30 października 2010 | Zbigniew Kaszlej
Wstęp do Augustowskich Pamiętników I
 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie powstał w listopadzie 2006 r. stawiając sobie za cel propagowanie historii  najnowszej, w tym  historii regionu. Realizując to zadanie zorganizowaliśmy dotąd 15 sesji klubu, na których wygłoszono 22 referaty, towarzyszyło im 6 wystaw; wydajemy biuletyny klubu i publikujemy materiały związane z tematyką sesji.

Niniejszym tomem inicjujemy nową formę dokumentowania i popularyzacji wiedzy o dziejach ziemi augustowskiej w postaci wydawnictw źródłowych. Prawie trzyletnia działalność klubu zaowocowała dużym zbiorem dokumentów, pamiętników, relacji, prasy podziemnej i materiałów ikonograficznych, który chcemy udostępnić wszystkim zainteresowanym. Idea publikowania materiałów źródłowych nie wymaga uzasadnienia, ale jej profesjonalna realizacja wiąże się z ogromną pracą edytorską i kosztami, które przekraczają możliwości naszego klubu. Nie mając funduszy na wydanie źródeł zgodnie z zasadami edytorskimi i w godnej szacie graficznej, a nie chcąc pozostawiać ich w przysłowiowej szufladzie, przedstawiamy czytelnikom tom pierwszy źródeł do dziejów Augustowszczyzny jako materiał wewnętrzny Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.  Mamy pełną świadomość jego niedoskonałości. Zaprezentowane w nim dwa pamiętniki – w naszym przekonaniu godne uwagi – zostały przepisane i poddane żmudnej, ale wstępnej i dalece niewystarczającej obróbce przygotowania do druku przez szlachetnych pasjonatów – Zbigniewa Kaszleja, Annę Laszuk, Andrzeja Słomę. Dziękuję za tę pracę, dziękuję autorom za udostępnienie praw do wydania ich wspomnień
i mam nadzieję, że tom pierwszy Augustowskich pamiętników spotka się
z Państwa zainteresowaniem. Jeden egzemplarz otrzyma każda augustowska biblioteka, zainteresowanym możemy przekazać płytę z zapisem elektronicznym.

Mamy także nadzieję, że znajdzie się podmiot, który podejmie współpracę w celu profesjonalnego wydania źródeł do dziejów ziemi augustowskiej.

Proszę o wszelkie sugestie dotyczące naszego zamierzenia.

Prezes Zarządu Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej

Wpis dodano w kategoriach: Augustowskie Pamiętniki I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *