9 lutego 2016 | Danuta Kaszlej
Obława Augustowska – nowe informacje
 

Nowe informacje o przebiegu operacji wojskowej prowadzonej przez Armię Czerwoną w ramach Obławy Augustowskiej przekazane na konferencji w Oddziale IPN w Białymstoku

Zespół historyków Oddziału IPN w Białymstoku przedstawił wyniki badań materiałów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.
Historycy dokonali kwerendy udostępnionego w internecie zasobu archiwalnego pod kątem źródeł związanych z Obławą Augustowską.

Dokumenty 50 Armii III Frontu Białoruskiego, realizującej w lipcu 1945 r. operację „przeczesania” Puszczy Augustowskiej po obu stronach ówczesnej polsko-sowieckiej granicy, pozwalają uściślić przebieg i mechanizm tego etapu Obławy Augustowskiej, którym była operacja wojskowa. Dokumenty przynoszą szczegółową wiedzę m.in. co do rozlokowania wojsk, pozwalają jednoznacznie wskazać jednostki wykonujące zadanie, wyznaczyć obszar ich działania i ulokować je w czasie, określić liczbę użytych sił na danym odcinku, nazwać dowódców.
Cenne informacje dotyczą starć z partyzantami AKO, jakie rozegrały się podczas „przeczesywania lasów”.

Analizowane źródła nie pozostawiają wątpliwości, że pacyfikacja była drobiazgowo zaplanowaną operacją, zrealizowaną potężnymi siłami w celu zniszczenia niepodległościowego podziemia. Prokurator Zbigniew Kulikowski, prowadzący śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do kwalifikacji jej jako zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu. Zapowiedział wystąpienie z nowymi wnioskami do strony rosyjskiej budowanymi w oparciu o dokumenty 50 Armii. Autentyczność tych źródeł, dostępnych na stronie internetowej a nie poprzez oryginały, potwierdziła opinia biegłego i będą one używane w toczącym się śledztwie.

Analizowane dokumenty stanowią kolejny dowód na to, że istnieją w archiwach rosyjskich źródła pozwalające wyjaśnić Obławę Augustowską. Skoro zachowały się te dotyczące operacji wojskowej nie ma powodu, by wątpić w istnienie (starannie chronionych) materiałów kontrwywiadu ZSRS „Smiersz”, które pozwoliłyby wskazać miejsce zbrodni i dołów śmierci.

Więcej informacji i możliwość zadania pytań już w czwartek – 11. 02. 2016 r. o godz. 9.00 w Augustowie. Klub Historyczny zaprasza na spotkanie z przedstawicielami IPN do II Liceum Ogólnokształcącego, Al. Wyszyńskiego 1.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
zaprasza na spotkanie z dyrektorem i pracownikami Oddziału IPN w Białymstoku.

Przedstawią oni nowe informacje dotyczące przebiegu Obławy Augustowskiej uzyskane na podstawie dokumentów pochodzących z archiwów rosyjskich.

W spotkaniu udział wezmą:
Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku,
Zbigniew Kulikowski, prokurator prowadzący śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej,
dr Jan Jerzy Milewski, Piotr Łapiński i Paweł Niziołek, historycy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku

Miejsce: aula II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1
Czas: 11 luty 2016 r. o godz. 9.00

Organizator: Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
Współorganizator: II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Obławą Augustowską.