Uchwała nr 1/2007

Uchwała nr 1
Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
z dnia 5 lutego 2007 r.

§ 1

Jednomyślną decyzją Zarządu oraz Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie skład Rady Programowej został uzupełniony o:

  1. Wojciecha Walulika – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
  2. Leszka Stanisława Cieślika – Burmistrza Miasta Augustowa.
  3. rtm. Zdzisław Chmieliński – Prezes Koła Krechowiaków w Augustowie

Augustów, dn. 5 lutego 2007 r.

Prezes Zarządu
Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie
Danuta Kaszlej