Uchwała nr 2/2012 – 1 marca 2012 r.

§ 1
Zarząd w składzie: Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej, Maria Kisielewska, Wojciech Walulik na posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 r. zaakceptował kandydatury młodzieży na członków Zarządu i Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

§ 2
Przedstawicielem młodzieży, będącym członkiem Zarządu, został wybrany Radosław Gulan.

§ 3
Przedstawicielem młodzieży, będącym członkiem Rady Programowej, została wybrana Aleksandra Walulik.

W imieniu Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej