15 października 2019 | Zbigniew Kaszlej
Straty wojenne Augustowa i okolic – więźniowie obozów koncentracyjnych cd.
 

Poszukując tropów mieszkańców Augustowszczyzny osadzonych przez Niemców w obozach koncentracyjnych przeprowadziliśmy kwerendę monografii wsi i gmin Powiatu Augustowskiego. Poniżej prezentujemy efekt poszukiwań a także uaktualniony wykaz osób będących więźniami obozów koncentracyjnych.

Osoby osadzone w obozach koncentracyjnych wg: Sturgulewski Krzysztof, Żarnowo przez wieki, Białystok 2013. Nazwiska uzupełnione m.in. o dane pochodzące z portalu www.straty.pl:

 1. Ostrowski Zygmunt, ps. „Grot”, ur. 1894 r. w Leszczewie, ówczesna gmina Wigry.  Ukończył seminarium nauczycielskie. Był nauczycielem i kierownikiem Powszechnej Szkoły Publicznej w Żarnowie. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w zarządzie augustowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Okręgowego Urzędu Ziemi, która miała za zadanie scalanie gruntów gospodarskich. Żonaty z Marią, mieli dwóch synów bliźniaków Zygmunta i Stanisława. Za tzw. „pierwszego Sowieta”, dzięki m.in. znajomości języka rosyjskiego uchronił się przed deportacją i pozostał w szkole w Żarnowie. W okresie okupacji niemieckiej brał udział w ruchu oporu. Żołnierz Armii Krajowej Placówka Żarnowo Obwodu AK Augustów w stopniu ppor., szef Służby Ochrony Powstania. 9 grudnia 1943 r. podczas zebrania, Niemcy urządzili zasadzkę na Akowców w szkole w  Żarnowie. Zdołał z niej zbiec m.in. Michał Merkiewicz ps. „Rózga”, z-ca komendanta Obwodu Augustów AK oraz syn Zygmunt. Niemcy aresztowali zebranych m.in.  Zygmunta i Marię Ostrowskich. Przetrzymywani byli kilka miesięcy w więzieniach gestapowskich w Augustowie i Grodnie. Zygmunt trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, tam zginął 24 sierpnia 1944 r. (biogram autorstwa Lecha Ostrowskiego).
 2. Ostrowska Maria, ps. „Wierzba”, ur. 19.02.1907 r. (inna wersja daty urodzenia 21.02.1907 r.) w Rutkach Starych. Zamężna z Zygmuntem Ostrowskim, mieli dwóch synów bliźniaków Zygmunta i Stanisława. Żołnierz AK, pełniła funkcje Dowódcy Wojskowej Służby Kobiet, Placówki Żarnowo Obwodu AK Augustów. Aresztowana wraz z mężem Zygmuntem po niemieckiej zasadzce, podczas zebrania, 9 grudnia 1943 r. w Żarnowie. Przetrzymywana była kilka miesięcy w więzieniach gestapowskich w Augustowie i Grodnie. 11 maja 1944 r. wysłana została do Ravensbruck, gdzie nadano jej nr 38316 (portal www.straty.pl podaje, że była więźniem nn. obozu koncentracyjnego, gdzie nadano jej numer 9066, następnie została skierowana do obozu koncentracyjnego Neuengamme, miała tam numer 4498). Przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych i 3 maja 1945 r. staraniem szwedzkiego polityka i dyplomaty, hrabiego Folke Bernadotte oraz Duńskiego i Szwedzkiego Czerwonego Krzyża została przewieziona na kilkumiesięczne leczenie do Szwecji, którą opuściła 6.10.1945 r. i wróciła do Polski, gdzie odnalazła swoich dwóch synów, którzy także przeżyli wojnę. Syn Zygmunt był potem nauczycielem w Piankach koło Pisza (biogram autorstwa Lecha Ostrowskiego uzupełniony o dane z portalu www.straty.pl).
 3. Rółkowski Feliks – ur. 17.05.1916 r. Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof od kwietnia 1944 r., nr 34018. Wg. K. Sturgulewskiego zginął w obozie.
 4. Klebanowski Antoni – ur. 23.01.1910 r., Żarnowo,
  Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34014 od dnia 14.04.1944 r., Natzweiler od dnia 3.05.1944 r., nr 14013, data śmierci 27.07.1944 r.
 5. Uklejewski Wincenty – ur. 29.08.1912 r. Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof od kwietnia 1944 r., nr 34019, następnie Neuengammme. Wg K. Sturgulewskiego zginął w obozie.
 6. Uklejewski Bolesław, mieszkaniec Żarnowa. Aresztowany po zasadzce niemieckiej na Akowców w Żarnowie. Został zamordowany.

 

Osoby osadzone w obozach koncentracyjnych wg: Szlaszyński Jarosław, W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru Gminy Augustów, Augustów 2014:

 1. Szymański Antoni z Jeziorek, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 2. Sobolewski Józef z Janówki, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 3. Michałowski Jan z Ponizia, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 4. Uklejewski Bolesław, zmarł w obozie koncentracyjnym Dachau 12 czerwca 1943 r.
 5. Sobolewski Kazimierz, mieszkaniec Topiłówki, ojciec Władysława. Ścięty na gilotynie w Stutthofie.
 6. Sobolewski Władysław, mieszkaniec Topiłówki. Powrócił z obozu koncentracyjnego w stanie skrajnego wycieńczenia.

 

Osoby osadzone w obozach koncentracyjnych wg: Dąbrowski Antoni „Zając”, Ruch oporu Armii Krajowej w Lipsku w okresie II wojny światowej, Białystok, wrzesień – listopad 1983 r. Nazwiska uzupełnione o dane pochodzące z portalu www.straty.pl:

 1. Suszyńska Maria ps. „Marysia”, ur. 17.01.1925 r. Lipsk. Franciszek Żelazowski „Sęp” organizator siatki ZWZ w Lipsku, ulokował „Marysię” jako służącą u amstkomisarza Harthmutha. Aresztowana po akcji 3.11.1943 r. w Lipsku. Wywieziona do Gestapo w Grodnie. Osadzona 3.12.1943 r. na Majdanku, nr 1846, następnie od 19.04.1944 r. Ravensbruck, nr 36762, a od 31.08.1944 r. Buchenwald.
 2. Suszyński Antoni, ur. 10.04.1926 r. zmarł 18.02.1945 r. Aresztowany za brata Stanisława Suszyńskiego ps. „Szpak”. Obóz koncentracyjny Majdanek, nr 2126, a od 4.04.1944 r. Natzweiler.
 3. Wierzbołowicz Kazimierz, ur. 15.04.1911 r., s. Jana i Rozalii, prawnik, zmarł 16.07.1999 r. Zatrzymany w 1942 r. Więzień Pawiaka w Warszawie. Obóz koncentracyjny Majdanek od 17.01.1943 r., Gross Rosen w 1944 r., Flossenburg 1944 – 1945.

 

Mieszkańcy Rutek Starych i Rutek Nowych aresztowani 1 lipca 1944 r. i skierowani do obozów koncentracyjnych (dane na podstawie pracy Małgorzaty Bielang: Wsie Rutki Stare i Rutki Nowe do 1999 roku, Olecko, czerwiec 2006 rok, uzupełnione i zaktualizowane wg informacji portalu www.straty.pl):

 1. Wysocki Stanisław Witold, ur. 18.05.1925 r., Rutki Nowe, s. Bronisława i Marianny, zmarł 8.03.2000 r.
  Sołtys wsi Rutki Nowe, aresztowany 1.07.1944 r., do 1.04.1945 r. przebywał w obozie koncentracyjnym Stutthof. 
 2. Ejzel Franciszek, ur. 10.01.1895 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r., od 15.07.1944 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr 44657, a od 29.09.1944 r. w obozie Natzweiler. Najprawdopodobniej zginął w obozie.
 3. Duba Adolf, ur. 18.05.1905 r. Rutki Nowe, s. Antoniego
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., nr. 44665, gdzie zmarł.
 4. Duba Antoni, ur. 26.05.1903 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach. Obóz koncentracyjny: Stutthof Allenstein od 15.07.1944 r., nr 44636, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41236, zamordowany 15.10.1944 r. Osoba Antoniego Duby nie jest cytowana w pracy M. Bielang. Na starym cmentarzu w Bargłowie Kościelnym znajduje się grób Antoniego Duby z informacją o pobycie w obozie koncentracyjnym. Dane dot. Antoniego Duby uzupełnione zostały na podstawie portalu www.straty.pl.   
 5. Duba Stanisław, ur. 1.01.1925 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., od 29.11.1944 r. Buchenwald, nr 66102.
 6. Duba Edward, ur. 10.07.1927 r., Rutki Nowe, s. Teofila
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44664, zginął 12.01.1945 r.
 7. Bagiński Jan, ur. 8.09.1909 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44645, najprawdopodobniej zginął w obozie.
 8. Prawdzik Leon, ur. 10.02.1919 r., Rutki Nowe, stolarz
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Dachau, nr 120984, zginął 22.02.1945 r.
 9. Rybicki Jan, ur. 15.10.1925 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44646.
 10. Rybicki Stanisław, ur. 24.11.1917 r., Rutki Nowe, s. Jana i Marianny
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny od 1.08.1944 r., zwolniony 1.03.1945 r.
 11. Kuźma Szczepan, ur. 30.12.1923 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof.
 12. Głębocki Czesław, ur. 26.02.1920 r., s. Franciszka i Marianny
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof w latach 1944 – 1945.
 13. Chmielewski Stanisław, ur. 13.10.1900 r., Rutki Nowe, s. Michaela
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44655, pobyt w szpitalu 10.10.1944 r.
 14. Kruszko Zygmunt, ur. 11.11.1926 r., Rutki Stare
  Aresztowany 1.07.1944 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44650, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41523, zginął 9.02.1945 r.
 15. Naumowicz Antoni, ur. 12.04.1915 r., Rutki Nowe, s. Zygmunta i Stanisławy, zmarł 9.04.2007 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r. Obóz koncentracyjny Stutthof w latach 1944-45.

 

 

Więźniowie obozów koncentracyjnych z powiatu augustowskiego – wykaz uaktualniony. Informacje pochodzące z archiwum Zbigniewa Kaszleja, uzupełnione o dane znajdujące się na portalu www.straty.pl.

 1. Bagiński Jan, ur. 8.09.1909 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44645, najprawdopodobniej zginął w obozie.
 2. Barszczewska Eugenia, ur. 1.06.1919 r., c. Stanisława i Julianny, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Flossenbürg (1945).
 3. Barszczewski Wacław, ur. 12.04.1924 r., s. Wincentego i Emilii, zam. Krasne.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof (15.10.1942 – 5.02.1944 r.). Mauthausen 14.03.1944 – 9.05.1945), zmarł 31.03.2005 r.
 4. Barszczewski Stanisław, ur. 27.01.1882 r., Krasne
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 5.02.1944 r., pobyt w szpitalu 12.11.1944 r., zmarł w obozie 20.11.1944 r.
 5. Berner Antoni, ur. 23.09.1928 r., zam. Wólka Karwowska, s. Bronisława i Marianny.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Gross-Rosen (1944-1945), Mittelbau (1945).
 6. Białous Józef, s. Jana i Władysławy, ur. 14.01.1928 r., zam. Wyżarne, zmarł 10.02.1999 r.
  Obóz koncentracyjny Auschwitz (04.1944-01.1945).
 7. Bielewicz Romuald, ur. 2.02.1908 r., Rzepiski, s. Ludwika. Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34627, zginął w 1944 r.
 8. Bujnowski Stanisław, ur. 15.05.1920 r., Kolnica.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od. 9.05.1944 r., nr 34620.
 9. Choćko Izydor, ur. 10.04.1924 r., Kolnica.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34618.
 10. Chodacz Marianna z d. Orłowska, ur. 15.08.1927 r., Kosmowo, c. Adama i Weroniki, zam. Augustów.
  Robotnik przymusowy (01.1941 – 01.1945 – Miłoszewiec), obóz koncentracyjny (01.11.1940). Zmarła 17.08.2019 r., pochowana w Pawłowie Kościelnym.
 11. Chmielewski Stanisław , ur. 13.10.1900 r., Rutki Nowe, s. Michaela, zam. Rutki Nowe.
  Obóz koncentracyjny w Stutthofie od 15.07.1944 r., nr obozowy 44655, pobyt w szpitalu 10.10.1944 r.
 12. Citko Maria, ur. 17.01.1925 r. c. Stanisława i Antoniny, zam. Lipsk.
  Obóz koncentracyjny: Majdanek  (1943 – 1944), Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 13. Dabkiewicz Józef, ur. 10.02.1892 r., Jodyszki
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 14.04.1944 r. nr 33993, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41228, zginął w 1945 r.
 14. Dowgird Zofia, ur. 16.04.1905 r., Augustów, c. Antoniego Milanowskiego i Marii z Łozowskich. Ukończyła Gimnazjum w Suwałkach. W czasie okupacji została aresztowana przez Niemców i osadzona od 26.06.1944 r. w obozie w Ravensbruck, nr więźnia 43892, gdzie była poddawana eksperymentom medycznym. Po wojnie pracowała w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, a następnie w administracji szpitala w Augustowie. W 1937 r. wyszła za mąż za Władysława Dowgirda, geodetę (zmarł 5 listopada 1986 r. w wieku 84 lat, pochowany na cmentarzu w Augustowie). Zmarła w 1987 r. (uzupełniony biogram autorstwa J. Szlaszyńskiego).
 15. Duba Adolf, ur. 18.05.1905 r. Rutki Nowe, s. Antoniego
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., nr. 44665, gdzie zmarł.
 16. Duba Antoni, ur. 26.05.1903 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach. Obóz koncentracyjny: Stutthof Allenstein od 15.07.1944 r., nr 44636, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41236, zamordowany 15.10.1944 r. Grób symboliczny na starym cmentarzu w Bargłowie Kościelnym.
 17. Duba Edward, ur. 10.07.1927 r., Rutki Nowe, s. Teofila
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44664, zginął 12.01.1945 r.
 18. Duba Stanisław, ur. 1.01.1925 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., od 29.11.1944 r. Buchenwald, nr 66102.
 19. Ejzel Franciszek, ur. 10.01.1895 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, od 15.07.1944 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr 44657, a od 29.09.1944 r. w obozie Natzweiler. Najprawdopodobniej zginął w obozie.
 20. Głębocki Czesław, ur. 26.02.1920 r., s. Franciszka i Marianny
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof w latach 1944 – 1945.
 21. Godecki Tadeusz, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Augustowie. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął zamordowany.
 22. Hermanowicz Adolf, ur.  18.04.1872 r.,
  Obóz koncentracyjny Stutthof , nr 31382, od dnia 5.02.1944 r., pobyt w szpitalu 9.06.1944 r.
 23. Janewicz Romuald s. Ludwika i Franciszki, ur. 12.11.1912 r., Kopiec, zmarł 10.08.2001 r.
  Więzienie w Augustowie (1943), obozy koncentracyjne: Majdanek (1943-1944), Gross-Rosen (1945), Meissen (1945), Zittau (1945).
 24. Janik Marian, ur. 10.02.1915 r., s. Macieja i Kazimiery, zam. Augustów, zmarł 12.08.2004 r.
  Wojna obronna 1939 r. Obozy koncentracyjne: Buchenwakd (od 26.09.1944), Natzweiler ((1944), Mittelbau (1945), zwolniony 1.05.1945 r.
 25. Jarocki Jan, ur. 11.04.1921 r., Bojary – ZSRR, s. Aleksandra i Teofilii, zam. Augustów.
  Robotnik przymusowy w latach 1941 – 43, więzienie w latach 1943 – BARTEN, obóz koncentracyjny Stutthof nr obozowy 24772 (28.08.1943 – 3.02.1944 r.), marł 1.12.1993 r.
 26. Jasionek Stanisława, ur. 12.12.1898 r., Jeziorki, c. Mateusza i Marianny, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944-45), Flossenbürg (1945), zmarła 25.08.1995 r.
 27. Jaworowska Janina, ur. 27.10.1920 r.,
  Obóz koncentracyjny Ravensbrück od 15.12.1943 r., nr 25552, zginęła 14.09.1944 r.
 28. Jaworowski Czesław, s. Jana i Aleksandry, ur. 3.07.1917 r., Reszki, zam. Augustów. 
  Obóz koncentracyjny Stutthof,  nr obozowy 44604, pobyt w szpitalu obozowym 24.10.1944 r. (15.07.1944- 04.1945), zmarł 28.03.1993 r.
 29. Jaworski Ludwik, ur. 21.08.1896 r., Wonlencin, pow. Lipno.
  Od 1935 r. nauczyciel w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Po 24 września 1939 r. zastępca dyrektora białoruskiej dziesięcioletniej szkoły ogólnokształcącej. W okresie okupacji był aresztowany (15 czerwca 1944 r.) i znalazł się w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia przez żołnierzy angielskich (15 kwietnia 1945 r.). Pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, a w 1947 r. został dyrektorem tej szkoły. Od 1950 r. pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego. Zmarł 12 grudnia 1986 r.
 30. Jegliński Franciszek, ur. 19.12.1919 r., Małe Łopie, s. Pawła i Kazimiery, zam. Augustów. 
  Żołnierz AK, aresztowany 1.11.1942 r. przez Niemców, więziony w Kownie, skąd został zwolniony 1.02.1943 r., robotnik przymusowy w Prowieniszkach. Według innej informacji, od 1.02.1943 r. osadzony w obozie koncentracyjnym – do 1.07.1944 r., zmarł 7.05.2007 r.
 31. Karczewski Władysław, ur. 25.02.1910 r.  w Jastrzębnej, s. Stanisława i Marianny, zam. Lipsk, zmarł 23.10.1993 r.
  Aresztowany w Jastrzębnej jako zakładnik, obóz koncentracyjny Gross-Rosen (1944-45).
 32. Karp Władysław, s. Jana i Konstancji, ur. 4.08.1920 r., Krasnoborki, zmarł 24.07.2002 r.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof (1944-45), obóz polski w Hoje Moen 20.02.1945, Prinz Christian 29.12.1945 r.
 33. Klebanowski Antoni, ur. 23.01.1910 r., Żarnowo,
  Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34014 od dnia 14.04.1944 r., Natzweiler od dnia 3.05.1944 r., nr 14013, data śmierci 27.07.1944 r.
 34. Klejps Henryk, s. Antoniego i Kamili, ur. 9.11.1924 r., Dalny Las, gajowy, zmarł 16.06.1993 r.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (1944), Neuengamme (1945).
 35. Kłoczko Jan, ur. 30.06.1914 r., Jaśki, s. Stanisława i Marianny, zam. Augustów, nauczyciel, uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. jako zastępca dowódcy plutonu ckm w stopniu podchorążego. Aresztowany 22.04.1940 r. przez gestapo i więziony w obozach koncentracyjnych: Działdowo, Oranienburg, Mauthausen – Gusen do 5.05.1945 r. Po powrocie do Augustowa nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zmarł 2.11.1995 r.
 36. Kłosowski Zygmunt, ur. 1.02.1900 r., Zawady, s. Stanisława i Józefy, ps. „Żelazny”, sierżant, komendant posterunku policji w Hołynce.
  Aresztowany w styczniu 1943 r., obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r. nr. 34575, zginął w czasie ewakuacji obozu w 1945 r.
 37. Koniecko Longina z d. Wecierzyńska, ur. 21.12.1914 r. Augustów, c. Szczepana i Elżbiety, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944) i Buchenwald k-do Leipzig (1944-45), Ravensbrück (1945), zmarła 14.01.1991 r.
 38. Koniecko Wojciech, ur. 23.04.1904 r. Reszki, mąż Leokadii Cecylii z d. Szurant.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44642, Natzweiler od 29.09.1944 r. Wg USC Rajgród zmarł w obozie w Stutthofie – urzędowa data 9.05.1946 r.
 39. Kotarski Stanisław, ur. 21.12.1907 r., Janówka.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr 34619.
 40. Kruszko Zygmunt, ur. 11.11.1926 r., Rutki Stare
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44650, Natzweiler od 29.09.1944 r., nr 41523, zginął 9.02.1945 r.
 41. Krysiuk Jan, ur. 2.05.1928 r., Krasne, s. Józefa i Zofii, zmarł 3.02.2007. r.Obóz koncentracyjny Majdanek (1943 – 44), nr 2014, Natzweiler – od 6.04.1944 r., Mauthausen – 31.07.1944 – 1.05.1945 r., nr 81617.
 42. Krysiuk Janina z d. Kurpiejewska, ur. 3.01.1923 r., c. Franciszka, zam. Krasne.
  Obóz koncentracyjny (10.1943 – 04.1945 r.). 
 43. Kuźma Szczepan, ur. 30.12.1923 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof.
 44. Litewski Wojciech, ur. 19.04.1894 r., Raciąż,
  Miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem: Schröttersburg (Płock). Obóz koncentracyjny Auschwitz, nr 4248/1941, zginął 14.11.1941 r.
 45. Ludwiński Franciszek, ur.2.12.1905 r., Drozdowo, s. Stanisława i Leokadii, zm. 14.10.1998 r.
  Więzienie Tylża (1940), obóz koncentracyjny (01.04.1940 – 31.05.1945): Sachsenhausen (1940), Mauthausen (1945).
 46. Michałowski Jan, ur. 31.08.1903 r., Augustów, s. Józefa i Apolonii, nauczyciel, zam. Augustów.
  Wojna polsko-bolszewicka 1920 r., obóz koncentracyjny Gross–Rosen (1.03.1942 – 1.05.1945), zmarł 29.10.1996 r.
 47. Michałowski Jan z Ponizia, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 48. Naumowicz Antoni, ur. 12.04.1915 r., s. Zygmunta i Stanisławy, Rutki Nowe, zmarł 9.04.2007 r.
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach. Obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45).
 49. Niemkiewicz Anna, ur. 27.04.1914 r., Strzelcowizna, c. Stanisława i Rozalii z d. Dzimitrowicz,
  Obóz przesiedleńczy Działdowo (1944), obóz koncentracyjny Ravensbrück (1945).
 50. Obiedziński Piotr, ur. 15.11.1908 r.
  Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34000, data osadzenia kwiecień 1944 r., zginął 11.06.1944 r.
 51. Obiedziński Stanisław, ur. 28.04.1903 r. Borsuki.
  Obozy koncentracyjne: Stutthof od 14.04.1944 r., nr 33999, Natzweiler od 7.05.1944 r., nr 14010, Neuengamme nr 62135, Dachau od 25.09.1944 r., nr 111572, zginął 3.12.1944 r. w Ladelund
 52. Orlacz Stefan, ur. 21.11.1903 r., Sosnowitz, tokarz.
  Obóz koncentracyjny Mauthausen nr 1114, od dnia 4.06.1940 r. zginął najprawdopodobniej w 1941 r.
 53. Ostrowska Maria, ps. „Wierzba”, ur. 19.02.1907 r. (inna wersja daty urodzenia 21.02.1907 r.) w Rutkach Starych. Zamężna z Zygmuntem Ostrowskim, mieli dwóch synów bliźniaków Zygmunta i Stanisława. Żołnierz AK, pełniła funkcje Dowódcy Wojskowej Służby Kobiet, Placówki Żarnowo Obwodu AK Augustów. Aresztowana wraz z mężem Zygmuntem po niemieckiej zasadzce, podczas zebrania, 9 grudnia 1943 r. w Żarnowie. Przetrzymywana była kilka miesięcy w więzieniach gestapowskich w Augustowie i Grodnie. 11 maja 1944 r. wysłana została do Ravensbruck, gdzie nadano jej nr 38316 (portal www.straty.pl podaje, że była więźniem nn. obozu koncentracyjnego, gdzie nadano jej numer 9066, następnie została skierowana do obozu koncentracyjnego Neuengamme, miała tam numer 4498). Przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych i 3 maja 1945 r. staraniem szwedzkiego polityka i dyplomaty, hrabiego Folke Bernadotte oraz Duńskiego i Szwedzkiego Czerwonego Krzyża została przewieziona na kilkumiesięczne leczenie do Szwecji, którą opuściła 6.10.1945 r. i wróciła do Polski, gdzie odnalazła swoich dwóch synów, którzy także przeżyli wojnę. Syn Zygmunt był potem nauczycielem w Piankach koło Pisza (biogram autorstwa Lecha Ostrowskiego uzupełniony o dane z portalu www.straty.pl).
 54. Ostrowski Zygmunt, ps. „Grot”, ur. 1894 r. w Leszczewie, ówczesna gmina Wigry.  Ukończył seminarium nauczycielskie. Był nauczycielem i kierownikiem Powszechnej Szkoły Publicznej w Żarnowie. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w zarządzie augustowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Okręgowego Urzędu Ziemi, która miała za zadanie scalanie gruntów gospodarskich. Żonaty z Marią, mieli dwóch synów bliźniaków Zygmunta i Stanisława. Za tzw. „pierwszego Sowieta”, dzięki m.in. znajomości języka rosyjskiego uchronił się przed deportacją i pozostał w szkole w Żarnowie. W okresie okupacji niemieckiej brał udział w ruchu oporu. Żołnierz Armii Krajowej Placówka Żarnowo Obwodu AK Augustów w stopniu ppor., szef Służby Ochrony Powstania. 9 grudnia 1943 r. podczas zebrania, Niemcy urządzili zasadzkę na Akowców w szkole w  Żarnowie. Zdołał z niej zbiec m.in. Michał Merkiewicz ps. „Rózga”, z-ca komendanta Obwodu Augustów AK oraz syn Zygmunt. Niemcy aresztowali zebranych m.in.  Zygmunta i Marię Ostrowskich. Przetrzymywani byli kilka miesięcy w więzieniach gestapowskich w Augustowie i Grodnie. Zygmunt trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, tam zginął 24 sierpnia 1944 r. (biogram autorstwa Lecha Ostrowskiego).
 55. Pasierbiński Józef, ur. 18.03.1902 r. Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Grodnie, przeniesiony w lutym 1941 r. do Augustowa. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r. W odwet za akcję ruchu oporu został aresztowany przez policję niemiecką 16 kwietnia 1944 r. i zesłany do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Zginął prawdopodobnie w czasie ewakuacji obozu w 1945 r.
 56. Pietraszewski Piotr, ur. 25.01.1912 r., s. Antoniego i Anieli, zam. Augustów, zmarł 14.01.1998 r. Wojna obronna 1939, obóz jeniecki, więzienie Suwałki (1941), więzienie Królewiec, więzienie Białystok (gestapo – 29.06.1943-15.10.1943), obóz koncentracyjny Bergen–Belsen (1943-45).
 57. Pietuch Aleksander, ur. 28.02.1928 r., Strzelcowizna, s. Antoniego i Aleksandry, żona Pietuch Marianna, zam. Strzelcowizna.
  Obóz koncentracyjny (6.06.1944 – 05.1945 r.), inna informacja: robotnik przymusowy Gumbinnen (01.05.1940 – 01.1945 r.).
 58. Plato Józef, s. Antoniego i Stefanii, ur. 25.05.1923 r., Strzelcowizna.
  Żołnierz AK i obóz koncentracyjny Buchenwald (1944-45).
 59. Pobojewski Czesław, ur. 10.10.1928 r. inna data 17.11.1927, s. Aleksandra i Józefy, zam. Augustów, zmarł 5.08.2002 r.
  Żołnierz AK i obóz koncentracyjny: Stutthof (01.02.1943 – 01.05.1945), Mauthausen (1945).
 60. Podlecka Regina, ur. 27.07.1924 r., c. Józefa i Władysławy, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 61. Pogorzelski Antoni, ur. 20.08.1926 r., Bosse, s. Bolesława i Anastazji, zam. Augustów.
  Żołnierz AK, obóz koncentracyjny, robotnik przymusowy w Ragnit (02.1944 – 01.1945).
 62. Posiewko – Sitko Stefania, ur. 24.12.1927 r., Augustów, s. Stanisława i Stanisławy, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Ravensbrück (1944), Buchenwald (1945).
 63. Prawdzik Aleksander, ur. 26.11.1922 r., Augustów, s. Jana i Antoniny z d. Górska, zam. Augustów. Obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45), zmarł 22.05.2014 r.
 64. Prawdzik Leon, ur. 10.02.1919 r., Rutki Nowe, stolarz
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Dachau, nr 120984, zginął 22.02.1945 r.
 65. Przekop Zygmunt, ur. 17.12.1920 r. Szczepki, s. Bolesława i Józefy, zam. Augustów.
  Żołnierz AK, obóz koncentracyjny, zmarł w 2016 r.
 66. Puchlik Józef
  Żołnierz 81 pp. W 1939 r. uczestniczył w wojnie obronnej, walczył pod Łodzią, Radomiem.
  Był więziony w obozach Kajzestrambruch i Ludwigshafen.
 67. Rółkowski Feliks – ur. 17.05.1916 r. Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof od kwietnia 1944 r., nr 34018. Wg. K. Sturgulewskiego zginął w obozie.
 68. Rybicki Jan, ur. 15.10.1925 r., Rutki Nowe
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny Stutthof od 15.07.1944 r. nr 44646.
 69. Rybicki Stanisław, ur. 24.11.1917 r., Rutki Nowe, s. Jana i Marianny
  Aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, obóz koncentracyjny od 1.08.1944 r., zwolniony 1.03.1945 r.
 70. Skardziński Kazimierz, ur. 20.05.1915 r., s. Józefa, zam. Lipsk.
  Obóz koncentracyjny (28.04.1943 – 9.05.1945 r.).
 71. Staranowicz Wiktor, ur. 15.11.1893 r.
  Obóz koncentracyjny Gross-Rosen, zwolniony 17.03.1945 r.
 72. Staranowicz Zdzisław, ur. 1.01.1928 r., w Sztabinie, s. Jana i Bronisławy, stolarz, zam. Sztabin.
  Obóz koncentracyjny (06.1944 do 04.1945 r.): Gross-Rosen (1944), Sachsenhausen, Ravensbrück (1945), Buchenwald, Mittelbau, Bergen–Belsen (1945).
 73. Sobolewski Józef z Janówki, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 74. Sobolewski Kazimierz, mieszkaniec Topiłówki, ojciec Władysława. Ścięty na gilotynie w Stutthofie.
 75. Sobolewski Władysław, mieszkaniec Topiłówki. Powrócił z obozu koncentracyjnego w stanie skrajnego wycieńczenia.
 76. Sokołowski Stanisław, ur. 20.01.1926 r., Białobrzegi, s. Zenona.
  Obóz koncentracyjny Stutthof od 9.05.1944 r., nr. 34542.
 77. Suszyńska Maria ps. „Marysia”, po mężu Citko, ur. 17.01.1925 r. Lipsk, c. Stanisława i Antoniny z d. Jarmułowicz. W 1933 r. rodzina przeniosła się na własne gospodarstwo rolne na tzw. „Batorówce”, na Koloniach Lipskich. W 1937  r. umiera ojciec Marii. Po wkroczeniu w 1941 r. wojsk niemieckich Franciszek Żelazowski „Sęp” organizator siatki ZWZ w Lipsku, ulokował „Marysię” jako służącą, w ramach robót przymusowych, u amstkomisarza Adolfa Harthmutha. Aresztowana, wraz z bratem Antonim, po akcji 3.11.1943 r. w Lipsku, podczas której żołnierze Obwodu AK Augustów, planowali rozbrojenie posterunku policji oraz wykonanie wyroków na amstkomisarzu i szpiclach wysługujących się Niemcom. Wywieziona do Gestapo w Grodnie. Osadzona 3.12.1943 r. w obozie koncentracyjnym na Majdanku, nr 1846, następnie od 19.04.1944 r. w Ravensbruck, nr 36762, a od 31.08.1944 r. w Buchenwald – komando Leipzig. Po powrocie do domu w czerwcu 1945 r. ukrywała się przed NKWD. Potem pracowała wraz z matką Antoniną na gospodarstwie i opiekowała się chorym od urodzenia bratem Janem. W 1955 r. wyszła za mąż za Stanisława Citkę i urodziła trzech synów. W 1969 r. rodzina Marii przeniosła się do Lipska, gdzie zamieszkała na ul. Kościelnej. Aktywnie działała w lipskim kole ZBoWiD-u oraz Zespole Regionalnym „Lipsk”. Zmarła 14 kwietnia 2018 r., pochowana została na cmentarzu w Lipsku.
 78. Suszyński Antoni, ur. 10.04.1926 r. s. Stanisława i Antoniny z d. Jarmułowicz. Aresztowany wraz z siostrą Marią po akcji 3.11.1943 r. w Lipsku, podczas której żołnierze Obwodu AK Augustów, planowali rozbrojenie posterunku policji oraz wykonanie wyroków na amstkomisarzu i szpiclach wysługujących się Niemcom. Aresztowany za brata Stanisława Suszyńskiego ps. „Szpak”. Wywieziony do Gestapo w Grodnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Majdanek, nr 2126, a od 4.04.1944 r. Natzweiler – komando Neckargartach-Heilbronn, gdzie zginął 18.02.1945 r.
 79. ksiądz Szkiłądź Bolesław, ur. 20.08.1914 r., Augustów, zmarł 8.11.1958 r.
  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 r. Aresztowany jako wikary parafii Suwałki 7.04.1940 r. w Suwałkach i tam uwięziony. Przebywał od 14.04.1940 r. w obozie przejściowym w Działdowie, następnie w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen od 6.05.1940 r., Dachau od 14.12.1940 r. (nr obozowy 22708), wyzwolony z obozu 29.04.1945 r. Zginął w wypadku 8.11.1958 r. we Francji jako prałat Nuncjatury Paryskiej.
 80. Szwarc Teresa z d. Lorenczewska, ur. 28.06.1927 r., Warszawa, c. Franciszka i  Anny, zam. Augustów, zmarła 4.05.1995 r.
  Obóz koncentracyjny Ravensbrück.
 81. Szymański Antoni z Jeziorek, przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym.
 82. Szymański Józef, ur. 19.03.1923 r. w Krasnymborze, s. Stanisława i Pelagii, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny Stutthof (05.1943 – 04.1945), zmarł 20.01.2004 r.
 83. Śniadkowski Kazimierz Jan, żona Anastazja, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny Natzweiler.
 84. Toczyłowski Czesław, ur. 11.11.1915 r. w Motułce.
  Żołnierz 41 pp. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w obronie Warszawy. Od 1941 r. w podziemiu niepodległościowym, za co był aresztowany 22.05.1941 r.,  więziony w Suwałkach, w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Królewcu, Działdowie i Hamburgu. Zwolniony z Sachsenhausen 2.05.1945 r. W 1947 r. był współzałożycielem augustowskiego koła Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Więzień i  Obozów Koncentracyjnych niemieckich.
 85. Trochimowicz Władysław, ur. 26.12.1912 r., s. Antoniego i Marianny, zam. Nowy Lipsk, zmarł 23.03.1999 r.
  Więzienie Białystok (1942), obóz koncentracyjny Stutthof (03.1942 – 01.1945 r.).
 86. Uklejewski Bolesław, mieszkaniec Żarnowa, zmarł w obozie koncentracyjnym Dachau 12 czerwca 1943 r.
 87. Uklejewski Wincenty – ur. 29.08.1912 r. Mieszkaniec Żarnowa. Obóz koncentracyjny Stutthof od kwietnia 1944 r., nr 34019, następnie Neuengammme. Wg K. Sturgulewskiego zginął w obozie.
 88. Wasilczyk Witold, s. Władysława i Franciszki, ur. 5.08.1916 r., Strzelcowizna.
  Wojna obronna 1939, ruch oporu i obóz koncentracyjny Buchenwald.
 89. Wierzbicki Adam, ur. 24.12.1904 r., Reszki.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof od 15.07.1944 r., nr 44627, Natzwieler od 29.09.1944 r. Zginął w Dachau  3.11.1944 r. nr 120983
 90. Wierzbołowicz Kazimierz, ur. 15.04.1911 r., s. Jana i Rozalii, prawnik, zmarł 16.07.1999 r. Zatrzymany w 1942 r. Więzień Pawiaka w Warszawie. Obóz koncentracyjny Majdanek od 17.01.1943 r., Gross Rosen w 1944 r., Flossenburg 1944 – 1945.
 91. Wiszniewski Władysław, ur. 25.06.1909 r., Rygol,
  Obóz koncentracyjny Stutthof nr 34363, pobyt w szpitalu 8.08.1944 r.
 92. Wiśniewski Władysław, ur. 4.04.1924 r., Augustów.
  Obóz koncentracyjny Stutthof nr 34002, zginął 14.04.1944 r.
 93. Wójcik Konstanty, ur. 1.06.1906 r., Ponizie. Obóz koncentracyjny: Buchenwald od 28.05.1944 r. , nr 56080, Stutthof i od 19.10.1944 r. Dora/Mittelbau.
 94. Wysocki Stanisław Witold, ur. 18.05.1925 r., Rutki Nowe, s. Bronisława i Marianny, zmarł 8.03.2000 r.
  Sołtys wsi Rutki Nowe, aresztowany 1.07.1944 r. w Rutkach, do 1.04.1945 r. przebywał w obozie koncentracyjnym Stutthof. 
 95. Wysocki Wacław, ur. 23.09.1924 r. Tajenko, zam. Augustów.
  Obóz koncentracyjny: Stutthof, Mauthausen i Ebenesee.
 96. Wysocki Zygmunt, ur. 7.08.1909 r., Świack-Wołłowiczowce, s. Władysława i Marianny z d. Siedlecka, zam. Hołynka. Kancelista gminy Hołynka.
  Aresztowany 24.12.1943 r. Robotnik, koncern AG Farben. KL Police, fabryka benzyny syntetycznej. Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 34567. Przeżył marsz śmierci z początku roku 1945.
 97. Zdankiewicz Leon, ur. 5.08.1918 r., Suwałki, s. Leonarda i Weroniki, zam. Augustów, własny zakład fotograficzny na ul. 3 Maja.
  Wojna obronna 1939 r., obóz koncentracyjny Stutthof (1944-45), zmarł 8.12.1993 r., inwalida grupa I.
 98. Zieziulewicz Kazimierz, ur. 28.02.1919 r. w Serskim Lesie, s. Antoniego i Teofili, zam. Augustów, ps. „Żubr”.
  Wojna obronna 1939 r., obóz jeniecki, Armia Krajowa, obóz koncentracyjny, zmarł  19.12.1994 r.

 

Osoby, które wystąpiły w archiwum Zbigniewa Kaszleja, jako więźniowie obozów koncentracyjnych, jednak jest to słabo udokumentowane i wymaga weryfikacji:

99. Chendyńska Wiktoria, c. Wincentego.
100. Galicki Jan, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
101. Kowalik Zygmunt, zam. Augustów.
102. Krysztopa Tadeusz, lat 20. Zatrzymany przez Niemców na początku 1943 r. w Jasionowie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zginął.
103. Kuczyński Józef, s. Jana, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
104. Makarewicz, żona Stanisława Makarewicz, zam. Dalny Las.
105. Naruszewicz, zam. Muły.
106. Nejfeld, zam. Augustów.
107. Nowalski, żona Stefania Nowalska, zam. Rzepiski.
Zmarł w obozie koncentracyjnym.
108. Polkowski Józef, lat 19. Zatrzymany przez Niemców na początku 1943 r. w Jasionowie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zginął.
109. Radzaj, żona Janina Radzaj, zam. Augustów.
110. Skorupski Edward, zam. Augustów.
111. Strękowski Piotr, ur. 1.02.1924 r. w Strzelcowiźnie.
 Gajowy, członek AK, zmarł w 1994 r.
112. Walicki, żona Romualda Walicka, zam. Augustów.
Wojna obronna 1939 r. i obóz koncentracyjny.
113. Waluś
Wojna obronna 1939 r. i obóz niemiecki.
114. Wasilewski Aleksander, żona Wasilewska Anna, zam. Augustów.
Żołnierz AK, obóz koncentracyjny.
115. Zakrzewski Franciszek, zmarł 1.04.1998, zam. Augustów.
116. Zalewski Władysław, s. Władysława, zam. Mikołajówek

Osoby (inne niż wskazane powyżej) wymienione przez Andrzeja Makowskiego w: J. Szlaszyński, A. Makowski, Augustów. Monografia historyczna, jako umieszczone w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

117. Białokoz Jolanta
118. Borowski Mieczysław – (Stutthof).
119. Chełmiński Stefan
120. Coghen Jadwiga z d. Krzywicka, ur. 1913 r., c. Pawła, zmarła 1989 r.
Nauczycielka tajnego nauczania. Aresztowana przez Niemców i więziona za tę działalność w Białymstoku. Po uwolnieniu i zakończeniu działań wojennych mieszkała w Augustowie, gdzie była Członkiem Miejskiej Rady Narodowej. 10.11.1956 r. podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej skrytykowała zaniedbania w budownictwie mieszkaniowym i niewłaściwy przydział lokali mieszkalnych. W jej opinii najlepsze mieszkania znajdowały się w posiadaniu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. J. Coghen pełniła też funkcję przewodniczącej utworzonego pod koniec 1956 r. Klubu Młodej Inteligencji w Augustowie. (biogram autorstwa: Agnieszki Grędzik-Radziak).
121. Choroszewski Antoni, ur. 23.10.1891 r. w Augustowie. Ukończył czteroklasową szkołę miejską w Augustowie, w latach 1910-1914 był biuralistą w Zarządzie Powiatu Augustowskiego. Od 1.09.1915 r. do 1.02.1918 r. na froncie w 7 baonie wojsk kolejowych armii rosyjskiej w stopniu plutonowego. W październiku 1918 r. wstąpił do POW, uczestniczył w gromadzeniu broni i rozpoznawaniu garnizonu niemieckiego w Augustowie. Z jego inicjatywy 1.07.1919 r. został zdobyty kompletnie wyposażony samochód sanitarny. Członek Powiatowego Związku Rezerwistów, sekretarz Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych (biogram autorstwa J. Szlaszyńskiego).
Podporucznik, aresztowany 22 marca 1943 r. został zamordowany w Instenburgu.
122. Chiliński Ludwik – zginął w Stutthofie.
123. Dubiel Stefan – zginął w Oświęcimiu.
124. Dyczewski Aleksander, ur. 12.01.1898 r.,
Obóz koncentracyjny Stutthof, nr 33994, od dnia 14.04.1944 r., data śmierci 30.08.1944 r.
W innej relacji: kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Szczebrze pow. augustowski. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami. Poległ na froncie działań wojennych we wrześniu 1939 r.
125. Eljaszewicz Ignacy – zginął w Gross-Rosen.
126. Falicki Lucjan
127. Filipowicz Stefania
128. Gawłowicz Stanisław – zginął. Nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Augustowie.
129. Giedrojć Czesław
130. Grochowski Lucjan
131. Huszcza Jan – zginął w Instenburgu.
132. Jedliński Witold – zginął w Oświęcimiu.
133. Klekotko – zginął w Mauthausen.
134. Klimowicz Aleksander – zginął.
135. Krzywińska Maria
136. Kujawska Romualda
137. Milanowska Wanda, ur. 25.12.1912 r., Biernatki, c. Michała i Aleksandry, nauczycielka, ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Augustowie w 1934 r. Pracownica Poczty Polskiej przed wojną w Grodnie. Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Augustowie. W czerwcu 1944 r. zatrzymana przez SD Białystok-Grodno i przekazana w lipcu 1944 do KL Ravensbrück, nr więźnia 43894. Kategoria więzień polityczny, czerwony trójkąt. Od 21.07.1944 r. była w KL Ravensbrück K-do Leipzig-Schoenefeld, nr więźnia 1550. W dniu 12 02 1945 r. – 09.03 1945 r. przeniesiona do KL Bergen-Belsen. Zaginęła.
Andrzej Makowski podaje, że zginęła wraz z synem w Oświęcimiu.
138. Niedźwiecka – zginęła w Ravensbrück.
139. Niedźwiecki Władysław
140. Padlewska Regina
141. Popowski Mieczysław
142. Ryniewicz Romualda
143. Stankiewicz Adela
144. Węgłowski Władysław
145. Witek Józef, inspektor oświaty pozaszkolnej– zginął w Stutthofie. (Zginął w więzieniu w Białymstoku – W. Batura)
146. Zawistowski Stefan – wiceburmistrz Augustowa, zginął w Gross-Rosen.
147. Zieliński Eugeniusz – zginął w Oświęcimiu.

Osoby wymienione przez Remigiusza Krzywińskiego w spisie: Nauczyciele, którzy zginęli w więzieniach, obozach koncentracyjnych. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

148. Czuk Ludwik – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Sztabinie. Aresztowany przez policję niemiecką. Zginął zamordowany w więzieniu lub obozie koncentracyjnym.
149. Jagas Lila. Nauczycielka  Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Raczkach. Aresztowana przez policję niemiecką. Zesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie została zamordowana.
150. Kossakowska Monika. Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Dębowie w pow. augustowskim. Aresztowana przez policję niemiecką wraz z mężem Franciszkiem wiosną 1943 r. Osadzeni w więzieniu w Augustowie i tam rozstrzelani.
151. Kossakowski Franciszek – jw.
152. Witkowski Izydor. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Gabowych Grądach w pow. augustowskim. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Gross Rosen lub Dachau, gdzie zginął zamordowany 8.12.1940 r

Osoby wskazane przez Wojciecha Baturę, które były więzione, zginęły w więzieniach i obozach koncentracyjnych bądź były w niewoli niemieckiej i zaginęły. Informacje uzupełnione na podstawie portalu www.straty.pl.:

153. Anuszkiewicz Andrzej. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Augustowie. Zamordowany w nieznanych okolicznościach.
154. Białokoz Janina z domu Konrad, ur. 7.11.1915 r. Sokółka.
Obóz koncentracyjny Majdanek nr 8101, Ravensbrück -Buchenwald nr 43531 od  25.06.1944 r.  Po wojnie staraniem Szwedzkiego Czerwonego Krzyża trafiła do Szwecji.
155. Dawidiuk Stanisław, ur. 7.08.1894 r., Osowka?
Aresztowany jako zakładnik. Zginął 26.03.1942 r. w obozie koncentracyjnym Majdanek  nr więźnia 19167. Zmarł na zawał serca.
156. Dawidowicz Władysław, ur. 27.07.1899 r., Kolnica, ślusarz.
Obóz koncentracyjny Gross-Rosen, zwolniony w 1945 r.
157. Giedzicz Antoni, ur. 17.06.1863 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Chomontowie. W okresie okupacji niemieckiej współpracował z partyzantami. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego gdzie zginął zamordowany 27.11.1943 r.
158. Krasnołucki Stanisław, ur. 7.05.1909 r., Chełmek-Chrzanów, s. Ludwika i Anny, zmarł 25.09.1998 r.
Obóz koncentracyjny Mauthausen od maja 1940 r. do października 1941 r.
159. Majewski Romuald, ur. 11.08.1900 r. , nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Bargłowie. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie zginął zamordowany 11.04.1941 r.
160. Omilianowicz Piotr. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Grabowie. Zamordowany w nieznanych okolicznościach.
161. Osewski Zdzisław, ur. 15.11.1924 r. w Augustowie, s. Aleksandra i Albiny z d. Halicka, Uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Augustowie.
Z całą rodziną tj. tata Aleksander, mama Albina, brat Jerzy, siostra Florentyna i Zdzisław wywiezieni zostali do majątku Zaifeld Gutbenau pow. Morungen – od. 1.04.1942 r. Obóz koncentracyjny 1.02.1944 r. – 1.04.1944 r. więzienie 1.07.1944 r. – 1.04.1945 r.
162. Pociejko Jerzy. Nauczyciel Powszechnej Szkoły Publicznej m.in. we wsi Macharce. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany.
163. Rost Zofia, ur. 17 lub 27.09.1900 w Szczuczynie,
Obóz koncentracyjny: Auschwitz, Ravensbrück (Nr 71311), Buchenwald. Osadzona 4.09.1944 r. Po wojnie pracowała w Augustowie jako przedszkolanka.
164. ksiądz Roszkowski Konstanty, ur. 21.09.1899 r. w Studzienicznej.
Święcenia kapłańskie otrzymał 6.07.1925 r., profesor Seminarium Duchownego Niższego w Sejnach. Aresztowany 12.11.1939 r. w Filipowie, osadzony w obozie przejściowym Działdowo. Przebywał w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen, Dachau od 14.12.1940 r. Zginął w transporcie (inw. z 14.10.1942 r. – urzędowa data śmierci 20.11.1942 r.).
165. Sułkowski Jan. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Sztabinie. Aresztowany przez policję niemiecką w czasie pacyfikacji wsi Jasionowo. Wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy. Zaginął w nieznanych okolicznościach.
166. Sztukowski Władysław, ur. 18.08.1890 r. w Dulkowszczyźnie, zam. Podżyliny. Zmarł 6.11.1940 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Olszance. Aresztowany przez policję niemiecką i zesłany do obozu koncentracyjnego Dachau (nr 17459) gdzie zginął.
167. Szwarc Piotr, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej m.in. w Krasnopolu. Aresztowany przez policję niemiecką 7.04.1940 r. Zesłany do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął zamordowany.

Jeśli ktoś z czytelników posiada informacje o osobach, które w czasie II wojny światowej przebywały w obozach koncentracyjnych, bądź posiada dane uzupełniające bądź weryfikujące zamieszczone powyżej biogramy proszę o kontakt: tel. 501 298 534.
Zbigniew Kaszlej

Wpis dodano w kategoriach: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *