2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach miała miejsce pierwsza sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sejnach, którego prezesem jest Beata Kuczyńska, wiceprezesem – Jarosław Jurkiewicz, sekretarzem – Konrad Koronkiewicz.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

2 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach rozpocznie się inauguracyjna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sejnach.

Pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Polsce działa już ponad 100 Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Skupiają one środowiska pragnące kontynuować akowski etos służby Niepodległej. ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Tego dnia…
Zaprosiliśmy rodziny poszukujące szczątków swych bliskich – ofiar II wojny światowej i powojennej walki  z niepodległościowym podziemiem, w tym rodziny  Żołnierzy Wyklętych oraz Ofiar Obławy Augustowskiej, by pracownicy IPN pobrali od nich materiał do badań DNA pozwalający zidentyfikować bezimienne szczątki ludzkie.  Pobrano materiał od ok. 30 osób.
W ramach promocji książki Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim  jej autor – dr Marcin Zwolski przedstawił skalę tych zbrodni oraz wagę zachowania i upamiętnienia miejsc, gdzie ich dokonywano.
Goście sesji Klubu Historycznego, cała społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, delegacja uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Klubu Historycznego im.  Armii Krajowej w Sejnach w zorganizowanym przemarszu udała się pod pomnik poświęcony żołnierzom Polski Podziemnej, którzy polegli na Kresach II Rzeczypospolitej w latach 1944-1954. Tam uczniowie II LO w Augustowie w poruszający sposób zaprezentowali sylwetki naszych rodaków – Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych poległych na utraconych w wyniku II wojny światowej przez Polskę ziemiach oraz na Augustowszczyźnie. Uroczystość zakończyła modlitwa za poległych a po niej oddaliśmy im hołd składając wiązanki kwiatów. Dziękujemy augustowskiej placówce Straży Granicznej i harcerzom za asystę przy pomniku, ks. hm. Przemkowi Przekopowi za modlitwę.
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod „Domem Turka” – augustowską siedzibą NKWD i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie byli katowani i ginęli Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni z Augustowszczyzny.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości, uczniom II LO (a szczególnie klasie I c i II a) gratuluję pięknej postawy i empatii.

Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
Danuta Kaszlej

 

Zapraszamy 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godz.12.00 do II LO w Augustowie na prezentację opracowania o zbrodniach komunistycznych w naszym regionie.

Od godziny 11. 00 (i w trakcie spotkania) pracownicy IPN pobierać będą materiał do badań DNA od rodzin ofiar totalitaryzmów poszukujących  szczątków swych bliskich. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Szczegółowy porządek uroczystości, które dedykujemy  „Żołnierzom Wyklętym” na trzy dni przed Narodowym Dniem Pamięci o Nich, znajdziecie w zaproszeniu poniżej (kliknij na obraz, by go powiększyć):

27 listopada 2013 | Zbigniew Kaszlej
Spóźniona niepodległość w Augustowie
 

W auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 12 listopada 2013 r. odbyła się kolejna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z udziałem specjalnych gości.

Zdjęcia z sesji autorstwa Jerzego Lecha : http://2-lo-zdjecia-klasowe.strefa.pl/13_11_12_klub_historyczny/index.html

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Franciszek Wiśniewski –  Starosta Augustowski i Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie zapraszają na sesję Klubu Historycznego im. Armii Krajowej  w Augustowie, która odbędzie się  12 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1.

Program sesji:

1. Wręczenie Czesławowi Korenkiewiczowi, Prezesowi augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

2. Referat Jarosława Szlaszyńskiego, historyka, Wicestarosty Augustowskiego:
Trudne drogi do niepodległości. Z dziejów Augustowa i Ziemi Augustowskiej w latach 1914 -1920”.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa: „Pierwsze dni wolności” przygotowana przez Muzeum Ziemi Augustowskiej.
Serdecznie zapraszamy.

 

To była VICTORIA Wiktorii Malinowskiej! Obecność, zasłuchanie, wzruszenie, kwiaty, uściski i gratulacje, owacje na stojąco i 100 lat gromko odśpiewane przez uczestników spotkania (a aula II LO pękała w szwach) – tak wyglądała promocja książki Zapamiętane. Opowieść Sybiraczki.

 

Uczciliśmy 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, słuchając wspomnień Izydora Bronakowskiego. 23 września 1939 r., jako ośmioletni chłopiec, był on świadkiem rozstrzelania przez sowietów w Białobrzegach  dziewięciu żołnierzy wojska polskiego. W niespełna dwa lata później został wraz z rodziną zesłany na „nieludzką ziemię” do Krasnojarskiego Kraju. Opowieść o szybkim dojrzewaniu w wojennym czasie dopełniały utwory z płyty Izydora Bronakowskiego „Jestem zesłańcem Sybiru”, nagranej w ramach projektu „Utrwalmy głosy augustowian” autorstwa Zbigniewa Kaszleja. Zapraszam do odsłuchania płyty na http://akklub.pl/publikacje/audio-test/
Danuta Kaszlej

13 lutego 2013 | Zbigniew Kaszlej
Uczciliśmy Powstańców 1863 r.
 

Wiadomość o wybuchu Powstania Styczniowego dotarła do powiatu augustowskiego 8 lutego 1863 r. Dokładnie 150 lat później zorganizowano obchody tej rocznicy. Uroczystości rozpoczęły się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie sesją Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski, Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Tadeusz Wasilewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów oraz Maciej Ambrosiewicz – Prezes Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego mają zaszczyt zaprosić na obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w powiecie augustowskim, które odbędą się 8 lutego 2013 r.

Program obchodów:

1. Godz. 10.00 – Sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,
16-300 Augustów, Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1:

1) Modlitwa w intencji Powstańców Styczniowych,
2) Referat Tadeusza Radziwonowicza – Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach:
Testament Powstańca (Władysław J. Smoleński 1841-1924)
3) Referat Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarosty Augustowskiego:
Powstanie Styczniowe na Augustowszczyźnie

Sesji będzie towarzyszyła wystawa prezentująca miejsca i osoby związane z Powstaniem Styczniowym 1863-64 na Augustowszczyźnie, przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę, pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej

2. Godz. 14.00 – Uroczysko Kozi Rynek – spotkanie na miejscu powstańczego obozowiska

1) Dojazd autokarem na Kozi Rynek
2) Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie powstańców styczniowych 1863 r. z oddziału płk. J.K. Ramotowskiego „Wawra” oraz przy obelisku upamiętniającym akcję z 1943 r. Uderzeniowych Batalionów Kadrowych scalonych z Armią Krajową
3) Opowieści i śpiewy przy ognisku, m.in.:
– gawęda poświęcona miejscu spotkania – Jarosław Szlaszyński oraz innym miejscom związanym z Powstaniem Styczniowym na Augustowszczyźnie – Wojciech Batura
Śpiewnik polski przygotowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
– poczęstunek z obozowego kotła.