16 marca 2017 | Danuta Kaszlej
Weź udział w jubileuszowym XV konkursie „Historia utrwalona na starej fotografii”
 

Od 15 lat cieszy nas organizowanie ambitnego, ciekawego i rozwijającego wiedzę o naszej lokalnej historii konkursu. Nie można się nim znudzić! Co roku plon konkursu jest inny i zawsze nieprzewidywalny, bo tropem prowadzącym w przeszłość są źródła historyczne do których docierają młodzi ludzie.
Zwracamy się do uczniów i opiekunów: Spróbujcie sami! Zapraszamy do udziału w XV konkursie „Historia utrwalona na starej fotografii”
W tym roku czekamy na Wasze prace do 5 maja (piątek).
Poniżej materiały przeprowadzające „za rękę” po konkursowych kategoriach.
Czekamy na Ciebie – daj się skusić historii….

Terminarz i regulamin XV konkursu
„Historia utrwalona na starej fotografii”

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,
Starosta Augustowski oraz Burmistrz Miasta Augustów
zapraszają młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w XV powiatowym konkursie „Historia utrwalona na starej fotografii”

Celem konkursu jest:

• rozbudzenie zainteresowania historią najbliższego otoczenia,
• poszerzenie wiedzy o dziejach regionu i losach jego mieszkańców,
• pogłębienie miłości „własnej małej ojczyzny”,
• kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii jako plastycznego zapisu rzeczywistości,
• uczenie poszukiwania informacji, analizy, formułowania wniosków i ocen,
• rozwijanie kultury języka i umiejętności prezentacji,
• budzenie postawy szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i regionalnych i uwrażliwienie na konieczność ich zachowywania,
• pozyskanie bądź zabezpieczenie fotografii i innych wartościowych źródeł historycznych.

Adresatem konkursu jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace można wykonać indywidualnie albo w dwuosobowej grupie. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą autorów i ich prawnych opiekunów na jej publikację.
Tematy i forma pracy konkursowej – dokładne informacje znajdują się w stanowiącym integralną część regulaminu poradniku: Kilka rad i informacji

Proponujemy do wyboru dwie kategorie – w każdej z nich oddzielnie oceniane będą prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
1. Czas zatrzymany w kadrze.
W kategorii „Czas zatrzymany w kadrze” uczestnik konkursu sam decyduje, czego dotyczyć będzie praca i sam nadaje jej tytuł w zależności od charakteru materiału, który zaprezentuje. Wymagana forma opracowania to prezentacja w programie Power Point dostarczona na płycie lub innym nośniku oraz jej papierowy wydruk.
Praca konkursowa powinna składać się z fotografii (jednej bądź kilku tematycznie powiązanych) wraz z opisem (pytania podstawowe zawiera załącznik „Opis fotografii”) a jej podstawą jest samodzielny autorski komentarz. Opracowanie może zawierać też skany innych niż zdjęcia źródeł historycznych, wykorzystanych w pracy.
Autorzy prac zakwalifikowanych do finału będą proszeni o ich prezentację przed jury
i publicznością. Prosimy, by czas prezentacji nie przekraczał 10 minut.
2. Augustowskie tropy na obczyźnie.
Forma pracy może być dowolna – ważne, by opracowanie obrazowało losy mieszkańców naszego regionu, którzy z różnych powodów i w różnym czasie znaleźli się poza granicami Polski. Mogą być to opracowane dokumenty, listy, zdjęcia lub inne źródła z samodzielnym komentarzem autora; może być to praca historyczna, esej, reportaż, album, wywiady, nagrane bądź spisane relacje, film.
W przypadku form całkowicie pozatekstowych (np. audio, audio-wideo, materiał wyłącznie ikonograficzny) do pracy powinna być dołączona część pisemna (zapis elektroniczny i wydruk), odzwierciedlająca proces badawczy autora lub zawierająca jego komentarz do prezentowanych źródeł.
Wszystkie prace obrazujące „Augustowskie tropy na obczyźnie” oceni jury, ogłaszając swój werdykt podczas finału konkursu. W tej kategorii przewidujemy publiczną prezentację jedynie najwyżej nagrodzonych opracowań (sposób prezentacji nie ma więc wpływu na decyzje jurorów, która zapada przed finałem, służy jedynie przedstawieniu pracy).
Uwaga:
Organizatorzy proszą o przesłanie wydruku prac oraz ich elektronicznego zapisu: tekst wraz ze źródłami. Zdjęcia i dokumenty prosimy zeskanować najlepiej w rozdzielczości 600 dpi, jeśli byłoby to problemem technicznym – przyjmiemy też skany w rozdzielczości 300 dpi. Prac nadesłanych na konkurs nie zwracamy. Jeśli zawierają one oryginały (a nie skany) zdjęć i dokumentów, które autorzy prac chcą odebrać – prosimy, by zgłosili się po nie po rozdaniu nagród podczas finału konkursu.
Każda praca powinna być zatytułowana w sposób nie będący powtórzeniem tylko tematu konkursu – jej tytuł wskaże jurorom najważniejszy dla autorów sens opracowania.

Terminarz konkursu:
• Prace należy dostarczyć bądź nadesłać do 5 maja 2017 r. (piątek) na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
16-300 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1
z dopiskiem „Historia utrwalona na starej fotografii”.
• Autorów najciekawszych prac wraz z opiekunami zaprosimy 16 maja 2017 r. (wtorek) na objazd historyczny po miejscach znaczących w przeszłości regionu. Towarzyszyć mu będzie szkolenie z zakresu autoprezentacji ułatwiające przygotowanie do finałowej prezentacji (poprowadzi je Andrzej Matusiewicz, konsultant w CEN Suwałki).
• Autorzy prac z tematu: „Czas zatrzymany w kadrze” nominowani do rywalizacji finałowej, zostaną o tym poinformowani do 16 maja 2016 r. Informacje zamieścimy na stronie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie: www.akklub.pl
• Finał, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w obydwu kategoriach nastąpi
18 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w auli II LO w Augustowie.

Zapraszamy na finał XV edycji konkursu dyrektorów szkół, wszystkich opiekunów
i wszystkich autorów prac zgłoszonych w obu kategoriach, również tych nie nominowanych do finału. Uczestnicy konkursu mogą zaprosić rodziny i osoby, które wspierały je przy opracowaniu materiału.

Nagrody
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia rzeczowe. Przewidziane są też nagrody specjalne.
Upominkami i dyplomami podziękujemy również opiekunom prac konkursowych.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma zaświadczenie dokumentujące jego udział. Dyplomy laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych będą premiowane przy naborze do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dodatkowymi punktami za osiągnięcia w konkursie artystycznym szczebla powiatowego, jeśli zostaną wpisane na świadectwie szkolnym.

W razie potrzeby szukaj informacji bądź rady u przedstawiciela organizatorów konkursu: Danuta Kaszlej, tel. 507 248 628; danutakaszlej@gmail.com lub kaszlej@wp.pl

Pomoże też krótki poradnik:

„Historia utrwalona na starej fotografii” – kilka rad i informacji

Jeśli masz zmysł szperacza, kolekcjonera, detektywa; jeśli lubisz dociekać, wyciągać wnioski – jednym słowem, jeżeli znajdujesz przyjemność w używaniu szarych komórek, ten konkurs jest dla Ciebie!
Gdy zainteresowała Cię pierwsza kategoria: Czas zatrzymany w kadrze – wystarczy poszukać zdjęcia, które w Twojej ocenie zawiera istotny albo ciekawy zapis rzeczywistości. Ważne, żeby wybrane przez Ciebie zdjęcie (bądź ich zbiór) stało się okazją do poznania historii bliskiej – Twojego otoczenia, rodziny.
Możesz mieć do czynienia zarówno ze zdjęciami amatorskimi jak i profesjonalnymi, ukazującymi sytuacje codzienne bądź odświętne. Interesująca może okazać się fotografia przedstawiająca prywatność – praca, odpoczynek, spotkania rodzinne i towarzyskie, jak
i życie oficjalne – zebrania, pochody, manifestacje, uroczystości partyjne, narodowe czy religijne. Ciekawe mogą być zdjęcia pozowane i te robione z zaskoczenia.
Wybrana fotografia albo kilka tematycznie powiązanych zdjęć, to – niezbędny i ważny, ale jedynie – fundament Twojej pracy. Od Ciebie zależy to, czy zapis z kliszy „ożyje” stając się sugestywnym obrazem przeszłości. Każde zdjęcie przedstawia tylko chwilę zatrzymaną
w kadrze. Spróbuj zyskać wiedzę, co było przedtem i potem, wycinkiem jakiego biegu zdarzeń jest ten utrwalony moment. Czy przedstawia on rzeczywistość prawdziwą, czy też upozowaną, zafałszowaną, upiększoną, przedstawioną tendencyjnie a może wręcz wykreowaną, fikcyjną, stworzoną na rzecz osiągnięcia jakiegoś celu? Jaką wiedzę o ludziach
i czasie przekazuje zdjęcie – bądź ich zbiór? By odpowiedzieć na te pytania konieczna jest:
• wiedza o czasie utrwalonym w kadrze (trzeba sięgnąć po podręczniki i inne opracowania)
• wnikliwa i krytyczna analiza fotografii
• dotarcie i zebranie informacji od świadków historii, z zachowanych dokumentów, wspomnień, może listów, pamiętników, prasy z okresu, którego dotyczy fotografia.
Ważne abyś umiał/a być bacznym obserwatorem, wyciągać wnioski, szukać potrzebnych informacji, które pomogą uwiarygodnić albo zaprzeczyć wizerunkowi historii zatrzymanemu w kadrze, który analizujesz. To może okazać się najciekawszą częścią Twojej przygody obcowania z historią utrwaloną na starej fotografii. Do pracy dołącz zeskanowane dokumenty, spisane relacje czy też inne źródła, które dostarczyły Ci wiedzy.
Rozmawiaj, czytaj, zadawaj pytania, dociekaj. Pamiętaj, że fotografie też mają swe losy, niekiedy warte przedstawienia.
Zacznij od ustaleń podstawowych. Precyzują je pytania zawarte w załączniku „Opis fotografii”. Odpowiedzi na nie powinny znaleźć się w Twojej pracy, pomogą Ci też
w wyciągnięciu wniosków, które zawrzesz w drugiej obowiązkowej jej części, czyli
w autorskim komentarzu. Musi on być Twoim samodzielnym opracowaniem, więc jeśli wykorzystujesz w pracy ustalenia dokonane przez inne osoby – masz obowiązek wskazać ich autora. Badacz powinien dotrzeć i krytycznie odnieść się do wszystkiego, co ustalono wcześniej. Nie wolno Ci jednak cudzych ustaleń podawać za swoje, dlatego wypisz skąd czerpałaś/eś informacje o czasie, miejscach, zdarzeniach lub osobach, które opisujesz.
W wypadku opracowań – podaj autora, tytuł, miejsce i rok wydania. Jeśli wykorzystałaś/eś relacje ustne – napisz, kto ich udzielił.
Przygotuj swoje opracowanie w formie prezentacji w Power Poincie. Technika komputerowa daje duże możliwości, pozwala na ciekawe zaprezentowanie materiału ikonograficznego – pamiętaj jednak o równie ważnej części merytorycznej Twojego pracy. Powinna ona zawierać informacje, których żąda „Opis fotografii” oraz Twój komentarz. Nie stawiamy żadnych ograniczeń co do rozmiarów opracowania – masz wyczerpać temat.
Zależy nam na tym, by Twoja praca była samodzielna. Rozumiemy jednak, że możesz mieć wiele pytań i wątpliwości. Zwróć się o pomoc do swoich nauczycieli ( historii, języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze i innych), innych osób spoza szkoły, rodziny. Jeśli zechcą Cię wspierać – dane opiekuna wpisz w formularzu i zadbaj o zaproszenie go na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
Prace z kategorii Czas zatrzymany w kadrze oceni jury nominujące, które zadecyduje, kto weźmie udział w finale. Autorzy opracowań zakwalifikowanych do drugiego etapu będą mieli do dyspozycji około 10 minut na prezentację swojej pracy. Na obydwu etapach ocenie podlegać będzie nie tylko wartość artystyczna i historyczna fotografii, ale przede wszystkim jej krytyczna i samodzielna analiza, wiedza o czasie, który został utrwalony
w kadrze budowana w oparciu o różne źródła oraz umiejętność jej prezentacji. By uatrakcyjnić prezentacje możesz wykorzystać wszelkie środki – pamiętaj jednak, że liczyć się będzie wartość samego opracowania, pomysłowość i kultura słowa.

Jeśli zainteresował cię temat: Augustowskie tropy na obczyźnie, pomóc mogą Ci wszystkie powyższe wskazówki lecz zdjęcia – jeśli będą – nie muszą odgrywać roli tak podstawowej jak w kategorii Czas zatrzymany w kadrze – wykorzystaj wszystkie źródła dotyczące tematu. Ważne, by Twoja praca miała oryginalny, pionierski charakter – by pozwoliła poszerzyć wiedzę na temat emigracyjnych lub zesłańczych losów rodziny, sąsiadów, znajomych.
Mieszkańcy Augustowszczyzny wyjeżdżają i wyjeżdżali z wielu powodów, w różne strony świata, w różnym czasie. Miały miejsce emigracje „za chlebem”, z powodów politycznych, nasz region dotknięty był też zsyłkami i wywózkami. Zetknąłeś się niejednokrotnie z informacjami o tym, bo przecież w naszych rodzinach, wśród sąsiadów, znajomych jest wiele tropów prowadzących na obczyznę – z własnej woli lub wbrew niej. Pragniemy, byś zainteresował się bliżej konkretną osobą, może rodziną, może ciągiem wydarzeń, które poprowadziły ludzi poza granice ojczyzny. Dlaczego – z jakich powodów; jak wyglądała ta droga na obczyznę; ich życie codzienne – szkoła, praca, spędzanie wolnego czasu, życie rodzinne, religijne, funkcjonowanie wspólnot polskich, kontakty z krajem – oto przykłady pytań na które możesz szukać odpowiedzi.
Nie oczekujemy od Ciebie mini-podręcznika emigracji. Historii, którą możesz zbadać i przedstawić nie znajdziesz w podręcznikach. Mogą ci one jednak pomóc w poznaniu tła wydarzeń, o których będziesz rozmawiał ze świadkami historii lub które będziesz poznawał poprzez zachowane w domowych archiwach dokumenty, listy, zdjęcia, pamiętniki.

To może być pasjonująca przygoda – spróbuj i zapisany efekt swych poszukiwań zgłoś na konkurs! Pamiętaj, by podawać zawsze w pracy źródło prezentowanych informacji – skąd wiesz o tym, co przytaczasz.
Niezależnie od wybranej przez Ciebie formy pracy prosimy o jej wersję zarówno wydrukowaną, jak i elektroniczną – ułatwi to organizację konkursu oraz ewentualne umieszczenie pracy w internecie.
Ważne przestrogi dla wielbicieli starej (i nie tylko) fotografii oraz innych źródeł historycznych
– Traktuj każdy zapis rzeczywistości z należnym mu szacunkiem.
– Pamiętaj, że nie wolno niczego niszczyć. Źródło historyczne stanowi zarówno samo zdjęcie lub inny dokument, jak i ewentualne zapiski, adnotacje naniesione na nim.
– Nie wolno Ci niczego zmieniać, usuwać, poprawiać, wycinać, dziurkować, zakreślać – czyli w żaden sposób nie możesz ingerować w źródło.

Opis fotografii – odpowiedzi na te pytania pomogą w Twojej pracy 🙂
Autor zdjęcia?
Kiedy zostało wykonane?
Gdzie zostało wykonane?
Co przedstawia (jakie osoby, obiekty, zdarzenia zostały utrwalone)?
W jakich okolicznościach – po co było zrobione?
Dlaczego wybrałaś/eś akurat to zdjęcie?
Skąd pochodzi prezentowana fotografia (zbiory rodzinne; zasoby znajomych, sąsiadów; muzeum; archiwum)?
Czyją jest własnością?
Czy właściciel udzielił zgody na jej prezentację w ramach konkursu i publikację?
Czy właściciel fotografii wyraża zgodę na jej przekazanie archiwum Klubu Historycznego im. AK w Augustowie ?
Skąd pochodzą informacje, które są podstawą Twego opracowania?
W wypadku opracowań – podaj autora, tytuł, miejsce i rok wydania. Jeśli wykorzystałeś relacje ustne – napisz, kto ich udzielił.

Powodzenia i dobrej zabawy!
Organizatorzy konkursu

Tutaj możecie pobrać formularz zgłoszenia pracy w konkursie (termin oddania prac: 5 maja br.):

karta zgłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *