielił się wiedzą o niepodległościowym podziemiu na konferencjach naukowych i spotkaniach. Corocznie w okresie wakacyjnym odwiedzał rodzinne strony, brał udział w akowskich uroczystościach w Augustowie. Można było wtedy toczyć z panem Witoldem dysputy na temat podziemia niepodległościowego na naszej ziemi. Pan Witold miał wiele pomysłów dotyczących upamiętnień miejsc pamięci narodowej, mocno leżało mu na sercu funkcjonowanie Muzeum Armii Krajowej w Janówce. Widoczne ślady jego działalności  znaleźć można także na krasnoborskim cmentarzu. Miał swój udział w powstaniu pomnika powstańców styczniowych oraz pomnika ofiar Obławy Augustowskiej pochodzących z parafii Krasnybór.

Dziś oddaję hołd i chylę czoło przed kpt. Witoldem Lewocem, synem tej patriotycznej i boleśnie doświadczonej ziemi, której dobrze się zasłużył. Cześć Jego pamięci!

Dziękuję za obecność sztandarów i asystę wojskową dowódcom i żołnierzom 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz 12 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.

fot. i tekst: Zbigniew Kaszlej

22 kwietnia 2019 | Zbigniew Kaszlej
Zmarła Lucyna Milanowska
 

17 kwietnia 2019 r. w wieku 73 lat zmarła Lucyna Milanowska, emerytowana dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce. Pani Lucyna była jedną z inicjatorek nadania szkole tego zaszczytnego imienia.
Niech odpoczywa w Panu

Uroczystość pogrzebowa będzie miała miejsce 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Kościele p.w. Świętej Rodziny na augustowskich Wypustach.

 

17 kwietnia 2019 r. w Łodzi zmarł Witold Lewoc ps. „Brzozak”, „Kazik”, żołnierz Obwodu Augustów Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Niech odpoczywa w Panu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w kościele p.w. św. Rocha w Krasnymborze.

Witold Lewoc
1927 – 2019

LEWOC WITOLD, ps. „Brzozak”, „Kazik” – syn Stanisława i Pelagii, ur. 22.07.1927 r.  w Jastrzębnej Drugiej. Żołnierz Armii Krajowej od 1943 r., przysięgę złożył przed Stanisławem Trochimowiczem ps. „Mszarski”.  Przydzielony został do jednostki pomocniczej WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania). Powierzono mu funkcję łącznika. W lipcu 1945 r. poszukiwany był przez Sowietów w czasie Obławy Augustowskiej. We wrześniu 1945 r. rozpoczął naukę w gimnazjum OO. Salezjanów w Różanymstoku. Po ukończeniu tam pierwszej klasy, korzystając z pomocy Komendy Obwodu Sokólskiego WiN, przeniósł się do szkoły w Suchowoli. Posługując się fałszywym życiorysem zamieszkał na krótko u doktora Jana Rudzińskiego. Jeszcze w 1946 r. wyjechał do Łodzi i z tym miastem związał resztę swego życia. Będąc poszukiwany przez UB do 1956 r. posługiwał się fałszywymi dokumentami. Ukończył szkołę średnią, studia wyższe i podyplomowe i uzyskał uprawnienia adwokackie. Wykonywał zawód radcy prawnego. Od 1987 r. na emeryturze. 

 

Zapraszamy na recital fortepianowy prof. Tadeusza Trzaskalika, który zagra polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego. Muzyka oraz poezja w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie pozwoli przypomnieć postać M.K. Ogińskiego, jego patriotyczną działalność w okresie powstania kościuszkowskiego, następnie na emigracji i przede wszystkim jego twórczość muzyczną.

OgińskiMichał Kleofas Ogiński był wybitnym polskim kompozytorem, dyplomatą, działaczem politycznym i domniemanym autorem Mazurka Dąbrowskiego.
Komponował polonezy fortepianowe, romanse, pieśni, kadryle, menuety i walce. Najbardziej znanym spośród napisanych przez Ogińskiego ponad 20 polonezów jest kompozycja „Pożegnanie Ojczyzny” z 1794 r. – wyraz rozpaczy po upadku powstania kościuszkowskiego i zapowiedź ostatecznej likwidacji państwa polskiego, którą przypieczętował III rozbiór Polski.

Ten i inne znakomite utwory kompozytora usłyszymy w poniedziałek 1 kwietnia br. o godz. 13.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Augustowie (ul. Wybickiego 1). Recital fortepianowy profesora Tadeusza Trzaskalika – pianisty, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ubarwi poezja patriotyczna w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Koncert wpisujemy w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo mieszkańcy ziemi augustowskiej wolnością mogli cieszyć się dopiero w lipcu 1919 r.  Profesor Trzaskalik jest spokrewniony z ks. Stanisławem Szczęsnowiczem, który aktywnie zabiegał o włączenie Augustowszczyzny i Suwalszczyzny w granice odradzającej się Polski. Mieliśmy zaszczyt w 2014 r. gościć po raz pierwszy prof. T. Trzaskalika z wykładem na sesji Klubu Historycznego, następnie dwukrotnie na koncertach, które współorganizowaliśmy w Augustowie. Mamy też honor być partnerem wydania przez Stowarzyszenie Pro Musica Organa płyty z polonezami M.K. Ogińskiego w wykonaniu Tadeusza Trzaskalika.

csm_okladka-plyty_011456c9edUtwory właśnie z tej płyty, wydanej na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, usłyszymy na poniedziałkowym koncercie.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach
Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
Augustowskie Placówki Kultury
Zapraszam
Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

 

Już po raz piąty w Augustowie współorganizujemy „Tropem wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Ty również możesz go współtworzyć poprzez udział w biegu, kibicowanie, uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących bądź pomagając w organizacji tegorocznej edycji. Zapraszamy!
_tropem wilczym 2019 palakt____

3 marca 2019 r., od godziny 13.00, zapraszamy do uczczenia w Augustowie (Bulwary jez. Necko) Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych poprzez udział w biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz w wydarzeniach towarzyszących.
Pobiec w hołdzie Niezłomnym – Wyklętym można na dwóch dystansach: 5000 m (rocznik 2003 i starsi) oraz 1963 m (rocznik 2005 i starsi –  bieg lub marsz nordic walking). Drugi dystans symbolizuje datę zastrzelenia w czasie obławy Józefa Franczaka „Lalka”, ostatniego z Wyklętych.

Warunkiem uczestnictwa w biegach jest dokonanie do 1 marca br. prawidłowej rejestracji na https://zapisy.domtel-sport.pl/bieg-tropem-wilczym-pamieci-zolnierzy-wykletych-v2935.pl.html oraz wniesienie opłaty w wysokości 20,00 zł na konto Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie: PKO S.A.61 1240 3363 1111 0010 5571 6281
W tytule: imię i nazwisko, dystans, Bieg Tropem Wilczym

Obowiązuje limit pierwszych opłaconych 220 osób – one mają gwarancję pakietu.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do biegu/marszu (220 osób) otrzymuje pakiet startowy a w nim: numer startowy, pamiątkową koszulkę, materiały o Żołnierzach Wyklętych, ciepły posiłek oraz – po zakończeniu biegu – medal pamiątkowy.

Osoby zarejestrowane proszone są o odbiór pakietów 2 marca (sobota) w godz. 12:00 – 17:00 w biurze zawodów na pływalni miejskiej w Augustowie ul. Sucharskiego 15 (potrzebny dowód tożsamości, pakiety nieletnich odbiera rodzic lub opiekun prawny podpisując zgodę).

Biuro zawodów czynne będzie też 3 marca (niedziela) 2019 r. w godz. 10:00-12:00 w amfiteatrze przy ul. Zarzecze – dodatkowe zapisy w dniu zawodów nie gwarantują otrzymania pakietu startowego a opłata startowa wnoszona w dniu zawodów wynosi 40,00 zł.

Bieg rozpoczniemy o godzinie 13.00 na bulwarach jeziora Necko, przy amfiteatrze (ul. Zarzecze). Zapraszamy całe rodziny, wolontariusze zadbają, by nikt nie nudził się.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz biegać – przyjdź, by kibicować i zyskać informacje o żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego walczących o wolność w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Na ziemi augustowsko – suwalskiej toczyli tę walkę do jesieni 1954 r.

Dołącz do nas – oddajmy wspólnie hołd Żołnierzom Niezłomnym – Wyklętym!

Bieg jest elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augustowie. Poprzedzi go złożenie kwiatów pod „Domem Turka” o godz. 9.00 oraz msza św. o godz. 9.15 w intencji Wyklętych w augustowskiej Bazylice NSJ.
Aktualne informacje będziemy zamieszczać na: http://akklub.pl/category/wydarzenia/tropemwilczym/ oraz
http://www.basenaugustow.pl/TropemWilczym

Organizator ogólnopolski: Fundacja „Wolność i Demokracja”
Organizatorzy lokalni: Powiat Augustowski, Urząd Miasta Augustowa, Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie.

Przejdź do formularza rejestracyjnego, znajdziesz tam też regulamin biegu:
https://zapisy.domtel-sport.pl/bieg-tropem-wilczym-pamieci-zolnierzy-wykletych-v2935.pl.html

Danuta Kaszlej
e-mail: danutakaszlej@gmail.com
tel.: 507 248 628

31 stycznia 2019 | Danuta Kaszlej
Pogrzeb por. Jana Kuleszy
 

fot. Zbign

Towarzyszyliśmy w ostatniej drodze por. Jana Kuleszy – żołnierza Armii Krajowej, udzielającego po wojnie wsparcia oddziałom antykomunistycznego podziemia, więzionego w latach 1951-54, odznaczonego w 2018 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, członka augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pogrzeb z asystą wojskową miał bardzo uroczysty charakter.
Wartę przy trumnie 29 i 30 stycznia br. w Augustowie i Monkiniach pełnili żołnierze12 Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach, dziękujemy im też za asystę sztandaru augustowskiego koła ŚZŻAK.
IMG_9372 IMG_938330 stycznia 2019 r. w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach koncelebrowanej liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Gosk.
List do rodziny i uczestników uroczystości skierował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Odczytał go dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen.bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław” – płk.Sławomir Kocanowski.
Zbigniew Kaszlej – historyk i Prezes Koła Augustów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przedstawił biogram śp. Jana Kuleszy opracowany wspólnie z Bartłomiejem Rychlewskim.
IMG_9387
Na cmentarz parafialny w Monkiniach trumnę wprowadzała kompania honorowa z trębaczem i werblistą, wystawiona przez 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego. Salwa honorowa i wykonany na trąbce utwór „Śpij kolego w zimnym grobie – niech się Polska przyśni Tobie” zamknęły uroczystości pogrzebowe.

Śp. Jana Kuleszę pożegnali najbliżsi, znajomi, sąsiedzi, delegacje jednostek Wojska Polskiego, reprezentacja władz Powiatu Augustowskiego, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oraz współorganizatorzy pogrzebu, czyli władze i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Augustowie i Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Staraliśmy się pożegnać Pana Jana tak godnie, jak zasłużył na to swoim życiem.
IMG_9408
W imieniu rodziny i organizatorów dziękujemy za wystawienie sztandarów i asystę wojskową dowódcom i żołnierzom 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej z obecnym na uroczystości dowódcą – płk. Sławomirem Kocanowskim oraz 1 Batalionowi Zmechanizowanemu „Szwoleżerów Mazowieckich” 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z obecnym na uroczystości mjr. Piotrem Półbratkiem.
IMG_9414Biogram Jana Kuleszy, ps. „Czarny”, „Junak”: http://akklub.pl/aktualnosci/na-wieczna-warte-odszedl-jan-kulesza-ps-czarny-junak/

Poniżej linki do relacji w mediach z pogrzebu śp. Jana Kuleszy:

1. Materiał filmowy w Obiektywie TVP Białystok – wykorzystuje zdjęcia Wojciecha Kaszleja (żródło: akklub.pl)

2. Materiał filmowy Radia 5

3. Reportaż (audio) Radia Białystok

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

fot. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

 

 

Jan Kulesza, ps. „Czarny”, „Junak”, żołnierz Obwodu Suwałki Armii Krajowej, następnie współpracownik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zmarł 27 stycznia 2019 r. w suwalskim szpitalu. Jan Kulesza wielokrotnie udzielał pomocy partyzantom powojennego, antykomunistycznego podziemia w postaci wyżywienia, informacji o ruchach aparatu represji w terenie i o osobach podejrzanych o współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Został za to aresztowany we wrześniu 1951 r. i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku skazany na 8 lat więzienia, zwolniony warunkowo w lipcu 1954 r.
Od lat 90-tych XX wieku członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, najpierw Koła w Suwałkach, a od kilku lat Koła w Augustowie.
Składamy wyrazy współczucia rodzinie.
Ciało Jana Kuleszy zostanie wystawione 29 stycznia br. w godzinach popołudniowych, w Domu Pogrzebowym przy ul. Skorupki w Augustowie. Wyprowadzenie nastąpi 30 stycznia br. o godz. 10.00 do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, gdzie odbędzie się liturgia pogrzebowa i skąd odprowadzimy Jana Kuleszę na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Monkiniach.

kulesza ramkaJan Kulesza ps. „Junak”
(1922 – 2019)

Kulesza Jan, ps. „Czarny” „Junak” – syn Stanisława i Ludwiki z domu Pachucka, urodzony 12.03.1922 r. we wsi Walne, pow. Augustów i tam zamieszkały.
Żołnierz Armii Krajowej, członek siatki konspiracyjnej, współpracownik oddziału AK Franciszka Goworowskiego, ps. ,,Leśny”, a następnie oddziału partyzanckiego WiN Aleksandra Kowalewskiego, ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”.
W latach 1949 – 1951 wielokrotnie udzielał pomocy partyzantom Jana Sadowskiego, ps. „Blady” i Piotra Burdyna, ps. „Poręba” w postaci wyżywienia oraz informacji o ruchach „resortu” w terenie, członkach PZPR i ORMO i innych osobach podejrzanych o współpracę z UB. Dostarczył też partyzantom większe ilości amunicji uzyskane z poniemieckich magazynów położonych w okolicach wsi Pijawne. (amunicję przywiózł do domu, wysuszył, zakonserwował a następnie jej część dał bezpośrednio partyzantom, a część przewiózł do schronu w gospodarstwie Chrulskich we wsi Walne).
Zatrzymany i aresztowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie 24.09.1951 r.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku (akta sprawy: Sr 756/51) na sesji wyjazdowej w Suwałkach 18.12.1951 r. skazany  na 8 lat pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo 05.07.1954 r.
Po wyjściu z więzienia ożenił się z Bronisławą. Od początku lat 90-tych XX wieku aktywnie uczestniczył w pracach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, najpierw w Suwałkach, a ostatnio w Augustowie.
Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 15.03.2018 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Biogram Jana Kuleszy autorstwa Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego

15 czerwca 2018 r. Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie zorganizował uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski, podczas której Jan Kulesza, ps. „Czarny”, „Junak” odebrał Krzyż Kawalerski OOP za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Wręczając order na sali wypełnionej młodzieżą, zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Dariusz Gwizdała powiedział słowa, które podzielamy:
„W imieniu własnym, ale przede wszystkim Prezydenta RP i zwierzchnika sił zbrojnych oddaję hołd i chylę czoło przed Janem Kuleszą. Pański patriotyzm, ofiarna walka i męstwo są i niezmiennie pozostaną dla nas najpiękniejszym wzorem, z którego młodsi będą czerpać siły w służbie niepodległej Ojczyźnie”.

Cześć Jego pamięci!
Niech spoczywa w Panu.

23 stycznia 2019 | Zbigniew Kaszlej
Wojciech Batura o budowniczych Kanału Augustowskiego
 

Publikujemy referat Wojciecha Batury Działalność budowniczych Kanału Augustowskiego za granicą”, wygłoszony 6 grudnia 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie na sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
BaturaNa sesję przybyli: Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Krzysztof Czarnecki – zastępca dyrektora Zlewni w Augustowie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Tadeusz Wasilewski – były Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, środowisko augustowskiego PTTK reprezentowały: Krystyna Korzeniecka i Irena Batura. Obecny był Łukasz Faszcza z Muzeum Ziemi Augustowskiej. Klub Historyczny im. Armii Krajowej reprezentowali: Maria Kisielewska, Wojciech Walulik oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie. Temat sesji przyciągnął pasjonatów historii interesujących się dziejami Kanału Augustowskiego. Ważnym jej adresatem byli uczniowie II LO, bo referat poszerzył wiedzę o działalności Polaków na emigracji, czyli o patronie szkoły.
Gości powitała i podziękowała za organizację spotkania Barbara Koronkiewicz, dyrektor II LO.

Spotkanie stało się też okazją do podziękowania za współpracę z Wojciechem Baturą w roli kustosza Muzeum Ziemi Augustowskiej w związku z jego przejściem na emeryturę.  Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie podzieliła się odczuciem, że odejście Wojciecha Batury z MZA zamyka pewną epokę w dziejach tej placówki, dlatego jest właściwym momentem, by wyrazić wdzięczność za wiedzę i wszelką pomoc otrzymaną od kustosza MZA.
Jednocześnie klubowa społeczność jest przekonana, że nie zmieni się trwające od początku istnienia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie zaangażowanie Wojciecha Batury – członka klubowych władz od 2006 r. – w realizację misji klubu.
Działalność klubu opiera się na wiedzy i zaangażowaniu regionalistów. Nie tylko Wojtkowi, ale i Irenie Baturze zawdzięczamy trwanie od szesnastu lat na wysokim poziomie konkursu „Historia utrwalona na starej fotografii” – pełnią rolę jurorów i przewodników po arcyciekawych miejscach naszego regionu, których byśmy nie poznali gdyby nie coroczne objazdy historyczne.
Czekamy na dzielenie się wiedzą na forum klubu poprzez kolejne referaty, publikacje, wystawy i każdą inną formę a za to, co dotąd, dziękujemy na słodko i z fajerwerkami – powiedziała Danuta Kaszlej, gdy na auli znalazł się potężny tort a na nim, jako dekoracja, śluza Kanału Augustowskiego dla „specjalisty wąskokanałowego”, jak mówi o sobie Wojciech Batura. Nadmienić należy, że autorytet w dziedzinie historii techniki – prof. Bolesław Orłowski, z Instytutu Historii Nauki PAN – nazwał Wojciecha Baturę najwybitniejszym specjalistą w zakresie historii Kanału Augustowskiego. Podzielamy jego zdanie.tort

śluza na torcie

Reasumując: Wojciechowi Baturze dziękujemy za wszystko, co było i cieszymy się na kontynuację dobrej współpracy życząc, by etap życia bez konieczności codziennego chodzenia do pracy był czasem badań, publikacji, dzielenia się nagromadzoną potężną wiedzą i narastania nowej.

Poniżej prezentujemy fotoreportaż Macieja Godlewskiego z sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej i – co najważniejsze – tekst wygłoszonego przez Wojciecha Baturę referatu, przygotowanego na tę klubową sesję.
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

19 stycznia 2019 | Danuta Kaszlej
Zapraszamy na „Ferie z historią” w Augustowie
 

Ferie to czas wolny … od nudy!
Wraz z Łukaszem Faszczą – pracownikiem Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszamy 22 – 24 stycznia 2019 r., od godz. 10.00 do 12.15, na trzy spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.
Chcemy poprowadzić Was tropami I wojny światowej – konfliktu, który przeobraził Europę, przywrócił niepodległą Polskę, miał krwawy przebieg w naszym regionie, co dokumentują liczne cmentarze z wielkiej wojny narodów.
Po jej zakończeniu mieszkańcy naszej ziemi długo jeszcze nie mogli być pewni przynależności do odrodzonej Polski, o czym będziecie mogli dowiedzieć się dzięki wystawie „Pierwsze dni wolności”.
Przyjdź, zabierz koleżanki i kolegów – czekamy na chętnych z wszystkich szkół.
Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Ferie z historia3