30 listopada 2010 | Danuta Kaszlej
Wstęp do Augustowskich Pamiętników II
 

Oddajemy do rąk czytelników drugi tom Augustowskich pamiętników.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie w tym roku będzie obchodził piątą rocznicę działalności. Od początku stawiając sobie za cel propagowanie historii najnowszej, w tym historii regionu zorganizowaliśmy ponad trzydzieści sesji klubu, wydajemy biuletyny klubu i publikujemy materiały związane z tematyką sesji.

W 2009 r. zainicjowaliśmy nową formę dokumentowania i popularyzacji wiedzy o dziejach ziemi augustowskiej w postaci wydawnictwa źródłowego. Pierwszy tom zawierał dwa pamiętniki: Jana Michaluka i Cecylii Słomy. W tomie drugim prezentujemy: wspomnienia Stanisława Szypera „Moja rodzinna wieś w latach 1935 – 1948”, obszerne fragmenty pamiętnika Wiktorii Malinowskiej „Wojna i Syberia” oraz obszerne fragmenty pamiętnika Stanisława Dzieniszewskiego.

Idea publikowania materiałów źródłowych nie wymaga uzasadnienia, ale jej profesjonalna realizacja wiąże się z ogromną pracą edytorską i kosztami, które przekraczają możliwości naszego klubu. Nie mając funduszy na wydanie źródeł zgodnie z zasadami edytorskimi i w godnej szacie graficznej, a nie chcąc pozostawiać ich w przysłowiowej szufladzie, przedstawiamy czytelnikom tom drugi źródeł do dziejów Augustowszczyzny jako materiał wewnętrzny Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Dziękuję autorom za udostępnienie praw do wydania ich wspomnień i mam nadzieję, że tom drugi Augustowskich pamiętników spotka się z Państwa zainteresowaniem. Jeden egzemplarz otrzyma każda augustowska biblioteka, zainteresowanym możemy przekazać płytę z zapisem elektronicznym.

Mamy także nadzieję, że znajdzie się podmiot, który podejmie współpracę w celu profesjonalnego wydania źródeł do dziejów ziemi augustowskiej.

Proszę o wszelkie sugestie dotyczące naszego zamierzenia.

Prezes Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej

Wpis dodano w kategoriach: Augustowskie Pamiętniki II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *