26 października 2018 | Danuta Kaszlej
Wyklęci – fotografia żołnierzy AK-AKO-WiN
 

skanowanie0001

Wyklęci Suwalszczyzny – kadra dowódcza oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben”, przyporządkowanego do Obwodu Augustowsko-Suwalskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Na fotografii, datowanej na luty 1946 r., stoją od lewej: Józef Myszczyński, ps. „Sikora”, Bolesław Rogalewski, ps. „Sosenka”, Stanisław Wiszniewski, ps. „Zagłoba”, Aleksander Kowalewski, ps. „Bęben”. „Sikora”, „Sosenka” i „Zagłoba” byli dowódcami patroli, na które podzielił swój oddział Aleksander Kowalewski ps. „Bęben”.

Jacek Bednarczyk, nauczyciel historii Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przekazał nam fotografię, dostarczoną przez Huberta Wiszniewskiego, ucznia klasy II B Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego ACE, przedstawiającą kadrę dowódczą oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben”. W oddziale tym znaleźli się żołnierze, których staż konspiracyjny sięgał Armii Krajowej, po jej rozwiązaniu znaleźli w Armii Krajowej Obywateli, przetrwali Obławę Augustowską i od jesieni 1945 r. tworzyli struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Dla dziejów Obwodu Augustowsko-Suwalskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” jest to bardzo cenna fotografia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jej udostępnienie.
Dotychczas znanych jest jedynie kilka zdjęć członków oddziału „Bębna”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o antykomunistycznym podziemiu na ziemi augustowskiej i suwalskiej, o postaciach z fotografii i o innych żołnierzach AK-AKO-WiN z obwodów Augustów i Suwałki – Żołnierzach Wyklętych, bo Niezłomnych – zapraszamy do lektury naszego tekstu pod tym linkiem:
Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej, Ujawnienie żołnierzy Augustowsko-Suwalskiego Obwodu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Artykuł zawiera też zestawione tabelarycznie spisy żołnierzy ujawniających swą konspiracyjną działalność w Augustowie i Suwałkach w kwietniu 1947 r. na mocy amnestii z lutego 1947 r. Wielu z naszych czytelników może tam znaleźć członków swoich rodzin – warto sprawdzić.
Zapraszamy do lektury i apelujemy: nie trzymajcie zdjęć w szufladach – przekazanie kopii fotografii historykom, jej upublicznienie może pomóc zachować pamięć o sfotografowanych osobach – w tym przypadku, o tragicznym akowskim pokoleniu.

Danuta i Zbigniew Kaszlejowie

Podobne artykuły
Pogrzeb por. Jana Kuleszy Towarzyszyliśmy w ostatniej drodze por. Jana Kuleszy - żołnierza Armii Krajowej, udzielającego po wojnie wsparcia oddziałom antykomunistyczn...
Na wieczną wartę odszedł Jan Kulesza ps. „Cz... Jan Kulesza, ps. "Czarny", "Junak", żołnierz Obwodu Suwałki Armii Krajowej, następnie współpracownik Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", zmarł 27 sty...
Okruchy Obławy Augustowskiej (13) – Mieczysł... W swoim archiwum posiadam kserokopię tekstu autorstwa Janiny Pietrzak zawierającego opis kilku augustowskich wątków Obławy Augustowskiej. Wątków ważny...
Żołnierze AK – AKO – WiN struktur augustowsko-suwa... Podniosła uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych żołnierzom Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłoś...
Okruchy Obławy Augustowskiej (7) – Izydor Ro... Izydor Rogalski, według Listy osób zaginionych podczas „Obławy Augustowskiej” Prokuratury OKŚZpNP w Białymstoku, był synem Piotra i Michaliny, urodzon...
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augus... Wiedza, pamięć, modlitwa - tyle możemy ofiarować Żołnierzom Wyklętym przez komunistów za ich niezgodę na odebranie Polakom i Polsce wolności. Wokół t...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *