26 listopada 2016 | Zbigniew Kaszlej
Ścieżkami archeologii, czyli dlaczego Indiana Jones nie był archeologiem…
 

W auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 24 października 2016 r. miała miejsce kolejna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie podczas której Łukasz Faszcza wygłosił referat „Dlaczego Indiana Jones nie został archeologiem”.
Naukę, jaką jest archeologia, Łukasz Faszcza przedstawił jako ściśle powiązaną z historią, historią sztuki, antropologią, etnologią, paleobotaniką, paleozoologią, geologią.
Na przykładzie własnego uczestnictwa w wykopaliskach pozostałości osady na Świętej Górze w okolicach Staświł, w powiecie giżyckim, omówił jak wygląda typowe stanowisko archeologiczne, jak prowadzone są badania.
Podał metody wyznaczania takich stanowisk w terenie. Do znalezienia takiego nowego stanowiska archeologicznego konieczne są: wnikliwa analiza archeologicznej mapy Polski, zdjęcia lotnicze przyszłego terenu badań, badania terenowe, badania prowadzone sprzętem – georadarem oraz wykorzystanie w badaniach metody fosforowej tzw. fosfatów.

Omawiając pozostałości archeologiczne po epoce żelaza na terenie Polski, przykładowe stanowiska archeologiczne przypisał do właściwych ustalonych kultur archeologicznych. Omówił także inne zabytki archeologiczne znajdowane w ziemi, także te współczesne. Ważnym punktem wystąpienia było ukazanie negatywnego sposobu działania osób prowadzących „dziką” działalność poszukiwawczą z tzw. wykrywaczami metali.

W czasie referatu Łukasz Faszcza zaprezentował ważną dziedzinę archeologii, jaką jest archeologia środowiska wskazując na korelację środowiska naturalnego i działalność człowieka. Wspomniał o znaleziskach archeozoologicznych, o znajdowanych podczas wykopalisk pochówkach końskich. Referat zakończył przywołaniem palinologii – prężnie rozwijającej się dziedziny archeologii, badającej procentowy udział gatunków drzew, pyłków roślin w zachowanych środowiskach torfowych w różnych okresach czasowych.

Łukasz Faszcza, rocznik 1988, urodzony w Augustowie, uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bargłówce i Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.
Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Białymstoku, kierunek historia. Rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Historyczno – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, które obecnie kontynuuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest członkiem Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania badawcze Łukasza Faszczy obejmują historię kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sepulkralnej oraz przedmiotów użytkowych, demonologię ludową, historię ochrony przyrody i myślistwa, wpływ człowieka na zmiany w środowisku naturalnym, wpływ przyrody na funkcjonowanie człowieka, historię społeczno – gospodarczą XIX i XX w., głównie okres Królestwa Kongresowego oraz I wojny światowej.
Uczestniczył w wielu projektach naukowych i badawczych, m.in.:w międzynarodowym projekcie badawczym Ecology of Crusading (2011 – 2013) realizowanym przez Uniwersytety w Białymstoku, Reading, Tartu oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt polegał na przeprowadzeniu wykopalisk archeologicznych na stanowisku Święta Góra w Staświłach (gmina Miłki, powiat giżycki), którego celem miało być wykazanie zmian w środowisku naturalnym Mazur, wynikłych z kolonizacji krzyżackiej tego regionu w okresie XIII–XIV w.; w projekcie inwentaryzacji cmentarzy z czasów I wojny światowej na terenie powiatu ełckiego; w inwentaryzacji obiektów militarnych Twierdzy Boyen w Giżycku; w projekcie badawczym poświęconemu inwentaryzacji cmentarza Twierdzy Osowiec; w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku Paprotki Kolonia oraz na stanowisku Góra św. Magdaleny w Białymstoku.
Koordynował projekt „Na bezdrożach Augustowszczyzny” mający na celu zebranie relacji poświęconej historii północnego Podlasia od mieszkańców tego regionu.
Łukasz Faszcza jest autorem wielu artykułów i publikacji opublikowanych m.in. w Rocznikach Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, Studiach Ełckich, Biuletynie Konserwatorskim Województwa Podlaskiego, Biuletynie Historii Pogranicza.

Zbigniew Kaszlej

Fot.Ewelina Dadura

Wpis dodano w kategoriach: Aktualności, Sesje klubu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *