Uchwała nr 1/2006

z dnia 21 listopada 2006 r.

zebrania założycielskiego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

które odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

§ 1

Obecni podczas zebrania założycielskiego  w dniu 21 listopada 2006 r. członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie powołują Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w składzie:

 1. Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu
 2. Czesław Korenkiewicz – Wiceprezes
 3. Paulina Puszkarska – Wiceprezes
 4. Helena Mancewicz
 5. Michał Wiśniewski

§ 2

Obecni podczas zebrania założycielskiego  w dniu 21 listopada 2006 r. członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie powołują Radę Programową  Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w składzie:

 1. Wojciech Batura
 2. Barbara Czartoszewska
 3. Zbigniew Kaszlej
 4. Beata Naumowicz
 5. Jarosław Szlaszyński
 6. Franciszek Wiśniewski
 7. Antoni Żabicki

§ 3

Obecni podczas zebrania założycielskiego  w dniu 21 listopada 2006 r. członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie upoważniają Danutę Kaszlej – Prezesa Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie do reprezentowania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie na zewnątrz.

Augustów, dn. 21 listopada 2006 r.