Uchwała nr 1/2012 – 14 lutego 2012 r.

§ 1
Wybrany poczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w dniu 14 lutego 2012 r. Zarząd w składzie: Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej, Maria Kisielewska, Czesław Korenkiewicz, Wojciech Walulik, ks. Stanisław Wysocki ustalił nw. skład Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie:

1. Danuta Kaszlej – Prezes
2. Czesław Korenkiewicz – Wiceprezes
3. Zbigniew Kaszlej – Wiceprezes
4. Wojciech Walulik – Wiceprezes
5. Maria Kisielewska – członek Zarządu
6. Ks. Stanisław Wysocki – członek Zarządu
7. Przedstawiciel młodzieży, bedący członkiem Zarządu, zostanie wybrany przez młodzież do końca lutego 2012 r.

§ 2
Zarząd upoważnia Prezesa – Danutę Kaszlej do reprezentowania Klubu na zewnątrz.

W imieniu Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej